2018. május 5., szombat

Istenem, hallom hívásodat. Megpróbálom követni Krisztust az ő útján. Az én utam bizonytalan, de az ő útja biztos út. Azon kívánok járni. Ha a körülöttem zsongó nyugtalanság beszűrődik életembe, megint csak hozzád fordulok. Ameddig van ereje hitemnek, hogy teljes mértékben rád bízzam magam, megnyugvást találok lelkemnek. Add, hogy ez a nyugalom megmaradjon holtom napjáig, míg kiszakadva a nyugtalanság világából beléphetek hozzá, a teljes, végső biztonságba. Add, hogy ezt a nyugalmat örököljék gyermekeim, unokáim. Tedd igádat kedvessé, terhünket könnyűvé, közösségünket állandóvá szereteteddel. Ámen.

/V.L./


Jézusom! Köszönöm, hogy a tied lehetek! Nem szégyellem, hogy tanítványod vagyok, sőt imádkozom azokért is, akik még ettől nagyon messze állnak. Ámen


Teremtő URam! Felfoghatatlan számomra a Világmindenség nagysága, a szereteted, mellyel fenntartod, s kormányzod, de nem értem, hogy miért teremtettél meg minket ennyire oktalannak, hogy pusztíthatjuk, ami nem is mienk, hiszen csak néhány évtizedre kaptuk Tőled kölcsön... Istenem, légy kegyelmes Hozzánk, segíts meg minket, hogy Rád találjunk! ÁmenUram! Áldott légy mindazért, amit megengedtél nekem az életemben. Örömet és bánatot, fényt és árnyékot egyaránt köszönök Neked! Kérlek segíts bölcsen élni napjaimat, hogy akaratoddal ne ellenkezzek, s vonzásodat önzésemmel ne korlátozzam! Ámen
Uram! Az idő múlását az ünnepek vonzásában különösen is érzem. Add, hogy bölcsen tudjam forgatni rám bízott talentumaidat, s meglássam akaratodat naponta! ÁmenUram! Gyámolíts engem! Ámen


URam! Hála Neked gondviselésedért, s a mindennapiért! Add, hogy tudjam javaimat megosztani másokkal is, hogy mindenben megnyilvánulhasson megtartó szereteted! Ámen


Uram! Mit akarsz, hogy cselekedjem? Mutasd meg és én engedelmes szívvel megteszem. Ha pedig elbukom, segíts fel, emelj magadhoz! Ámen


Uram! Te látod, s tudod, hogy a Tőled elfordult világ hová jutott embertelenségében... Adj nekem halló füleket igédre, hogy aszerint tudjak élni, Benned megtaláljam békességemet, s tálentumaimmal, melyeket Tőled kaptam, békéltetni tudjak másokat is! Ámen


Uram! Tied a dicsőség, ezért felemelem kezem és hálával áldozok előtted! Ámen


Uram, tudom, és nap mint nap tapasztalom, hogy gyenge és erőtlen vagyok. De tapasztalom azt is, hogy amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős, és nem a magam erejéből. Te így mutatod meg rajtam az erődet. Így nyilvánul meg a Te dicsőséged. Ezért nem csüggedek, nem aggódok, csak behunyt szemmel, hittel mondom, ismételem: Erős Isten, Tied a dicsőség most és mindörökké! Ámen (Sz…)


Urunk, kérünk a társadalmi különbségek enyhítéséért. Azért akinek van, hogy adjon, és aki szűkölködik, kaphasson. Kérünk Téged, hogy ne legyen semmiféle uralkodás egymáson. Adj erőt Urunk az igazságért harcolóknak és kellő bölcsességet, cselekedeteket a cselekedetek és megfelelő szavak véghezviteléhez. Ámen

2018. május 4., péntek

Istenem! Bocsáss meg nekem, amikor a saját dicsőségemet keresem és munkálom. Pedig tudom, hogy ez hiábavalóság és Téged rövidít meg. A Te dicsőségedet kell munkálnom napról napra. Légy segítségemre ebben! Ámen


Mennyei Édes Atyám!

