2010. december 2., csütörtök

2010. november 30. Szent András apostol A nap liturgikus színe: piros

1. Add, Urunk, hogy tanúságtételünkkel elvezessük testvéreinket Hozzád.
2. Add, hogy tudjunk alázatosan háttérben maradni.
3. Add, hogy egész életünkkel és mindenek felett szeressünk Téged.
4. Add, Urunk, hogy értékeljük és szeressük kapott keresztjeinket.
5. Add, hogy az apostolok közbenjárására eljussunk a szentek társaságába.
1. Hívj meg ma is közülünk férfiakat és nőket egyaránt, hogy mindig legyenek olyanok, akik a jó hírt elviszik minden teremtményhez! Hallgass meg, Urunk!
2. Áldd meg az első tanítványok működése nyomán kivirágzó Egyházadat! A vértanúk és a hitvallók odaadott élete teremjen bőven gyümölcsöt! Hallgass meg, Urunk!
3. Hogy a beléd vetett hit elterjedjen az egész világon, a keresztény remény erőt öntsön a világszerte célt tévesztett emberekbe, és a Mennyei Atya szeretete hódítsa meg a még kételkedők szívét! Hallgass meg, Urunk!
4. A testvérekből is álló Tizenkettő példájára fogj össze minket egyetlen, összetartó, belőled táplálkozó egymást szerető nagy családdá! Hallgass meg, Urunk!
5. Szent András apostol közbenjárására erősítsd meg, bátorítsd továbbra is azokat a testvéreinket, akik ma védőszentjükkel névnapjukat ünneplik! Hallgass meg, Urunk!
6. A vértanúk hite és tanúságtétele adjon erőt a haldoklóknak! A hozzád térők életét teljesítsd be az örök boldogsággal! Hallgass meg, Urunk!

Édesapák imája Szent Józsefhez

Mennyei Atyánk! Köszönöm neked az életem, köszönöm feleségem, és köszönöm gyermekeimet, akikkel megajándékoztál. Most Szent József életét példának tekintve kérlek:

- Adj nekem hitet és érzékeny lelket, hogy megértsem nekem szánt üzenetedet.

- Kérlek, mutasd meg, mi a szándékod velem, hogy megfeleljek házastársi és szüloi hivatásomnak.

- Segíts, hogy el tudjam fogadni, és meg tudjam valósítani amit rólam elgondoltál akkor is, ha nem értem.

- Segítsd meg feleségemet, hogy benne Mária hite és lelkülete éljen. Segíts úgy szeretnem, ahogy Szent József szerette jegyesét.

- Segíts úgy élnem mások iránti türelemmel, figyelemmel, hogy gyerekeink számára életem példája vonzó legyen a követésre.

- Segíts, hogy gyerekeinknek át tudjam adni a hitet: szavaimból, és tetteimbol megismerhessék az igazi szeretetet. Tudjam munkára, becsületességre, igazmondásra, szerénységre, rendre, fegyelemre, kötelességteljesítésre nevelni oket. Tudják derus lélekkel elfogadni a szegénységet, testi-lelki megterhelést. Tudjanak áldozatot hozni, önzetlenül adni és szolgálni, elviselni, ha nem az o akaratuk teljesül.

- Segítsd gyerekeinket, hogy növekedjenek testi-lelki egészségben, bölcsességben úgy, hogy neked is kedved teljék bennük. Ragaszkodjanak hozzád, tartsák meg törvényeidet, és szeressék egyházadat. Mindig, a nehézségek idején is érezzék gondviselo, atyai szeretetedet.

- Jóra törekvésükben találjanak segítotársakra, és védd meg oket a rossz útra, bunre csábítóktól.

- Tudják értékelni teremtésed csodáját. Az életet mindennél többre tartsák, az anyagi javakkal jól gazdálkodjanak.

- Mutasd meg nekik leendo házastársukat, akit te választottál nekik. Támogasd oket, hogy hivatásukra: a házasságra vagy a papi, szerzetesi életre mint szentségre készüljenek, és addig tiszta életet éljenek.

- Vigyázz gyerekeink családjára, hogy köztük is keresztény szellem uralkodjon, és unokáinkat vallásosan neveljék.

- Segíts elfogadni és szeretni gyerekeinket akkor is, ha testileg vagy lelkileg betegek, és nem az általam helyesnek tartott úton haladnak. Te légy a vigaszom. Soha ne szunjek meg értük imádkozni.

- Segíts, hogy családfoi feladataimat, döntéseimet bölcsen és jól elláthassam. Tudjak akkor szólni, és akkor hallgatni, amikor annak ideje van.

- Add, hogy mindig legyen munkám, feladatom, és azt mindig pontosan, lelkiismeretesen, bölcsen elvégezzem mások szolgálatára.
Mária, József, Szent István, Szent Imre kérjétek velem együtt az Atyát. Áldd meg életünket, mai napunkat. Amen.

2010. november 25. B év, évközi idő, 34. hét, csütörtök (Alexandriai Szent Katalin szűz, vértanú) A nap liturgikus színe: zöld

Kérjük, Testvéreim, Isten teremtetlen Bölcsességét, a világ Világosságát, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy az evangélium igazságát mutassa meg azoknak is, akik nem ismerték fel eddig a kinyilatkoztatásban megnyilatkozó isteni bölcsességet.


1. Adj, Urunk, igazi tudást azoknak, akik másokat tanítanak, hogy minden ember eljusson az igazság ismeretére.
2. Hívj szolgálatodra ifjakat, akik teljes önátadással, készségesen vállalják az evangéliumi magvetést.
3. Ajándékozz új szenteket Egyházadnak, akik önfeláldozó szeretettel mutatják az utat Feléd.
4. Adj tanulékony lelkületet nekünk, hogy megértsük indításaidat, és kövessük tanításodat.
5. Erősítsd akaratunkat, hogy hűséges kitartással egykor eljuthassunk Országod dicsőségébe.


Urunk, Jézus Krisztus! Te a szentekben, különösen a vértanúkban olyan csodálatos példaképeket adtál, akik életükkel mutatják az utat. Kérünk, Szent Katalin közbenjárására adj bölcs és vonzó szenteket Egyházadnak, hogy útmutatásukkal egyre jobban szeressünk Téged, Aki élsz és utalkodol mindörökkön örökké.1. Segíts a végső időkre vonatkozó jeleket szándékod szerint értelmeznünk! Hallgass meg, Urunk!
2. Őrizd meg műved folytatóját, az egyházat a szolgálat egyszerűségében és óvj meg mindnyájunkat az ítélkezés, a bosszú bűnétől! Hallgass meg, Urunk!
3. Szolgáltass igazságot végtelen irgalmad szerint mindnyájunknak, azoknak, akiket szeretünk, és azoknak, akiket nem szeretünk eléggé! Hallgass meg, Urunk!
4. Hogy a Bárány menyegzőjére a mai szentmise is előkészítsen, add, hogy az Egyházban mindig hálaadó lelkülettel ünnepeljük halálodat és föltámadásodat! Hallgass meg, Urunk!
5. Hogy második eljöveteled, az igazi advent beteljesítse megváltásunkat, hallgass meg, Urunk!

2010. november 24. Dung-Lac Szent András és társai vértanúk A nap liturgikus színe: piros

1. Áldd meg az ázsiai egyház erőfeszítéseit, hogy örömhíredet népeik számára befogadható nyelven és stílusban hirdessék! Hallgass meg, Urunk!
2. Hogy a egész egyház élje és sugározza a kereszt és a föltámadás hitét, hogy tanítóink ma se feledkezzenek el a megfeszített Krisztusról! Hallgass meg, Urunk!
3. Hogy a felnövekvő nemzedék értékelje és gyakorolja az elkötelezettségből következő önmegtagadásokat, erőfeszítéseket, az áldozatos, az önzésen túlmutató életet! Hallgass meg, Urunk!
4. Növeld hitünket és bizalmunkat irántad, hogy hittel beléd helyezzük gondjaink megoldását anélkül, hogy elhanyagolnánk bármit is a ránk bízott feladatok közül! Hallgass meg, Urunk!
5. Add, hogy örömöt találjunk a nagy bizalomban, amelyet belénk helyezel, és tőled tanulva emberi kapcsolatainkat is átjárja és gyümölcsözőbbé tegye a bizalom! Hallgass meg, Urunk!
6. Adj bátorságot, hogy sose féljünk azoktól, akik megölik a testet, de utána már semmi rosszat nem tehetnek! Adj olyan hitet, elszánt akaratot, amilyen a vietnami vértanúknak volt! Hallgass meg, Urunk!

2010. november 23. B év, évközi idő, 34. hét, kedd (Szent Kelemen pápa, vértanú) A nap liturgikus színe: zöld

Kérjük, Testvéreim, a pásztorok Pásztorát, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy szent pápák és főpapok által irányítsa Egyházát, és őrizze híveiben a hit sértetlenségét.


1. Add, Urunk, hogy minden ember földi Helytartódat lássa és tisztelje a pápában.
2. Add, hogy engedelmes lélekkel fogadjuk a pápa szavát.
3. Add, hogy sértetlenül őrizzük tanításodat, és megmaradjunk a hitben.
4. Add, Urunk, hogy mindig a béke és egyetértés uralkodjék szívünkben.
5. Adj örökrészt, Urunk, szentjeid és vértanúid között Országodban.


Urunk, Jézus Krisztus! Törékeny emberekre bíztad a hit terjesztését és Egyházad kormányzását, hogy kegyelmed ereje még nyilvánvalóbb legyen. Kérünk, Szent Kelemen pápa közbenjárására erősítsd hitünket, és add híveidnek a béke és egyetértés szellemét, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

2010. november 22. Szent Cecília szűz és vértanú A nap liturgikus színe: piros

Kérjük, Testvéreim, a vértanúk erősségét, Jézus Krisztust, hogy Szent Cecilia közbenjárására erősítsen meg minket is a hitben és a tiszta életben.


1. Erősítsd, Urunk, hitünket, hogy jobban féljünk a bűntől, mint a test halálától.
2. Növeld, Urunk, szeretetünket, hogy szívesen hozzunk meg minden áldozatot.
3. Add, hogy hitünkkel és belső erőnkkel gyámolítani tudjuk a bizonytalankodókat.
4. Tégy minket szereteted és természetfölötti Országod jeleivé és követeivé.
5. Vértanúid és szentjeid közbenjárására adj helyet nekünk is Országodban.


Urunk, Jézus Krisztus! Te oly nagy szeretetet adtál Cecilia szívébe, hogy önként meghozott minden áldozatot, és készséggel vállalta a vértanú-halált. Kérünk, az ő közbenjárására növeld szeretetünket, hogy önkéntes áldozatvállalásunk kedves legyen Előtted, és megadja nekünk az örök életet. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.1. Legyen áldásod minden nekirugaszkodásunkon! Adj hitet, reményt és szeretetet, hogy alkalmas eszközeid lehessünk! Hallgass meg, Urunk!
2. Hogy a társadalomban és az egyházban szabadon szolgálhasson téged minden ember legjobb tudása és tőled kapott képességei szerint! Hallgass meg, Urunk!
3. Hogy mi is mindnyájan értékük szerint értékeljük a szegények, a megvetettek teljes, és szívből jövő áldozatait, a szegény özvegyek két filléreit! Hallgass meg, Urunk!
4. Áldd meg és jutalmazd meg az egyházi zene szolgálóit, hogy "irgalmasságodat énekeljék mindörökké"! Hallgass meg, Urunk!
5. Áldd meg és jutalmazd mindazokat, akik imádkozni, énekelni és szeretni tanították gyermekeiket, a rájuk bízottakat! Hallgass meg, Urunk!

2010. november 19. Árpádházi Szent Erzsébet A nap liturgikus színe: fehér

Kérjük, Testvéreim, Isten irgalmának követét, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy kegyelmével szítsa fel bennünk az irgalmas felebaráti szeretetet Szent Erzsébet példájára.


1. Olts szívünkbe, Urunk, igazi engedelmességet, hogy maradék nélkül teljesítsük állapotbeli kötelességeinket.
2. Erősítsd hitünket, hogy Téged lássunk és szolgáljunk felebarátainkban.
3. Add meg a lelki függetlenséget, hogy vidám lélekkel tudjunk adakozni.
4. Engedd, hogy ne csak büszkén tekintsünk szent őseinkre, hanem kövessük is őket.
5. Add, hogy magyar szentjeink imája és közbenjárása Országodba vezesse nemzetünket.


Urunk, Jézus Krisztus! Te az alig megtért magyarságnak oly sok vonzó életű szentet adtál. Kérünk, Szent Erzsébet érdemeiért és közbenjárására érintsd meg népünk gyermekeinek szívét, hogy szeretetre lobbanjanak Irántad, és a jótékony, irgalmas felebaráti szeretetben szolgáljanak Téged, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

2010. november 18. B év, évközi idő, 33. hét, csütörtök (A Szent Péter és Szent Pál bazilikák felszentelésének évfordulója) A nap liturgikus színe: zö

Testvéreim! Isten nagyságát hirdeti minden templom, különösen a két főapostol bazilikája. Mi a Szentlélek templomai lettünk a keresztségben. és felszenteltek a bérmálásban. Hogy bennünk is megdicsőüljön Isten, kérjük közös imával:


1. Add, Urunk, hogy Szent Péter és Pál apostolok tanítását és példáját kövessük.
2. Add, Urunk, hogy egész életünkkel ragaszkodjunk Szent Péter utódához, a római pápához.
3. Add, hogy mindig tudatában legyünk: mindannyian a Szentlélek templomai vagyunk.
4. Add, hogy ünnepi lélekkel tartsuk számon keresztelésünk és bérmálásunk napját.
5. Add, hogy életünkkel testünkben is megdicsőítsünk Téged.


Mennyei Atyánk! Ma ünnepi lélekkel emlékezünk a két főapostol templomának felszenteléséről, mert az is a Te dicsőségedet hirdeti. Kérünk, bennünk is dicsőítsd meg Nevedet, akik a keresztségben a Szentlélek templomai lettünk, és a bérmálás felszentelésében megerősítettél kegyelmeddel. Krisztus, a mi Urunk által.

2010. november 5. Szent Imre herceg A nap liturgikus színe: fehér

Istenünk, te Szent Imrét tündöklő ifjúságában emelted szentjeid társaságába, miután sugallatodra neked szentelte életét. Engedd, hogy mindenkor közbenjáró segítőnk legyen nálad. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Hívek imája
Testvéreim! Kérjük Istent, hogy Szent Imrének, a keresztény magyar ifjúság első szent virágának közbenjárására hallgassa meg imádságunkat!
1. Add, Urunk, hogy főpásztoraink és papjaink ébren tartsák ifjúságunkban az igazlelkűség és a tiszta élet értékét és szeretetét.
2. Add, Urunk, hogy népünk ifjúsága Szent Imre herceg példáján nevelődjék műveltségre és becsületes munkás életre.
3. Add, Urunk, hogy mindnyájan kövessük Szent Imrét Egyházunk és magyar hazánk szeretetében.
4. Add, Urunk, hogy egyházközségünk családjai Szent Istvánban, Boldog Gizellában és Szent Imrében, az első szent magyar családban lássanak példaképet.
5. És végül engedd, Urunk, hogy az életük virágában elhunyt ifjú testvéreink örök boldogságra jussanak.
Urunk, Jézus Krisztus, kegyelmi ajándékoddal a fiatal keresztény magyarságnak Szent Imre hercegben ragyogó példát adtál. Az ő közbenjárására mentsd meg ifjúságunkat a bűn káprázatától és a szenvedély mámorától, hogy tiszta elmével megismerje az igazságot, és bátor lélekkel kövesse a jót. Krisztus, a mi Urunk által.

Kolduló könyörgés bocsánatért (Deus-Homo, Rex coelorum)

Isten-Ember, Ég Királya,
Szánandókat tekintsd szánva!
Hajlók vagyunk, jaj, a bűnre;
s majdan por a porba tűn le.
Romba hulltunk, jöjj, emelj fel!
édes-hűséges kegyeddel...
Ember mi is? Ádám sarja,
Halál magva, veszni: sora.
Mi más ember? Féreg, tiport,
rozoga szer, szemétre szórt...
Haragra se méltass hitványt!
Mit tud? Végtig bűntől megszállt.
Nagy Isten, el ne kárhoztasd!
mást se képes: bűnt halmozgat...
Ítélnél ilyent, Igazság?

Műved ő... Ez nem vallna Rád!
Nem ér ennyit silány ember,
Égdörgőnek hogy feleljen!
Mint az árnyék, füst kavargó,
vagyunk aszott fű: -- halandó...
Isten-Ember, Ég Királya,
szánandókat tekintsd szánva!
(Marbod)