2019. augusztus 15., csütörtök

Drága Mennyei Édesatyám! Megfáradtam. Légy segítségemre jó Uram! Segíts visszatalálni a Te szereteted örömérzéséhez. Segíts meg Szentlelkeddel, hogy a hála ne fogyjon el belőlem. Segíts, hogy kiléphessek a magam nyomorúságának a rabságából, hogy újra tudjak Terád, és csak Rád figyelni, hogy újra az a szabad gyermeked lehessek, aki megtapasztalta már a Te hatalmasságodat. Aki nem csak tudja, de érzi is, a szíve és a lelke minden rezdülésével is, hogy Te mellette állsz. Add Uram, hogy újra Veled feltöltekezve indulhassak tovább. Szabadító Úr Jézus Krisztus légy szószólóm az Atyánál a nyomorúságomban. Ámen

/M.D./


Fogadd el Uram szabadságomat, fogadd egészen!
Vedd értelmemet és vedd akaratomat, emlékezésem!
Mindazt, amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen.
Én visszaadok Uram, visszaadok egyszerre mindent.
Legyen fölöttünk korláttalan úr rendelkezésed!
Csak egyet hagyj meg ajándékul: szeretnem Téged.
Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel,
és minden, de minden gazdagság enyém, más semmi sem kell.


Jézusom! Te mindenben hozzánk hasonló voltál, amikor emberi testben közöttünk jártál. Tudtad, hogy mi a kísértés, és Te velünk ellentétben meg is álltál azokban. Nekünk sokszor nem sikerül, de Veled minden lehetséges. Áldalak érte. ÁmenMennyei Atyánk, növeld hitünket, és szabadíts meg a kételkedéstől. Segíts, hogy szívesen, bizakodva osszuk meg a tőled kapott áldásokat. Ámen.


Uram! Add, hogy ne kelljen emberekre szorulnom, s a Te segítségeddel megoldást nyerjenek dolgaim! Ámen.


Uram! Hálás vagyok áldásaidért, csodáid sokaságáért, melyekkel eddig segítetted utamat. Nem is lehetne más válaszom minderre, mint az engedelmesség, a hálából való Neked élés. De bűnös, gyarló vagyok. Sokszor vagyok hálátlan gyermeked, aki nem hallgat szavadra. Bocsáss meg és adj engedelmes szívet nekem. Ámen


URam! Oly sok minden nagyon fontosnak vélek... Add, hogy életemben Te legyél mindig a legfontosabb! Ámen


URam! Ölelj át kegyelmeddel, hogy formálódni tudjak a Te akaratod szerint! Ámen
Uram! Taníts engem naponta, hogy Veled együtt elérhessem a célt! Ámen


Uram! Vedd el tőlünk a csüggedésre való hajlamot, s ajándékozz meg minket a szeretet, az erő, s a józanság lelkével! Támogass minket gondviselő jóságoddal életünk minden dolgában, hogy legyen lehetőségünk megcselekedni mindazt a jót, amit Te előre elkészítettél. Bocsásd meg türelmetlenségünket és szeretetlenségünket, s add hogy mások is megbocsássanak nekünk ügyetlenségeink miatt, s mi is tudjuk gyakorolni a megbocsájtást mások felé! Ámen


Urunk! Te látod életünket. Rohanásunkat, kapkodásunkat, elesettségünket. Szánj meg minket, hogy felismerjük a kiteljesedésünkhöz vezető utunkat - Téged! Ámen.

Nincsenek megjegyzések: