2017. április 22., szombat

Atyám, Istenem, jól tudom, nem érdemlem meg azt a méltóságot, hogy a te fiad lehessek. Annyiszor hoztam szégyent szent nevedre, annyiszor tettem keresztbe ott, ahol te munkálkodni akartál. De van egy igaz testvérem, az én megváltó Krisztusom. Ha ő testvérének fogad és magához emel, én is ott lehetek családod körében. Segíts, hogy ne legyek méltatlan gyermeked. Segíts, hogy képes legyek békességet teremteni magam körül. Adj békességet és szeretetet a családomban. Add, hogy háborgó, elkeseredett munkatársaim között az én hitem, jó kedvem, vidámságom tudja elsimítani arcuk és lelkük ráncait, s támadjon jó kedv és békesség az én szavaim nyomán. Add, hogy egyházadban is a békességet szolgálhassam. Add, hogy látszódjék meg rajtam kezed nyoma. Add, hogy boldog lehessek melletted és áradjon át rajtam az a boldogság, amit egyedül a te jelenvalóságod tud megteremteni gyermekeid közösségében. Ámen

/V.L./


Dicsőítelek Jézusom az értem ontott drága véredért, megváltásomért, kegyelmednek, szeretetednek felfoghatatlan nagyságáért! Szívem telve van Veled, köszönöm, mit értem tettél! Ámen

Istenem! Szeretnék bölcs lenni, de nem tudom hogyan... Jó lenne csak okos és hasznos döntéseket hoznom, életem mégsem erről szól. Nagy elhatározásaimat alig követték tettek, hibás döntéseim azonban bőven zúdították rám a kellemetlen következményeket... Uram, segíts meg erőtlenségemben, segíts, hogy megértselek Téged, s önmagamat és szépnek teremtett világodban magam is szereteted fényét tükrözzem! ÁmenKöszönöm Uram, hogy te tökéletesen ismersz engem. Úgy, ahogyan senki más. Mégis szeretsz és gondod van rám. Áldalak érte! Ámen


Mellém az úton
társak szegődtek.
Vagy én lettem társuk,
s követtem őket?
Vagy egyszerre vágtunk
neki az útnak,
s hagytuk ott magunk
mögött a múltat?
Emlékszem, hogy volt,
de nem nézek hátra,
hisz amiatt lettünk
egymásnak társa,
mert téged, és őt is,
mint engem, egyszer
néven szólított
az áldott Mester.
S szavára tárult
fel az új élet.
Dicsőség legyen
a menny Istenének!
ÁMEN
(Hajdú Zoltán Levente)Mennyei Édesatyám!


Áldalak és magasztallak a naponta megtapasztalható szeretetedért. Azért a szeretetért, amivel nap, mint nap lehajolsz hozzám. Azért a szeretetért, hogy Jézus Krisztust adtad nekem is, értem is helyettes áldozatul. Hálás szívvel mondok köszönetet az új életemben eltöltött 15 évért, és azért is, hogy Te ma is munkálod a szabadítást - és másokat is megszabadítasz - a megkötözöttségeikből. Köszönöm a kegyelmet. Köszönöm a vezetésedet. Köszönöm, hogy veled élhetek. Óh, Uram add, hogy mindig engedelmes gyermeked lehessek, a Te dicsőségedre. Ámen
Uram! Add, hogy melletted állhassak, Téged követhesselek életem minden napján! Hála és köszönet Neked mindenért! Ámen
Uram! Bűnös vagyok, és ez naponta előjön belőlem. Aki leginkább tudója ennek, az utánad a házastársam, akit egyébként nem mellékesen nagyon szeretek. Tudom, hogy bocsánatot kérni nem gyengeség. Szoktam is. Add, hogy ha naponta kell, akkor naponta tegyem meg. Nem leszek sem kisebb, sem kevesebb ettől. Sőt, erősíti a kapcsolatunkat. Ámen
URam! Köszönöm, hogy az élet részese lehetek! Add, hogy ezért mindig hálás tudjak lenni! ÁmenUram! Köszönöm Neked életemet, s köszönöm hogy gondot viselsz rólam minden pillanatban! Adj nekem bölcsességet, hogy úgy döntsek életem dolgaiban, hogy az necsak hasznos, de üdvös is legyen! Ámen

