2010. december 21., kedd

Litánia a Szentlélekhez

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mindenható örök Isten Irgalmazz nekünk!
Jézus, az élő Isten Fia, világ megváltója Ments meg Uram minket!
Atya és Fiú Lelke, örök Szeretet Szentelj meg minket!
Szentháromság egy Isten Hallgass meg minket!

Szentlélek Isten, az Atyával és a Fiúval egy Jöjj el közénk!
A szerető és irgalmas Atya ígérete Jöjj el közénk!
A Mindenekfölötti ajándéka Jöjj el közénk!
Adományok forrása Jöjj el közénk!
Lelkek kenete Jöjj el közénk!
Szent tűz Jöjj el közénk!
Égő szeretet Jöjj el közénk!
Igazság Lelke Jöjj el közénk!
Bölcsesség és értelem Lelke Jöjj el közénk!
Tanács és erő Lelke Jöjj el közénk!
Ismeret és jámborság Lelke Jöjj el közénk!
Az Úr félelmének Lelke Jöjj el közénk!
Az ima ajándékának Lelke Jöjj el közénk!
A bűnbánat és bizalom Lelke Jöjj el közénk!
Szelídség és engedelmesség Lelke Jöjj el közénk!
Béke és türelem Lelke Jöjj el közénk!
Szerénység és tisztaság Lelke Jöjj el közénk!
Vigasztaló Lélek Jöjj el közénk!
Szentté tevő Lélek Jöjj el közénk!
Az Úr Lelke, aki mindeneket megtöltesz Jöjj el közénk!
Csalatkozhatatlan Lélek Jöjj el közénk!
Istengyermekség Lelke Jöjj el közénk!
Szentlélek Isten Jöjj el közénk!

Szentlélek Úr Isten Hallgass meg minket!
Gyújtsd lángra szívünkben szereteted tüzét Hallgass meg minket!
Tégy minket erőssé és kitartóvá a hitben Hallgass meg minket!
Vezess minket parancsaid útján Hallgass meg minket!
Add, hogy engedelmeskedjünk indításaidnak Hallgass meg minket!
Taníts meg minket imádkozni és imádkozz bennünk Hallgass meg minket!
Segíts egymást szeretnünk és elviselnünk Hallgass meg minket!
Végy körül minket szeretettel és irgalommal testvéreink iránt Hallgass meg minket!
Kelts bennünk utálatot a gonosszal szemben Hallgass meg minket!
Vezess minket a jócselekedetek gyakorlásában Hallgass meg minket!
Vértezz föl az erényes életre Hallgass meg minket!
Te légy örök jutalmunk Hallgass meg minket!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit! Küldd el nekünk Szentlelkedet!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit! Áraszd lelkünkbe Szentlelked adományait!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit! Add nekünk a bölcsesség és jámborság Lelkét!

Jöjj, Szentlélek Isten, töltsd be híveid szívét! És gyújtsd bennünk lángra isteni szereteted tüzét!

Könyörögjünk.
Urunk, a Te Szentlelked lángoljon fel bennünk, világítson és tisztítson meg bennünket!
Árassza ránk égi harmatát és tegye gyümölcsözővé jócselekedeteinket!
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által, Aki Veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák különböző alkalmakra.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: