2010. december 21., kedd

Litánia Szent Filoménához

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus hallgasd meg kérésünket! Krisztus, hallgass meg kérésünket!

Égi Atyánk Kegyelmezz nekünk!
Világ Megváltója, Isten Fia Kegyelmezz nekünk!
Szentlélek Úristen Kegyelmezz nekünk!
Szentháromság egy Isten Kegyelmezz nekünk!

Mária, szüzek Királynője Könyörögj érettünk!

Szent Filoména Könyörögj érettünk!
Szent Filoména, születésed óta kegyelemmel teljes Könyörögj érettünk!
Szent Filoména, Mária hű követője Könyörögj érettünk!
Szent Filoména, szüzesség mintája Könyörögj érettünk!
Szent Filoména, a legtökéletesebb alázatosság szentélye Könyörögj érettünk!
Szent Filoména, Isten dicsőségének teljesítésére elhívatott Könyörögj érettünk!
Szent Filoména, Jézus szeretetének áldozata Könyörögj érettünk!
Szent Filoména, erő és kitartás mintaképe Könyörögj érettünk!
Szent Filoména, szüzesség fenséges mintaképe Könyörögj érettünk!
Szent Filoména, a leghősibb erények tükre Könyörögj érettünk!
Szent Filoména, erős és bátor a kínzások elviselésében Könyörögj érettünk!
Szent Filoména, akit a nyilak sokasága járt át Könyörögj érettünk!
Szent Filoména, akit Isten Anyja vígasztalt,
amikor láncokban senyvedtél Könyörögj érettünk!
Szent Filoména, aki csoda folytán meggyógyultál a börtönben Könyörögj érettünk!
Szent Filoména, akit az angyalok vígasztaltak kínjaid közepette Könyörögj érettünk!
Szent Filoména, aki megtérítetted mártíromságod tanúit Könyörögj érettünk!
Szent Filoména, aki lecsillapítottad hóhérjaid dühét Könyörögj érettünk!
Szent Filoména, az ártatlanok védője Könyörögj érettünk!
Szent Filoména, a fiatalság patrónája Könyörögj érettünk!
Szent Filoména, a szerencsétlenek menedéke Könyörögj érettünk!
Szent Filoména, a betegek és gyengék egészsége Könyörögj érettünk!
Szent Filoména, a harcoló Egyház új fényessége Könyörögj érettünk!
Szent Filoména, aki megzavarod a világ gonoszságát Könyörögj érettünk!
Szent Filoména, aki ösztönzöd a kitartásban a hitet és a bátorságot Könyörögj érettünk!
Szent Filoména, kinek neve dicsőséges a Mennyekben
és félelmetes a pokolban Könyörögj érettünk!
Szent Filoména, akit a legmeglepőbb csodák tettek híressé Könyörögj érettünk!
Szent Filoména, Isten hatalmával teljes Könyörögj érettünk!
Szent Filoména, aki uralkodsz a dicsőségben Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Bocsáss meg nekünk Uram!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket Uram!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk Uram!

Imádkozzál érettünk Szent Filoména! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Uram, a szűz és vértanú Szent Filoména közbenjárása által, aki mindig kedves volt tekintetednek,
kivételes tisztasága és minden erény gyakorlása miatt, bocsásd meg vétkeinket
és teljesítsd azokat a kéréseinket, amikre szükségünk van. (itt mondjuk el kéréseinket) Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.


TÖRTÉNETE:
Vianney Szent Jánostól való imádság.

FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: