2019. május 1., szerda

Drága Atyám!
Kérlek  mutasd meg teljesen a kereszt titkát! Hadd lássam bűneimet, mulasztásaimat, mindent, ami elválaszt tőled. Véredben moss meg, tisztíts meg, adj Uram tőled való fehér ruhát. Hadd kérjelek újra és újra családom minden egyes tagjáért, a te kezedbe  teszem őket, hozd fel számukra is a te napodat. Tégy csodát Uram! Jézus Krisztus, a mi Pásztorunk nevében kérlek! Ámen (S.A.)


Istenem, biztosan tudom, hogy te nem aszerint szereted vagy nem szereted gyermekeidet, hogy melyik napon tisztelnek téged. Köszönöm, hogy ünnepet adtál, hogy nem kell állatok módjára húzni az igát minden nap. Minden vasárnap kiemelhetem a fejem a munkából, részt vehetek a közösségben, hallgathatom igédet, együtt lehetek családommal, barátaimmal. Emlékeztess, hogy Krisztus valóban feltámadt, és nekem is életet szerzett. Ámen.

/V.L./


Köszönöm Uram, hogy nem véletlenül, hanem nagyon is tudatosan olvashatom Igédet, Hozzám szóló szavadat! Áldalak a befogadott, megértett, életemet formáló szavadért! Ámen


Szerető Istenünk, add, hogy mindig tőled várjunk útmutatást. Jézus Krisztusért kérünk. Ámen


/T.M./Taníts engem imádkozni, Uram! Add megéreznem a szavakat, adj bátorságot azok kimondására, s adj kellő bölcsességet, hogy hallgatni tudjak, amikor kell! ÁmenUram! Add, hogy meglássam naponként akaratodat, s ne a múlandókat keressem, hanem a maradandókat! ÁmenURam! Add, hogy őszinte szavaimat tetteim hitelesítsék! Ámen

Uram! Hányszor vizsgázik hitem, amikor hátratételt szenvedek miattad! Bocsáss meg nekem, hogy olykor bizony elbukom a vizsgán. Megtagadlak, elhallgatom, hogy a tied vagyok. Gyávaság ez részemről, pedig amikor hozzád tartozom, akkor a világ Urához tartozom. Ez pedig éppen erőt kellene, hogy adjon. Vedd el tőlem, belőlem a félelem lelkét és add nekem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ámen


Uram, Istenem! Hálát adok Neked, hogy tévelygéseim közepette megkönyörültél rajtam! Engedd, hogy alázatos szívvel fogadjam útmutatásaidat, s életem tetszésedre formálódjon! ÁmenUrunk! Segíts meglátni életünkben azt, amire nemet kell mondanunk. Önmagunkért. A Veled való kapcsolatunkért. A csend ne zavarjon bennünket, hanem áldott legyen az számunkra és békességünk forrása a Krisztusban. Adj csendességet Atyánk ma is! Ámen

Nincsenek megjegyzések: