2018. június 9., szombat

Feledékeny gyermeked vagyok Uram! Hamar elfelejtem áldásaidat, és ha valami nem úgy sikerül, ahogyan szeretném, könnyen zúgolódom. Köszönöm, hogy ennek ellenére is szeretsz és tanítgatsz! Ámen
Istenem! Bölcsességet keresek... add, hogy szeretni tudjak! Ámen.


Istenem! Vonzásodnak engedelmeskedtem, olykor mégis kétségeim támadnak. Uram! Siess segítségemre, amikor elbizonytalanodom, vezess vissza, amikor eltávolodom Tőled! Ámen


Jézusom! Hányszor vizsgázom életem során? Ismerem szavadat, de el is hiszem? Meg is teszem? Tetteim és az életvitelem mutatja meg, hogy mennyire bízom benned. Bocsáss meg, amikor kishitűsködök. Taníts benned mindig, minden körülményem közepette bízni. ÁmenUram! Bizalmatlan világban élek, s fáraszt, hogy mindent ellenőriznem kell... Add Uram, hogy ne csak keressem, de meg is találjam jószándékú felebarátaimat e világban! ÁmenUram, én nem akarok uralkodni, csak azt kívánom, hogy felettem se zsarnokoskodjon senki. Tarts meg, hogy ne adjam oda magam senkinek több kenyérért, pénzért, vagyonért, lelkem kárára! Ne kápráztasson el nagy emberek bölcsessége, nagy eszmék, nagy ígéretek, ha azok ellenkeznek a Te örök tanításoddal. De én se próbáljak ördögi módszerekkel, bűnnel, hazugsággal emelkedni mások fölé, se más ne igázzon le engem, népemet, közösségemet aljas eszközökkel! Add, hogy csak neked szolgáljunk, és legyen eredményes a mi életünkben is Krisztus szeretetmódszere! Ámen

/V.L./Uram, hittel elfogadom megbocsátásodat, és elutasítom ezentúl, hogy az Általad már megbocsátott bűneim foglya legyek. Megvallom bűneimet, és továbblépek! Elkötelezem magam átformáló igazságaid mellett, hogy teljes és szabad életet éljek a Te kegyelmed által. Jézus nevében, Ámen.


Uram Jézus, járj előttem,
ha lankadok, állj mögöttem,
pajzsomként lebegj fölöttem
jobbról, balról segíts engem.
Mindig téged keresselek,
mindig találkozzam veled,
minden léptemben szüntelen,
te, csak te jöjj szembe velem.
Te légy szavam a nyelvemen,
más szavával te szólj nekem.
Minden egyes pillantásom,
mindenkiben téged lásson.
Te légy utam az utamban,
utam végén a jutalmam...

(Úti ima: Sinkó Ferenc)


URam! Nem vízre szomjazom, hanem szeretetre... Olykor gyötör, hogy nem szeretnek, de igazán az kínoz, ha nem szerethetek. Adj nekem életformáló bátorságot a mában, reménységgel teli jövőképet az ismeretlen holnapban, s derűvel nyugtázott napokat, lelkem üdvére, embertársaim hasznára! Ámen


Uram! Szívem hálával van tele! Hálás vagyok a Krisztusban nyert kegyelemért, bűneim bocsánatáért, az örök életemért. Mindebből kifolyólag különösen is szeretnélek Téged szolgálni. Kiérdemelni, megvásárolni az üdvösséget lehetetlen dolog, de elfogadni és hálából Neked szolgálni, annál inkább lehetséges. Szeretnék így élni dicsőségedre, mások épülésére! Ámen


Uram! Te látod hányszor bátortalanodok el, mert saját életemben sem merem következetesen megvalósítani akaratodat. Kérlek segíts meg a mindennapok szavas és cselekedetes vallástételei között, hogy a Benned megtalált harmóniát másokra is sugározhassam! Ámen

2018. június 8., péntek

Drága Mennyei Édesatyám!

Hálatelt szívvel köszönöm, hogy közösségben lehetek Veled, hogy imádságban fordulhatok hozzád, hogy kitárhatom a szívemet, a legbelsőbb félelmeimet, vágyaimat. Megoszthatom veled az örömeimet és a terheimet, és bizton tudom, Te meghallgatsz. És azt is köszönöm, hogy Te segítesz elhordozni őket. Ó Uram kérlek, hadd maradjak meg ebben a közösségben. Ne engedd, hogy meglankadjon a Rád figyelésem. Kérlek arra is Uram, hogy segíts. Ne csak a magam életére nézzek, de vigyem eléd a családom, a közösségem, a környezetem dolgait, hogy áldásodat Ők is megtapasztalhassák. Előre is hálás vagyok jótéteményeidért, a kegyelmedért. Jézus érdeméért, könyörülj rajtunk Istenünk. Ámen


Istenem! Szívem nem ismer kényszert, önként szolgállak Téged és ezáltal embertársaimat is. Szeretve szolgálni – ez a vágyam, mert ez mutatja meg legjobban, hogy Krisztusért járok követségben. Segíts győzni önmagam fölött, hogy átengedjem Neked az irányítást életem minden területén! Ámen


Istenünk! Legfőbb választásunk a Megváltó befogadása melletti döntésünk. Döntöttünk Krisztus mellett és ez együtt jár a bűnbocsánat és az örök élet áldásával is. Hála legyen Neked mindezért! Segíts abban bennünket, hogy hálából Téged dicsőíthessen életünk, és tanítványi életünket látva mások is Hozzád találjanak! Adj nekünk ilyen bizonyságtévő napokat ezen a héten is! Ámen


Jó Atyám, nem tudom, mi az akaratod, mire rendeltél, mi a célod velem. Talán nem is gondolkoztam rajta. Magam szabtam célokat magamnak, a magam útját jártam, a magam módján akartam boldog lenni. És befulladtam. Nem vagyok boldog, és nem tudtam boldoggá tenni azokat, akik bennem bíztak, akiket rám bíztál. Érzem, új útra, új irányításra van szükségem. Adj nekem, Uram, új célokat! Mutasd meg, hol, hogyan akarsz felhasználni! Tudom, hogy szeretsz, de azt is, hogy én nem tudok megfelelni szeretetednek. Nem kívánom, hogy álmomban adj eleget, ébren mutasd meg, hol a helyem, hol a feladatom, és taníts, segíts, hogy ne éljek hiába! Adj akaratod szerint való, igazi boldogságot nekem, hogy a Te erőddel másokat is boldoggá tehessek! Ámen


/V.L./


Kegyelmes Istenem! Hálás vagyok mindenért, amit nekem elkészítettél. Tudom, hogy minden a javamat szolgálja. Még az is, ami első látásra nem úgy tűnik. Áldalak érte! ÁmenMennyei Atyám! Hiteles tanítványod, gyermeked szeretnék lenni. Minden téren: szavaim, tetteim, gondolataim terén is. De csak Veled sikerülhet. Ámen


URam! Add, hogy értsünk Téged, s tudjunk változtatni látásunkon és életünkön! Ámen


URam! Add, hogy ne legyek akadály, hanem eszköz a Rólad való tanúskodásomban! Add, hogy tudjak hallgatni, s add, hogy csak akkor szóljak, ha Te akarsz szólni általam! Fordíts mindent jóra, amit elhibáztam, s korrigálj a mindennapokban, hogy akaratod szerint élhessek! Ámen


Uram! Adj nekem látó szemeket, hogy észrevegyem életem küzdelmes hétköznapjaiban, mi az ami értékes, s mi az , ami nem, s életemet a helyes értékrend jellemezze! Ámen


Uram! Csak Benned bízom, add hogy ne szégyenüljek meg! Ámen


Uram! Hány ember tetszését próbálom keresni? Tévedésből. Egy valakinek a tetszése kell, hogy számítson nekem. A te tetszésed. Így szeretnék gondolkodni és élni is. Ámen


Uram, Istenem! Utánad vágyakozó világodon könyörülj meg! Adj az ifjú szívekbe tiszta érzéseket, hogy ne csak egymásra, hanem Rád is találjanak, s életük másokat segítő, szolgáló életté válhasson! Ámen

2018. június 7., csütörtök

Értelmetlenül élünk, Uram... Elszakadtunk Tőled, s parancsolataidat semmibe vettük... Büntetésedet megérdemeltük, magunknak kerestük a bajt... Kérünk, téríts vissza minket magadhoz, hogy el ne vesszünk a gyűlölködés mocsarában! Ámen.
Jézusom! Amit Te akarsz nekem, az jó. Mindig. Sőt, a legjobb. Ezért is kell tanulgatnom, hogy Neked engedek és nem saját vágyaimnak, vagy más külső behatásnak. Ámen

Köszönöm Atyám a tanítást, mely szerint a rosszban is meg kell látnom az általad elkészített áldásokat. Ez nem megy mindig. Sőt! De tanulgatom. Köszönöm Velem való bölcs terveidet! Ámen


Megváltóm, életemnek talán a legsötétebb napjai azok, amikor vagy én nem tudok imádkozni, vagy világosan érzem, hogy nem felelsz imádságomra. Tudom, nem Te változol. A Te szereteted olyankor is sugárzik felém. Én vagyok az oka, hogy nem tudom felfogni azt, én hagytalak el, ha csak egy napra, egy elmulasztott bizonyságtételre is, én tettem valamit, ami elválaszt tőled, én voltam hűtlen hozzád. Nem hiszem, hogy megtagadtalak volna, biztos, hogy nem akartalak megtagadni. De az is biztos, hogy nem voltam méltó arra, hogy szóba állj velem. Uram, kérlek, olyankor is szeress. Olyankor is áraszd rám Szentlelked erejét, hogy képes legyek újra hozzád találni. Téríts vissza magadhoz! Tégy képessé az igazi imádságra, fogadj magadhoz, mert én mégis, mindenek ellenére szeretlek Téged. Ámen


/V.L./Mennyei Atyám! Mennyi közöny és részvéttelenség van bennem. Sokszor csak magammal törődöm, zsörtölődök, bosszankodok nehézségeim miatt, pedig a hívő ember nem önmagának, hanem Neked él. S aki Neked él, az törődik másokkal is. Adj látó szemeket, értő és halló fület, szívet, hogy meglássam a rászorulót és segíthessek! Ámen
Mennyei Atyám! Mennyi minden leköti figyelmemet földi létem során. Pedig tudom, hogy a legfontosabb kérdés az üdvösségről szól. Hálát adok neked az üdvömért, melyet Jézusban kapok tőled kegyelemből. Szeretnék mindezért hálából neked élni és téged dicsőíteni. Ámen


Mindenható Urunk! Életünk tele van választásokkal. Kisebb és nagyobb horderejű döntéseket kell hoznunk napról napra. Ma is előttünk állnak választási lehetőségek. A nem választás is választás: rossz választás! Ezért Tőled kérünk bölcsességet, hogy felvállalva felelősségünket úgy dönthessünk, ahogyan az kedves teelőtted! Jézusért kérünk! Ámen


Örök Atyám,
Te, a szeretet-himnusz Szerzője,
Király vagy kezdettől fogva!
Azért keltél fel Istenem,
hogy szólj a Föld lakóihoz.
Irgalmadhoz és nagy Nevedhez hűen
áldást áldás után esőztél ránk.
A Te illatod áradt ki
a tenger hullámaira
és az egész Földre.
Mindenható Istenem,
a mi nemzedékünkben
azelőtt nem történtek ily csodálatos dolgok.
Te, a szeretet-himnusz Szerzője
olyan művet adtál, ami
fenséges ékesség,
szemet, szívet gyönyörködtető
csodálatos szépség.
Egész életemben
Téged szeretnélek dicsérni, Örök Atyám,
és Neked szeretnék énekelni, Istenem,
amíg csak élek!
Ámen.
URam! Add, hogy ne méricskéljem magamat másokhoz, hanem tudjak mindig örömmel szolgálni! ÁmenUram! Erőtlenségemben légy Erőm, Váram és Kősziklám! Ámen
Uram! Időzavarral küszködöm, s gyakran összecsapnak a határidők hullámai a fejem fölött! Kérlek, segíts átrendezni életemet, hogy tetszésedre élhessem mindennapjaimat, s végre békesség költözzön nyugtalan lelkembe is! Uram! Igazságtalansággal átszőtt világodban a Te igazságodat keresem. Add, hogy ebben a kutatásban meg ne lankadjak, s küzdelmeimhez az erőt mindig Tőled kérjem! Add, hogy bizalmamat mindig Beléd vessem, és soha ne reménykedjek a saját képességeimben! Uram! Igéd igazságait mutasd meg nekem, hogy megelégedve életemmel Neked szolgálva élhessek! Uram, Kérlek Téged, adj nekem bölcsességet, hogy meg tudjam különböztetni a természetes építőt a természetellenes rombolótól, s Veled, Benned és Általad harmóniában élhessem meg istenképűségre teremtett életemet! ÁmenURam! Köszönöm, hogy velem vagy hitharcaimban, s mindig megfogod kezem, ha úgy látod végzetesen megsebezném magam, mert nem akarom elfogadni, hogy véges erejű teremtményed vagyok! Ámen


