2010. április 20., kedd

2010. április 18. C év, Húsvét, 3. vasárnap A nap liturgikus színe: fehér

1. Urunk, ragyogtasd fel Egyházadon húsvét értékeit, hogy a véred, mellyel megváltottad és megszentelted a világot, tegye eggyé a földön élő különböző nyelvű, eltérő hitű, nemzetiségű népeket, hogy mindannyian Téged dicsőítsenek imádságaikban! Imádkozzunk!
2. Áld meg Urunk Szentatyánkat, XVI. Benedek pápát, hogy a Rábízott nyájat mindig Szentlelked erejében tudja vezetni, a Te szíveddel, a Te ajkaddal, a Te szereteteddel! Imádkozzunk!
3. Ébreszd fel újra a reményt és a bizalmat mindazokban, akik sokat szenvednek és küzdenek egy igazságosabb és jobb világért, hogy minden reggel fel tudják ismerni a te jelenlétüket életükben! Imádkozzunk!
4. Ajándékozd meg minden megkeresztelt testvérünket azzal a bátorsággal, mellyel megajándékoztad az apostolokat! Legyen bátorságuk minden nehéz pillanat után az újrakezdéshez! Imádkozzunk!
5. Ma is összegyűjtöttél bennünket oltárod körül, hogy megemlékezzünk és tápláljuk lelkünket az élet kenyerével. Add, hogy minden szentáldozás után teljes szívvel rádhagyatkozva tudjunk válaszolni: Igen! Szeretünk Téged! Te vagy az életünk Ura! Imádkozzunk!1. Adj urunk kedvező időjárást, hogy az emberi munka gyümölcseként kegyelmed erejével teremjen a föld, amit megművelünk, hallgass meg Urunk!
2. Erősítsd meg dolgozó népünket, hogy a nehézségek ne tántorítsanak el, a kudarcok ne keserítsenek el, hanem mindenben meglássuk az apró sikereket, és hálát adjuk érte neked, hallgass meg Urunk!
3. Segíts, hogy mindennapi munkánk után, és a vasárnapi ünnepnapon örömmel álljunk eléd, hallgassuk szavadat, táplálkozzunk testeddel, hallgass meg Urunk!
4. Adj erőt, hogy mindig meg tudjuk vallani irántad való szeretetünket, hallgass meg Urunk!
5. Elhunyt testvéreink tapasztalják meg a feltámadás és az örök élet bizonyosságát, hallgass meg Urunk!1. Tedd reményünket teljessé, hogy hitünkkel adjuk meg a szeretet válaszát Neked, minden áldás, tisztelet, hatalom és dicsőség Urának! Hallgass meg, Urunk!
2. Adj erőt Benedek pápának, hogy megfeszített munkában felőrölt élete alkonyán el tudja viselni a korral járó kiszolgáltatottság keresztjét is! Hallgass meg, Urunk!
3. Támogasd minden követődet, mindnyájunkat, önmagunk kiüresítésének nehéz munkájában! Segíts, hogy szívesen kövessük ebben is az Isten Fiát! Hallgass meg, Urunk!
4. Adj olyan pillanatot ebben a szentmisében, amikor négyszemközt érezhetjük magunkat veled! Amikor megkérdezed tőlünk is, amit Pétertől kérdeztél meg a Tibériás partján! Hallgass meg, Urunk!
5. Hogy találkozásaink a te megbocsátó mindentudásoddal békességet teremjenek bennünk! Tedd a kiengesztelődés szentségével sáfárkodó papjaidat kivétel nélkül az irgalom követeivé! Hallgass meg, Urunk!
6. Hogy halálunk óráján, bármilyen lesz is az, mindnyájan megdicsőítsük Istent és eljussunk a föltámadásra! Hallgass meg, Urunk!
7. Hogy a nemzetek közötti megbékélés gondolata egyházmegyénk védőszentjének, Szent Adalbertnek a szellemében és lelkületében megvalósulhasson a maga teljességében! Hallgass meg, Urunk!
Urunk, köszönjük, hogy láttál minket abban az időben, ami ez előtt a hét előtt volt. Láttad az életünket, amikor sokszor azt mondtuk: nem bírom tovább. Hallottad sóhajainkat, imáinkat. Áldunk Téged, hogy megmozdult a kezed. Köszönjük, hogy itt lehetünk, és megmondod, mit akarsz tenni velünk. Megtámogatni, felegyenesíteni, megtölteni önmagaddal. Kérlek Úr Jézus, ne legyen ennek semmi akadálya az életünkben, hogy keressünk, és elfogadjunk Téged. Cselekedd meg, amit most ígértél. Egyenesíts fel, támogass meg, hogy úgy mehessünk úgy haza, hogy Téged láthasson ez a világ rajtunk keresztül. Ámen.


Urunk köszönjük, hogy még nem választottál szét bennünket, hogy még tudtunk ezeken a napokon együtt nőni, együtt hallgatni az Igét, és együtt dicsőíteni Téged. Úr Jézus, most, amikor szétválunk, segíts, hogy szív szerint és lélek szerint tovább lehessünk Veled, és maradhassunk Benned! Hadd menjünk úgy asztalodhoz, hogy lemoshasd bűneinket. Szeretnénk fehérben hazamenni, fehérben járni, és élni a szolgáló életünket. Hogy megáldhass, hogy lehessen a szolgálatunknak jó, ízes, Téged dicsőítő gyümölcse. Köszönjük, hogy hallod kérésünket, és hogy ezt akarod velünk tenni, Neved dicsőségére. Ámen.


Urunk, köszönjük, hogy megérthettük, hogy az akaratodnak való engedelmesség szerelmes Fiadnak került a legtöbbe. Neki az életébe került, kínos, fájdalmas váltsághalálába. Köszönjük, hogy az Ő vére többet beszél, mint az Ábel vére. Köszönjük, hogy a bűnbocsánatról beszél. Segíts, hogy magunkhoz vehessük most ezt a kimondhatatlan jó, kedves, és tökéletes ajándékodat. Kérünk, Urunk, hogy mindannyian úgy mehessünk asztalodhoz, hogy a kenyérben és borban Téged fogadhassunk be, hogy élhess bennünk mostantól fogva mindörökké. Ámen.


Urunk, nagyon kérünk, áldj meg minket. Úgy szeretnénk most elmondani, ahogyan Jákób is mondta: "Nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem." Szeretnénk hazavinni az áldást, és élni ez alatt az áldás alatt. Légy most így közöttünk, hogy személyesen mindnyájunkat Igéd és Lelked által megáldhass. Ámen.


Urunk, ne engedd meg, hogy eltitkoljuk előled azt, ami tönkre teszi az életünket. Ne takargassuk betegségünket. Hadd vetkőzzünk le előtted Úr Jézus Krisztus, az Orvos előtt, aki egyedül tud rajtunk segíteni. Itt ülünk napok óta, és hallgatunk arról, amiről beszélnünk kellene. Segíts, hogy ne menjünk haza a szívünkben, az életünkben levő halálos bajjal. Könyörülj rajtunk, hogy engedjünk biztató, rábeszélő szavadnak. Hadd engedjük magunkat megszabadítani. Hadd mehessünk úgy haza, mint akikben most már valóban a Krisztus él. Ámen.


Urunk, nem is tudjuk megköszönni igazán, hogy milyen óriási ajándék, hogy adtad a Fiadat. Kérünk azért, hogy valami módon megérthessük most, hogy ezzel mindent megoldottál a külső és a belső életünkben egyaránt. Segíts most elfogadni ezt a kimondhatatlan ajándékodat. Kérünk, hadd legyen a mienk Jézusban ez az új élet, amely megváltoztathat egészen bennünket. Ámen.


Urunk segíts, hogy teljesen megbéküljünk Veled. Könyörülj rajtunk, hogy boldog, szabad, elégedett emberek lehessünk már ezen a földön. Mutass meg mindent, ami ennek akadálya, hogy felszínre hozhass mély és elrejtett dolgokat. Szeretnénk úgy hazamenni, hogy életünk Téged dicsőítsen. Ámen.


