2018. május 14., hétfő

Szentlélek hívás minden napra

Szentlélek Úristen, Te az Atyától és Fiútól öröktől fogva származol, s az Atyával és a Fiúval egylényegű vagy. Te vagy a kegyelmek forrása, bőkezű adományozója. Jöjj el Szentlélek Úristen, töltsd be szívünket hétszeres ajándékoddal.
Szentlélek, az örök élet fénye és boldogsága - Jöjj el közénk !      
Szentlélek, Jézus Krisztus művének folytatója és megkoronázója  -  Jöjj el közénk !
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !

______________________________________________________________________


Jöjj Bölcsesség Lelke, taníts meg arra, hogy minden gondolatunkat és cselekedetünket egyedül Istenre irányozzuk.

Szentlélek, a bölcsesség és jó tanács Lelke -  Jöjj el közénk !
Szentlélek, a bűnök megbocsátója -  Jöjj el közénk !   
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !


Jöjj Értelem Lelke, hogy szent hitünk igazságait megértsük.

Szentlélek, az értelem és tudomány Lelke -  Jöjj el közénk !
Minden hitbeli tévedéstől - Ments meg minket,  Szentlélek!       
A te sugallataid megvetésétől - Ments meg minket,  Szentlélek!
A megismert igazság elleni tusakodástól - Ments meg minket,  Szentlélek!


Jöjj Jó Tanács Lelke, hogy minden ügyünkben és kételyünkben a helyest megismerjük, és a jót válasszuk.

Tarts távol tőlünk, híveidtől minden szomorúságot és kishitűséget – Kérünk, téged, hallgass  meg    minket!
Irányítsd minden gondolatunkat és szándékunkat a mennyeiekre - Kérünk, téged, hallgass meg minket!
Őrizz meg mindnyájunkat a te szent szeretetedben -  Kérünk, téged, hallgass meg minket!         
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !


Jöjj Erősség Lelke, hogy a szerencsétlenségben és bajban, a gonosz lélek és a világ kísértései között mindenkor Hozzád ragaszkodjunk.
Vigasztaló Lélek, -  Jöjj el közénk !
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !
Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a földnek színét.
Jöjj Tudomány Lelke, hogy mindig tanításaid ösvényén járjunk.

A hamisság és kétszínűség szellemétől - Ments meg minket,  Szentlélek!
Szentlélek, az értelem és tudomány Lelke -  Jöjj el közénk !
A kevélység szellemétől - Ments meg minket,  Szentlélek!
Szentlélek Isten! -  Jöjj el közénk !

Jöjj Jámborság Lelke, hogy a jövőben buzgóbban szolgáljunk Neked, parancsaidat megtartsuk, és sugallataidat hűségesen kövessük.

Szentlélek, a jámborság és isteni félelem Lelke -  Jöjj el közénk !           
Szentlélek, az Anyaszentegyház kormányzója -  Jöjj el közénk !   
Szentlélek, a Szentatya tanításának őre -  Jöjj el közénk !
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !

Jöjj Istenfélelem Lelke, hogy Isten jelenlétéről mindig és mindenütt megemlékezzünk, és elkerüljük, ami megbántása volna.

Taníts meg minket imádkozni és imádkozz bennünk, -  Jöjj el közénk !      
Segíts egymást szeretnünk és elviselnünk, -  Jöjj el közénk !
Te légy örök jutalmunk, -  Jöjj el közénk !
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !
_____________________________________________________________________

Mennyei Király, Vigasztaló,
igazságnak Lelke,      
ki mindenütt jelen vagy     
és mindeneket betöltesz,  
minden jónak kútfeje és az életnek megadója,    
jöjj el és lakozzál mibennünk,     
és tisztíts meg minket minden szennytől,   
és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

(Görögkatolikus liturgiából)

Szentlélek, az Atyának és Fiúnak közös szeretete és boldogsága -  Jöjj el közénk !       
Az Úr Lelke, aki mindeneket megtöltesz, -  Jöjj el közénk !
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !
Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a földnek színét.