URam! Megerősítő érzéseket adj nekem ezen a mai napon is! Add, hogy észrevegyem körülményeimben, a mai nap történéseiben is, hogy szereteteddel most is átölelsz, s lelkem üdvösségét titokzatosan munkálod! Ámen

2018. június 6., szerda

Hálás vagyok ajándékaidért Istenem! Mennyi mindent kapok Tőled Uram! Olykor észre sem veszem, pedig naponta ajándékozol meg! Szeretnék figyelmes és hálás gyermeked lenni! ÁmenIstenem! Érzem felelősségemet szeretteimmel kapcsolatban, akiket Te bíztál rám. Éppen ezért sem mindegy, hogyan bánok velük, hogy élem eléjük a Veled való kapcsolatomat. Segíts nekem abban, hogy áldásul szolgáljak minden családtagomnak. Ámen


Istenem! Oly sok mindent szeretnénk tudni, s valójában oly keveset ismerhetünk. Add, hogy az élet fontos dolgait mindig szem előtt tartsuk, s szívünkben az áldozatra kész szeretet lakozzék, s teljes életet élhessünk! Ámen.Krisztusom, én szeretlek Téged. Nem tudom bizonyítani. Annyi mindennel vádolhatsz, és igazad van, annyiszor megbántottalak, elfelejtettelek, szégyent hoztam a nevedre, nem tettem vallást rólad, amikor kellett volna, mert gyáva, óvatos, ki tudja, milyen helyzetben voltam, éppen úgy, mint Péter azon az éjszakán. De most is itt állok előtted, s megköszönöm, hogy van egy, egyetlen tanúm, aki tudja, hogy én szeretlek Téged, és az Te vagy, Uram. Az én szavamnak nincs, nem lehet hitele ítéleted előtt, de a Te szavadnak hitele van. Tedd meg, tégy vallást helyettem arról, hogy mindennek ellenére én valóban szeretlek Téged. Ámen

/V.L./


Tudom, Uram, hogy Te mindennél jobban szeretsz minket, embereket. Mi tökéletlenek vagyunk, sokszor nem tudunk eleget tenni a legfőbb parancsnak. Mégis kérünk, adj nekünk az isteni lángból, hogy jól tudjunk szeretni. Azt kérdezzük embertársainktól: mit tehetek érted, hogy szeresselek? Nem pedig magunkból kiindulva traktáljuk olyasmivel a felebarátot, amire nekünk lenne szükségünk. Ismerjük meg a másik szeretet-nyelvét és aszerint ajándékozzuk meg őt. Ámen

(Sch. Erika)


URam! Add, hogy mindig felismerjem mi az, ami Tőled jövő éltető, s emelő, s mi az ami teremtett rended elleni! ÁmenURam! Add, hogy mindig lássam, mi az, ami a Tőled kapott Életet szolgálja! Ámen
URam! Add, hogy ne homályosodjék el előttem a nemes cél, amit megmutattál nekem is igéd által, s vezérelj utamon, hogy kísértéseim közepette is megmaradjak Nálad! Ámen

Uram, Istenem! Magától értődőnek veszem létezésemet, s elfelejtem, hogy megtartó kegyelmed nélkül semmi vagyok... Segíts meg kétségeim között, hogy jobban megismerjelek Téged, s közeledni tudjak embertársaim felé! ÁmenURam!
Kívánom az erőt, talán mert oly sokszor erőtelennek érzem magam... Istenem, újítsd meg gyönge életemet Szentlelked által, hogy mindennapjaimat árjárja a Tőled kapott szeretet, s a megtapasztalt erődet alkotásra, s felebarátaim javára, s a Te dicséretedre fordíthassam! ÁmenUram! Köszönöm kegyelmedet, mely Jézusért az enyém. A benne kínált megváltás teljes, tökéletes. Nem kell, nem lehet hozzátenni, csak elfogadni és élni benne. Köszönöm, hogy így élhetek naponként. Ámen


Uram! Megdöbbentő, de tudok olyan gyarló lenni, hogy távol maradok a szükséget szenvedőtől, ahelyett, hogy meglátogatnám, hogy kiönthetné nekem a szívét és imádkoznék vele, érte. Pedig a hitemmel tudom, hogy nem kell elmenekülni a nyomorúságot szenvedő elől, hanem mellé kell állni és mint a Krisztusban testvéremre rátekintve segítenem kell. Add, hogy így lehessen minél gyakrabban életemben! ÁmenUram! Összecsaptak a hullámok a fejem felett... Segíts meg Uram, hogy Benned megtaláljam békességemet! Ámen

2018. június 5., kedd

Drága Mennyei Édesatyám!

Fogadd hálaénekemet! „Ó érthetetlen kegyelem…” Érthetetlen és felfoghatatlan a Te kegyelmed, amivel engem a porszem embert szereted. Köszönöm, ahogyan vigyázol, óvsz és védesz. Köszönöm, ahogyan vigasztalsz és ajándékozol. Köszönöm, ahogyan megszabadítottál és megtartottál, és köszönöm, ahogyan szolgálatodba állítottál. Add Uram, hogy ne akarjak nagyobbnak lenni és nagyobbnak látszani, mint a porszem. Ámen
Istenünk! Szeretethiányban szenvedünk sokszor és azt hisszük, hogy attól lesz jobb, ha várjuk, mások felénk forduljanak és törődjenek velünk. Pedig nekünk kell szoros kapcsolatban lennünk veled és belőled merítve átadni másoknak azt, ami őket gazdagítja. Taníts, vezess ebben is Urunk! Ámen


Köszönöm a családunkat, a gyermekeinket! Nem az a célunk, hogy csak úgy felnőjenek, hanem nevelni, vezetni szeretnénk őket. Segíts ebben a tudatosságban minket! Ámen
Köszönöm Neked, Istenem a családomat. Minden tagját. Hálás vagyok azért, hogy Téged képviselhetlek feléjük is. ÁmenMennyei Atyám. Hálát adok Szent Igédért, amit nap, mint nap olvashatok. Kérlek, szentelj meg Vele. Tedd azt mintegy mécsessé lábaim előtt, hogy járhassak mindig az Igazságnak keskeny ösvényén. S eképpen hadd dicsőítselek és örvendeztesselek Szent Lelked által minden napon. Jézusért kérlek. Ámen.


URam! Add, hogy hűségben megfuthassam pályámat, amit nekem rendeltél! Ámen
URam! Add, hogy meg tudjunk bocsátani egymásnak! Ámen
Uram! Adj nekem derűs szívet, hogy megtaláljam életem teljességét követésedben! Ámen
URam! Békétlenség közepette is add a Te békédet nekünk! Ámen
Uram! Minden pillanatban légy velem, hogy szereteted alázatos eszközeként éljem minden napomat, önmagam békességére, mások hasznára, szeretetben való növekedésére! Ámen


Uram! Téridős létemnek mérhető paraméterei alapján tájékozódom nap mint nap, pedig Te azt szeretnéd, ha kilépnék végre az anyagvilág huszonnégyórás feladat-zuhatagos kötöttségéből. Kérlek, segíts meg engem, hogy törvényed tükrében meglássam valódi önmagamat, s Hozzád menekülve elnyerjem életem igazi távlatait, s boldogan élhessem életemet mellém rendelt szeretteimmel együtt! Ámen.
Urunk, nehéz sorsunkban, tehetetlenségben, betegségben, az öregség nyomorúságai között hozzád kiáltunk. Nem azt kérjük, hogy a mi akaratunk legyen meg, hanem a Tiéd. Ha nem mehetünk oda, ahova akarunk, ne más, Te magad övezz fel minket, és adj erőt, hogy jókedvvel, bizonyságtevő hittel, még mindig mi tudjunk, amennyire erőnkből futja, szolgálatot tenni azoknak, akik közé rendeltél. Talán egy mosolyt csalni elfáradt ápolónk arcára, talán egy bizonyságtétellel csodálkoztatni el azt, aki sajnál minket, hogy nem vagyunk sajnálatra méltók, amíg benned bízni tudunk. Arra kérünk, adj mellénk is áldozatos lelkeket, akik megéreztetik velünk a Te segítő és segítségre biztató szeretetedet! Ámen


/V.L./

2018. június 4., hétfő

Drága Pásztorom, Uram Jézus!
Leborulok előtted, leteszem bűneimet, és kérlek Téged, oldozz fel Szent Igéddel. Várom vigasztaló szavadat, szívemben reménnyel, hogy újra hallhatom: Megbocsátattak a Te bűneid, eredj el, többé ne vétkezzél! Bárcsak be tudnám tölteni: Többé ne vétkezzél! Ámen
(S.A.)Erőnek, szeretetnek, józanságnak Lelke... Segíts meg! Ámen


Jó Istenem, bocsásd meg, ha elégedetlenkedtem, mert több talentumot szerettem volna kapni Tőled és az élettől. Bocsásd meg, ha nem értettem meg, hogy annak könnyebb, aki kevesebbet kapott, mert kevesebb a felelőssége. Bocsásd meg, ha azt is elprédáltam, ami keveset kaptam, mert nem értettem meg, milyen sokat használhattam volna vele, ha akaratod szerint váltottam volna fel a mindennapi lelkiismeretes szolgálat aprópénzére. De most is látom, még mindig mennyi kincsem maradt! Neked köszönöm azokat: házastársam szeretetét, gyermekeim mosolyát, barátaim megbecsülését, munkám eredményét, megannyi gazdagságát rám áradó kegyelmednek. Ne engedd, hogy ezeket elprédáljam! Segíts, hogy naponta tudjam szaporítani ajándékaidat mások életében, örömében! Add áldásodat javaidra, hogy az én kezemben is áldássá válhassanak! Ámen


/V.L./


Kegyelmes Istenem! Ha gyakrabban észrevenném embertársaimon, hogy rajtuk keresztül Te mosolyogsz rám, akkor más lenne az életem és a hozzájuk való viszonyom. Másképpen állnék családtaghoz, baráthoz, szomszédhoz, munkatárshoz ennek tudatában. Formálj engem, belső, lelkiképpen, békességben, csendességben! Ámen


Köszönöm életemben való jelenlétedet Uram! Ez megnyugtat, erősít, vigasztal, bátorít. Áldalak érte! Ámen
Mindenható Örök Isten! Oly sokszor elfordult néped Tőled, felejtvén akaratodat... meg is kaptuk büntetésünket önmagunkban. Elveszítettük hitünket Tebenned, megkopott reménységünk a jó hatalmában, s azt hittük, hogy a Te erőd nélkül is erősek vagyunk. Bocsásd meg hűtlenségünket, s szánj meg minket! Segélj mindannyiunkat emberi határokon innen, s túl! Add, hogy minden jóakaratú kéz egymásra találjon, s Tőled kapott lendülettel építse eljövendő országodat! Urunk, add nekünk igazságodat, hogy emelt fővel tudjuk születés és halál közé beékelt életünket megfutni, s közösségre leljünk Általad! Istenünk, mosd lelkünket tisztára igéddel és a szentségekkel, hogy derűvel és sorosunkra-szabott boldogsággal élhessünk a Kárpátok ölelésében, s kiábrázolódjék életünkben Krisztus Urunk arca! Add Urunk, hogy Benned egymásra találjunk s minden, a világban szétszóródott magyar testvérünk szívében erősödjék az egymáshoz tartozás érzése és az önfeláldozó szeretet! Ámen


URam! Add, hogy szeretetem mindig nagyobb legyen, mint a vágyam, hogy hirdessem az igazságot! Ámen


Uram! Engedd, hogy továbbra is tenyereden élhessek, s pillanatnyi szorításaidat ne büntetésnek, hanem biztonságom jeleinek vegyem! Ámen


URam! Felfoghatatlan a hatalmad, s el sem tudunk képzelni Téged. Óvj meg minket a hamis elvonatkoztatásainktól és gyarló emberi elképzeléseinktől és segíts, hogy életünkben tükröződhessen a Te szereteted! Ámen


Uram, nemzetünket hozzuk ma eléd. Trianon szomorúsága hasít lelkünkbe, hiszen egyek vagyunk mi akár elválaszt a határ, akár nem. Köszönjük határtalan szeretetedet, mely felénk árad a Krisztusban. Add, hogy a mienk se ismerjen határokat, hanem ledöntse azt, ami elválaszt és eggyé legyünk, ahogyan Te Atyánk egy vagy fiaddal, Jézussal. Segíts nekünk, hogy legyen ez a nap a nemzeti összetartozás napja számunkra! Ámen


Uram! Sokakhoz hasonlóan olykor nekem is nehezemre esik várni. Pedig ez erősíthetné a beléd vetett bizalmamat. Munkálkodj bennem és taníts várni akkor is, amikor emberileg késlekedésnek tűnik. Tudnom kell, hogy Te a legjobbat akarod nekem és meg is adod a maga idejében. Ámen


Uram! Szereteted tüzét gyújtsd meg bennem, hogy ne dideregjek, és másokat is melegíthessek szolgáló életem jó cselekedeteivel! Ámen.

Uram! Vezérelj minden utamon, hogy el ne szakadjak Tőled, s ha mégis elcsábítanának selymes-füvűnek vélt legelők, kérlek találj rám, hogy újra Rád találhassalak! Ámen

2018. június 3., vasárnap

Irgalmas és kegyelmes Atyám! Olykor tudtunkon kívül angyalokat vendégelünk meg, vagy éppen nemet mondunk az érkezésedre, kizárunk életünkből. Kopogtatsz, de nem engedünk be, és így kívül maradva valójában önmagunkat fosztjuk meg számtalan áldástól. Bús szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már, jöjj Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár! ÁmenIstenem! Egyszerre nyugtat meg és ad felelősséget nekem az a tudat, hogy Te mindent látsz. Megnyugtat, mert bármi ér, Te tudsz róla, de érzem a felelősségemet is, mert akármit nem gondolhatok, szólhatok és tehetek. Ezekről is mindent tudsz. Köszönöm, hogy a Tied lehetek – minden élethelyzetemben. Ámen


Mennyei Atyám! Van, amikor remélni kell s van, amikor dönteni. Taníts meg arra, hogy észrevegyem a kettő közötti különbséget! Ámen


Uram! A gondolataim alapvetően meghatározzák a tetteimet, a szavaimat. Egyedül nem fog menni, de a Te segítségeddel igen: szeretnék változtatni a gondolataimon. Tudom, hogy Veled sikerülni fog és ennek áldásait mások is megtapasztalják. Jézusért kérlek! Ámen


Uram! Add, hogy megláthassam igazságodat, s élhessek általa! ÁmenURam! Add, hogy ne utólag legyek okos, hanem előre bölcs, hogy elkerüljem a veszélyeket! Ámen
Uram, ahová tettél, ott szolgállak,
Ahol megsejtlek, ott kereslek,
Ahogyan tudlak, úgy követlek,
Ha megbotlom, nem csüggedek,
Ami van, azért magasztallak,
Ami nincs, azért nem zaklatlak,
Ami a munkám, megcsinálom,
a jó szót érte sose várom,
Ha nem sikerül, nem kesergek,
És másnap mindent újra kezdek.


Ismeretlen szerző


Uram! Békétlenségeim okait jól ismered... Csitítsd önzésemet, hogy Rád, s Benned felebarátaimra is találjak! Ámen


URam! Köszönöm, hogy Te már akkor is kerestél, amikor én még nem, s hogy kegyelmedből Rád találhattam! ÁmenUram! Megnyugtat a tudat, hogy Te munkálkodsz bennem, másokban és a világban is. Ámen


URam! Segíts, hogy értselek annyira, amennyire szükséges! Ámen


Uram! Te látod, hogy hová fejlődött a világ, Te látod, hogy hol tartok benne én magam is. Haszontalanságokra pazarolom erőmet és időmet, belesüppedek az anyagvilágba ahelyett, hogy Hozzád igyekeznék... Uram, segíts nekem akaratod szerint élni rövidke életemet, hogy élni tudjak azokkal a kincsekkel, amikkel elhalmozol naponta! Ámen.