2010. december 21., kedd

Litánia a szent angyalokhoz

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Atyaisten, angyalok teremtője Könyörülj rajtunk!
Fiúisten, angyalok ura Könyörülj rajtunk!
Szentlélek Úristen, angyalok élete Könyörülj rajtunk!
Szentháromság egy Isten, angyalok gyönyörűsége Könyörülj rajtunk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Angyalok Királynője Könyörögj érettünk!

Szent Szeráfok, a szeretet angyalai Könyörögjetek érettünk!
Szent Kerubok, az Ige angyalai Könyörögjetek érettünk!
Szent Trónok, az élet angyalai Könyörögjetek érettünk!
Imádás szent angyalai Könyörögjetek érettünk!
Szent Uraságok Könyörögjetek érettünk!
Szent Hatalmasságok Könyörögjetek érettünk!
Szent Erősségek Könyörögjetek érettünk!
Az Isten trónja előtt szolgáló angyalok Könyörögjetek érettünk!
Szent Fejedelemségek Könyörögjetek érettünk!
Szent Arkangyalok Könyörögjetek érettünk!
Szent (Őr)angyalok Könyörögjetek érettünk!
A világ kormányzását ellátó szent angyalok Könyörögjetek érettünk!

Szent Mihály főangyal Könyörögj érettünk!
Te, Lucifer legyőzője Könyörögj érettünk!
Te, a hit és alázat angyala Könyörögj érettünk!
Te, a szent kenetek őrzője Könyörögj érettünk!
Te, a haldoklók védőangyala Könyörögj érettünk!
Te, az igaz hívők védőbástyája Könyörögj érettünk!
Te, a mennyei seregek vezére Könyörögj érettünk!

Szent Gábriel főangyal Könyörögj érettünk!
Te, a megtestesülés angyala Könyörögj érettünk!
Te, Isten hűséges követe Könyörögj érettünk!
Te, a remény és béke angyala Könyörögj érettünk!
Te, Isten szolgáinak és szolgálóinak patrónusa Könyörögj érettünk!
Te, a szent keresztség őrzője Könyörögj érettünk!
Te, a papok közbenjárója Könyörögj érettünk!

Szent Rafael főangyal Könyörögj érettünk!
Te, az isteni szeretet angyala Könyörögj érettünk!
Te, a gonosz ellenség legyőzője Könyörögj érettünk!
Te, a nagy segítő szükség idején Könyörögj érettünk!
Te, a fájdalom és gyógyulás angyala Könyörögj érettünk!
Te, az orvosok és utazók védőangyala Könyörögj érettünk!

Mindnyájan, ti nagy és szent főangyalok Könyörögjetek érettünk!
A hozzánk, emberekhez rendelt szolgálat angyalai Könyörögjetek érettünk!
Mindnyájan szent Őrangyalok Könyörögjetek érettünk!
Ti, segítőink minden szükségben Könyörögjetek érettünk!
Ti, fények a mi sötétségünkben Könyörögjetek érettünk!
Ti, támaszaink minden veszélyben Könyörögjetek érettünk!
Ti, figyelmeztetőink lelkiismeretünkben Könyörögjetek érettünk!
Ti, közbenjáróink Isten trónja előtt Könyörögjetek érettünk!
Ti, a gonosz ellenséggel szemben elhárító pajzsaink Könyörögjetek érettünk!
Ti, állandó kísérőink Könyörögjetek érettünk!
Ti, biztos vezetőink Könyörögjetek érettünk!
Ti, hűséges barátaink Könyörögjetek érettünk!
Ti, okos tanácsadóink Könyörögjetek érettünk!
Ti, példaképeink az engedelmességben Könyörögjetek érettünk!
Ti, vigasztalóink a magányban Könyörögjetek érettünk!
Ti, az alázatosság és a tiszta szív tükrei Könyörögjetek érettünk!
Családjaink angyalai Könyörögjetek érettünk!
Papjaink és lelkipásztoraink angyalai Könyörögjetek érettünk!
Gyermekeink angyalai Könyörögjetek érettünk!
Otthonunk és hazánk angyalai Könyörögjetek érettünk!
A Szentegyház angyalai Könyörögjetek érettünk!
Mindnyájan szent (Őr)angyalok Könyörögjetek érettünk!

Álljatok mellettünk az életben!
Álljatok mellettünk halálunkkor!
A mennyben meg fogjuk köszönni nektek.

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Angyalainak parancsolt felőled! Hogy oltalmazzanak minden utadon!

Könyörögjünk!
Mindenható örök Isten!
Add nekünk mennyei seregeid segítségét, hogy megóvjanak a gonosz ellenség rettenetes támadásaitól,
és a mi Urunk, Jézus Krisztus drága Vére által minden szükségtől megszabadulva,
a Boldogságos, Szeplőtelen Szűz Mária közbenjárására újra békességben szolgálhassunk Neked.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által,
aki Veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik Isten, mindörökkön örökké.
Ámen.

Nincsenek megjegyzések: