2009. január 18., vasárnap

ARANY A B C.

A. Amit nem kívánsz magadnak.
Te se tedd ember társadnak.

B. Bánj a házi cselédekkel
Mindig ugy, mint emberekkel
Testvéreidet szívből szeresd
A szép egyességet keresd
Kivált vigyázz kisdedekre
Ne tanisd őket vétekre.

C. Csufságot vénekből ne tégy
Hogy azért büntetést ne végy
Gyermek te is vársz vénséget
Adj hát vénnek tisztességet.

D. Dolgozzál tanulj serényen
Jókedvvel nem tunyán, kényen
Ha tanulást nem örvendesz
Megbánod ha vén leendesz
Legjobb örökséget vettél
Ha okosan neveltettél.

E. Elvett jókat ne fitymáljad
Sőt azokat megháláljad
Ha nem mondasz köszönetet
Nyersz goromba nevezetet

F. Fogadást csak okosan tégy
De aztán szódnak ura légy
Esküvést ritkán végy szádba
Sohse esküdj hiába
Ha esküdni mersz hamisan
Meg ver Isten bizonyosan.

G. Gondot másokra is viselj
És ne csak magadra ügyelj
A szegényt is kell szeretned
Nagy vétek volna meg vetned
Ha hát bírsz földi javakkal
Jót tégy a megszorultakkal
Másnak tett szolgálatodért
Ne kérj mindenkor tőle bért.

H. Ha gazdag a famíliád
Még az becset nem ruház rád
Tehát azzal ne hánykódjál
Szegényre ne csufolódjál
Szeme előtt az Istennek
Szegény és gazdag nincsenek
Kinél az ész, erkölcs nemes
Menyországban az érdemes.

I. Ifju kíméld értékedet
Mert bú éri ősz fejedet
Ifju ha dobzódol fecsélsz
Vénségedre koldussá lész

J. Jól elrendeld mindenedet
Folytasd vidáman tisztedet
A mit véghez kell vinned ma
Ne halogasd azt holnapra
Hogy ha kerülsz dolog tételt
Nem érdemled meg az ételt.

K. Kövess mindig igazságot
Gyűlöljed a hazugságot.
Ha csak egyszer hazudni mersz
Hitelt többé nem igen nyersz.

L. Légy gyors munkás és hiv szolga
Az ilyennek jól van dolga
Ne add restségnek testedet
És sok alvásnak szemedet
Minden gonoszság kezdete
A henyélés szeretete.

M. Megbántódon ne állj bosszut
Békességre ez legjobb ut
Kész légy jussodból engedni
Mint sem mással perlekedni
Csekélységen fent ne akadj
Hirtelen szókra se fakadj
A rossz ember vétkét megvesd
De magát mint embert szeresd.

N. Ne csüggedj meg ínségedben
Folytasd tiszted bízz Istenben
Erős lélek legyen benned
Nem kell mindent szívre venned
Minden csekélységen ne sírj
Nagy búdban is magaddal bírj.

O. Óh félj az első vétektől
Csak ugy lehetsz ment többektől
Akár mely rejtek helyen légy
Lát az Isten rosszat ne tégy.

P. Pallérozott erkölcsű légy
Goromba szokást fel ne végy
Korán tanulj emberséget
Így találhatsz kedvességet
Figyelj a szép szokásokra.

R. Rosszat ha hallasz másoktól
El ne tanuld azt azoktól
Irtózz, trágár, ocsmány szóktól
Mint keresztyén gyalázóktól
Ne légy soha szitkozódó
Sem esküvő, káromkodó.

S. Szülőd leghívebb barátod
Javadra van tudod, látod
Légy hát neki szót fogadó
Minden tisztességet adó
Közöld ő vele dolgodat
Ne rejtsd előtte titkodat.

T. Tilalmas örömöt kerülj
Szabadosban el ne merülj
A mi könnyen megsért és bánt
Ahoz ne nyulj játék gyanánt
Játékod ártatlan legyen
Hogy az neked kárt ne tegyen.

U. Utálj lopni, senkit ne csalj
És talált jószágot ki vallj
Egy pénzt is lopni szörnyű bűn
Lelked sérelme meg nem szün
Mig nem mindent vissza adtál
A mit mástól elraboltál.


V. Valamint mérges kígyókat
Kerülj minden csábítókat
Ne barátkozz gonoszokkal
Te is meg romlasz azokkal
Ne higy könnyen csacsogóknak
És a mást ragalmazóknak
Álnokság lakik szívében
De ne részesülj bűnében.

Z. Zabolázd indulatodat
De legkivált haragodat
Ne légy soha szitkozódó
Sem házsártos árulkodó.

Nincsenek megjegyzések: