2010. december 31., péntek

URam! Add, hogy törvényeid szerint játszhassam az Élet nagy játékát, s küzdelmeim közepette segítőtársakra is találhassak! Ámen


URam! Csodáiddal ölelj át naponta, hogy ne szűnjek meg szeretetedről tanúskodni! Add nekem a felismerés soha nem szűnő örömét, hogy szolgálni tudjam felebarátaimat! Ámen


Uram, Jézus! Köszönöm, hogy nem véletlenül vagyok ebben a világban! Add, hogy ne vádaskodjak ott, ahol tőlem vársz el cselekvő magatartást! Ámen


Uram Jézus! Téged akarlak imádni nemcsak születésed emléknapján, hanem életem minden idejében! Köszönöm, hogy értem születtél! Engem és mindent embert üdvözíteni akarsz – ha elfogadjuk a Benned kínált isteni kegyelmet. Én örömmel elfogadom! Áldott légy érte! Ámen


URam! Kegyelmeddel körbeveszel, s naponta bőséggel tapasztalom szeretetedet! Add, hogy én is szeretni tudjak! Ámen


URam! Köszönöm, hogy szeretsz! Add, hogy szeretetedet továbbadhassam! Ámen


URam! Köszönöm, hogy találkozásokat készítesz el számomra, melyekből épülhetek. Add, hogy mindig felismerjem, amikor jeleiden keresztül közeledsz felém! Ámen


URam! Néha elfáradok, Te jól tudod ezt. Kérlek újítsd meg erőmet, hogy Veled együtt elérjem a célt! Ámen


URam! Néha nagyon fáradt vagyok... Te tudod, hogy többnyire nem testi, hanem lelki terhek veszik el erőmet. Kérlek, adj nekem Rád figyelő derűs szívet, hogy munkámat örömmel végezzem, s tudjam abbahagyni akkor, amikor ünnepeidben közösségbe hivogatsz! Ámen


Uram! Sok baj között, erőm volt és örömöm, szárnyaddal takarva védtél! Hála legyen neked mindenért, ami velem történt ez esztendőben! Köszönöm számtalan áldásodat, de a próbákat, a nehézségeket is, melyeken keresztül formáltál, alakítottál! Egy kérésem van csupán: a következő évben is jöjj velem és légy vezérem! Ámen


URam! Szakadék felé rohanunk, s úgy néz ki, senk nem hallja meg figyelmezetető szavad! Istenem, könyörülj rajtunk, mert ha magunkra hagysz minket, akkor bizonnyal elpusztulunk istentelenségünkben! Ámen


URam! Tégy békességed eszközévé, de teremts először lelkemben békét! Ámen


URam! Titkaidat ismertesd meg velem, hogy szeretni tudjak! Ámen


Uram! Tudom, hogy Téged szolgállak, amikor mások felé vagyok szolgálatkész. Te példát adtál nekem a hitből fakadó életre és a másokért való létre, add, hogy merjem feláldozni önmagam a szolgálat oltárán! Ámen


URunk! Óvj meg minket attól, hogy az anyagvilágba vessük bizalmunkat, s kérünk, kegyelmesen add meg mindazt, ami szolgáló életünk fenntartásához szükséges! Ámen
Istenem! Bocsásd meg, ha közömbös vagyok mások felé! Nem erre rendeltél engem, hanem tevékeny szeretetre. Így szeretnék élni! Ámen


Istenem! Elmúló időbe teremtettél bele, melyet nem értek, s gyakran nem is érzek. Olykor azonban rám nehezedik végességem tudata, s a vágy, hogy Benned tovább akarok létezni. Add URam, hogy fürödhessek az Élet titkában, s örömmel, hálával tudjalak Téged, s mindazokat szolgálni, akiket kegyelmesen rám bíztál! Ámen


Istenem! Sokszor csalódok emberekben, mint ahogyan ők is bennem, de szeretném, ha másokhoz való viszonyulásomat nem ez határozná meg, hanem a Tőled kapott felelősségérzetem! Jézus nevében kérlek! Ámen


Istenem! Te látod véges elménk izgatott kérdéseit a végtelenről, s jól tudod, hogy válaszaidat oly sokszor meg sem értjük. Kérünk Téged légy kegyelmes hozzánk, s add nekünk minden értelmet felülmúló békességedet, hogy szeretni tudjunk! Ámen


URam! Add, hogy amit kaptam Tőled, azokkat bölcsen forgatva mások javát is szolgáljam! Ámen


URam! Add, hogy bölcsüljek Általad, s életem kis és nagy csodáiból legalább részben megérthessem akaratodat! Ámen


URam! Add, hogy el ne játsszam kegyelmedet! Adj nekem látó szemeket, dolgos kezeket, s kitartást életem akaratod szerinti vezetésében! Csitítsd el bennem az elégedetlenséget, s nevelj arra, hogy ne ítélkezzem könnyelműen mások felett, hiszen Te vagy mindenek URa, Megtartója és Bírája! Ámen


URam! Add, hogy fáradtságomban is Rád tudjak hagyatkozni, s erősíts meg nap mint nap futásomban! Ámen


URam! Add, hogy ne félelmeim, hanem szereteted világossága irányítsa életemet! Ámen


URam! Add, hogy ne váljak érzéseim bábjává, s engedd, hogy a Veled való közösségben életem tudatossága erősödjék! Add, hogy munkálni tudjam a Tőled kapott szeretet által az egységet, hogy kirajzolódjék életünkben mindaz a szép és jó, amire teremtettél minket! Ámen


URam! Add, hogy ne vétsem el a célt, s hogy egyszer Hozzád megérkezhessem! Ámen


URam! Add, hogy szereteted tanúja lehessek a világban, s add, hogy jóságodról soha meg ne feledkezzem! Ámen

2010. december 27., hétfő

Uram! Köszönöm bűnbocsátó kegyelmedet, mely által minden gyarlóságomat eltörlöd olyannyira, mintha soha meg nem tettem volna azokat. Bárcsak én is így tudnék megbocsátani az ellenem vétőknek! Jézusért kérlek hallgass meg! Ámen


Uram! Látod, hogy milyen nagy rohanás az életem. Pedig többre haladnék, messzebbre jutnék, ha gyakrabban megállnék és elcsendesednék előtted. Hiszen Tőled van az erőm, és Krisztusban mindenre elégséges ez számomra. Áldalak érte! Ámen


Uram! Szeretnék gyümölcstermő életet élni! Persze tudom, hogy ehhez arra van szükség, hogy mélyen gyökerezzek Benned. Nemcsak adventben, hanem életem minden idejében így óhajtok élni! Ámen


Uram! Szeretnélek Téged képviselni azok között, akikhez küldesz, akikkel együtt élek. Szeretni őket, a Tőled kapott küldetések legnagyobbika. Te is erre adtál példát, ezért óhajtom megélni napról napra a Tőled kapott és másoknak átadandó szeretetet. Jézusért kérlek! Ámen


Uram! Te mindennel és mindenkivel törődsz. A szegénnyel, az elesettel, a boldoggal, a boldogtalannal… Velem is… Köszönöm, hogy önmagam a te oltalmadban tudhatom. Ámen


Uram, vezesd szolgádat az egyenes úton és őrizd meg az ellenségtől! Ámen


Urunk! A világ jobbnál jobb dolgokkal bombázza életünket, szívünket, de vajon tudunk-e az egy szükséges dologgal törődni? Szeretnénk. Légy segítségünkre ebben! Ámen


Urunk! Hitünk olykor megrendül, máskor megcsappan, ingadozik, de szeretnénk Tőled kérni a hitbeli növekedést. Gyermeki nagy hitet, őszinte bizalmat adj nekünk, mely hatalmadra, kegyelmedre és szeretetedre tekint! Ámen


Urunk, segíts emlékeznünk arra, hogy te tudod, mi a legjobb nekünk és a többieknek. Ámen


Urunk, taníts meg, hogyan dicsőíthetünk téged a tőled kapott adottságainkkal. Ámen


Urunk! Te maga vagy a szeretet. Óhajtunk Benned élni és Belőled meríteni, mert Te kiapadhatatlan forrása vagy a szeretetnek. Áldd meg ünneplésünket! Téged és Veled kívánunk ünnepelni Jézusunk! Ámen


Urunk! Tudjuk, hogy létezel! A világ számtalan csodája mind rólad tesz bizonyságot. Mi is Téged szeretnénk dicsérni napról napra földi életünkben. Szeretnénk ezt megtenni a mai napon is! Ámen
Atyám! A bűnre szeretnék nemet, Rád pedig igent mondani. Ez az egyetlen helyes ösvény. Nemcsak advent idején, hanem máskor is. Vezess engem oly módon, hogy többször döntsek melletted, mint a bűn mellett! Ámen


De balga is vagyok Istenem, amikor felesleges batyukat cipelek magammal, pedig letehetném. Tele a kezem, a vállam, mert benne és rajta vannak a bűneim. Pedig Te kéred azt, hogy vigyem eléd. Megteszem. Őszinte imában jövök eléd, hogy letegyem azt, amit felesleges cipelnem, mert megbánva bűnbocsánatot kapok Tőled. Áldott légy érte! Ámen


Hiszek Benned Jézusom és tudom, hogy Általad üdvözülök! Nincs ennél nagyobb dolog a világon. Ezért öltöttél emberi testet, ezért szenvedtél, haltál meg és támadtál fel, hogy ebben részünk lehessen! Üdvbizonyosságom van: tudom, hogy Tőled senki és semmi el nem szakíthat engem! Nem kételkedem, hanem bízom önmagam helyett csak Tebenned. Eleitől fogva. Ámen


Istenem! Mennyi irányba próbálok figyelni! Pedig, ha nem figyeled Rád eléggé, akkor elsodródom! A bűn hullámai messze sodornak Tőled, de én nem ezt szeretném! Hanem azt, hogy Téged hallgassalak és szavadnak engedjek életemben! Segíts ebben Jézusom! Ámen


Istenem! Rólad tanúskodni az egyik legnagyobb kiváltság. Bocsáss meg nekem, hogy gyakran megfeledkezem erről, és hallgatok, amikor bizonyságot kellene tennem a Hozzád való tartozásomról. E nélkül kevesebb emberhez jut el a Te szent akaratod, a mindenkinek szóló üdvözítő kegyelem jó híre! Éleszd fel bennem a tanúságtétel bátorságát, hogy ne gyáva katonája legyek Krisztusnak! Ámen


Istenem! Szeretnék úgy élni és szolgálni Neked, hogy egy lélekért se érjen vád, hogy valaki miattam nem látott meg Téged! Hálás vagyok azért, hogy mindeddig minden nehézség ellenére megsegítettél, velem voltál és áldásodat árasztottad rám. Szeretnék én is áldáshordozó lenni a kezedben! Ámen


Istenem! Te nem beszéltél az emberrel való együttérzésről, hanem cselekedtél: Jézust küldted el értünk, hogy romlásunkból, bűneink legmélyéből kiemeljen bennünket. Hálából szeretnénk mi is észrevenni a segítségre szorulókat és nem beszélni, hanem megélni a segítségnyújtással teljes együttérzést. Ámen


Istenünk! Ha csak a láthatókra nézünk, könnyen elcsüggedünk, de mi a hit szemével nézünk Rád és látjuk a betlehemi jászolbölcsőt, és a golgotai keresztet egyaránt. Mindkettő a mi Üdvözítőnkre mutat. Add, hogy tekintetünket ne vegyük le Róla sem az utolsó adventi napokban, sem karácsonykor! Ámen


Jézusom! Bocsáss meg, hogy azt hiszem sokszor, hogy az élet rólam szól. Pedig nem, egyáltalán nem. Az élet Rólad szól, ezért szeretnélek Téged szolgálni, képviselni, Rólad bizonyságot tenni családomban, munkahelyemen, bárhol, ahová visz utam. Áldd meg elhatározásomat! Ámen


Mennyei Atyám! Magunkat emésztjük el, és tesszük tönkre akkor, amikor aggódunk. Egyben hitetlenség is ez a viselkedés. Arra bizonyság, hogy nem bízunk eléggé Benned. Pedig Te jól tudod, hogy mire van szükségünk. Segíts bíznom, tudom, hogy nem fogok csalódni! Ámen


Nyisd meg, Istenünk, a gyermek Jézusról szóló történetben a te örök célod titkát. Mutasd meg szereteted hatalmát, és ismertesd meg a világgal evangéliumod. Ámen


Uram! Bocsásd meg önzésemet, mely jellemez még a hozzám legközelebb állókkal való kapcsolataimban is. A bűn teszi tönkre ennyire és rontja meg életemet és kapcsolataimat. De én már nem a bűn szolgája vagyok, hanem a Krisztusé, és ennek jeleit óhajtom adni családom tagjai, barátaim és valójában minden embertársam felé! Köszönöm, hogy velem vagy ebbéli terveimben is! Ámen

2010. december 21., kedd

Litánia a templomokért

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

A templom az imádság és az imádás szent hajléka Köszönjük néked, Urunk!
A templom a látható és láthatatlan világ találkozása Köszönjük néked, Urunk!
A templom megszentelt tér, melyben a föltámadás erői működnek Köszönjük néked, Urunk!
A templom szent hely, a csend és a békesség hajléka Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, melyben a megváltás gyógyító erői mindig jelen vannak Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, ahol a bűnök rejtett sebei gyógyulnak Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, az ünnepek boldog otthona Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, ahol együtt örvendezünk teatvéri szeretetben és békében Köszönjük néked, Urunk!
A templom a mi igazi, lelki, szellemi otthonunk Köszönjük néked, Urunk!
A templom Jézus titokzatos jelenléteinek formáit mind magában foglalja Köszönjük néked, Urunk!
A templom lelki újjászületésünk helye Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, ahol a szentségek gyógyító erői szüntelen áradnak Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, ahol az Örök Élet Igéje megvilágosít bennünket Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, ahol az Élet kenyerének szépen terített asztala vár Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, ahol Jézus jelen van életünk minden napján Köszönjük néked, Urunk!
A templom a legszentebb hely, ahol a művészetek vonzó szépsége ünnepel Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, melyben az örvendező szív szárnyaló éneke zeng Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, ahol Jézus szüntelen vár bennünket Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, ahonnan a hit világossága kiárad Köszönjük néked, Urunk!
A templom a szeretet iskolája, ahol Jézus tanítását halljuk Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, ahonnan a Szeretet Lelke otthonainkra sugárzik Köszönjük néked, Urunk!
A templom őseink hitének hűséges tanúja Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, ahol a kegyelem láthatatlan trónusa elé járulunk Köszönjük néked, Urunk!
A templom áldás a város és a falu életére Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, ahol életünk legnagyobb értékei mind együtt vannak Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, mely által a mi belső világunk élő templommá alakul Köszönjük néked, Urunk!
Szent hely, mely bevezet az örök Templomba, Jézus végtelen szeretetébe Köszönjük néked, Urunk!
A templom a mennyei Jeruzsálem földi képmása Köszönjük néked, Urunk!
A templom Isten háza és a Mennyország kapuja Köszönjük néked, Urunk!


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák különböző alkalmakra.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Litánia papok szombatjára

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!
Szüzek Szent Szüze Könyörögj érettünk!
Krisztusnak Anyja Könyörögj érettünk!
Isteni kegyelem Anyja Könyörögj érettünk!
Megváltónk Anyja Könyörögj érettünk!
Örök Főpapunk Anyja Könyörögj érettünk!
Közvetítőnk Anyja Könyörögj érettünk!
Krisztus megváltói művének társa Könyörögj érettünk!
A földkerekség visszaállítója Könyörögj érettünk!
Minden kegyelem kiosztója Könyörögj érettünk!
Apostolok Királynője Könyörögj érettünk!
Egyháztanítók Királynője Könyörögj érettünk!
Papok Királynője és Anyja Könyörögj érettünk!
Világ Kriálynője Könyörögj érettünk!
Élők Anyja Könyörögj érettünk!

Szent József Könyörögj érettünk!
A Szent Szűz tiszta jegyese Könyörögj érettünk!
Krisztus szűzi őre és nevelő atyja Könyörögj érettünk!
Az Egyház oltalmazója Könyörögj érettünk!

Szent Péter apostol Könyörögj érettünk!
Szent Pál apostol Könyörögj érettünk!
Szent András apostol Könyörögj érettünk!
Szent Jakab apostol Könyörögj érettünk!
Szent János apostol Könyörögj érettünk!
Szent Jakab apostol Könyörögj érettünk!
Szent Fülöp apostol Könyörögj érettünk!
Szent Bertalan apostol Könyörögj érettünk!
Szent Máté apostol Könyörögj érettünk!
Szent Simon apostol Könyörögj érettünk!
Szent Tamás apostol Könyörögj érettünk!
Szent Tádé apostol Könyörögj érettünk!
Szent Mátyás apostol Könyörögj érettünk!
Szent Barnabás apostol Könyörögj érettünk!
Szent Lukács evangélista Könyörögj érettünk!
Szent Márk evangélista Könyörögj érettünk!
Szent István vértanú diakónus Könyörögj érettünk!
Szent Lőrinc diakónus Könyörögj érettünk!
Szent Szilveszter pápa Könyörögj érettünk!
Szent Gergely pápa Könyörögj érettünk!
Szent Ambrus püspök Könyörögj érettünk!
Szent Ágoston püspök Könyörögj érettünk!
Szent Jeromos püspök Könyörögj érettünk!
Szent Márton püspök Könyörögj érettünk!
Szent Miklós püspök Könyörögj érettünk!
Szent Benedek apát Könyörögj érettünk!
Szent Bernát apát Könyörögj érettünk!
Szent Domonkos hitvalló Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc hitvalló Könyörögj érettünk!
Szent Ignác hitvalló Könyörögj érettünk!
Xaviéri Szent Ferenc hitvalló Könyörögj érettünk!
Vianney Szent János hitvalló Könyörögj érettünk!
Bosco Szent János hitvalló Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz szűz Könyörögj érettünk!

Uram, adj nekünk jó papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk szent papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk buzgó papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk szent Szíved szerinti papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk imádságos papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk az oltáriszentség iránti szeretettől lángoló papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk a Szent Szűz iránti áhítattal eltelt papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk tiszta lelkű papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk feddhetetlen életű papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk szűzi lelkű papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk okos és a test vágyait legyőző papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk a kényelmet és élvezeteket megvető papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk a lelkek üdvéért lángoló papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk a lelkek üdvéért magukat feláldozó papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk a felebaráti szeretet fényében tündöklő papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk lelkileg felvilágosodott papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk bátor és a világ kegyeit megvető papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk erőslelkű és a szenvedésekben kitartó papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk szerény és alázatos lelkű papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk szelíd papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk engedelmes és elöljáróikat tisztelő papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk a földi javakat és kitüntetéseket megvető papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk a szegényeket és a betegeket gyengéden szerető papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk nagylelkű és irgalmas szívű papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Uram, áldd meg papjaidat, amikor imádkoznak Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor szentmiséjüket bemutatják Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor szentbeszédeiket készítik és mondják Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor a gyóntatószékben buzgólkodnak Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor a keresztségben új életet öntenek a lelkekbe Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor a betegeket és a szegényeket látogatják Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor a keresztény házasságokat megáldják Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor a halottakat eltemetik Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor híveidért könyörögnek Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor az Egyház hivatalos imáját elmondják Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor szenvednek Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor hálátlanságot tapasztalnak Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor gyűlöletet és rágalmakat szórnak ellenük Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor a börtönbe és a vérpadra hurcolják őket Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, örömben és szenvedésben Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Uram, adj sok munkást szőlődbe,
és ne feledkezzél meg örökségedről, Egyházadról Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj sok keresztény családapát, aki neked szent fiakat és papokat nevel Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj sok keresztény családanyát, aki neked szent fiakat és papokat nevel Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj sok jó gyermeket, akinek lelkében a hivatás csírája megfogamzhat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj sok tiszta ifjút,
akiben a hivatás kegyelme jó talajra talál és kifejlődhetik Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj sok vallásos nevelőt, akinek szava és példája
a hivatás magvát a lelkekben elhinti és növeli Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj sok imádkozó keresztényt,
aki a hivatás nagy kegyét sokak számára kiesdekli Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj sok buzgó világi katolikus férfit és nőt,
akik a papok munkáját elősegítik Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák különböző alkalmakra.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Az alázatosság litániája

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

A hűtlenségtől Ments meg, Uram, minket!
A tisztátalanságtól Ments meg, Uram, minket!
A hiúságtól Ments meg, Uram, minket!
A kevélységtől Ments meg, Uram, minket!
A gőgtől Ments meg, Uram, minket!
A gyávaságtól Ments meg, Uram, minket!
A keményszívűségtől Ments meg, Uram, minket!
A lelki gazdagságtól Ments meg, Uram, minket!
A földi gazdagságtól Ments meg, Uram, minket!
A gúnyolódástól Ments meg, Uram, minket!
Az ítélkezéstől Ments meg, Uram, minket!
A kényelemszeretettől Ments meg, Uram, minket!
Önmagunktól Ments meg, Uram, minket!
Az önzéstől Ments meg, Uram, minket!
Sugallataid elhanyagolásától Ments meg, Uram, minket!

A vágytól, hogy elismerjenek Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy szeressenek Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy tiszteljenek Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy megbecsüljenek Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy megértsenek Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy irigyeljenek Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy csodáljanak Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy sikeres legyek Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy gondtalan legyek Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy népszerű legyek Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy kiváló legyek Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy társaim legyenek Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy eredményes legyek Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy tanácsomat kérjék Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy dicsőséget nyerjek Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy hatalmat kapjak Ments meg, Uram, minket!

A félelemtől, hogy megaláznak Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy megvetnek Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy kigúnyolnak Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy elárulnak Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy kihasználnak Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy cserbenhagynak Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy egyedül hagynak Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy lenéznek Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy megítélnek Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy megszólnak Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy bántalmaznak Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy megrágalmaznak Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy sikertelen leszek Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy kifosztott leszek Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy nevetséges leszek Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy szegény leszek Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy kiszolgáltatott leszek Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy elhagyatott leszek Ments meg, Uram, minket!

Engedd, Jézus, akarnom, hogy másokat jobban szeressenek, mint engem Hallgass meg, kérlek!
Engedd, Jézus, akarnom, hogy másokat jobban becsüljenek, mint engem Hallgass meg, kérlek!
Engedd, Jézus, akarnom, hogy másoknak hasznát vegyék,
értékeljék, engem pedig mellőzzenek Hallgass meg, kérlek!
Engedd, Jézus, akarnom, hogy mások sikeresebbek legyenek;
s ha sikertelenséget adsz nekem, el tudjam viselni Hallgass meg, kérlek!
Engedd, Jézus, akarnom, hogy akár a magam szemében is
megvetett legyek, csak te szeress engem Hallgass meg, kérlek!

Add, kérlek, hogy mindig az legyek, és azzá legyek, aminek teremtettél Hallgass meg, kérlek!
Add, kérlek, hogy egyedül a te tetszésedre törekedjem,
s az emberek tetszését vagy nemtetszését figyelmen kívül hagyjam Hallgass meg, kérlek!
Add, kérlek, hogy egyedül a te keresztedben lássam az erőt és az eredményességet Hallgass meg, kérlek!
Add, kérlek, hogy magamtól teljesen megszabaduljak és mindent neked adjak Hallgass meg, kérlek!
Add, kérlek, hogy minden moccanásom irántad való szeretetből történjen,
hogy mindent, érted, általad és benned viseljek el és tegyek meg Hallgass meg, kérlek!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

1 Miatyánk

Könyörögjünk!
Úristen! Te, aki felgyújtottad bennem a Te szent Kereszted oktalansága és gyakorlata iránti vágyat,
tedd teljessé bennem azt, amire most még vágyakozom.
Tégy engem egészen kicsinnyé, szegénnyé, szelíddé, alázatossá, tisztává, hűségessé,
egyszerűvé és engedelmessé! Tégy mindenben a Te akaratod szerint valóvá.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

Fogj engem, Uram, szavamon!


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák különböző alkalmakra.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Hálaadó litánia (terménybetakarításra)

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Istenünk, aki az eget és a földet alkottad Irgalmazz nekünk!
Istenünk, aki a vizek élővilágát,
az ég madarait, a föld növényeit és állatait alkottad Irgalmazz nekünk!
Istenünk, aki a mezők virágait felruházod Irgalmazz nekünk!
Istenünk, aki az erdők fáit gondozod Irgalmazz nekünk!
Istenünk, aki a növény és állatvilág életét fenntartod és gondozod Irgalmazz nekünk!
Istenünk, akitől minden szép és jó származik Irgalmazz nekünk!
Istenünk, aki a vizek folyását rendezed Irgalmazz nekünk!
Istenünk, aki a forrás vizével felüdítesz minket Irgalmazz nekünk!
Istenünk, aki a háziállatokat, a terményeket és a gyümölcsöket
a mi gazdálkodásunkra rendelted Irgalmazz nekünk!
Istenünk, akinek jóságában bízva vetettük el a magokat a földbe Irgalmazz nekünk!
Istenünk, aki ránk ragyogtatod a napot és esőt adsz alkalmas időben Irgalmazz nekünk!
Istenünk, akinek hatalma alá van vetve a villámlás, a mennydörgés és a jégeső Irgalmazz nekünk!
Istenünk, aki erőt adtál a munkánk elvégzéséhez Irgalmazz nekünk!
Istenünk, aki megáldottad munkánkat és elegendő termést adtál Irgalmazz nekünk!
Istenünk, aki gondoskodsz lelkünk táplálékáról is Irgalmazz nekünk!
Istenünk, aki a Kárpát-medencét hazánknak rendelted Irgalmazz nekünk!
Istenünk, aki gyógyvizekkel és ízletes gyümölcsökkel ajándékozol meg minket Irgalmazz nekünk!
Istenünk, aki a gabona javával ajándékozod meg termőföldeinket Irgalmazz nekünk!

Hogy jótéteményeidről soha meg ne feledkezzünk Kérjük, add kegyelmedet!
Hogy adományaidat mindig üdvünkre használjuk Kérjük, add kegyelmedet!
Hogy jósorsban soha el ne bizakodjunk, balsorsban el ne csüggedjünk Kérjük, add kegyelmedet!
Hogy mint javaid kezelői, mindig a Te dicsőségedre törekedjünk Kérjük, add kegyelmedet!
Hogy minden segítséget kérő embertársunkban a Te szent Fiadat ismerjük fel Kérjük, add kegyelmedet!
Hogy kenyerünket a szegényekkel testvériesen megosszuk Kérjük, add kegyelmedet!
Hogy az adakozásban mindig nagylelkűek legyünk Kérjük, add kegyelmedet!

Hogy családjainkat, házainkat, földjeinket, határunkat jóságosan megőrizzed Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy mindig érezzük magunkon és munkánkon a Te áldó kezedet Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket, mint érett gyümölcsöket,
a te csűrödbe alkalmas időben összegyűjts Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Uram hallgasd meg könyörgésünket! És a mi kiáltásunk jusson eléd!

Könyörögjünk!
Mindenható Atyánk, minden jónak adományozója,
Te tartasz fenn mindent hatalmaddal, és gondoskodsz atyai jóságoddal teremtményeidről.
Kérünk, segíts, hogy úgy használjuk a földi javakat,
hogy azok által egyben az örökkévalókat is megnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

-Hálaadó litánia (terménybetakarításra - rövid)

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Istenünk, aki a mennyet és a földet teremtetted Irgalmazz nekünk!
Istenünk, aki ránk ragyogtatod a napot és esőt adsz alkalmas időben Irgalmazz nekünk!
Istenünk, akinek hatalma alá van vetve a villámlás,
mennydörgés, vihar és jég és minden zivatar Irgalmazz nekünk!
Istenünk, akinek jóságában bízva vetettük el a magot a földbe Irgalmazz nekünk!
Istenünk, aki megáldottad munkánkat és bőséges termést adtál Irgalmazz nekünk!
Istenünk, aki azt sem hagytad, hogy lelkünk éhezzen Irgalmazz nekünk!
Istenünk, akitől minden jó adomány származik Irgalmazz nekünk!

Hogy jótéteményeidről soha meg ne feledkezzünk Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy adományaidat mindig üdvünkre használjuk Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy jósorsban soha el ne bizakodjunk, balsorsban el ne csüggedjünk Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy mint javaid kezelői, hivatásunkat mindig dicsőségedre töltsük be Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden segítséget kérő embertársunkban a Te szent Fiadat ismerjük fel Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy kenyerünket a szegényekkel testvériesen megosszuk Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy családjainkat, házainkat, földjeinket, határunkat jóságosan megőrizzed Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy mindig érezzük magunkon és munkánkon a Te áldó kezedet Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket, mint érett gyümölcsöket,
a te csűrödbe alkalmas időben összegyűjts Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Uram hallgasd meg könyörgésünket! És kiáltásunk jusson eléd!

Könyörögjünk!
Mindenható Atyánk, minden jónak adományozója,
Te tartasz fenn mindent hatalmaddal, és gondoskodsz atyai jóságoddal teremtményeidről.
Kérünk, segíts, hogy úgy használjuk a földi javakat,
hogy az örökkévalókat is megnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák különböző alkalmakra.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Litánia a magyar szentek tiszteletére

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyasszonya Könyörögj érettünk!
Szent István király Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg Könyörögj érettünk!
Szent László király Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Margit Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Kinga Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Boldog Jolán Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Erzsébet Könyörögj érettünk!
Prágai Szent Ágnes Könyörögj érettünk!
Skóciai Szent Margit Könyörögj érettünk!
Az Árpád-ház minden szentjei Könyörögjetek érettünk!

Szent Adalbert Könyörögj érettünk!
Szent Gellért Könyörögj érettünk!
Szent Márton Könyörögj érettünk!
Kapisztrán Szent János Könyörögj érettünk!
Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúk Könyörögjetek érettünk!
Boldog Apor Vilmos Könyörögj érettünk!
Boldog Romzsa Tódor Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány-Strattmann László Könyörögj érettünk!
Magyar szentek Könyörögjetek érettünk!
Istennek minden szentjei Könyörögjetek érettünk!

Légy irgalmas! Ments meg, Uram, minket!
Minden gonosztól Ments meg, Uram, minket!
Minden bűntől Ments meg, Uram, minket!
Az ördög cselvetéseitől Ments meg, Uram, minket!
Haragtól, gyűlölségtől, és minden gonosz akarattól Ments meg, Uram, minket!
Az örök haláltól Ments meg, Uram, minket!
Megtestesülésed által Ments meg, Uram, minket!
Születésed által Ments meg, Uram, minket!
Keresztséged és szent böjtölésed által Ments meg, Uram, minket!
Kínszenvedésed és halálod által Ments meg, Uram, minket!
Szentséges föltámadásod által Ments meg, Uram, minket!
Csodálatos mennybemeneteled által Ments meg, Uram, minket!
A Szentlélek kiáradása által Ments meg, Uram, minket!
Dicsőséges eljöveteled által Ments meg, Uram, minket!
Hogy bocsásson meg nekünk a családok széthullásáért Ments meg, Uram, minket!
Árpád-házi Szent Margit, domonkos apáca Ments meg, Uram, minket!
Prágai Szent Ágnes, klarissza apáca Ments meg, Uram, minket!
Boldog Jolán, lengyel fejedelemasszony Ments meg, Uram, minket!

Hogy nekünk kegyelmezz Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket igaz bűnbánatra vezérelj Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket szent szolgálatodban megőrizz és megtarts Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden jótevőnknek örökkévaló javaidat megadd Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a földnek bő gyümölcsét megadd és megtartsd Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az Anyaszentegyházat kormányozd és megerősítsd Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a római pápát és az egész papi rendet a szent vallásban megtartsd Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az egész kereszténységnek egységet adj Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden embert az evangélium világosságára elvezess Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Könyörögjünk!
Istenünk! Te látod, hogy gyengeségünk mennyire megbénít bennünket.
Szentjeid példájával kelts bennünk új erőt,
hogy a Tőled nyert szeretettel szolgálhassuk környezetünket, hazánkat.
Krisztus, a mi Urunk álalt.
Ámen.

Litánia Magyarországnak a hitben való egyesüléséért

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek szent Anyja Könyörögj érettünk!
Szüzeknek szent Szüze Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyasszonya Könyörögj érettünk!
Magyarország oltalmazója Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki a világ összes tévtanait egyedül megsemmisíted Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, kit az Úr a kegyelem számtalan csodájával megdicsőít Könyörögj érettünk!

Szent Mihály, a béke angyala, az Egyház hatalmas védelmezője Könyörögj érettünk!
Szent Gábor, a Megváltó megtestesülésének hírnöke Könyörögj érettünk!
Szent Rafael, az üdvösség útján biztos vezérünk Könyörögj érettünk!
Mindnyájan, szent angyalok és főangyalok Könyörögjetek érettünk!
Az üdvözült lelkek összes szent karai Könyörögjetek érettünk!

Keresztelő Szent János Könyörögj érettünk!
Szent József, az Úrnál hatalmas közbenjárónk Könyörögj érettünk!
Mindnyájan, szent pátriárkák és próféták,
akik úgy vágyakoztatok a világ Megváltója után Könyörögjetek érettünk!
Szent Péter, Krisztus helytartója, a hitegység erős kősziklája Könyörögj érettünk!
Szent Pál, nemzetek tanítója, a keresztény hit buzgó terjesztője Könyörögj érettünk!
Mindnyájan, szent apostolok s az Úr Jézus tanítványai
s a keresztény hitterjesztés bátor bajnokai Könyörögjetek érettünk!

Szent Adalbert püspök Könyörögj érettünk!
Szent Mór püspök Könyörögj érettünk!
Szent Gellért püspök Könyörögj érettünk!
Szent István apostoli király Könyörögj érettünk!
Szűz Szent Imre herceg Könyörögj érettünk!
Szent László király Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet asszony Könyörögj érettünk!
Szűz Szent Margit Könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent vértanúk, püspökök és papok,
kik hazánkban apostoli buzgalommal működtetek Könyörögjetek érettünk!
Mindazon szentek, kik valaha hazánk földjén jártatok Könyörögjetek érettünk!

Isten irgalmazz nekünk! Isten irgalmazz nekünk!
Uram kegyelmezz nekünk! Uram kegyelmezz nekünk!
Isten irgalmazz nekünk! Isten irgalmazz nekünk!
Uram hallgass meg minket! Uram hallgass meg minket!

Hogy minket minden tévedéstől és minden bűntől megőrizni
és tévelygő testvéreink épülésére valódi jámborsággal
megajándékozni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket az Egyház hű gyermekeivé
és hazánk jó polgáraivá tenni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az önzetlen hazafiak könnyeire
és vértanúink kiontott vérére tekintetni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az Egyházon kívül tévelygők szemeit felnyitni,
és nekik az igazság útját megmutatni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy egész magyar hazánkat veled
és az egy, szent, katolikus és apostoli Egyházaddal egyesíteni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy ez élet után mindnyájunkat az örök hazába vezetni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hazánk romlásán könnyező Isten Fia Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

1 Miatyánk
1 Üdvözlégy

Könyörögjünk!
Népek és nemzetek Ura, magyarok Istene, kinek ítéletei igazságosak,
tervei kifürkészhetetlenek, emlékezzél meg határtalan irgalmasságodról,
mely minden művedet oly feltűnően átlengi,
és bocsásd meg, kérünk, a mi és atyáink vétkeit,
mert Te a mi Istenünk és a mi jóságos Atyánk vagy!
Mentsd meg édes hazánk népét a hamis tanítás mérgétől, az egyenetlenség és viszálykodás szellemétől;
s a tévelygőket visszavezetve Egyházadba, szüntesd meg a viszályt, és hozz reá áldást és békét.
Erre kérünk, népek és nemzetek Istene, hazánk Nagyasszonya esedezése, és érdemeiért.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.

Magyar litánia

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!
Szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz Könyörögj érettünk!
Gyümölcsoltó Boldogasszony Könyörögj érettünk!
Sarlós Boldogasszony Könyörögj érettünk!
Nagyboldogasszony Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyasszonya Könyörögj érettünk!
Csíksomlyói Szent Szűz Könyörögj érettünk!
Máriacelli Szent Szűz Könyörögj érettünk!
Máriapócsi Könnyező Szűzanya Könyörögj érettünk!
Győri Könnyező Szűzanya Könyörögj érettünk!
Úti Boldogasszony Könyörögj érettünk!