Köszönöm Neked a mindennapi védelmedet. Köszönöm Neked, hogy Te vagy az, aki tollaiddal betakarsz minket, és a Te szárnyaid alatt találhatunk oltalmat. Nagyon hálás vagyok neked azért is, hogy Te vigyázol az Afganisztánban szolgálatot teljesítő hitvesemre, és olyan jó tudni, hogy az Ő életét is te őrzöd. A kisfiam is a te oltalmad alatt van, és így vidám az életünk. Drága Krisztus, kérlek, bocsásd meg az indulataimat, taníts meg arra, hogy amikor bántanak, akkor is tudjak szelíd maradni. Taníts a Te utadra, és adj örvendező szívet a nehéz napokon is. Atya, Fiú, Szent Lélek Isten. Ámen
URam! Add, hogy ne vesszen el néped a betű-erdőben, s meglássuk üdvözítő akaratod a szívünkben, s aszerint éljünk! Ámen


URam! Csodáidat ismertesd meg velem, hogy éljek általuk, s dicsőítselek Téged életem minden napján! Ámen


Uram! Egészséges lelki életre törekszem, vagyis imádkozom Hozzád és olvasom Igédet. Ráadásul nem nagy ritkán, hanem naponta teszem ezt meg és érzem, tudom, hogy mennyire jó nekem. Sőt, azok is megtapasztalják áldásait, akik mellettem élnek. Köszönöm, hogy szólsz hozzám és én is elmondhatom mindazt, ami bennem van. Jézusért kérlek! Ámen


Uram, Istenem, édes jó Atyám, megköszönöm, hogy eddig velem voltál. Amikor nem ismertelek, akkor is mellettem voltál. Amikor megismertelek, atyai szeretetedbe vontál. Jó volt és jó marad naponta veled találkozni, veled beszélgetni. Te minden kérdésünkre felelsz, ha rád hallgatunk. Meghallgatod gyarló szavainkat, szóba állsz velünk. Maradj velünk, Urunk, és adj nekünk elég okosságot, hogy ne a folyton változó emberi bölcsesség fövenyére, hanem igéd kősziklájára építsük életünket, munkánkat, jövőnket, bízzuk rád népünket, családunkat, utódainkat. Tarts meg, védj meg, adj biztonságot nekünk. Egyedül benned bízunk, őrizz meg Fiad közösségében, és fogadj magadhoz, mikor majd mennyei ajtódon kopogtatunk. Ámen.

/V.L./


Uram, Istenem! Szívemet tisztítsd kegyelmesen, hogy jól láthassalak Téged, a világot és önmagamat! Ámen


Uram! Légy velem, hogy érzelmeim tüzében el ne égjek! Ámen


Uram! Minden élethelyzetben szeretnélek magasztalni. Tudom, méltó vagy rá, nekem pedig javamat szolgálja. ÁmenUram! Te minden bűnömet eltörlöd, amit megbánva eléd hozok. Jézus érdeméért bűnbocsánatom van. Ez örömmel tölt el, de ha magamba nézek, akkor látom, hogy olykor én milyen nehezen bocsátok meg másoknak. Igen, van, hogy hetekig, hónapokig hordozom az ellenem elkövetett sérelmet. Pedig ez csak ártani tud, építeni sohasem. Szeretném letenni ezeket a dédelgetett haragokat a kereszt alá, akkor is, ha jogosnak találom a fájdalmat. Jézusra szeretnék nézni, és ahogyan ő tanított és mutatta, én is szeretettel óhajtom elhordozni még azokat is, akik belém rúgnak és tőrt döfnek a hátamba. Ámen.Uram! Tudom, hogy ott vagy mindenben, mégsem tudlak megfogni, s mégsem láthatlak. Add nekem, hogy lélekben megtapasztalhassalak nap mint nap, s boldogan élhessek a tetszésedre is! Ámen

2018. május 3., csütörtök

Hatalmas Istenem! Alázatos szívvel borulok le előtted és köszönöm, hogy ismerhetlek, kapcsolatban lehetek Veled. Ennek áldásai felbecsülhetetlenek számomra. Köszönöm, hogy a tied lehetek. Ámen
Jézusom! Köszönöm neked a te előrelátó bölcsességedet. Köszönöm az engem naponként megszólító szavadat, Igédet. Add, hogy megőrizzem ezeket és forgassam szívemben, mert rövid és hosszú távon is ez válik javamra. Ámen


