2019. május 31., péntek

Drága Mennyei Édesatyám!

Köszönöm az életemet. Köszönöm, hogy Veled élhetek, hogy tudhatom Te vagy, szeretsz, vezetsz és óvsz. Köszönöm, hogy nem hagytál meghalnom a bűnben. Köszönöm, hogy megszabadítottál, és hogy az óta is folyamatosan megtartasz a kegyelmedben. Hálás a szívem az ajándékaidért, és a mostani nehézségért is. Jó tudni azt Uram, hogy Te nem hagysz el a bajban sem. Igéddel bátorítasz, és Jézusban testvéreket adsz mellénk, hogy imádságos szívvel hordozhassuk egymást. Kérlek Uram, Szentlelkeddel támogass minket. Jézus Krisztus érdeméért hallgasd meg imáinkat. ÁmenÉn Uram, és én Istenem!

Köszönöm Neked a feltámadás valóságát, és örömét. Köszönöm, hogy kegyelemből van az én üdvösségem is. Uram, soha ne hagyj el, és a Te drága Lelkeddel végy körül engem és szeretteimet. Kérlek, add a te békességedet nekünk, mely mindenre elég, hiszen te adod, és nem úgy adod, ahogy a világ adja. Ámen.


Istenem, légy velem, ha nyitottá válik szívem, őrizd szent szeretetben, erősítsd hitem. Adj hitet abban, hogy a sötét oldallal szemben a szeretet tud győzni mindenkor, mindenkiben, mert Neked semmi sem lehetetlen. ÁmenIstenem! Rád hagyatkozom, Veled vagyok! Add, hogy ne felejtsem el tanításaidat, s aszerint is éljek! Ámen


Köszönöm, Uram, hogy közel vagy hozzám. Én sokszor menekülök előled. Sokszor teszek, beszélek, gondolkozom úgy, mintha nagyon is messze lennél, s csak akkor kiáltok segítségért, amikor ég a föld a talpam alatt. Sokszor fordítok hátat neked. De Te nem fordítod el arcodat tőlem. Szomorúan látod bűneimet, és örömmel segítesz, amikor teljes szívből kiáltok hozzád. Add, Uram, hogy érezzelek mindig magam mellett! Akkor is, amikor nagyon várlak, akkor is, amikor nagyon messze szaladtam Tőled. Tudom és köszönöm, hogy ma is mellettem voltál, maradj velem, kérlek, figyelj rám, ne engedj elsüllyedni se bűnben, se bajban! Emeld fel ma is szememet, hogy lássalak, szívemet, hogy szeresselek, akaratomat, hogy szolgálni képes legyek! Ámen


/V.L./


Köszönöm, Uram, hogy van kiút, van menekülés, van kegyelem. Köszönöm, hogy nem büntetsz meg a megvallott bűnökért, hanem irgalommal megbocsátod őket. Köszönöm, hogy a mai napon újra kezdhetem a kapcsolatomat veled, és hasznára lehetek az embertársaimnak. Ámen


Szentlélek Isten! Köszönjük Neked, hogy a Krisztus halálában és feltámadásában való szabadságban akarsz részesíteni bennünket! Köszönjük, hogy Általad van velünk Jézus minden nap a világ végezetéig! Add, hogy asztalod vendége lehessek ma is a gyülekezet közösségében! Legyen igazi ünnep számomra ez a nap! ÁmenURam! Add, hogy az egyedüllét ne rémítsen, a fáradtság ne keserítsen el, s életem ösvényén a találkozások mindig építsenek engem is és azokat is, akikkel gondviselő akaratodból találkozhatom! Ámen


Uram! Elrejtettséget adj nekem, Tebenned! ÁmenUram! Nehéz helyzeteimben téged kereslek. Akkor is, máskor is. Köszönöm, hogy hozzád tartozhatom és terved van a nyomorúságaimmal is. Dicsőítsd meg magad életem mélységeiben is. Ámen


Uram! Segíts, hogy hinni tudjak! Ámen.
URam! Utaidat ismertesd meg velem, s igéd legyen ösvényem világossága! Ámen

Nincsenek megjegyzések: