2009. november 1., vasárnap

Litánia magyarságunkért, a hit ajándékáért

Istenünk, a Te meghívásod tudata mindig reménységet ad, a legkilátástalanabb helyzetekben is tudunk hinni abban, hogy Te, a leghatalmasabb Úr, aki küldetést adtál nemzetünknek, erőt is adsz a fennmaradásra. Adj nekünk pártfogásodba vetett bizalmat, hogy ebből naponként és korszakonként megújult erővel legyünk képesek önzetlenül cselekedni a közösségért, akaratod szerint. Ámen.

Urunk, segítsd nemzetünket, hogy elegendő pap és szerzetes legyen a plébániák ellátására.
– Erősítsd meg hitünket, Urunk!
Juttasd el az evangélium fényét a legelrejtettebb településekre is!
Élénkítsd fel az emberek szívében a legfontosabb igazságokra irányuló hiányérzetet, hogy minél több család áttörhesse magát a tömegkommunikáció romboló hatásán.
Add, hogy eleven példaként hasson törekvéseinkre magyar szentjeink élete és számtalan küzdelme hazánkért, egyéni és családi életszentségükért.
Segíts, hogy minden történelmi nehézséget próbatételként fogjunk fel és így próbáljunk helytállni bennük.
Add, hogy a közös hitvallás testvérisége az emberi ellentétel fölé emeljen bennünket.
Segíts, hogy nemzetünkön teljesülhessen Szent Fiad terve, mellyel a világ minden népének megtérítését az apostolokra bízta.
Segíts olyan vezetőket országunk élére, akik minden erejükkel az igazságosság, a tisztesség, a lelkiismeret és az alapvető keresztény erkölcsi értékek szerint igyekeznek formálni a közgondolkodást.
Ne engedd gyermekeinket hitetlenül felnőni.
Fékezd meg Istenünk a szekták és minden rólad hamis képet festő irányzat térhódítását.
Adj egyházadnak olyan példaadó erkölcsi tisztaságot, amely vonzó tud lenni az egészséges lelkiismeretű emberek számára.
Adj püspökeinknek, papjainknak, híveinknek olyan apostoli lelkületet, amellyel folytathatják az apostolok küldetését.
Erősítsd meg a szenvedőket, hogy felfogják szenvedésük értékét, türelemmel viseljék és örömmel ajánlják fel a Te országod nagy céljaiért.
Segíts valamennyiünket, hogy nagy megbecsüléssel vegyük körül idős, beteg, magányos és bajba jutott testvéreinket, meglátva bennük Krisztus arcát.
Add meg egész nemzetünknek az imádság és az áldozatvállalás lelkületét.
Világosíts meg mindannyiunkat, hogy történelmünk tanulságait a Te szempontjaid szerint tudjuk értékelni.
Add, hogy családjaink vállalják a tőled érkező bőséges gyermekáldást, és felelősséggel fogadják az élet ajándékát.
Urunk, szabadítsd meg népünket a rosszindulatú, értékromboló, a sötétség küldetésében járó hatalmaktól.
Add meg, hogy a magyar jövő egyértelműen keresztény jövő legyen.

Urunk, Jézus Krisztus, teljesedjék be rajtunk terved, hogy egész nemzetünk elfogadja az evangéliumot, és egyházad által törekedjék az üdvösség elnyerésére, addig pedig a keresztény életszemlélet elsajátítására és elterjesztésére, aki élsz és uralkodol mindörökké. Ámen.

Nincsenek megjegyzések: