2009. január 18., vasárnap

Lelki tükör

Életszabályok

Tűt ne végy a szádba, mert a leszalasztott
Tű már számos női éltet elszakasztott,
Lőfegyverhez ne nyúlj, mert könnyen meglehet,
Töltve van s vagy benned vagy másba kárt tehet.

A padlásra menni fel égő gyufával,
Gyermekeknek játszani tűzzel vagy gyufával,
Az ágyban gyertyával olvasni: oly tettek,
Melyek sok vagyonost már porrá égettek.

Játszva ne simogassad az idegen ebet;
Mert ha mord, haraphat rajtad fájó sebet,
Azonban ki tudja, még dühös is lehet,
S téged borzalmas nyavalyássá tehet.

Oktalan állatot nem kínoz, nem üt, ver,
Soha a nemesebb keblű, művelt ember.
Isten az állatot józan használatra
Adta hatalmadba, nem pedig kínzásra.

Mert az szintúgy érez örömet, fájdalmat,
Ezért keserűn tűri a bántalmat,
Lovadat, ha ráülsz, ne zaklasd korbáccsal,
Reárivalgással, vagy sarkantyúzással.

Megmakacsíthatja könnyen paripádat,
S ekkor könnyen földhöz teríti irhádat,
Kárvallásra s állatkínzásra is mutat,
Egy nap tenni lóval két nap járó utat.

Úton ne fitogtasd pénzes erszényed,
Tömött tárcádat, vagy drága ékszeredet;
Mert gonosz emberek, ha ilyesmit sejtenek,
Vagyonod áhítva, martalékul ejtenek.

Veszélyes ha magad föröszteni mered,
Oly folyóban, melynek mélyét nem ismered,
Hasznos a fürdés, de a gyermek egyedül
Ne tegye azt soha felügyelet nélkül.

A leány ne mosdjék kendőző vizekkel,
Arcát ne is fesse ajánlott festékkel;
Mert korán ráncos bőrt okoznak. Eső, hó,
Folyóvíz a legjobb, ártalmatlan mosdó.

Nehezet ne emelj, mert szakadást nyerhetsz,
Melyet holtodiglan ki sem is heverhetsz.
Semmit se tégy gerjedt, dühös haragodban
Hanem békülésre végy erőt magadban,

Sok döntötte magát veszélybe a miatt,
Hogy bősz haragjában bosszulásra riadt.
Rendben tartsd mindened, így kártól menekülsz,
Örökös keresést, s idővesztést kerülsz.

Ha kedvetlenség ér, csak bátran hajts neki,
Hogy mérges fullánkját mielőbb adja ki ;
Hogy ha vele szembeszállni soká késel,
Hosszasan keserít az epekedéssel.

Erő felett ne költs, nehogy szükséget láss,
Bőségedből nyerjen segélyt haza és más.
Ok nélkül pénzt kölcsön ne szedj és hitelben
Ne vásárolj: hidd el, sok gond rejlik ebben.

Csendes békében élj minden emberekkel,
A háborúságot kerüld ki ezekkel.
Tégy jót mindenkivel, a kivel csak tehetsz,
S hála édesíti majd ezért életedet.

Végre féld az Istent örömben és gyászban,
Áld őt mind házadnál, mind a szentegyházban,
Mert megáldva, hálás szívre kötelezett,
Sújtva pedig téged üdvösségre vezet.

Gyógyítás

Hogy ha bármi módon elvész egészséged,
Iparkodjál visszanyerni az épséget.
Csak ne bízd magad kuruzsló banyákra,
Bűbájos szerekre, bűnös babonákra.
Hiszen ha csizma feslik vagy kiszakad,
Ki szabóhoz vigye, oly bolond nem akad
Hanem odaadja a csizmadiának
A ki érti módját a kijavításnak.
Beteg hívjon orvost, ez annak mestere.
Ne kontárkodjék hát a tudatlan bele.
Az orvos ismeri a test alkotását,
Vizsgálja a füvek gyógyító hatását ;
Javulását tehát önmaga javára,
Isten után, a bölcs csak orvostól várja.

Tisztaság

Még a tisztaság is figyelmet érdemel,
Ennek megtartása sok kóron túl emel ;
Kerüld el tehát a tisztátalanságot,
Ha épen akarod élni a világot.
Nem a szagos szappan, nem a bécsi rongy festék
A mi széppé teszi az embernek testét.
Mindezek a szerek veszedelmes mérgek,
Megrontják bőrödet, mint almát a férgek.
És azonkívül fejfájást okoznak.
De ki hideg vízzel magát mosogatja,
Annak vénségéig szép lesz ábrázatja.

Indulatok

Indulataidnak légy mindenkor ura,
Soha ne fakadjál szertelen bosszúra;
Tudjad zabolázni örömed, bánatod, -
Te tudj parancsolni, de nem indulatod.
Mert ha az indulat rajtad erőt vesszen,
Egészségednek ez is kárára leszen.
Szokjál vágyaidat korán korlátozni.
És a mi fő e mellett serényen dolgozni.
Az okos munkásság megedzi a testet,
Ezer baj, nyavalya kínozza a restet.
A vas is, ha soká senki nem használja,
Hasznavehetetlen, mert a rozsda megszállja ;
A víz is megposhad, ha sokáig tesped,
Vigyázz, hogy henyélve ugy ne járjon tested.

Alvás

Régi példabeszéd étel, ital, álom,
Hogy az egészséghez szükséges e három.
De az alvásra is vigyázni szükséges,
Csak úgy lesz az hasznos, csak úgy egészséges.
A mértékletesség itt az első dolog,
Melyen mint a sarkon, minden ügyünk forog.
Ha keveset alszol, az csak oly ártalmas
Mintha az alvásod nagyon hosszadalmas
Míg amaz testedet nagyon elgyengíti
Emez elpuhítja, munkád nehezíti.
Különösen meleg, puha ágyban hálni,
Nem tanácsos, nem fog az hasznodra válni.
Napközben aludni csupán a munkásnak,
Betegnek, öregeknek szabad, de nem másnak.

Ital

Ha kedves életed, kedves egészséged,
Italban is mindig tarts szoros mértéket.
Kivált arra vigyázz, ha fölmelegedtél,
Erősen dolgoztál, ugráltál, siettél,
Hogy akkor ne igyál hideg bort vagy vizet,
Mert ily könnyelműség betegséggel fizet.
Ennek eredménye a tüdőgyulladás,
Sok kisebb baj között, aszkór és sorvadás.
Minden italok közt legjobb a tiszta víz.
Attól ne félj, hogy ez valaha bajba visz.
De azért a bort is ihatod módjával,
Miért ne élnénk Isten áldásával?
A bortól, ha vele, mint illik, úgy élnek,
Erősödik a test, felvidul a lélek,
Kivált ha jó vízre nem lehet szert tennünk,
Jó lesz egy kis bort elegyítenünk.
De a ki a bort mérték felett gyakran issza,
Romlás örvényen áll s nehezen tér vissza.
Testére a vízkór fájdalmát zúditja,
És végre értelmét szinte megtompítja.
Rút bűn a részegség és ki annak rabja,
Gyalázat bélyegét a homlokán hordja.
A pálinka-ivást különösen kerüld,
Örökre veszve van, aki ebbe merült.

Eledel, táplálék

Tarts az eledelben mindenkor mértéket,
A mértéktelenség már magában vétek.
Az egészséget is gyakran megronthatja
A mértékletesség ellenben fönntartja.
Az ételt szerfelett ne zsírozd, fűszerezd,
Ebből is származik sok nyavalya, kereszt.
Az éretlen gyümölcs hideglelést okoz,
Forró kenyér, kalács más betegséget hoz.
Minden forró étel a beleket rontja,
Legyen mindenkinek hát erre is gondja.
Káros még savanyút rézedénybe tenni,
Ugorkát rézpénzzel szép zöldre festeni;
Mert a savanyúság rézből mérget fejleszt;
Sokan életökkel is megfizették ezt.
Savanyít az ecet, ha bőven élvezed,
Így a méz, cukor is rontja gyomrod, beled
Festett cukorral már történt sok mérgezés,
A fogat is marja a sok cukorevés.
Vigyázz, ha kertedben zeller, petrezselyem
Között bürök, vagy más növény terem,
Mert amazokéhoz hasonlít levele
S könnyen megmérgezed ételedet vele.
Gomba is van mérges, ha hát nem ismered,
Okosan teszed, ha megenni nem mered.
Forró étel után hideg ital, s viszont -
Az ily változtatás minden fogat elront;
És mert az ilyenből nagy fájdalom ered
Közben egyél mindig egy falat kenyeret.
Végre fogaiddal sohse törj diót,
Szilva-, barackmagot, mandulát, mogyorót,
Mert mindezek korán megrontják fogadat
Fogfájástól pedig őrizzed magadat.

