2010. július 23., péntek

Hinni kell, küzdeni, teljes szívvel szeretni!

2010. július 31. Loyolai szent Ignác áldozópap A nap liturgikus színe: fehér

1. Jézusunk, engedd, hogy napról napra hűségesebben kövessünk! Pontosabban értsünk, engedelmesebben járjunk nyomodban! Hallgass meg, Urunk!
2. Életed minden perce a színtiszta engedelmességgel dicsőítette meg az Atyát! Hadd legyen ez a mai napunk ilyen színtiszta engedelmesség, ilyen Isten-dicsőítés! Hallgass meg, Urunk!
3. Formáld a jezsuita rendet szándékod szerint, hogy ma is egészen akaratodat keressék! Áldd meg a lelkigyakorlatvezetőket, a sajtóban, a lelkipásztorkodásban működőket! Vezess hozzájuk olyan fiatalokat, akik ezen az úton akarnak szentté válni! Hallgass meg, Urunk!
4. Tedd termékennyé a Szent Ignác lelkisége szerint haladó többi közösséget is! Óvd meg őket a viszályoktól, oszlasd el a félreértéseket közöttük, erősítsd meg őket olyan szilárd meggyőződéssel, amilyennel Szent Ignácot áldottad meg! Hallgass meg, Urunk!
5. Hogy irántad való hűségünket mindnyájan naponta kifejezhessük a szerető figyelmesség imádságával, a folytonos hálaadással, a tökéletes szabadsággal, amely mindentől függetlenné tesz, hogy hozzád annál erősebben ragaszkodjék! Hallgass meg, Urunk!

2010. július 30. B év, évközi idő, 17. hét, péntek (Aranyszavú (Krizolog) Szent Péter püspök, egyháztanító) A nap liturgikus színe: zöld

1. Bocsásd meg minden bűnünket, amiket beszédünkkel vagy hallgatásunkkal követtünk el! Hogy csak akkor beszéljünk, ha kell, és ne hallgassunk, amikor beszélnünk kellene! Hallgass meg, Urunk!
2. Köszönjük, hogy tanúid lehetünk! Add, hogy minden képességünkkel, tudásunkkal, egész életünkkel odaadóan szolgálatodra legyünk! Hallgass meg, Urunk!
3. Te hitelesítsd szavainkat azzal, hogy életünk legyen a fedezete! Mivel annyira gyöngék vagyunk, segíts a hiteles életben növekednünk! Hallgass meg, Urunk!
4. Tisztítsd meg szavainkat, hogy a Te irgalmadat hirdessék, mindig a hitet és reményt erősítsék, mindig vigasztaljanak és gyógyítsanak, Rólad beszéljenek! Hallgass meg, Urunk!
5. Amikor szavaink elhagynak, és már nehéz a beszéd vagy az írás, add, hogy akkor tetteink vagy akár tehetetlenségünk tanúskodjon jóságodról! Hallgass meg, Urunk!
6. Kérjük püspökeink és papjaink számára, hogy munkájuk nyomán is egyre többen találjanak rá arájuk bízottak közül saját hivatásukra és szánják magukat még teljesebben néped szolgálatára! Hallgass meg, Urunk!

2010. július 29. Szent Márta A nap liturgikus színe: fehér

1. Köszönjük, hogy barátaid lehetünk mi is, mint Szent Márta! Szenteld meg ezt az emberi kapcsolatot, hogy örök értékű legyen! Hallgass meg, Urunk!
2. Legyen a te Titokzatos Tested kegyelmedből élő emberek szerető családja, ahová szívesen betérhet minden fáradt vándor! Hallgass meg, Urunk!
3. Hogy öntudatos, önmagukkal kibékült nők és férfiak legyenek műved folytatóivá, amikor meg akarjuk érteni a Teljességet! Hallgass meg, Urunk!
4. Hogy minden nemek közötti hátrányos megkülönböztetés is megszűnjön, és ne legyen akadálya többé Országod eljövetelének, titkaid kinyilvánításának! Hallgass meg, Urunk!
5. Szenteld meg mindennapi munkánkat, hogy kezünk nyomán értékek teremjenek, és minden a Te dicsőségedet szolgálja! Hallgass meg, Urunk!
6. Erősítsd meg örök életbe vetett hitünket, különösen olyankor, amikor szeretett hozzátartozónkat gyászoljuk! Hogy el ne felejtsük: Te vagy a Messiás, és valóban legyőzted a halált! Hallgass meg, Urunk!

2010. július 26. B év, évközi idő, 17. hét, hétfő (Szent Joakim és Szent Anna, Szűz Mária szülei) A nap liturgikus színe: zöld

1. Köszönjük hosszú életünk minden napját! Hogy sokat láttunk és hallottunk az Örömhír beteljesedéséből! Adj éveinknek minden korban jó termést, érett gyümölcsöket! Hallgass meg, Urunk!
2. Adj jó egészséget a nagyszülőknek, szép és tartalmas éveket, áldd meg őket azzal, hogy meg nem szűnő reménnyel nézzenek a jövőbe! Hallgass meg, Urunk!
3. Áldd meg őket azzal, hogy reményeiket merjék az unokáikra alapozni! Lássák bennük a jövő zálogát, mivel a fiatalok is jó úton járnak! Hallgass meg, Urunk!
4. Hallgasd meg sok nagymama és nagypapa imádságát, akik gyermekeik, unokáik megtéréséért könyörögnek! Hallgass meg, Urunk!
5. Legyen ez az ünnep sok tiszta boldogság napja a nagyszülőknek és minden névnapját ünneplő testvérünknek is!

2010. július 24. Árpádházi Szent Kinga szűz A nap liturgikus színe: fehér

1. Segíts, hogy a családi élet, a házasságban való elkötelezettség vonzó legyen a mai fiatalok számára! Hogy a házasok egymás számára a Te életed és szentséged közvetítői legyenek! Hallgass meg, Urunk!
2. Add, hogy a partnerházasság ne csak a műveltebb társadalmi rétegekben, hanem az egészen szegények között is elképzelhető legyen! Hallgass meg, Urunk!
3. Ne engedd, hogy bárkinek is anyagi, politikai vagy erkölcsi kényszerből kelljen házasságot kötnie! Add, hogy a nő és a férfi örökös szeretetszövetségét egészen szabadon köthesse meg színed előtt! Hallgass meg, Urunk!
4. Áldd meg a házasokat, hogy a még házasság előtt állók számára vonzó példákká legyenek! Hallgass meg, Urunk!
5. Hogy mi se feledjük soha, hol is van a mi igazi kincsünk! Hallgass meg, Urunk!
6. Adj Szent Kinga első mai ünnepén minden Kinga nevű testvérünknek boldog névnapot! Hallgass meg, Urunk!

2010. július 23. Szent Brigitta szerzetesnő A nap liturgikus színe: fehér

1. Köszönjük, hogy Isten Fiának hitében élhetünk, aki szeret minket! Tégy kitartóvá és találékonnyá a viszont-szeretetben minket! Hallgass meg, Urunk!
2. Áldunk téged a mai szenttel együtt! Add, hogy a mai nap minden mozzanata: a hallott olvasmányok, a szentmise egésze, minden személyes találkozás a veled való egységünket erősítse! Hallgass meg, Urunk!
3. Adj minden nemzetnek tanúságtevő szenteket. Áldd meg a svédeket is: Szent Brigitta közbenjárására add meg nekik, amire igazán szükségük van! Hogy ne csak az anyagi jólétben, hanem a veled való igazi egységben növekedjenek! Hallgass meg, Urunk!
4. A pápa júliusi missziós szándékával kérünk add, hogy az egyházban az apostoli mozgalmak és szervezetek egyre jobban tudatára ébredjenek missziós szerepüknek! Hogy mi is tudatára ébredjünk, hallgass meg, Urunk!
5. Hálát adunk szerető figyelmedért, amellyel életünk minden szakaszán kíséred utunkat! Segíts, hogy fölismerjük szólításodat akkor is, ha már befutottnak, végérvényesnek éreznénk magunkat ott, ahol vagyunk! Hallgass meg, Urunk!
6. Add, hogy életünk végén sokféle ízes gyümölcsünk dicsőítse meg az Atyát! Hallgass meg, Urunk!

2010. július 22. Szent Mária Magdolna A nap liturgikus színe: fehér

1. Köszönjük földi életedet, Jézusunk! Milyen jó téged emberként szeretni, tudva mégis, hogy annyival több is vagy nálunk! Hogy Szent Magdolnától hűséges, kitartó szeretet tanuljunk! Hallgass meg, Urunk!
2. Szabadíts meg minket is minden tőled elválasztó tényezőtől! Ajándékozz meg az igazi bűnbánat kegyelmével! Hallgass meg, Urunk!
3. Szenteld meg a szeretetet, és növeld szeretetünket! Hogy emberi értelemben vett szeretetünk agapévá növekedjék: szeretetté, ahogyan Te szeretsz! Hallgass meg, Urunk!
4. Adj esélyt egyházunknak a növekedésre abban is, hogy a föltámadás jó hírét komolyabban vegye akkor is, ha nők által üzened az apostolutódoknak! Hallgass meg, Urunk!
5. Hogy munkatársnőidet, akiket a férfiakhoz hasonlóan Te hívtál meg, méltányolják és elfogadják ma is mindenütt az Egyházban! Hallgass meg, Urunk!
6. Hadd növekedjünk ma mindnyájan a többiek, a másfélék, a másként gondolkodók elfogadásában! Hogy mindenkit a Te szemeddel nézzünk, és próbáljunk megszeretni! Hallgass meg, Urunk!