Urunk, taníts meg bennünket arra, hogy szívünket kitárjuk Előtted. Zárkózottságunk hadd legyen semmivé. Könyörülj rajtunk, hogy őszinte, egyenes emberekké válhassunk. Sokféle gyarlóságainkat mutasd meg. Adj nyitott szívet, hogy valóban bejöhess az életünkbe. Köszönjük, hogy meg tudod tenni, hogy készek legyünk arra, hogy mindenben őszinték lehessünk Feléd, és emberek felé. Ámen.


Urunk, úgy szeretnénk Benned maradni, csak az árát nem akarjuk megfizetni. Magunkban, titokban tartjuk akaratunkat, érzéseinket Veled szemben. Azt hisszük, megjátszhatjuk az átadott életünket, csak éppen gyümölcs nincs. Jézus, segíts őszintének lenni, és megtenni azt a döntő lépést, amit mindannyiunktól vársz. Ámen.


Várunk, Urunk, hogy vidd véghez bennünk, hogy ezen a héten kárnak és szemétnek ítéljünk mindent, ami nem Te vagy, és nem Belőled való. Könyörülj rajtunk, hogy valóban el tudjuk választani a jót a hitványtól, a magunkból valót, és a Tőled valót. Kérünk, szólj és cselekedj velünk, hogy valóban úgy mehessünk el innen, mint akik a szolgáid lettek. Így álld meg most számunkra igédet. Ámen.
Uram, segíts, hogy Hozzád menjek az EKG papírommal. Bocsáss meg, hogy önző, hiú, magát imádó, öndicsőítő szívem van. Uram köszönöm, hogy teljesen kész vagyok a műtétre. Úr Jézus, aki valóban odajutott, hogy ezzel a szívvel nem lehet Téged tovább követni, kérlek, hadd engedjen most, hogy mindent megtehess vele. A Te életed, a Te békességed hadd doboghasson ott a szívünkben. Ámen.


Uram! Szeretnénk hálát adni, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy minden akadályon át elhoztál. Hadd áldjunk azért, hogy Veled lehetünk együtt, és egymással. Segíts, hogy igazán közösségünk lehessen Veled. Szólíts meg bennünket Igédben! Hadd tudjunk őszintén, teljes szívből válaszolni Neked. Ámen.


Uram, tudom, ha nem vagyok boldog szolga, annak mindig én vagyok az oka, mert nem engedem, hogy szolgálj nekem. Mert nem ülök le, mert mindig tennem kell valamit, mert olyan fontosnak érzem magam. Köszönöm, Úr Jézus, hogy ezen a héten senki nem fontos rajtad kívül. Köszönöm, hogy Te akarsz szolgálni. Köszönöm, hogy Te tudod egyedül, mire van szükségünk. Hadd adjunk hálát azért, hogy mindent elengedhetünk, elsősorban önmagunkat. Áldunk, hogy itthon lehetünk Nálad. Kérünk, hogy teljesen Rád bízhassuk magunkat. Kérünk, hogy szabadok lehessünk egymástól, önmagunktól. Hadd legyünk csak Veled. Hadd mehessünk majd tovább, mint hű és bölcs sáfárok, akik ki tudják adni az eledelt sok-sok éhes embernek. Nevedért kérünk! Ámen.


Uram! Tudom, hogy gondviselővé tettél. Köszönöm, hogy ma reggel nagyon mélyen megítéltél, hogy nem vagyok igazi gondviselő. Sokszor nem tudom, hogy kinek mire van szüksége, sokszor kegyetlenül uralkodok, verem a szolgatársakat. Bocsásd meg Uram az elvárásomat, a kritikámat. Nagyon kérlek, taníts meg legeltetni, úgy, ahogy illik. Köszönöm, hogy meg tudsz rá tanítani. Segíts, hogy Téged nézvén, akaratod szerint cselekedjem azokkal, akik a tieid. Áldj meg, és könyörülj rajtunk, hogy úgy mehessünk el, mint akik boldog szolgák, akik tudják Uruknak akaratát, és engedelmesen meg is cselekszik. Ámen.


Urunk, áldunk minden reggeli üzenetedért. Köszönjük, hogy még mindig várhatjuk, hogy megszólítasz minket. Szeretnénk ma teljes szívből felelni üzenetedre. Köszönjük mindazt, amit cselekedtél értünk. Kérünk, hogy Aki idehívtál, Te bocsáss el minket. Áldd meg családjainkat, és mindazokat, akik felé megyünk. Ámen.


Urunk! Férfinek és nőnek teremtettél minket, add, hogy először emberek legyünk! Testi vágyakat is ültettél belénk, elégíts hát meg minket a Te jótetszésed szerint! Urunk, gondviselő jóságoddal testiségbe teremtettél minket, add, hogy felfedezzük: kiteljesítő lelket is adtál nékünk! Hálás szívvel ajándékoztál meg minket, adj nekünk életvezetésünkben józanságot is, hogy ne okozzunk fájdalmat másnak és önmagunknak! Ámen


Urunk, hadd értsük most meg: az újjászületés titka, hogy eljussunk a keresztig. Áldunk azokért, akikkel már megtörtént. De látjuk, hogy vissza lehet jutni a sóhajtozó, panaszkodó állapotba. Kérünk, könyörülj rajtunk! Ne engedd, hogy újra magunkra szedjünk bűnöket, terheket. Úr Jézus, segíts azoknak, akik még nem jutottak oda, odajutni. És akiknek újra oda kell jutni, segíts mindent kimondani. Segíts kijönni a zártságból a Te világosságodra, és abban megmaradni, amíg oda nem érünk országodba. Kérünk, áldd meg ezt a napot, hogy megtaláljuk a megbánás helyét, és felszabadult élettel mehessünk tovább. Ámen.


Urunk, hadd köszönjük meg, hogy azt a drága vetést, amit egy életen keresztül szórtál, azt meg is öntözted könnyel és vérrel a Golgotán. Hadd kérjünk arra, hogy könyörülj rajtunk, tégy nyitottá, érzővé, hallóvá Feléd, és hadd zárkózzon be a szívünk teljesen minden idegen hang felé. Áldd meg így az ittlétünket. Köszönjük, hogy mindent megteszel azért, hogy boldog, vidám, szabad emberként menjünk majd el, hogy valóság legyen számunkra a mennyország már ezen a földön. Segíts Úr Jézus, hogy így legyen. Ámen.


Urunk, hálát adunk, hogy nevedben jöhettünk össze, és Jézus nevében kérhetünk, hogy szólíts meg bennünket. Álld meg az Igét szívünkben, hogy érthessük, amit mondani akarsz. Légy közöttünk, és végezz el bennünk mindent, amiért idehoztál. Köszönjük, hogy kérhetünk, és biztosak lehetünk abban, hogy meghallgatsz az Úr Jézus nevéért. Ámen.


Urunk, könyörül rajtunk, hogy eljuthassunk oda, hogy csak Te kellesz nekünk. Köszönöm, hogy ma reggel is azt mondattad, hogy "Én vagyok az életnek kenyere", és kimondattad velem, hogy mindig add nekem ezt a kenyeret. A mai napon is nem akarok semmi másból enni, csak a Te kenyeredből, csak Jézusból. Kérünk, hadd tudjunk elszakadni mindentől, ami Rajtad kívül való erőforrás. Könyörülj rajtunk, hogy egyedül Benned bízhassunk, hogy ezzel az igazsággal mehessünk tovább: Az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ámen.


Urunk, köszönjük, hogy hálát adhattunk, és kérhettünk. Úr Jézus, kérünk, hallgass meg, mert, saját akaratunk szerint kértünk most. Látod, aláírtuk a vizsgálati papírt. Kérünk, hogy vizsgálj meg! Áldunk a tegnapi szavadért, és kérünk, hogy most is nagyon mélyen világíts bele szívünkbe és életünkbe, Lelked által. Ámen.


Urunk köszönjük, hogy igédben már tegnap este megszólítottál bennünket. Szeretnénk ma is úgy állni előtted, hogy várjuk szavadat. Segíts, hogy valóban kívánjuk hallani szavadat, hogy elvégezhesse bennünk azt, amiért idehoztál minket. Ámen.
Uram! Köszönöm azt a napot, amikor befogadhattam azt a kicsi új életet. Bocsásd meg, hogy nem úgy növekedhetett bennem, ahogyan szeretted volna. Segíts, hogy mindent megtegyek annak érdekében, hogy az új életem erősödjön, növekedjen. Úr Jézus, hadd lehessek mindig Benned. Minden nehézség, csalódás, áldás, minden, ami ér, Benned találjon. Te mondtad, hogy találtassam Őbenne, ezen a napon, és ezen túl mindig. Segíts Úr Jézus, hogy Te lehess bennem, és én élhessek Tebenned, neved dicsőségére. Ámen.


Uram, köszönöm, hogy mi most a kegyelem királyi székéhez járulhatunk. Kérlek, könyörülj rajtunk, hogy most, alkalmas időben Tőled kegyelmet nyerjünk, az egész elmúlt életünkre. Úr Jézus, áldj meg ma úgy, hogy megértsünk valamit abból, amit Te akarsz mondani Igédből. És kérünk, hogy tudjunk annak engedelmeskedni. Ámen.


Uram, köszönjük, hogy nemcsak a keresztet láthattuk, hanem láthattunk embereket, akik ezt a keresztet megélik. Akiknek győzelmes a hitéletük, és az egész gyakorlati életük. Áldalak, hogy voltak, és vannak emberek, akik merik ezt vállalni, és hogy a legnagyobb örömöt élik át ebben. Hadd áldjunk ezért. Ha lehet, Uram, kérünk, tegyél minket ilyen emberekké, a Te dicsőségedre. Ámen.


Uram, látod, hány gyökértelen élet van, ami valahol a levegőben gyökeredzik, képzelményekben, álmokban, gondolatokban. Könyörülj rajtunk! Köszönöm, hogy azért hoztál ide, hogy megvizsgálj, és meggyógyíts. Kérünk, adj nekünk teljes gyógyulást, hadd teremjünk végre jó gyümölcsöket, csodálatos virágokat és zöld leveleket. Ámen.


Uram! Lehet, hogy évtizedek óta kezünkbe adtad igédet, és mi mégis félre tettük, nem is olvastuk, nem érdekelt bennünket. Segíts, hogy ráébredjünk arra, hogy hányszor vétkeztünk az ige ellen. Könyörülj rajtunk, hogy most, amikor halljuk igédet, nyitva legyen ne csak a fülünk, hanem a szívünk is. Kérlek, hogy be ne zárjuk, meg ne keményítsük szívünket. Áldj meg, hogy cselekedhess bennünk teljesen szabadon, hogy aztán cselekedhess majd velünk is. Szeretnénk továbbadni a Te mindenható igédet, amelyik élő, és ható. Végy el belőlünk minden ellenállást isteni erőd által, hogy megtörténjen velünk minden, amiért idehoztál. Ámen.


Uram, még mindig nem tudjuk és nem értjük egészen, hogy hogyan szeretsz. Azt sem, hogy miért szeretsz. Segíts, hogy mégis felfogjuk, megtapasztaljuk a Te kimondhatatlan, végtelen szeretetedet. Áld meg számunkra az Igét, és jöjj hozzánk. Amit elkezdtél bennünk, folytasd Lelked által. Köszönjük, hogy itt vagy, és hogy van hozzánk szavad. Ámen.


Uram, miután Téged megismertelek, még mindig előfordul, hogy idegen Istenem van, önmagam. Még mindig van bennem önbizalom, emberekben bízás. Bocsáss meg Uram, hogy melletted is lehetnek idegen isteneim, nemcsak előtted. Előtted sok-sok minden volt. Uram, segíts rajtam, hogy egyedül Rád bízzam magam, egyedül Rád támaszkodjam, és mindent Tőled várjak. Áldj meg így mindnyájunkat! Lépj elő a láthatatlanból számunkra, mint valóságos személy. Hadd merjük feltétel nélkül az egész életünket Neked adni. Ámen.


Uram, most úgy szeretnénk örülni! És olyan jó, hogy semmiképpen nem sikerül, akármit is ad ez a világ, soha nem tudunk igazán örülni. Dicsérünk, hogy egyetlen öröm van, amit Te adsz. Kérünk, áldj meg minket, hogy most teljes szívvel Benned bízzunk, és úgy menjünk haza, mint akiket körülvettél az igazsággal, mint egy palásttal. Kérünk, áldd meg a kimenetelünket és az otthoni bemeneteleünket. Te magad jelentsd ki magadat rajtunk keresztül, hogy a mieink lássanak, vágyódjanak, és higgyenek. Ámen.


Uram, olyan jó volt tegnap örülni, hogy olyan egyszerű minden. Csak oda kell fordítani Feléd arcunkat. Áldalak, hogy most világosan elmondtad, ha lepel van az arcomon, nem fogok látni. Adj nekünk most bátorságot, lemondani a szégyen takargatásáról. Nem könnyű dolog az éveken keresztül hordozott látszatot igazán megsemmisíteni. Kérünk, áldj meg minket ezzel a bátorsággal, hogy kilépjünk a sötétségből a Te csodálatos világosságodra. Hogy valóban olyan egyszerű lenne a hívő életünk, hogy csak Rád tudnánk vigyázni, Benned hinni, és Tőled várni mindent. Úr Jézus, hadd mehessünk ilyen egyszerű élettel tovább. Kérünk, áldd meg a mai napunkat. Köszönöm, hogy hallod kérésünket és segítségül leszel. Ámen.


Uram, olyan sokszor nem mertünk szembenézni régi bűneinkkel. De lehet, hogy méginkább nem mertünk szembenézni a természetünkkel, ami változhatatlan, mindig újra ugyanaz. Hadd áldjunk, hogy mind a kettőre: bűneinkre, betegségünkre teljes megoldást hoztál. Kérünk, segíts, hogy elfogadjuk ingyen ajándékaidat. Nagyon kérünk Uram, hogy adj most világosságot, értelmet és bátorságot, hogy kilépjünk abból a börtönből, amiben élünk, hogy az egész hátralevő életünk Téged dicsôítsen. Ámen.


Uram, olyan hálátlan ember vagyok. Sokszor olyan nehéz embereknek is kimondani, hogy köszönöm. Hálátlan ember vagyok Feléd, Uram. Hadd adjak hálát Neked, hogy eddig nem vetted el tôlem a sok-sok jótéteményedet. Áldalak, hogy nem fáradtál bele oda állítani a szemem elé minden igehirdetésben, minden olvasott igében a Te végtelen szerelmedet. Könyörülj rajtunk ezen a héten. Add meg, hogy életünkben először, vagy újra igazán megköszönjük minden jótéteményedet, de mindenekfölött a Te Egyszülött Fiadat, akit értünk adtál, akit nekünk adtál. Kérünk, add meg, hogy a bensőnkben ezt a drága kincset őrizzük. Köszönöm Uram, hogy ez a kincs cserépedényben van. Kérlek, áldj meg minket, segíts, hogy tudjunk dicsérni. Vidd véghez bennünk, hogy megértsük, elfogadjuk és megköszönjük, az értünk való jótéteményedet! Ámen.


Uram, olyan sok szemét van az életünkben, ami elzárja igéd útját. Kérünk, segíts most mindent kidobnunk. Segíts üres edénnyé lenni, hogy betölthess önmagaddal. Hadd legyünk tele igéddel, Jézussal, és Szentlelkeddel. Hadd mehessünk úgy haza, hogy minden szavunkból, cselekedetünkből áradhasson békéd, szereteted, örömöd. Köszönjük, hogy otthon, munkahelyen, útközben is mehetünk Veled, és elő víznek folyamai ömölhetnek belőlünk. Tégy bennünket forrássá ebben a világban. Kérünk, cselekedj velünk, adj vágyat, imádságot, és teljesítsd be kérésünket, neved dicsőségére. Ámen.
Uram bocsáss meg azért, hogy nem őriztem jól a lelkemet, hogy az ördög iszonyú magvakat, gondolatokat, akaratokat, ítélkezést, bántást, haragot tudott beleszórni. Segíts, hogy sokkal éberebb lehessek. Bocsásd meg, hogy nem őriztem jól az enyéim lelkét sem, nem vigyáztam, nem figyeltem rájuk. Kérünk, hogy serkents fel mindnyájunkat. Add, hogy igazán felébredjünk, és őrhelyünkön éberen állhassunk, hogy ne vethessen tovább az ellenség. Kérünk, hadd találjuk meg még a megbánás helyét, az utat a kereszthez, hogy megtisztíthass, és megáldhass. Kérünk, könyörülj meg rajtunk! Ámen.


Uram, bocsásd meg legnagyobb bűnünket, a megszokott úrvacsorázást. Bocsásd meg, hogy mindig olyan magabiztosan mentünk asztalodhoz, mint akiknek ez jár, mint aki most valami nagy jót tesz. Bocsásd meg a bűnbánatnélküli útjainkat oda a kereszthez. Könyörülj rajtunk, hogy Lelked igazán megszomoríthasson bennünket, és úgy mehessünk, mint akik most új életet, örök életet vesznek. Köszönjük, hogy beszéltél velünk megtört testedről, mérhetetlen szeretetedről. Köszönjük, hogy füleinkkel hallottuk, és most szemeinkkel láthatjuk majd, kezeinkkel érinthetjük, és szánkkal ízlelhetjük, hogy jó vagy. Segíts úgy menni, hogy az úrvacsora lehessen most üdvösségünkre való ételünk és italunk, amire Te adtad, hogy ezután igazán tudjuk a Te dolgaidat cselekedni. Ámen.


Uram, emberileg annyira érthetetlen, hogy nekem üdvösségem lehet, és hogy neked ezért kellett iszonyatosan szenvedned, és megkóstolnod a kárhozatot. Egy élet, és egy örök élet sem lesz elég, hogy ezt megköszönjük Neked. Hadd mondjuk ezen a napon nagyon csendesen, ha megértettük keresztedet, és a mienket is ? köszönöm Úr Jézus, hogy ezt tetted értem. Ámen.


Uram, énekeltük, hogy "Jöjjön el a Te országod hozzánk!? Ezen a héten a Te országod csapatai ott állnak a határszélen. Ezen a héten meghódolhatunk egészen Neked. Az Igéd, a szereteted minden hatalmával és erejével körülvesz minket, bekerít minket, el akar foglalni. Segíts, hogy már az első reggelen feladjunk minden ellenállást. Had lehessünk egyszer mjd együtt a Te országodban. Ámen.


Uram, hadd adjak hálát azért, hogy sáfárrá tettél az ellenségemen. Kérlek, taníts meg arra, hogy észrevegyem az alkalmat, amit azok készítenek, akik szidnak, akik gyaláznak, akik gonosz hazugságot mondanak ellenünk. Köszönjük, hogy van ellenség. Hadd áldjunk azért, hogy ezeken keresztül dicsőíted meg magadat. Köszönöm Uram, hogy ezen a világon minden a dicsőségedet munkálja. Hadd ragyoghasson fel rajtunk is ez a csodálatos, tiszta, fényes arcod. Adj vágyat arra, hogy elkezdjük ezt az életet. Hadd vegyük észre az alkalmat, és azonnal éljünk is vele. Segíts mindig többet adni, mint amit tőlünk várnak. Kérünk, Úr Jézus, áldj meg ilyen túláradó, gazdag élettel. Úgy szeretnénk dicsőíteni azért, hogy megadod. Úr Jézus, hagyjunk Téged élni magunkban. Adjunk Neked helyet szívünkben, a gyakorlati életünkben. Jézus Krisztus, mutasd meg magad a tieid életén keresztül ennek a világnak. Köszönjük, hogy erre választottál minket. Segíts, hogy láthatóvá légy általunk! Ámen.


Uram, hadd kérjünk, hogy vidd véghez, hogy valóban meglássuk az igazi, az egyetlen értéket: Jézus Krisztust, és az Ő értünk kiontott vérét. Köszönjük, hogy bizalommal járulhatunk a kegyelem királyi székéhez. Kérünk, készíts fel arra, hogy mindent üdvösségünkre, lelkünk épülésére, új életünk megerősödésére vehessük. Álld meg így a mai napunkat, hadd legyen közösségünk Veled, és egymással. Ámen.


Uram! Hadd kiáltsunk Hozzád a mélyből. Mi nem is tudjuk igazán, hogy milyen mélyen vagyunk. Mi azt hisszük, hogy rendben van minden. Áldunk azért, hogy a Te szemed mindent átlát. Segíts, hogy tudjunk Hozzád kiáltani, és könyörülj meg rajtunk, hogy amiért idehoztál, végezd el Lelked által. Kérünk, hogy mindenben tudjunk engedni, mindenben tudjunk elfogadni Téged. Ámen.


Uram! Kérlek, hogy ami bennem nem új még, azt cseréld ki. Úr Jézus, hadd kérjük ezt most Tőled személyesen mindannyian, hogy mindent tegyél meg velünk és bennünk, hogy valóban Te élhess, és Téged láthasson mindenki. Ez a világ már nem látni, hanem hallani akarja a Krisztust, és követni. Köszönjük, hogy a legnagyobb öröm ezen a földön, ha bennünk élsz. Szülj újjá bennünket, egyedül Neved dicsőségére. Ámen.


Uram! Kérünk, hogy legyen az ének valóság az életünkben kívül belül egyaránt. Kérünk, hogy a kettős életünk egészen egy irányba haladhasson. Ne nézzünk hátra, egyedül Feléd. Áldj meg így a mai napon, hogy eljussunk a teljes döntésre, és meg is maradhassunk Benned. Kérünk, hozz világosságra bennünk mindent, ami nem lett egészen tiszta. Vidd véghez a jó munkádat, nagy nevedért. Ámen.


Uram! Köszönöm a hívő életem első óráit, napjait, amikor olyan boldogító volt az egészen újat megkóstolni, megismerni. Amikor olyan örömmel lehetett tenni nehéz dolgokat ujjongva, énekelve. Kérlek, tarts meg mindvégig ezen az úton. Hadd tudjam egészen mélyen, hogy ez a Te utad, és ez az üdvösség már ezen a földön, és egyszer majd Nálad. Ámen.


Uram, köszönöm a vezetésedet. Áldalak, hogy olyan jó Veled járni. Bocsásd meg, hogy annyiszor van vezetésszünet az életemben. Olyan sokszor kell meghúznod a kantárt, a gyeplőt. Úr Jézus, vigyél most olyan közel Hozzád, hogy el ne fordítsam Tőled a szemem egész napon át. Azt mondtad: "Szemeim mindenha az Úrra néznek!" Ha mondtad, akkor lehetséges. Ámen.


Uram, köszönöm az erős alapot. Nincs senki erősebb ezen a földön, mint a Te szereteted. Köszönjük, hogy szereteted erős, mint a halál. Sőt, annál is erősebb az a szeretet, amit kijelentettél a kereszten, minden helyzetben, minden körülmények között erősebb. Kérünk, adj nekünk hitet, hogy ne fussunk, hogy egy kicsi lépést se tegyünk hátra soha. Áldj meg minket azzal, hogy valóban mindent Tereád építünk, hogy a hazamenetelünkben mindent Tőled várunk. Kérünk, segíts úgy hazamenni, hogy Te cselekedhess bennünk. Hadd vigyük az otthoniaknak ezt a Te biztos, erős, boldog életedet, amit belehelyeztél az életünkbe. Áldd meg a kimenetelünket innen, az otthoni bemenetelünket, mostantól kezdve mindörökké, mindenben. Ámen.
Segíts Uram, hogy most dobjuk el a hamisságunkat. Hamisan, hazugságokba fogózva nem mehetünk be országodba. Áldunk, hogy az első, aminek meg kell történni, hogy hamis papírjainkat eldobjuk. Hogy világosan megmondjuk: én mentem el az Atyai háztól. Hadd dobjuk most el az összes hamisságunkat, ne okoljunk embereket, akik úgy jártak, hogy az Úréi, és nem azok voltak. Kérünk Uram, hogy Lelked által munkáld most bennünk az akarást. Ne menjen el innen senki, amíg nem lesz boldog emberré, a boldog nép tagjává. Neved dicsôségére. Ámen.


Szeretnénk áldani Uram! Köszönjük, hogy előtted lehetünk, és még inkább köszönjük, hogy itt vagy, és lehetőségünk van találkozni Veled. Köszönjük, hogy szót hallhatunk Tőled, tiszta szót. Segíts, hogy szavad a szívünkig érhessen. Ámen.


Szeretnénk áldani Urunk. Köszönjük, hogy így fejezhetjük be: "Áldjad én lelkem az Urat" ? a bennünk elkezdett jó munkáért, amit bennünk kezdtél, a vágyért, amit felébresztettél bennünk. Áldunk, hogy megérthettünk valamit a Te végtelen szeretetedbôl, kegyelmedbôl. Az Életbôl, aki Te vagy. Áldunk, hogy ez az Élet bennünk akar élni, át akar sugározni a halandó testünkön. Könyörülj rajtunk, ne legyen közöttünk senki, aki visszamegy a börtönbe. Ne legyen egy sem, aki inkább választja a bús, sötét éjt, mint a ragyogó, napfényes életet, amit számunkra tartogatsz. Köszönjük, hogy azért hívtál ide, hogy elnyerjük. Segíts jól dönteni, neved dicsôségére. Ámen.


Szeretnénk hálát adni Úr Jézus, hogy vagy, hogy ismerhetünk, hogy szerethetünk. Áldunk a megváltásért, mindenért, amit Tőled kaptunk, és még kapni fogunk. Áldj meg minket, hogy ezen a héten megismerjünk Téged, hogy valóságos új életünk lehessen. Kérünk, teremts bennünket újjá, új életre. Ámen.


Tudod Uram, mennyire félek attól, hogy a testvéreim valami elméletet fognak újra megfogni, és nem Téged. Az elmélet el fog olvadni, és ott állnak majd otthon, hogy megint nincs semmi. Nagyon kérlek azért, segíts most, hogy jól válasszunk. Tedd föl most a kérdést, hogy Krisztus, vagy én. A kettő egyszerre nem lehet. Kérlek, Jézus, segíts Téged választani. Ámen.


Uram! A kettős életünkkel nem tudunk célegyenest futni. Kérünk, szabadíts meg mindentől, ami ebben akadályoz. Könyörülj rajtunk, hogy meglássuk, és tegyük le az akadályt, hogy valóban tudjunk továbbmenni. Add meg, hogy az életünk Lelked által, igéden keresztül célegyenesen Hozzád jusson. Ámen.


Uram, a mi kapzsi szívünk mindig a magáét keresi családban is, a férjemnél, a gyermekeimnél is. Ha egyszer majd látni fogunk, az maga a kárhozat lesz. Egy életet éltem végig mindig csak azzal, hogy mit kaphatok. Te, Aki azt mondtad, hogy jobb adni, mint kapni, taníts meg erre a jobbra. Nevedért kérünk. Ámen.


Uram, aki annyiszor láttam már a magát megkeményítő embernek a rettenetes végét, kérlek, könyörülj rajtam is. Segíts, hogy meg ne keményítsem a szívemet abban, amit mondasz, és amit akarsz. Kérlek, segíts egészen alászállni, teljesen megalázkodni, egészen visszatérni Hozzád abban, amiben eltértem. Köszönjük azt az érthetetlen szeretetet, amivel ma reggel még utánunk nyúlsz. Látod, holnap már megyünk tovább. Álld meg ezt a napot a számunkra, hogy minden megtörténhessen, amiért idehoztál. Kérünk, hogy magad munkáld bennünk az engedelmességet, Lelked által. Ámen.


Uram, áldunk az erős, hatalmas kezedért, amellyel megtámogatod az elesendőt. Könyörülj rajtunk, hogy az eséseink okát most megértsük, és megtaláljuk belőle a kiutat. Ámen.


Uram, az egyetlen bűn, amire azt mondtad, ha jön a Szentlélek, megítéli a világot bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. Ez az a bűn, ami kötözve tart minket, amivel hiábavalóvá tesszük keresztedet, győzelmedet. Kérünk, ajándékozz meg a Szentlélek által igazi győzelmes hittel. Hadd lehessünk a kereszted győzelmén át igazán szabadok. Nehogy erről a helyről is úgy menjünk tovább, hogy minden a régiben marad. Köszönjük, hogy azt akarod, hogy végre merjünk hinni, tenni. Hadd éljük át ezen a napon a Te győzelmedet. Ámen.


Uram, azért a napért áldalak, amikor beszemeztél, beoltottál. Hadd köszönjem meg azt a vágást, ami fájt. Hadd köszönjem meg az új életet, ami örömmel töltött el. Hadd kérjelek Úr Jézus, bocsásd meg, amikor nem kellőképpen engedtem Neked, amikor nem erősödhetett akaratod szerint a belém helyezett új élet. Bocsásd meg, amikor engedtem hajtani a régit, amikor igazat adtam magamnak, amikor lehetőséget adtam a hiúságomnak, a dicsvágyamnak, hogy hajtsa a mérges hajtásokat. Kérlek, könyörülj rajtunk, segíts ma nagyon világosan végignézni, mi lett ebből a szőlővesszőből. Segíts, hogy egyikünk se járjon úgy, mint az Atyának a gyönyörűséges szőlőültetése, hogy parlaggá teszik, és nem metszik. Ne engedd, hogy egyetlen gyermeked is tönkremenjen. Adj világos képet magunkról, hogy cselekedhess velünk. Szabadíts meg a hamisságtól. Hadd legyünk őszinték Veled, és egymással, az Úr Jézus nevéért. Ámen.


Uram, azt énekeltük, hogy jövünk. Segíts, hogy meg is tehessük. Te tudod, miért nem mozdul a lábunk, a szívünk. Kérünk, adj ma valóságot ebben is, hadd történhessen meg, hogy jövünk Hozzád. Hogy odaérünk, és egészen a Tieid lehetünk. Ámen.
Köszönjük Urunk, hogy nem kell kérdeznünk, mit adjunk Neked. Köszönjük, hogy világosan megmondottad ? a testünket kéred. Segíts Úr Jézus, hogy feltétel nélkül egészen adjuk, hogy felhasználhass bennünket. Kérünk, foglald el ezt a rongyos kis lakást, és lakjál bennünk, hogy dicsőítessék a Te Neved általunk. Ámen.


Köszönjük, Urunk, hogy nyilván vagyunk előtted, hogy szemeid előtt nem lehet semmit megjátszani. Minden vallásos törekvésünkön átlátsz, minden hazugságon, minden mesterkélt dolgunkon. Köszönjük, hogy szemeid előtt lehetünk most. Kérünk, nézz le ránk, kérünk, segíts, hogy meglássuk magunkat. Segíts, hogy már most megálljunk tűzláng szemed előtt, amelyik mindig lát. Segíts, hogy senki ne legyen közöttünk, akinek neve nem kerül be a mennyei nyilvántartásba, azok közé, akik a családodba tartoznak. Áldj meg így minket, nevedért. Ámen.


Köszönjük Urunk, hogy Téged várhatunk, és hogy a Te áldásod is vár minket. Hadd tudjunk most úgy Hozzád jutni, hogy mindent megkapjunk, amit ma nekünk szántál. Ne legyen semmi akadálya annak, hogy hívásodat meghalljuk, Igédet megértsük, és hogy teljesen befogadjunk Téged. Ámen.


Köszönöm Szentlélek Isten türelmes, nevelő szeretetedet. Áldalak, hogy mindenki, aki most engedi magát változtatni, és igazán odaszánja magát, belekerül a Te csodálatos iskoládba. Köszönjük, hogy belülről kifelé formálsz bennünket. Köszönjük, hogy a Te szent, tiszta méltóságod lesz majd látható rajtunk is. Hadd legyenek közöttünk olyanok, akik komolyan gondolják, hogy egészen, mindenestől Neked adják magukat. Ámen.


Köszönöm, Uram, hogy hosszú évekkel ezelőtt megkezdődött életemben a mennyország. Bocsáss meg, hogy az óta is annyit lőttem már. Áldalak, hogy mindig megengedted, hogy visszahulljon rám. Köszönöm Neked mindazt, ami ezért nem maradt igazi, belső öröm. Kérünk, hadd értsük most meg, hogy egyszer el kell jutni oda, hogy elfogadjuk ezt a Te áldozatodat, hogy egyszer igazán minden bűnünket, gondunkat Reád kell, hogy vessük. Hadd engedjük, hogy kijelentsd magadat, hogy Te magad mutasd meg nekünk sebeidet, úgy, ahogy a tanítványoknak mutattad, amikor feltámadtál. Köszönjük, hogy azt is mondtad, hogy békességet hirdetsz most is. Köszönjük, hogy mindnyájunknak hirdeted: béküljetek meg az Istennel! Ámen.


Köszönöm, Uram, hogy nagyon jó az igazi szőlőtőn lenni. Köszönjük a belénk áradó szeretetedet. Áldunk azért, ami nap-nap után Tőled jön. Köszönjük az örömöt, a békességet, az életet, amit árasztasz a szívünkbe. Kérünk, ne éljünk vissza szereteteddel. Segíts Úr Jézus, mert ez a legsúlyosabb ítélet. Júdás is mindent hallott, mindent elfogadott, csak éppen nem élt vele. Segíts, ne úgy legyünk itt, hogy mindent hallunk, mindent értünk, csak valahol a legmélyén nem engedünk igédnek. Kérünk, munkáld bennünk az akarást, az engedést, a Te jó kedvedből. Ámen.


Köszönöm Uram, hogy naponta tanítasz arra, mit nem adtam át neked egészen. Áldalak azért, hogy az ördögűző újad ott jár az életünkön. Hadd áldjalak, hogy mindent, de mindent ki akarsz tenni az életemből, ami magamat dicsőítő, ami nem neked szól, nem a Te dicsőségedre való. Áldj meg minket, és végezd el bennünk, hogy olyan gyermekeid lehessünk, akiken keresztül Neved megdicsőül azon a helyen, ahol élünk, és akiknek életén keresztül Téged láthat mindenki. A Te nevedért kérünk. Ámen.


Látod Uram mi lett a gyökerekbôl, látod, hogy az érzelemvilágunk mennyire téves útra vitt. Látod, hogy a számító gondolataink mennyire becsaptak. Kérünk most, hadd kerüljünk az egész elmúlt számító életünkkel Színed elé. Hadd boríthasd most igazán a fejünkre az utjainkat. Te azt mondtad, hogy hagyom nenni, de a végén útjainkat fejünkhöz vered. (Ez 9, 10). Verdd most a fejünkhöz Uram, amíg nem késő. Könyörülj rajtunk, hogy még időben az örökkévalóság útjára kerülhessünk. Áldd meg így a mai napunkat, a Te szent nevedért kérünk. Ámen.


Lehet, Úr Jézus, hogy soha nem voltál igazán Megváltónk. Lehet, hogy az egész vallásos életünk csupa erőlködés volt, saját akarásainknak saját cselekvései. Lehet, hogy soha nem hódoltunk igazán előtted. Mutasd meg ma ezt nagyon világosan. Akik pedig befogadtak már az életükbe, hadd lássák meg, hogy valóban Úr vagy-e náluk. Segíts, hogy ne úgy meneküljünk meg, mint egy tűzön keresztül, és minden megégjen körülöttünk. Kérünk, ne legyen így egyikünkkel sem. Segíts, hogy Megváltónknak, Urunknak mondhassunk. Ámen.


Nagyon kérünk, Urunk, értesd meg velünk felfoghatatlan és érthetetlen szeretetedet. Segíts, hogy valamit megtapasztalhassunk, hogy valamit magunkévá tudjunk tenni belőle. Jézus Krisztus könyörgünk azért, hogy jelentsd ki nekünk az Istent! Ámen.


Olyan egyszerű Urunk, hogy Te mindent elévégeztél, csak hinnünk kell. És ez a legnagyobb baj, hogy ezt nem tudunk. Mindent képesek vagyunk megtenni, csak éppen hinni nem. Kérünk, hogy ezen a héten akaratodból, kegyelmedből, jó kedvedből munkáld bennünk a hitet, és az akarást. Segíts, hogy ne álljunk ellen a te munkálkodó drága kezednek, hogy bennünk is mindent elvégezhess a te dicsőségedre. Ámen.


Olyan rettenetes Uram, hogy évtizedek óta nem tudunk választani. Hány ige alkalmat éltünk már végig, és mindig megmaradtunk felemásnak. Könyörülj meg most rajtunk, hogy ne az ördögre hallgassunk. Hadd lepleződjön le most előttünk. Ne engedjük, hogy újra összedobáljon mindent, és tönkre tegyen bennünket. Segíts ma színed előtt, igéd világossága alapján jól választani ?, Téged választani! Ámen.
Köszönjük Uram, hogy a hét kezdetén áldhatunk Téged. Szeretnénk dicsôíteni Uram a nevedet. Hálát adni mindenért, amit eddig adtál és áldani azért, amit ezen a héten adsz. Kérlek, nyisd meg a szívünket, segíts érteni igédet, hogy szólhass velünk. Áldj meg mindjárt most itt az első reggelen. Ámen


Köszönjük Uram, hogy az elsô reggelen elmondtad, hogy mire teremtettél minket, és addig nem nyugszol, amíg valósággá nem lesz, hogy ez a mi boldogtalan, nyomorult életünk boldog emberré válik. Áldunk Uram, hogy ezzel a programmal, céllal hoztál ide. Kérlek, segíts, Rajtad nem múlik, Te elvéreztél ott a Golgotán. Most már csak rajtunk múlik. Segíts Úr Jézus engedelmesen lépni a gondolataid szerint. Ámen.


Köszönjük Uram, hogy az énekben is Téged áldhatunk. Add meg nekünk azt a kérésünket, hogy ettől kezdve az életünk igazán célegyenest futhasson. Köszönjük, hogy ezt akarod, hogy erre biztattál egész héten. Kérünk, áldj meg, és amit még akarsz, add meg Igéden keresztül. Álld meg ezt a napot, hogy úgy mehessünk el innen, mint akik már valóban ráálltak a Te futópályádra, és célegyenest futnak. Ámen.


Köszönjük Uram, hogy az irgalom királyi székéhez járulhatunk. Köszönjük, hogy minden bűnünkért, minden engedetlenségünkért folyt a vér. Kérünk, hogy ezen a héten odataláljunk igazán a keresztedhez. Biztos, hogy az ördög mindent megtesz, hogy ez ne így legyen. Kérlek, könyörülj rajtunk, és légy segítségül. Ámen.


Köszönöm Uram, hogy ezen az utolsó napon még röpülni taníttottál bennünket. Kérünk, áldj meg, hogy hadd vegyünk Tőled erőt most az igében, a beszélgetésekben, az imádságban, az úrvacsorában. Áldd meg az otthonunkat, ahová majd röpülünk, és kérünk, segíts, hogy úgy érkezzünk haza, hogy majd családtagjaink is megismerhessenek majd Téged. Ámen.


Köszönjük Uram, hogy hihetjük, hogy lenézel ránk. Nemcsak így mindnyájunkra, hanem egyenként mindenkire. Köszönjük, hogy ezen a héten mi is visszanézhetünk Rád. Segíts Úr Jézus, hogy találkozhasson Veled a szemünk, és találkozhassunk Veled igazán. Add meg ezt nekünk Igéd és Lelked által, hogy valami új kezdődhessen bennünk. Ámen.


Köszönjük Uram, hogy ismersz. Látod a kapkodó szemünket, amelyik mindig másra figyel, amelyik emberekre néz, hogyan néznek rám, mit szólnak hozzám. Úr Jézus, kapkodó tekintetünk hadd nyugodjon most meg rajtad. S hadd maradjon csak rajtad, egész napon át. Áldj meg minket, hogy olyan élet kezdődjék bennünk, ahol a szemünk, a hitünk, megnyugszik Terajtad és Rajtad is marad életünk utolsó leheletéig. Ámen.


Köszönjük, Uram, hogy lassan már világosodik, hogy milyen mérhetetlenül szeretsz bennünket. Hadd áldjunk mindenért, amit eddig adtál, mondtál, cselekedtél. Kérünk, hogy ez a szeretet hadd vonzzon oda bennünket hozzád. Segíts, hogy minden akadályon, ellenálláson keresztül közeledbe jussunk. Áldd meg ezt a napot, el ne múljon úgy, hogy ne egészen, és ne igazán a Tieid legyünk. Ámen.


Köszönjük Uram, hogy ma újra átélhetjük, mibe került Neked a kereszt. Hadd álljon majd előttünk, amikor megyünk az úrasztalához. Hadd éljük át újra, hogy mindent odaadtál értünk. Hadd tudjuk venni Tőled a bocsánatot a múltunkra és az erőt az előttünk levő útra. Áldj meg így minket Uram, hogy lehessünk ott, ahova megyünk, sok ember számára élô víznek forrása. Ámen.


