2009. október 13., kedd

A lélek gyümölcse1. A Lélek gyümölcse Alapige: Gal 5,16-25
* Szeretet
* Öröm
* Békesség
* Türelem
* Szívesség
* Jóság
* Hűség
* Szelídség
* Önmegtartóztatás
2. 1. Isten terve életünkben
* Isten azt akarja, hogy gyümölcsöt teremjünk!
* Jn 15,16: Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek , és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.
3. 2) A gyümölcs megmutatja a szív állapotát
* Lk. 6,43-44
* „ Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és viszont nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát a gyümölcséről lehet megismerni.”
* MILYEN A JELLEMED?
4. 3) A gyümölcstermés titka
* Jn. 15,4
* „ Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem.”
5. 4) A nagy kérdés
* Mit tegyek, ha az életemben nincs gyümölcs?
* Ne erőlködjek, hanem menjek Jézushoz!
* FONTOS AZ ŐSZINTESÉG!!!
6. 5) Egy nagy felismerés
* „ Isten nem gyárakat üzemeltet, hanem kerteket gondoz.” Chuck Smith
* Nem a termelés, az erőlködés gyönyörködteti Istent, hanem a gyümölcstermés!
7. 6) Nagy harc
* Test cselekedetei vs. Lélek gyümölcse
* Melyiket engedem felülkerekedni?
8. 7) Lélek gyümölcse, egy
* Nem különböző gyümölcsök, hanem egy gyümölcs.
* Együtt csak a Lélek által lehet jelen az életünkben. Egyenként tetten érhetjük a hit nélkül élő emberek életében is, önerőből.
9. 8) Lélek gyümölcse: szeretet
* Nem önző szeretet, hanem agapé.
* Ahogyan Isten szeret engem, úgy szeretem a másikat!
10. 8) Lélek gyümölcse: öröm
* Valódi öröm, nem a körülmények által gerjesztett öröm.
* Túlcsordul, kifejeződik. A hívő élet nem savanyú, komor (ez a vallásosság)
11. 8) Lélek gyümölcse: békesség
* „ Salom” – vagyis teljesség, amely az Istennel való megbékélésből fakad.
* A békesség belső békesség, valamint békesség Istennel és embertársammal. Aki haragszik, abban nincs meg ez a gyümölcs!
12. 8) Lélek gyümölcse: türelem
* Kitartás, várakozás Isten lépésére.
* Aggodalom hiánya, a fájdalmak tűrése, a frusztráció elviselése.
13. 8) Lélek gyümölcse: szívesség
* A szíves ember szeret szívességet tenni. Kedves, áldozatkész. Együttérző, előzékeny, nem kényszerből teszi a jót!
* Ellentéte a mogorva, a bírálgató, kritizáló embernek.
14. 8) Lélek gyümölcse: jóság
* Nincs jó, egyedül az Isten. De akik Krisztusban vannak, azokban ott munkálkodik Isten jósága.
* Megmutatkozik a kapcsolatokban, a beszédben. Jóakarat!
15. 8) Lélek gyümölcse: hűség
* Hűség Istenhez, és hűség az emberekhez. Nem változékony, nem a hangulataim, az érzéseim határozzák meg, hanem a döntésem.
16. 8) Lélek gyümölcse: szelídség
* A vadság ellentéte. Isten megszelidít bennünket. Betör, mint egy lovat!
* Jellemzője a hevesség hiánya, az önkontroll
17. 8) Lélek gyümölcse: önmegtartóztatás
* Önuralom, vagyis uralkodom a vágyaimon, az indulataimon, szenvedélyeimen, az igazságérzetemen, a beszédemen (talán ez a legnehezebb).
18. Befejezés
* Önvizsgálat: hogyan tapasztaljuk a gyümölcsöt életünkben?
* Jn. 15,8
* „ Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek.”