2017. április 21., péntek


Drága Úr Jézus!
Ma élő tanítványaid sem vagyunk csöppel sem különbek, mint a régi tizenkettő. Szégyennel kell megvallanom magamnak is, mily sokszor kell ma is rendre utasítanod, és ezt teszed oly szelíd hangon, hogy beleremeg a szívem. Annyiszor kell megszégyenülnöm, hogy a legkisebb dologban is indulok a magam akaratában. Köszönöm, hogy kimunkáltad már a lelkemben a Te halk, finom hangod meghallását, és intésének észrevételét.
Annyira szeretlek ezért, hogy beleírtál rengeteg drága igét a szívem hústáblájára és minden ige éltet, vigasztal, megfedd,  és megmutatja a lehetőséget, a lábaid előtti elcsöndesedésben.
Köszönöm a drága élő hitű lelki testvéreimet, akikkel hétről hétre két-három alkalommal közösségben lehetek Veled, és velük együtt tanítasz a Te éltető beszédedre.
Uram, Te látod csak, mennyire kell fegyelmezni a testi ember fegyelmezetlen lelkét és ezt csak a lelki érti, mennyire szükségünk van erre.
Köszönöm, minden felett a Te drága hűségedet, hogy nem vetett el, hanem hordoz, és használ, és tanít, nem fáradt bele, mint én szoktam sokszor.
Kérlek Téged, újra és újra újítsd meg a lelkünket, és maradjunk a Tőled tanulandó alázatban és szelídségben, hogy mi is szüntelenül élhessük
ahogy Pál apostol is: Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, és elég nékem az Ő kegyelme.
Vidd végbe minden nap, hogy győzzön Szentlelked bennünk és mindig legyünk Neked engedelmes és hű gyermekeid szeretetben, járva Veled a keskeny úton.
Egy gyönyörű ének, ahogy mondja: Mindig Velem Uram, mindig velem.
Köszönöm, hogy meghallgattad a kérésemet. Ámen. (Trezsimama)

Uram! Add, hogy kapaszkodni tudjak Beléd, s tanuljam Tőled a hűséget napról napra, utolsó szívdobbanásomig! Ámen


Uram! Bocsánatkéréssel tartozom a mások által nem ismert, de az általad jól tudott hűtlenségeimért! Segíts jól használnom a pillantásaimat, de még a gondolataimat is! A Te tetszésedet keresem ebben is, és ez jó a házasságomnak is. Ámen


URam Jézus! Köszönjük Neked az életet, azt, hogy megváltottál és nem hagysz el bennünket. Köszönjük, hogy feladatot adsz, hogy ezt másoknak is elmondhatjuk, az örömöt, hogy Te élsz! Köszönjük, hogy napról napra gondoskodsz rólunk. Segíts valóban minden nap felvenni mindegyikünknek a saját keresztjét, és követni Téged. Olyan jó, hogy Te még ezt a keresztet is segítesz vinni. Köszönöm, hogy vannak olyan napok, mikor a karjaidba veszel. Hála Neked Istenem! Ámen


Uram! Köszönöm a halál fölötti diadalt, mely sok erőt és vigaszt ad nekem. Szeretném ezt másokkal is megosztani, hogy minél többen tudjanak róla. Ámen


Uram! Segíts, hogy szólhassak, amikor szükséges, s hallgassak, amikor kell! Ámen


Uram! Taníts engem a Te utaidra, igéd fénye legyen ösvényem világossága! Ámen


Uram, tudom, hogy nem feleslegesen adtál életet nekem. Nem feleslegesen áldottál meg annyi áldásoddal. Nem feleslegesen adtál képességeket, lehetőségeket, családot, iskolát, otthont nekem. Én is köteles vagyok megteremni életem gyümölcseit, hogy a világ ne csak sűrűbb, de több legyen azáltal, hogy engem beleültettél. Bocsásd meg, ha semmi, vagy csak nagyon kevés és fanyar gyümölcs termett rajtam. Adj még haladékot és több erőt. De segíts, hogy képes legyek jót tenni, szolgálni, örömöt okozni, boldogságot, békességet hozni azokra, akiket reám bíztál és bízol. Szolgád kívánok lenni. Fogadj be szolgálatodba. Ámen

/V.L./


Uram, vállalom országod harcait. Vállalom, mert tudom, hogy ennek a harcnak Krisztus a vezére, a győzhetetlen Úr. Látom, hogy omlottak össze a mi korunk hatalmas birodalmai és tanításai, de a te egyházad és a te igazságod megmaradt. Látom, mennyi nyomorúság származik körülöttem azok önzése, kíméletlensége, gyűlölködése nyomán, akik ma is megvetik szeretetparancsodat. Nem akarok közéjük tartozni. Tied akarok lenni. S ha ezért bolondnak tartanak, kinevetnek, meggyűlölnek – vállalom. De nem vagyok biztos abban, hogy erőm lesz végig kitartani. Te adj erőt hozzá, s te adj testvéreket, akikkel együtt tudjuk végig harcolni igazságod szép harcát. Ámen

/V.L./


Uram! Végre látni szeretnék, tisztán és világosan, de önzésem sötét fátylát fellebbenteni csak Te tudod. Szereteted szivárványszíneivel ajándékozz meg ma is, hogy másokra mosolyogva magam is békét nyerjek! Ámen