Köszönjük Uram mindazt, amit eddig mondtál. Köszönjük, hogy ma reggel is ezzel kezdhetjük a napot, hogy áldjuk nevedet, és hálásak lehetünk mindenért, amit mondtál, tettél eddig az életünkben. Kérünk, folytasd bennünk a munkádat. Segíts, hogy úgy mehessünk el, mint akiket valóban feloldoztál. Áldj meg így bennünket. Ámen.


Köszönjük, Urunk, hogy hallottad, amit az énekben mondtunk. Úr Jézus, segíts, hogy meg is tehessük, hogy tudjunk örömmel bemenni a Te országodba, a Veled való közösségbe. Kérünk, áldj meg mindnyájunkat, és tedd igazzá, ezt az éneket, hogy minden megtörténhessen velünk, amiért idehoztál, amit elterveztél. Áldd meg ezt a napot! Ámen.


Köszönjük Urunk, hogy ma is fogsz kopogtatni, zörgetni a szívünkön. Kérünk, mutasd meg, mit jelent számunkra az, ha valóban megnyitjuk előtted az ajtót. Nagyon köszönöm Úr Jézus, hogy ezt ma meg lehet tenni. Kérünk azért, hadd mehessünk innen majd Veled tovább. Ámen.
Hallottad Uram, hogy az énekben is imádkoztunk. Kérünk, hallgass meg minket! Vidd véghez mindazt, amiért idehoztál. Hadd mehessünk úgy el, hogy járhassunk most már az utadon. Ámen.


Kérlek Uram, vidd véghez bennünk, hogy gyermekként bízzunk benned, és a szemünk valóban Téged nézhessen. Áldd meg ezt a napot, és teremts mindegyikünkkel egészen személyesen kapcsolatot. Hadd tudjunk majd innen Veled továbbmenni. Kérünk, végezd el ezt bennünk, neved dicsôségére. Ámen.


Köszönjük Úr Jézus, hogy eljöttél erre a földre. Köszönöm, hogy szólhatunk Hozzád. Kérünk, áldj meg még ezen a napon, beszélj velünk és áldd meg számunkra az úrvacsorát. Segíts, hogy igazi közösségünk lehessen Veled, nemcsak az Igében, hanem a szent jegyekben, véredben és testedben. Hadd legyen ez a nap sokunk számára egy új élet kezdete. Ámen.


Köszönjük Úr Jézus, hogy itt lehetünk. Áldunk mindazért, amit ezen a héten szeretnél elvégezni bennünk. Kérünk, áldd meg számunkra az Igét. Segíts, hogy értsük, befogadjuk, és hogy munkálkodhassék bennünk. Ámen.


Köszönjük, Úr Jézus, hogy jöttél. Köszönjük, Édesatyánk, hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy odaadtad érte az Egyetlent, az Igazat, az Embert, hogy mi emberré lehessünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy egy picit, amennyire a kis emberi eszünk meg tudja érteni, megértsük, megközelítsük ezt a végtelen szeretetet. Kérünk, cselekedd meg velünk, hogy úgy menjünk el innen, mint aki már se nem vallásos, se nem világi, hanem a Te gyermeked. Ámen.


Köszönöm Uram, hogy a bejáratnál ott áll a kereszt. Uram, csak Te tudod igazán, kinek volt már valóság az a Jézus, aki értünk és helyettünk mindent engedett magával tenni. Köszönjük azokat, akiket már utolért a bűnei büntetése, és ha elmentünk a kereszt alatt, nem tudjuk már folytatni a régit. Segíts nekünk Uram, hogy akikkel eddig ez nem történt meg, ma megtörténhessen, neved dicsôségére. Ámen.


Köszönöm Uram, hogy a Te követésed egészen más, mint a világé. Olyan élesen más, mint ahogy különbözik a nappal az éjszakától. Kérünk, segíts, hogy felragyogjon nekünk ez a csodálatos élet, a kegyelem élete, ez a sokkal több, sokkal erősebb. Bocsásd meg, hogy olvastuk, hallottuk az Igét, és nem éltük. Bocsáss meg, hogy annyi alkalmat elmulasztottam, amikor lehetett volna a gonoszt jóval viszonozni. Bocsásd meg, hogy észre sem vettem sokszor, hogy most lehetne felemelni a keresztet, megláttatni Téged emberekkel, akik eddig sosem láttak. Áldd meg az életünket úgy, hogy elvégezhesd ezt bennünk, a Te dicsőségedre. Ámen.


Köszönöm, Uram, hogy az állampolgárságot nem lehet megvenni. Se templomba járással, se imádkozással, se jócselekedetekkel. Dicsérünk érte, hogy Te szerezted, és hogy sokkal drágább annál, hogy meg lehessen venni. Hadd áldjunk azért, hogy nekünk ingyen van. Segíts elfogadni, megköszönni, és benne élni. Hadd kérjelek most mindenkiért, aki indulóban van ezen az úton befelé, segíts Úr Jézus egészen bemenni, hogy a többiek is bemehessenek utánunk. Ne legyünk mi akadályok mások életében. Kérlek, könyörülj rajtunk, adj új, vonzó életet. Hadd tudjunk sok mindenkit Hozzád vinni, Jézus. Köszönöm, hogy hallod a kérésünket, és hogy meg akarod adni a teljes engedelmességet, neved dicsőségére. Ámen.


Köszönöm, Uram, hogy az életem egy napján jöttél hozzám, és Szentlelked által kijelentetted az evangélium titkát. Köszönöm, hogy egy pillanat alatt megoldódott minden az életemben. Bocsáss meg, hogy sokszor nem úgy sáfárkodtam vele, és nem úgy adtam tovább, ahogy kellett volna. Kérlek, könyörülj sáfáraidon, hogy sok ember számára felemeltessék a kereszt, és sokan hadd lehessenek az evangéliumnak, az azon keresztül áradó szeretetednek a sáfárai. Áldj meg, és tégy azzá Uram, amik eddig nem voltunk. Tedd az életünk középpontjává csodálatos szeretetedet. Áldd meg a hátralevő időnket, hogy hű sáfárok lehessünk a kicsi dolgokon, és a legnagyobbon. Neved dicsőségére. Ámen.


Köszönöm Uram, hogy az én hitetlen, önimádó, önmagamnak élő életem fölött kimondtad a döntő "legyen" szót. Áldalak, hogy mondtad, és lett. Áldalak az új életért, amivel megajándékoztál. Hadd kérjelek arra, hogy mindig tökéletesen, teljesen tudjak engedelmeskedni, Őrizz meg a félig-meddig élettől. Milyen rettenetes, hogy sok gyermeked csak félig-meddig a Tied. Senki nem kereshet Téged rajta keresztül, mert nem árad ki semmi, csak önmaga. Kiáltva kérünk arra, akik most fogadtunk el Téged: Úr Jézus, könyörülj. Mondd ki a "legyen" szavadat, hogy lehessünk egészen gyermekeiddé, a Te követőiddé, szolgáiddá. Áldj meg minket így, a Te nevedért! Ámen.


Köszönöm Uram, hogy gondod van ránk. Köszönjük annak a valóságát, hogy véghezviszed, amit elkezdtél bennünk, amikor megismertünk Téged, amikor elkezdődött ez az út. Áldunk, hogy a végére boldog, szabad emberek leszünk. Kérünk, segíts benne maradni abban, amit most cselekszel, a teher alatt, a kötelékekben, a tűzben. Adj reménységet, hitet és örömöt. Köszönöm, hogy amit Te kezdtél, azt mindig elvégzed. Áldj meg minket ezen a napon. Nyisd meg a szemeinket, hogy lássunk. Segíts elfogadni mindent, amit most adsz. Ámen.


Köszönöm, Uram, hogy hosszú évekkel ezelőtt megkezdődött életemben a mennyország. Bocsáss meg, hogy az óta is annyit lőttem már. Áldalak, hogy mindig megengedted, hogy visszahulljon rám. Köszönöm Neked mindazt, ami ezért nem maradt igazi, belső öröm. Kérünk, hadd értsük most meg, hogy egyszer el kell jutni oda, hogy elfogadjuk ezt a Te áldozatodat, hogy egyszer igazán minden bűnünket, gondunkat Reád kell, hogy vessük. Hadd engedjük, hogy kijelentsd magadat, hogy Te magad mutasd meg nekünk sebeidet, úgy, ahogy a tanítványoknak mutattad, amikor feltámadtál. Köszönjük, hogy azt is mondtad, hogy békességet hirdetsz most is. Köszönjük, hogy mindnyájunknak hirdeted: béküljetek meg az Istennel! Ámen.
Hadd áldjunk Uram, hogy ma visszamehetünk az orvoshoz. Kérünk, segíts, hogy megtaláljuk az utat Hozzád. Kérünk, hogy Te mondhasd ki a diagnózist felettünk, és mutasd meg a gyógyulás útját. Ámen.


Hadd áldjunk Uram, hogy szóltál hozzánk egész héten keresztül. Köszönjük, hogy most is szólni kívánsz hatalmas, teremtő szavaddal. Kérlek, teremts meg bennünk mindent, ami még hiányzik ahhoz, hogy tudjunk követni. Arra kérünk, mondd ki döntő szavadat felettünk, hogy "legyen". Kérünk, hogy lehessen új életünk. Ámen.


Hadd kérjünk Uram, hogy Igéd ítéljen most bennünk mindent kárnak és szemétnek, ami belőlünk való, ami testi. Kérünk, hogy ne csak a bálványokat, hanem a magaslatokat is döntsük le. Úr Jézus! Had legyen egyetlen magaslat az életünkben, a Golgota, és a kereszted. Segíts most is elválasztani a jót a hitványtól. Ámen.


Hálát adunk Úr Jézus, hogy ismerhetünk, és jöhetünk hozzád, mert te vagy az egyedüli, aki megoldhatod az életünket. Hadd tudjunk hozzád kiáltani, Téged kérni, várni. Cselekedd meg bennünk, amiért ide hoztál. Áldj meg minket nevedért. Ámen.


Hálát adunk Uram a ma reggelért, minden eddigi szavadért. És hálát adunk azért, amit most fogsz mondani. Kérünk, nyisd meg a fülünket, szívünket. Segíts, hogy értsünk. Nagyon kérünk, Uram, hogy végy el minden akadályt, ami akadályozna abban, hogy megértsük Igédet, és az abban hozzánk szóló szavadat. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Ámen.


Hálát adunk Uram, az egész hét minden szaváért, amit hozzánk szóltál. Köszönjük Igédet, köszönjük, amit megérthettünk belőle. Áldunk azért, hogy még ma is szólni kívánsz. Kérünk, Urunk, hadd érjen egészen a szívünkig, és hadd maradhasson meg bennünk az igéd. Ámen.


Hálát adunk Uram az Igéért, amin keresztül már eddig beszéltél velünk. Segíts, hogy most is megértsük mondanivalódat. Úr Jézus, hadd jusson ne csak a fülünkig, hanem a szívünkig szavad. Ámen.


Hálát adunk Uram az új napért, az új reggelért. Köszönjük, hogy kérhetünk, áldj meg minket, hogy megérthessük igédet. Hadd halljunk szót a szádból. Áldj meg minden mondatot, amelyen keresztül beszélsz hozzánk. Légy közöttünk, neved dicsőségére. Ámen.


Hálát adunk Uram, azért, hogy Te vagy a hajnali fény. Látod, hogy ebben a sűrű sötétben, ami ebben a világban van, nem tudunk eligazodni. Nem tudjuk, mi a jó és mi a rossz. Kérünk, hogy világíts! Kérünk, hadd lássunk Téged, és rajtad keresztül mindent helyesen. Álld meg így most számunkra az Igét, és kérünk, hogy légy közöttünk. Ámen.


Hálát adunk Uram ezért az új napért. Köszönjük mindazt, amit belehelyeztél. Kérünk, had találkozzunk ma igazán Veled. Hadd halljuk meg szavadat, és hadd értsünk meg Téged. Ámen.


Hálát adunk Uram, hogy azért hoztál ide bennünket, mert az életünkben, családunkban, környezetünkben meg akarod valósítani a Te uralmadat, királyságodat. Kérünk, hogy áldd meg ezt a hetet, és kezd el rajtunk, hogy hadd vihessük tovább aTe országodat ebbe a világba. Ámen.


Hálát adunk, Uram, hogy ezen a reggelen áldhatjuk nevedet. Köszönöm, hogy ezzel kezdhetjük a napot, dicsőítéssel, hálával, magasztalással. Segíts, hogy egyre jobban megértsük, miért kell dicsérnünk, miért szabad és lehet hálát adnunk. Teremtsd meg szívünkben az örömöt, a békességet és a hálát. Ámen.
Köszönöm Uram, hogy ezen az utolsó napon még röpülni taníttottál bennünket. Kérünk, áldj meg, hogy hadd vegyünk Tőled erőt most az igében, a beszélgetésekben, az imádságban, az úrvacsorában. Áldd meg az otthonunkat, ahová majd röpülünk, és kérünk, segíts, hogy úgy érkezzünk haza, hogy majd családtagjaink is megismerhessenek majd Téged. Ámen.


Köszönjük Uram, hogy hihetjük, hogy lenézel ránk. Nemcsak így mindnyájunkra, hanem egyenként mindenkire. Köszönjük, hogy ezen a héten mi is visszanézhetünk Rád. Segíts Úr Jézus, hogy találkozhasson Veled a szemünk, és találkozhassunk Veled igazán. Add meg ezt nekünk Igéd és Lelked által, hogy valami új kezdődhessen bennünk. Ámen.


Köszönjük Uram, hogy ismersz. Látod a kapkodó szemünket, amelyik mindig másra figyel, amelyik emberekre néz, hogyan néznek rám, mit szólnak hozzám. Úr Jézus, kapkodó tekintetünk hadd nyugodjon most meg rajtad. S hadd maradjon csak rajtad, egész napon át. Áldj meg minket, hogy olyan élet kezdődjék bennünk, ahol a szemünk, a hitünk, megnyugszik Terajtad és Rajtad is marad életünk utolsó leheletéig. Ámen.


Köszönjük, Uram, hogy lassan már világosodik, hogy milyen mérhetetlenül szeretsz bennünket. Hadd áldjunk mindenért, amit eddig adtál, mondtál, cselekedtél. Kérünk, hogy ez a szeretet hadd vonzzon oda bennünket hozzád. Segíts, hogy minden akadályon, ellenálláson keresztül közeledbe jussunk. Áldd meg ezt a napot, el ne múljon úgy, hogy ne egészen, és ne igazán a Tieid legyünk. Ámen.


Köszönjük Uram, hogy ma újra átélhetjük, mibe került Neked a kereszt. Hadd álljon majd előttünk, amikor megyünk az úrasztalához. Hadd éljük át újra, hogy mindent odaadtál értünk. Hadd tudjuk venni Tőled a bocsánatot a múltunkra és az erőt az előttünk levő útra. Áldj meg így minket Uram, hogy lehessünk ott, ahova megyünk, sok ember számára élô víznek forrása. Ámen.


Köszönjük Uram mindazt, amit eddig mondtál. Köszönjük, hogy ma reggel is ezzel kezdhetjük a napot, hogy áldjuk nevedet, és hálásak lehetünk mindenért, amit mondtál, tettél eddig az életünkben. Kérünk, folytasd bennünk a munkádat. Segíts, hogy úgy mehessünk el, mint akiket valóban feloldoztál. Áldj meg így bennünket. Ámen.


Köszönjük, Urunk, hogy hallottad, amit az énekben mondtunk. Úr Jézus, segíts, hogy meg is tehessük, hogy tudjunk örömmel bemenni a Te országodba, a Veled való közösségbe. Kérünk, áldj meg mindnyájunkat, és tedd igazzá, ezt az éneket, hogy minden megtörténhessen velünk, amiért idehoztál, amit elterveztél. Áldd meg ezt a napot! Ámen.


Köszönjük Urunk, hogy ma is fogsz kopogtatni, zörgetni a szívünkön. Kérünk, mutasd meg, mit jelent számunkra az, ha valóban megnyitjuk előtted az ajtót. Nagyon köszönöm Úr Jézus, hogy ezt ma meg lehet tenni. Kérünk azért, hadd mehessünk innen majd Veled tovább. Ámen.