Jöjj el, Uram Jézus! Földi életünk ezernyi nyomorúságában, saját bűneink terhét hordozva, mások bűneinek átkát szenvedve, az emberi bölcsesség naponta megújuló csődjét tapasztalva, embervilágunk zavaros iránytalanságát figyelve ez marad egyetlen reménységünk. Köszönjük, hogy minden nap velünk vagy. Köszönjük, hogy igédben minden nap irányítást, bátorítást adsz. És köszönjük nagy ígéretedet, hogy idejében eljössz, és meg fogod valósítani minden ígéretedet. Kérünk, ne várj soká. Jöjj, és hozd el országod diadalát. Készítsd fel népedet, benne engem és enyéimet, méltó fogadásodra. Addig pedig adj kitartást, erőt, hitet és bizalmat, maradjon velünk, mindnyájunkkal, áldott kegyelmed. Ámen.

/V.L./Kegyelmes Istenem! Mily balga tudok lenni, amikor emberi tetszést keresek! Nekem Tőled kell elkérnem akaratodat, annak megértését és a megvalósításhoz való készséget. Ezen van áldás. A Neked tetsző élet időnként egybe esik emberi tetszéssel is, de nem lehet más, nem lehet kisebb a bennem lévő törekvés, mint a Te tetszésedre élni. Ehhez kérnem kell igei vezetésedet napról napra. Ámen

Mennyei Atyám! Milyen rendszertelen az imaéletem! Bocsáss meg nekem, hogy én általában nem imádkozom háromszor napjában, nem szánom oda magam a Veled való közösségre, a Te dicsőítésedre és akaratod keresésére. Tanulni, elmélyülni szeretnék ebben is. Ámen


Mennyei édes Jó Atyám, csordultig van hálával a szívem, mert gondviselő kegyelmed által megérezhettem az elmúlt héten is azt a nagy szeretetet, mellyel csak Te tudsz körülvenni bennünket. Gyenge hitünk ellenére fogod kezünket és vezetsz a jó úton, megóvsz a nehéz küzdelmekben. Oly jó a Te forrásodból merítkezni és felüdülni, mely erőt ad az elkövetkezendőkhöz. Segítsd, Urunk minden gyermekedet, hogy megtapasztalhassák azt, hogy „Jó az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez".(ZSOLT,145,9) Engedd, hogy az elkövetkező héten is a Te dicsőségedet hirdessük. Ámen.
(L.M.)


URam! Add, hogy az igen-em legyen igen, s a nem-em legyen mindig egyértelmű nem! Ámen
URam! Add, hogy sohasem kételkedjem szeretetem hatékonyságában, s a Tőled kapott kegyelem erejében! ÁmenUram! Adj bölcs szívet, hogy lássunk, necsak nézzünk! Ámen

Ur
am! Álmomat és ébrenlétemet Te őrizd! Ámen

URam!
Hordozz, hogy hordozni tudjak erőm szerint én is másokat! Ámen

Uram! Szabadságra teremtettél, s én mégis a szolgaságot választotta. Kérlek szabadíts meg önző vágyaimtól, hogy Neked élhessek, embertársaim javára, magam békéssségére! Ámen

2018. május 2., szerda

Istenem! Add, hogy meg tudjam mindig különböztetni a Tőled jövő természetest, a Tőled távol tartó természetellenestől! Ámen


Istenem! A házastársammal való kapcsolatom újra és újra felülvizsgálatra szorul. Segíts őszintén önmagamba nézni, meglátni hibáimat és nagyon szeretni társamat, akit hálásan köszönök Neked. Csak a Te jelenléteddel lehet áldott és boldog a házasságom. Köszönöm, hogy kérhetlek: jöjj velünk e vándorúton, sőt vezess minket. ÁmenIstenem! Köszönöm az édesanyámat! Áldásaid sokasága, gondviselésed számtalan jele mutatkozott és mutatkozhat meg rajta keresztül. Köszönöm szeretetét, jóságát, fáradhatatlanságát, önzetlenségét, mely értem és testvéreimért történt. Áldd meg őt késői öregkorában is! Adj sok örömet számára gyermekeiben, unokáiban, dédunokáiban is! ÁmenMennyei Atyám!

Köszönöm, hogy nem csupán olvashatom, hallgathatom Igédet, hanem meg is hallhatom, szívembe fogadhatom. Ez az engedelmes lelkület építi igazán a Veled való kapcsolatomat és jelent áldást embertársaimra is. Köszönöm Neked! Szólj hozzám naponta! ÁmenURam! Adj nekem készséges szívet, s erőt feladataim ellátásához! Ámen


Uram! Annyit rohanok és vállalok magamra, hogy bizony nem jut elég időm arra, hogy meglátogassak embereket, akik mellé engem (is) odahelyeztél. Segíts jobban figyelnem embertársaimra! Tudom, neked tetsző dolog, ha elmegyek másokhoz és időt, energiát szánok a velük való kapcsolat ápolására és a rólad való bizonyságtételre. Ámen

Uram! Csodálatosnak teremtetted ezt a világot, melynek szépségével minden reggel elbűvölsz minket. Hálára nyitom Uram számat még akkor is, ha sokszor csak a nehézségeket látom, még akkor is, ha gonosz emberek világrontó hatalmának visszafordíthatatlan következményeit magam is tapasztalom, s néha elcsüggedek. Uram, add nekem a Te békességedet, hogy ott, ahol ma is leszek, a Te szeretetedről tudjak bizonyságot tenni, ha kell a törékeny emberi szóval is! Ámen


Uram! Hálás vagyok olvasott, hallgatott Igédért! Segíts engem még ettől is tovább jutnom a Neked való szolgálatban: segíts cselekednem, amit kérsz tőlem. Ámen


URam! Igéd világosítsa meg életem ösvényét, hogy el ne essek rajta! Ámen


Uram, köszönöm, hogy emberré teremtettél. De figyelmeztess arra is, hogy magamtól nem vagyok más, csak egyszerű élőlény! Add nekem, Lelkednek erejét, hogy ki tudjak emelkedni az állati sorból! El ne veszítselek, s veled együtt el ne veszítsem az emberség méltóságát, nekem ígért dicsőségét! Jól tudom, nem vagyok rá méltó. Jól tudom, sokszor gonoszabb vagyok a farkasoknál. Hány ember lelkét keserítettem meg, hányszor éreztem, hogy nem tudok eléd állni haragom, gyűlöletem miatt! Bocsáss meg nekem, amikor elfeledkeztem emberségemről! Emelj magadhoz, és segíts, hogy mégiscsak hasonlítani tudjak Krisztushoz, és lehessek megváltott, szerető és szeretett gyermeked! Ámen.

/V.L./


Uram! Köszönjük, hogy egymásnak ajándékoztál minket! Add, hogy ezt el ne elejtsük soha, s Neked engedelmeskedve erőt meríthessünk harmóniánkból, embertársaink szolgálatához! ÁmenUram! Lelkem szomjúságát Te elégítsd meg, hogy Benned harmóniát leljek! Ámen


Uram! Szabadságra teremtettél, s én mégis a szolgaságot választotta. Kérlek szabadíts meg önző vágyaimtól, hogy Neked élhessek, embertársaim javára, magam békésségére! Ámen

2018. május 1., kedd

Drága Atyám!
Kérlek  mutasd meg teljesen a kereszt titkát! Hadd lássam bűneimet, mulasztásaimat, mindent, ami elválaszt tőled. Véredben moss meg, tisztíts meg, adj Uram tőled való fehér ruhát. Hadd kérjelek újra és újra családom minden egyes tagjáért, a te kezedbe  teszem őket, hozd fel számukra is a te napodat. Tégy csodát Uram! Jézus Krisztus, a mi Pásztorunk nevében kérlek! Ámen (S.A.)


Istenem, biztosan tudom, hogy te nem aszerint szereted vagy nem szereted gyermekeidet, hogy melyik napon tisztelnek téged. Köszönöm, hogy ünnepet adtál, hogy nem kell állatok módjára húzni az igát minden nap. Minden vasárnap kiemelhetem a fejem a munkából, részt vehetek a közösségben, hallgathatom igédet, együtt lehetek családommal, barátaimmal. Emlékeztess, hogy Krisztus valóban feltámadt, és nekem is életet szerzett. Ámen.

/V.L./


Köszönöm Uram, hogy nem véletlenül, hanem nagyon is tudatosan olvashatom Igédet, Hozzám szóló szavadat! Áldalak a befogadott, megértett, életemet formáló szavadért! Ámen


Szerető Istenünk, add, hogy mindig tőled várjunk útmutatást. Jézus Krisztusért kérünk. Ámen


/T.M./Taníts engem imádkozni, Uram! Add megéreznem a szavakat, adj bátorságot azok kimondására, s adj kellő bölcsességet, hogy hallgatni tudjak, amikor kell! ÁmenUram! Add, hogy meglássam naponként akaratodat, s ne a múlandókat keressem, hanem a maradandókat! ÁmenURam! Add, hogy őszinte szavaimat tetteim hitelesítsék! Ámen

Uram! Hányszor vizsgázik hitem, amikor hátratételt szenvedek miattad! Bocsáss meg nekem, hogy olykor bizony elbukom a vizsgán. Megtagadlak, elhallgatom, hogy a tied vagyok. Gyávaság ez részemről, pedig amikor hozzád tartozom, akkor a világ Urához tartozom. Ez pedig éppen erőt kellene, hogy adjon. Vedd el tőlem, belőlem a félelem lelkét és add nekem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ámen


Uram, Istenem! Hálát adok Neked, hogy tévelygéseim közepette megkönyörültél rajtam! Engedd, hogy alázatos szívvel fogadjam útmutatásaidat, s életem tetszésedre formálódjon! ÁmenUrunk! Segíts meglátni életünkben azt, amire nemet kell mondanunk. Önmagunkért. A Veled való kapcsolatunkért. A csend ne zavarjon bennünket, hanem áldott legyen az számunkra és békességünk forrása a Krisztusban. Adj csendességet Atyánk ma is! Ámen

2018. április 30., hétfő

Drága Mennyei Édesatyám!

Hálás a szívem a reggeli együttléteinkért. Hálás vagyok, hogy szólsz hozzám. Kérlek Uram, őrizd meg a szívemben Igédet, és ne hagyd, hogy a világ elorozza a Veled való közösségem örömét. Add, Uram, hogy szeretetedet mások is megtapasztalhassák. Vegyék észre mérhetetlen kegyelmedet az életükre nézve. Jézus érdeméért kérlek hallgass meg engem. Ámen

Istenem! Gyámolíts, segélj, hogy élhessek Általad másokért! ÁmenIstenem! Te jól ismersz engem. Igazán jól. Azt is tudod, amit mások elől takargatok. Hozzád jövök, hogy Te erősíts és mutass utat naponként. Ámen


Mennyei Atyám! Minek tagadnám, Te úgyis látod, hogy időnként elfáradok, sőt elegem lesz, besokallok. Emberi gyengeség ez, a bűn következménye. Olykor még a családom tagjai is kiakasztanak, pedig nagyon szeretem őket és örülök, hogy ajándékba adtad egy kis időre mellém mindegyiküket. Köszönöm azokat, akik kegyelmedből még mellettem lehetnek. Hálás vagyok értük. Add, hogy ezt ne felejtsem el akkor se, amikor gyengébb pillanataim, óráim vannak. Ámen
Mennyei Édesatyánk! Mikor küldöd már a Neked kedves "hozzáértő, okosokat"? URunk..., fogynak a pásztorok, a kihívások pedig egyre csak nőnek! URunk, mi is látjuk, hogy "kevés a munkás az aratásodban..." Örökkévaló Istenünk, igédben ne csak tükröt tarts elénk, hiszen anélkül is tisztában vagyunk alkalmatlanságunkkal, hanem irgalmasan cselekedjél már végre közöttünk, Szentlelked által újíts meg minket! Ámen
URam! Add, hogy meglássalak Téged, a kicsinyben és a végtelenül nagyban, a sötétben és a világosban is! Ámen


Uram! Adj nekem látást, hogy igazságaid szerint élhessek! Ámen


Uram! Köszönöm, hogy noha sok mindent nem értek nagyságos dolgaidból, de elmélyülhetek benne. Hálás vagyok szeretetedért, türelmedért, irgalmadért. Ámen


Uram! Te látod mindannyiunk küzdelmét, s esendőségét. Kérünk Téged, szabadíts meg önzésünkből, hogy felfedezzük a Benned való lét határok nélküli szépségét! Ámen


Uram! Tudom, van mit tanulnom az elengedés témakörében. Köszönöm, hogy formál, alakít engem a Te szavad. Már legalábbis akkor, ha engedelmeskedem, és nem megkeményítem a szívem. Taníts Benned bíznom és általad jobban szeretnem! Ámen


Urunk! Gondviselésedet ne vond meg tőlünk továbbra sem, engedd, hogy szereteted simogatását naponta érezzük! Ámen


Urunk imádkozunk gyermekeinkért! Tanítsd és vezesd őket az ő útjaikon mindennap! Légy azokkal, akiket gúny ér az iskolában, mert nem a modern világ csábításai szerint élnek és gondolkodnak. Tedd őket áldássá, Lelkedet úgy várják. Vezesd őket, hogy később jó példaképpé váljanak és az Igéd fényében élhessenek. Ámen

2018. április 29., vasárnap

Istenem! Hálát adok Neked gondviselő jóságodért, az életemet megtartó kegyelmedért. URam, add hogy akaratodat megértve gyümölcsöt teremhessen életem, s embertársaim javát szolgálva boldogan élhessem a nekem rendelt napjaimat, éveimet. Ámen
Jézusom! Bocsásd meg méricskélő szeretetemet. Ezt mutatom neked is, de embertársaimnak is. Gyarló dolog ez bennem, melynek oka a bűn és a kevésbé rád hagyatkozás. Tanulni és megvalósítani szeretném a rád hangolt életet. Ámen


Mennyei Atyám! Segíts abban megerősödnöm, hogy a szenvedés soha nem véletlenül és nem értelmetlenül van jelen életemben. Mindennek célja van. Tőled rendelt célja. Ez megnyugtat engem akkor is, ha Mesterem szenvedéssel formálja életem. Ámen


Mennyei Édes Atyám!

Köszönöm áldó kezedet, köszönöm, amikor megsebzel, de be is kötözöl. Köszönöm életem apró örömeit is, melyben láthatom a te fényedet. A te ölelő két karod tart engem és szeretteimet, így biztos helyen vagyunk. Uram, áldásodat ne vond meg tőlünk. Jézusért kérlek, hallgass meg. Ámen.
Mennyei Édesatyám!
Hozzád kiáltok kegyelemért, és bocsánatért. Bocsásd meg nekem Uram, hogy a testi nyomorúságomnak engedve megfeledkeztem arról, hogy Isten gyermekéhez nem méltó a panaszkodó száj. Köszönöm, hogy figyelmeztettél, köszönöm, hogy rámutattál erre. Köszönöm, hogy visszahelyeztél a helyes látás világosságába, és nem hagytál beletespedni az önsajnálat és a sajnáltatás csapdájába. Hálás vagyok, hogy újra láthatom végtelen szeretetedet. Ámen
URam! Add, hogy hálámát a Tőled kapott jótéteményekért, mások felé kimutatott jócselekedeteim kísérjék! Ámen

Uram! Add, hogy mai napon is megcsillanjon szereteted fénye az életemen, s tudjak emberebb ember lenni a mában, mint a tegnapban voltam! Ámen


Uram! Áldott légy mindazért, amivel megajándékoztál! Adj nekem erőt, egészséget és türelmet, hogy dolgozhassak, s méltósággal élhessem életemet! ÁmenUram! Ismered életemet, botlásaimat, bűneimet. Kihez is mehetnék, mint a bűnbocsánat forrásához? Köszönöm, hogy Hozzád jöhetek rendszeresen. Ámen


URam! Jól tudom, hogy nem vagyok képes teljességel befogadni Téged, de add, hogy, amennyire tőlem telik, megértsem akaratodat, s tetszésedre, s felebarátaim javára tudjak élni! Ámen
Uram! Te tudod, hogy mennyire nehezemre esik, ha valaki kritikával illeti életemet. Pedig tisztában vagyok vele, hogy messze nem vagyok tökéletes. Segíts, kérlek, a helyén kezelnem valamennyi kritikát, és add, hogy épüljek mindegyikből, ami jogos. Aminek pedig nincs valóság alapja, azt el kell engednem a fülem mellett. Ámen