Ruha

Ha ügyelni akarsz testednek javára,
Szükséges vigyáznod tovább a ruhára;
Ez se nagyon könnyű, se meleg ne legyen,
Hogy egyik vagy másik beteggé ne tegyen.
Legyen minden ruha: csizma, kabát, nadrág,
Hogysem szorítana, inkább egy kicsit tág,
A szűk akadályul szolgál a nedveknek,
Melytől minden részben bizton nem mehetnek.
Ebből származhatik tested gyöngesége,
Gyakori ájulás, a száj bűzössége,
Ártalmas továbbá a meleg fejfedő
Ettől lesz sok ember örökre szenvedő.
Könnyen kell takarni a fejet, nyakat, mellet,
Másképp megárt a legkisebb szellet,
De hasa és lába jól legyen befedve.
Kinek hasmenéshez s vérhashoz nincs kedve.
Végre még tartsd meg jól : beteg után ruhát
Ne ölts fel magadra, se inget se csuhát
Mert van oly betegség, mely másra is ragad,
Hogy tehát bele ne essél, őrizd magad.

Lakás

Egészséges lakás száraz helyen lehet;
Építésre keress emelkedett helyet.
Ha nedves a talaj, fel kell azt tölteni.
Homokkal s cementtel kell ott építeni,
Újon épült házba, amíg ki nem szárad,
Be ne hurcolkodjál, megadod az árát.
Világos és tágas s padolt legyen szobád,
S időről időre meszeltesd ki falát.
Terebély fa lombja tisztítja a léget ;
Azért házad körül ültess fát eleget.
Jó távol legyen a trágyadomb és pöce,
Hogy lakod mellet a léget ne fertőzze.

Levegő

A ki egészségét igazán szereti,
Az lakószobáját gyakran szellőzteti
Mert a lehelés, a testnek párolgása
Miatt következik a légnek romlása;
S ha azt a szobában meghagyod rekedni,
Fej- s gyomorbajokban sokat fogsz szenvedni.
Télen, nyáron tehát nyisd ki az ablakod,
Hogy rossz levegőtől meneküljön lakod.
A szobád ablaka nyitva legyen addig,
Mig bent a levegő szagtalanná válik.
De azt se engedd meg, mi soknál nagy hiba,
Hogy szobádban költsön a tyúk, kácsa, liba,
Ki a nedves ruhát szobában szárítja,
Sok betegség okát magára hárítja.
A széngáz, por, göz, füst megrontják a tüdőt,
Keresd ha csak lehet a szabad levegőt.
Kinn járván a szabad, tiszta üde légen,
Szívjad a Ievegőt néhányszor be mélyen.
E végből egyenest tartsad a testedet;
S orron, ne szájon át, vedd a lélekzetet.
Melegről izzadtan hideg levegőre
Ne menj -- nagy betegség származhat belőle.
Nyáron át alhatol nyitott ablak mellett;
Takaróddal soha ne takard be fejed.
Sokan egy szobában együtt ne háljatok,
Kandallóban tüzet égve ne hagyjatok.
Melegítés végett szenet behordani,
Annyit, mint magát az éltet kockáztatni.
Ugyanis aki nagyon melegre fűt este,
Annak elpuhul és gyenge lesz a teste.

Egészségi szabályok

Gyermek, el ne feledd áldani Istenedet,
Ki egészségnek alkotta testedet,
De hogy e jótétet méltóan háláljad,
Iparkodjál, hogy azt önként ne rongáljad,
S hogy egészségedet bizton őrizhessed,
Eme szabályokat tanuld és kövessed

Ruházati illedelem

Ruházatodra legyen gondod,
Megszólnak ha cifrán hordod.
Sorsodhoz képest öltözködjél,
A divatért ne erőlködjél.
A mid van azt tisztán tartsad,
Portól, szennytől megtisztítsad.
Mert az illendő, s rendes öltözet,
Más, s magad iránti tisztelet.
A foltos ruha sohse szégyen,
Csak szennyes s lyukas ne légyen.

Esti illedelem

Hogy fölkelhess jó korára,
Ne vágyj gazdag vacsorára.
Ha ettél ne feküdj le mindjárt.
Állj vagy sétálj másként megárt.
Még egy keveset olvasgass,
A jövő napra tanulgass.
Aztán pedig imádkozzál.
Elfolyt napról gondoskodjál.
Mindig egy helyre vetkezzél,
Ruhádról ne felejtkezzél,
Mondj jó éjszakát másoknak,
Így bocsásd magad álomnak.
Ha így intézed dolgaid
Jól fognak folyni napjaid,
Kedves a jó embereknél.

Illedelem mindenhol. akárhol légy

Akárhol légy, tarts regulát,
Mert az isten mindenütt lát.
Csinos, szemes, szemérmes légy,
Semmi rútat ne mondj, ne tégy
Rosszat se szólj, ne is gondolj,
Mindent előre megfontolj.
Földre ne köpj más házában,
Orrod se fújd ki vaktában,
Ha rád érik a prüsszentés,
Vagy ásítás, vagy köhentés
Tedd a szádra tenyeredet,
Vagy pedig keszkenődet.
Szépen köszönj mindenkinek,
Bátran felelj ha kérdeznek,
Beszédközben ne bizonyozz,
Igazat mondj, ne hazudozz.
Ne állj meggörbült lábakkal
Tátott szájjal, görbe nyakkal,
Szemébe nézz az embernek,
Ismerkedj ha nem ismernek.
Mindenhez emberséges légy,
Örömesebb adj, mint sem végy.
Se ne dicsérd, se ne gyalázd
Magadat, hanem megalázd.
Erényeid megdicsérnek,
Ha mások is megismernek.

Illedelem az asztalnál

Étel előtt asztal-áldást,
Mondj, utána hálaadást.
Széket készíts asztal mellé,
Elsőktől várj s úgy ülj le.
Ne válogass a főhelyen.
Finnyás ne légy az ételben,
Egyél előled, ha van mit,
Más elől el ne végy semmit.
Ne csámcsogj az ételközben,
Ne szürcsölgess, igyál szépen.
Ujjad ne szopd, fogad ne vájd,
Ha köhögsz, takard el a szád.
A csontokat rakd tányérra,
Ne könyökölj az asztalra.
Ha jól laktál, magad hajtsd meg.
Szülők jóságát köszönd meg.

Illedelem a templomban

A templomban menj csendesen,
Istenhez járulj eszesen,
Oda érvén imádkozzál,
Főhelyre ne vágyakozzál.
A székben ha szoros a hely,
Nagyobb ember előtt kikelj,
Ne suttogj, se ne aludjál,
Szemeddel se kalandozzál.
Figyelmezz a tanításra,
Ne add akkor eszed másra,
Hallgasd végig és tanuld meg
Feddésért ne neheztelj meg.
Adj hálákat az Istennek,
Ha van mit, adj a szegénynek.
Haza menvén, olvasgassál,
Jó könyvekből tanulgassál.

Iskolai illedelem

Nagy vízbe ne menj fürödni,
Télen sürün csuszkálgatni,
De siess az iskolába,
Mint tudomány vásárjába.
Foglalj helyet s Istent kérjed,
Hogy tanulván, célod érjed.
Időt fordíts tanulásra,
Nem játékra s futkozásra.
Legyen mindig jó pajtásod,
Tintád, pennád, papirosod,
Társaiddal ne veszekedjél,
De leckédből vetekedjél,
Ne társalogj a rosszakkal,
Hanem magadnál jobbakkal.
Figyelmezzél a leckére,
S tanítódnak intésére.
Ha megdorgál azt köszönd meg.
Mások intését se vesd meg.
Addig tanulj míg időd van,
Előveszed nagy korodban.
Ha jól tanulsz, felkapsz csak várj,
Kegyes légy, az Istennel járj!

Utcai illedelem

Menj az utcán szépen, folyvást,
Nem kullogva, se nem futvást,
Magad ne görbítsd előre.
Ne hánykolódj nyakra-före
Ne andalogj, ne kiabálj,
Ne oldalogj, ne hajigálj.
Ne ácsorogj a csapszéknél,
Piaczon vagy mészárszéknél.
Ne firkálj a házak falára,
Sem a kerítés oldalára.
Ruhádat fél vállra ne vesd,
Kezed s lábad ne hányd, ne vesd,
Derék ember előtt térj ki,
Emberséggel köszönj néki;
Ha elől van, ne előzd meg,
Ha utóbb van, állj meg s várd meg,
Ne menj keresztül előtte,
Jobb felöl se menj mellette ;
Ha meg szólít, frissen megállj,
Szemébe nézz s felelj, szolgálj.
Szép módjával hajtsd meg magad,
Szokott titulusát megadd.
Mig szavát elvégzi, megvárd,
Beszédét keresztül ne vágd;
Szólj okosan, ne ümgetve,
Ne suttogva, nem hebegve,
A mire int azt megfogadd,
Ha elbocsájt, hajtsd meg magad.

Reggeli illedelem

Jókor fölkelj! öltözz, mosdjál,
Az Istenhez fohászkodjál,
Megmosd a szád, szemed, füled,
Frissebb lesz úgy egész tested.
Elnyírassad (hátra szoktasd) a hajadat,
Be ne lepje az orczádat,
Zsíros vagy olajos kézzel
Ne kend, inkább mosd meg vízzel.
Nyakra- s mellrevalód legyen.
Mivel a puszta nyak szégyen.
Körmöd nagyra ne neveld,
Keszkenőd otthon ne felejtsd.
Ruhádat portól megtisztítsd,
A csizmádat megfeketítsd.
Szépen menj ki az utcára,
Sok ember szemeláttára.

Erkölcsi szabályok 6.

Az idővel gazdálkodjál,
Mivel nincs drágább annál.
S ha egyszer elröppent a napod,
Többé vissza nem hozhatod.
A mit véghezvihetnél ma,
Ne halaszd el azt holnapra.
Rest és dologtalan ne légy,
Hangyától, méhtől példát végy.
Ki jól eljárt munkájában,
Nyugton alszik az ágyában.
Jól elrendeld mindenedet,
Folytasd vidáman tisztedet.
Kezd a napot imádsággal,
És végezd hálaadással

Erkölcsi szabályok 5.

Nem kell állatot kínozni,
A fájdalmat ő is érzi.
Hogy ha az állatot kínzod,
Rossz szívedet elárulod.
Ne gyötörd a kis bogárkát,
Hadd élvezze szép világát.
Ha sétálsz a zöld erdőben,
Ne pusztítsd az élőfákat,
Ne csapdosd le a lombokat.
Isten azért teremtette,
Hogy legyenek gyönyörünkre.
Csak az ártalmas lom- s gizgazt
Gyomláld, nyessed és irtogasd.

Erkölcsi szabályok 4.

A jó Isten ha megáldott,
Segítsd fel a nyomorultat.
Adj hálát az Istennek,
Ha van, mit nyujts a szegénynek
Nagy örömet szerez nekünk,
Ha másokkal jót tehetünk.
A ki nem szán s nem segít mást,
Maga sem lel szánakozást.
A fukar és a zsugori
Ég áldását nem érdemli.

Erkölcsi szabályok 3.

Szerény légy a jótételben,
Szerény magaviseletben.
Szégyent hoz rád a hazugság,
Becsületet az igazság,
A kit hazugságon kapnak,
Majd nehezen hisznek annak.
Légy jó, szelíd engedelmes,
Az ily gyermek nagyon kedves.
A ki mint viseli magát,
Ugy veszi majd annak hasznát.
Olyast sohse kell csinálnod,
Mit később kelljen megbánnod.

Erkölcsi szabályok 2.

Korán tanulj emberséget,
Így találhatsz kedvességet,
A mi magadnak nem tetszik,
Azt másnak tenned nem illik.
Kerüld rosszak barátságát,
Szeresd a jók társaságát.
Sohse avatkozzál abba,
A mi nincsen reád bízva.
Ha jót téssz, ugy nem bánt senki,
A jó Isten megsegíti.

Erkölcsi szabályok 1.

Kérjed Isten segedelmét
Dolgaidnak kezdetén,
Akitől jön minden áldás
És minden jótétemény.
Isten után szüleidet
Szeressed és tiszteljed,
Hogy sokáig élj a földön,
S boldogságod fölleljed,
Tiszteljed az öregeket,
Megbecsüld a nagyokat:
Kinek-kinek visszamérik,
A mit másnak osztogat.

ARANY A B C.

A. Amit nem kívánsz magadnak.
Te se tedd ember társadnak.

B. Bánj a házi cselédekkel
Mindig ugy, mint emberekkel
Testvéreidet szívből szeresd
A szép egyességet keresd
Kivált vigyázz kisdedekre
Ne tanisd őket vétekre.

C. Csufságot vénekből ne tégy
Hogy azért büntetést ne végy
Gyermek te is vársz vénséget
Adj hát vénnek tisztességet.

D. Dolgozzál tanulj serényen
Jókedvvel nem tunyán, kényen
Ha tanulást nem örvendesz
Megbánod ha vén leendesz
Legjobb örökséget vettél
Ha okosan neveltettél.

E. Elvett jókat ne fitymáljad
Sőt azokat megháláljad
Ha nem mondasz köszönetet
Nyersz goromba nevezetet

F. Fogadást csak okosan tégy
De aztán szódnak ura légy
Esküvést ritkán végy szádba
Sohse esküdj hiába
Ha esküdni mersz hamisan
Meg ver Isten bizonyosan.

G. Gondot másokra is viselj
És ne csak magadra ügyelj
A szegényt is kell szeretned
Nagy vétek volna meg vetned
Ha hát bírsz földi javakkal
Jót tégy a megszorultakkal
Másnak tett szolgálatodért
Ne kérj mindenkor tőle bért.

H. Ha gazdag a famíliád
Még az becset nem ruház rád
Tehát azzal ne hánykódjál
Szegényre ne csufolódjál
Szeme előtt az Istennek
Szegény és gazdag nincsenek
Kinél az ész, erkölcs nemes
Menyországban az érdemes.

I. Ifju kíméld értékedet
Mert bú éri ősz fejedet
Ifju ha dobzódol fecsélsz
Vénségedre koldussá lész

J. Jól elrendeld mindenedet
Folytasd vidáman tisztedet
A mit véghez kell vinned ma
Ne halogasd azt holnapra
Hogy ha kerülsz dolog tételt
Nem érdemled meg az ételt.

K. Kövess mindig igazságot
Gyűlöljed a hazugságot.
Ha csak egyszer hazudni mersz
Hitelt többé nem igen nyersz.

L. Légy gyors munkás és hiv szolga
Az ilyennek jól van dolga
Ne add restségnek testedet
És sok alvásnak szemedet
Minden gonoszság kezdete
A henyélés szeretete.

M. Megbántódon ne állj bosszut
Békességre ez legjobb ut
Kész légy jussodból engedni
Mint sem mással perlekedni
Csekélységen fent ne akadj
Hirtelen szókra se fakadj
A rossz ember vétkét megvesd
De magát mint embert szeresd.

N. Ne csüggedj meg ínségedben
Folytasd tiszted bízz Istenben
Erős lélek legyen benned
Nem kell mindent szívre venned
Minden csekélységen ne sírj
Nagy búdban is magaddal bírj.

O. Óh félj az első vétektől
Csak ugy lehetsz ment többektől
Akár mely rejtek helyen légy
Lát az Isten rosszat ne tégy.

P. Pallérozott erkölcsű légy
Goromba szokást fel ne végy
Korán tanulj emberséget
Így találhatsz kedvességet
Figyelj a szép szokásokra.

R. Rosszat ha hallasz másoktól
El ne tanuld azt azoktól
Irtózz, trágár, ocsmány szóktól
Mint keresztyén gyalázóktól
Ne légy soha szitkozódó
Sem esküvő, káromkodó.

S. Szülőd leghívebb barátod
Javadra van tudod, látod
Légy hát neki szót fogadó
Minden tisztességet adó
Közöld ő vele dolgodat
Ne rejtsd előtte titkodat.

T. Tilalmas örömöt kerülj
Szabadosban el ne merülj
A mi könnyen megsért és bánt
Ahoz ne nyulj játék gyanánt
Játékod ártatlan legyen
Hogy az neked kárt ne tegyen.

U. Utálj lopni, senkit ne csalj
És talált jószágot ki vallj
Egy pénzt is lopni szörnyű bűn
Lelked sérelme meg nem szün
Mig nem mindent vissza adtál
A mit mástól elraboltál.


V. Valamint mérges kígyókat
Kerülj minden csábítókat
Ne barátkozz gonoszokkal
Te is meg romlasz azokkal
Ne higy könnyen csacsogóknak
És a mást ragalmazóknak
Álnokság lakik szívében
De ne részesülj bűnében.

Z. Zabolázd indulatodat
De legkivált haragodat
Ne légy soha szitkozódó
Sem házsártos árulkodó.