2020. augusztus 2., vasárnap

Istenem! Könnyebb lenne nekem, ha mindennap megmondanád, mit kell tennem... de Te szabad akarattal ajándékoztál meg. Kérlek kegyelmeddel segíts meg, hogy életem minden dolgában jól dönthessek! Ámen.Jó Atyám, nagyon szégyellem, hogy nem tudok úgy élni, úgy viselkedni, hogy méltó legyek kegyelmedhez, hogy fiadnak nevezzenek, annak lássanak engem az emberek. Pedig úgy szeretnék élni. Fáj, ha szégyent hozok a nevedre. Ha ekkora méltóságot ígértél nekem, segíts, hogy méltó lehessek hozzá. Segíts, hogy legalább próbálgassam, naponta számba vegyem, mennyire sikerült áldani és mások által is áldatni a te szent nevedet. Fogadj be engem családi közösségedbe és adj bölcsességet és erőt, hogy ne csak keressem, de magam is szolgáljam, építsem magam körül a békességet, gyűlölködő, szomorú családom, szomszédaim, munkatársaim között, s ha alkalom adódik, a nagy közösségekben, egyházban, népem és népek között. Te magad segíts, hogy erre képes legyek, s irts ki belőlem mindazt, ami ezzel ellenkezik. Ámen.

(V.L.)


Megállok előtted, csodállak és dicsérlek Téged.  Neked köszönöm mindenem! Nálad nélkül szegény lenne az életem. Őrizz minket Uram mindenkor! Ámen (S.A.)


Mennyei Édes Atyám! Segíts minket, hogy életünk nehéz helyzeteiben bátran rád bízhassuk magunkat. Segíts megismerni Téged, hűségedet és szeretetedet.
Add, hogy kövessünk, és azt tegyük, amit kívánsz tőlünk. Ámen

/T.M./


Mennyei Édesatyánk Krisztus által!

Köszönjük, hogy Te a megújulás Istene vagy. Dicsérünk, mert Nálad van a mi jövőnk, és Te közlöd, adod nekünk a Tőled való jó jövőképet. Bocsásd meg Urunk, amikor a földi szempontok, és nem a Te jövőképed határozták meg a mi cselekedeteinket, és érzéseinket. Segíts, hogy Hozzád imádkozzunk jövőképünk frissítéséért, Hozzád folyamodjunk abban való megerősödésért. Megváltó Krisztusunk, ahogy Te láttál előre a Lélek által, úgy adj nekünk is látást Szentlelkeddel. Munkáld bennünk az engedelmességet az Atya iránt e látás szerint. Ámen
(Dr. Dobos Ágoston)


URam! Add, hogy azt kérjem, amiből épülhetek, s add azt,a mire valóban szükségem van! Ámen


Uram! Hálát adok Neked megtartó kegyelmedért, légy velem a mai napon is és formálj kedvedre. Ámen
.
URam! Köszönöm, hogy szereteted által tudatos része lehetek teremtettségednek! Ámen


URam! Nehéz nekem megérteni akaratodat, ezért tévedek olykor tévutakra. Kérlek szánj meg engem, s add, hogy végre önmagamban is Rád találjak, hogy örömmel, gyümölcsözően tudjak élni másokért! Ámen


Uram! Nevelj minket szeretetre, hogy kiteljesedhessünk Általad! Ámen


URam! Olyan világban élünk, amikor az emberek alig néznek egymás szemébe, s ha igen, akkor nagyon gyakran egymás szemébe hazudnak... Politikusok békéről konferenciáznak, miközben háborún jár az eszük. URam, olyannyire eluralkodott a gonoszság, hogy bár örök hűséget fogadnak az emberek egymásnak, mégis egyre csak hűtlenségen jár az eszük... Istenem, szabadítsd meg ezt a világot hazugságaitól, hogy végre a Te igazságod fénye ragyogjon, minden ember szemében! Ámen


Urunk, segíts, hogy meglássuk, hogy mindaz, amit mi börtönünknek gondolunk, valójában a Te bárkád! Hogyne csak akkor jöjjünk rá erre, amikor már megváltozott körülöttünk a világ, de a reménytelen szürkeségben is tudjuk, higgyük és érezzük, hogy Te vagy velünk. Hogy akkor is örülni tudjunk, amikor a legsötétebb a helyzetünk, el nem felejtve, hogy Te rólunk el nem feledkezel. Ámen

/V.L./

Nincsenek megjegyzések: