2010. augusztus 30., hétfő

2010. augusztus 30. B év, évközi idő, 22. hét, hétfő A nap liturgikus színe: zöld

Testvéreim! Krisztus keresztje szabadulást hozott a bűnből, és minden vigasztalás forrása lett. Imádkozzunk, hogy Isten kegyelmének segítségével megszeressük a kereszt titkát.
1. Tégy éberré minket, Urunk, hogy felismerjük és kövessük Szent Fiad tanítását.
2. Növeld hitünket, Urunk, hogy a kereszt titkából erőt és vigasztalást meríthessünk.
3. Lobbantsd lángra szeretetünket, hogy mindenek fölött szeressük Krisztust, a Megfeszítettet.
4. Formálj és alakíts minket, hogy tanulékony lélekkel hallgassuk Szent Fiad tanítását.
5. Add, hogy a kereszt bölcsessége és misztériuma elvezessen az örök életre.
Mennyei Atyánk! Az élet központjául és irányítójául Szent Fiad keresztjét adtad. Kérünk, adj igazi bölcsességet, hogy értsük és szeressük a kereszt titkát, és egész életünket ennek a titoknak fényében éljük. Krisztus, a mi Urunk által.

Kyrie-litánia

Jézus Krisztus, Akiben közénk testesült Isten ereje és bölcsessége: Uram irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki a lélek és az erő bizonyságait adtad az igehirdetőknek: Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki szent Kereszted által életet adtál a világnak: Uram, irgalmazz!