Szent Adalbert, vértanú püspök Könyörögj érettünk!
Szent Asztrik püspök Könyörögj érettünk!
Szent Gellért, Szent Bőd és Beszteréd, vértanú püspökök Könyörögjetek érettünk!
Szent Zoerárd és Benedek, bencés vértanú remeték Könyörögjetek érettünk!
Szent Körösi Márk, Szent Grodecz Menyhért,
Szent Pongrácz István, kassai vértanúk Könyörögjetek érettünk!
Boldog Pál domonkos vértanú és szerzetestársai Könyörögjetek érettünk!
Szent Márton püspök Könyörögj érettünk!
Szent Hierotheosz bizánci püspök Könyörögj érettünk!
Szent István király Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg Könyörögj érettünk!
Szent László király Könyörögj érettünk!
Nepomuki Szent János, a szentgyónás vértanúja Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Erzsébet asszony Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Margit, domonkos apáca Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Piroska Könyörögj érettünk!
Prágai Szent Ágnes, klarissza apáca Könyörögj érettünk!
Boldog Jolán, lengyel fejedelemasszony Könyörögj érettünk!
Szent Kinga, lengyel királyné Könyörögj érettünk!
Szent Hedvig, lengyel királyné Könyörögj érettünk!
Skóciai Szent Margit királyné Könyörögj érettünk!
Kapisztrán Szent János ferences szerzetes Könyörögj érettünk!
Marchiai Szent Jakab ferences szerzetes Könyörögj érettünk!
Szent Toulouse-i Lajos ferences szerzetes Könyörögj érettünk!
Portugáliai Szent Erzsébet királyné Könyörögj érettünk!
Boldog Apor Vilmos, vértanú püspök Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány-Strattmann László, szemorvos Könyörögj érettünk!
Boldog Romzsa Tódor, munkácsi görög katolikus püspök, vértanú Könyörögj érettünk!
Avianói Boldog Márk kapucinus szerzetes Könyörögj érettünk!
Boldog XI. Ince pápa Könyörögj érettünk!
Boldog Mór, bencés apát, püspök Könyörögj érettünk!
Boldog Özséb, a pálos rend alapítója Könyörögj érettünk!
Boldog Bánffy Lukács esztergomi érsek Könyörögj érettünk!
Boldog Tomori Pál kalocsai érsek Könyörögj érettünk!
Boldog Salkaházi Sára szociális testvér, vértanú Könyörögj érettünk!
Boldog IV. Károly király Könyörögj érettünk!
Boldog Meszlényi Zoltán, vértanú püspök Könyörögj érettünk!
Összes magyar szentek és boldogok Könyörögjetek érettünk!

A magyar népért Könyörögjünk az Úrhoz!
A magyar egyház újjászületéséért Könyörögjünk az Úrhoz!
Püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért Könyörögjünk az Úrhoz!
Papi és szerzetesi hivatásokért Könyörögjünk az Úrhoz!
A magyar családokért, gyermekáldásért s a magyar ifjúságért Könyörögjünk az Úrhoz!
Az elszakított területeken élő magyar testvérekért Könyörögjünk az Úrhoz!
A külföldön szétszórtságban élő magyar testvérekért Könyörögjünk az Úrhoz!
A hazánkban élő, kisebbségben lévő testvéreinkért Könyörögjünk az Úrhoz!
Országunk vezetőiért Könyörögjünk az Úrhoz!
Engesztelésül népünk bűneiért Könyörögjünk az Úrhoz!
Hogy bocsásson meg nekünk a szülők, a házastársak
és a gyermekek ellen elkövetett bűneinkért Könyörögjünk az Úrhoz!
Hogy bocsásson meg nekünk az abortusz áldozataiért Könyörögjünk az Úrhoz!
Hogy bocsásson meg nekünk az eutanázia áldozataiért Könyörögjünk az Úrhoz!
Hogy bocsásson meg nekünk a hazugságokért Könyörögjünk az Úrhoz!
Hogy bocsásson meg nekünk a családok széthullásáért Könyörögjünk az Úrhoz!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Uram, hallgasd meg könyörgésünket! És kiáltásunk jusson eléd!

Könyörögjünk!
Mindenható örök Isten!
Kérünk, őrizd meg magyar hazánkat minden külső és belső veszedelemtől, és a boldogságos,
mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, Magyarország Nagyasszonyának és pátrónájának,
Szent Péter és Pál apostolnak, Szent István királynak,
magyar szentjeinknek és boldogjainknak közbenjárása által adj magyar népednek egységet és békét!
Távolítsd el tőle a háborúságot, az egységet megbontó pártoskodást és tévelygést,
hogy Anyaszentegyházad hite szerint mindig bátran és szabadon szolgáljon neked. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

Litánia a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz a megholt híveknek!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz a megholt híveknek!
Szentlélek Úristen Irgalmazz a megholt híveknek!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz a megholt híveknek!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj a megholt hívekért!
Istennek Szent Anyja Könyörögj a megholt hívekért!
Szüzek Szent Szüze Könyörögj a megholt hívekért!

Mindnyájan szent angyalok és főangyalok Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan a dicsőült szentek lelkei Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent pátriárkák és próféták Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent apostolok és evangélisták Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan Krisztusnak szent tanítványai Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan aprószentek Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent vértanuk Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent püspökök és hitvallók Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent egyháztanítók Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent papok és leviták Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent szerzetesek és remeték Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent szüzek és özvegyek Könyörögjetek a megholt hívekért!
Istennek minden szentjei Könyörögjetek a megholt hívekért!

Légy kegyelmes nekik! Könyörülj Uram rajtuk!

Légy irgalmas nekik! Mentsd meg Uram őket!
Minden gonosztól Mentsd meg Uram őket!
A te haragodtól Mentsd meg Uram őket!
Igazságod szigorától Mentsd meg Uram őket!
Nagy bánatuktól Mentsd meg Uram őket!
Fájdalmas várakozásuktól Mentsd meg Uram őket!
Szigorú rabságuktól Mentsd meg Uram őket!
A tűz kínjaitól Mentsd meg Uram őket!
Nagy szenvedéseiktől Mentsd meg Uram őket!
Megtestesülésed által Mentsd meg Uram őket!
Születésed által Mentsd meg Uram őket!
Szentséges neved által Mentsd meg Uram őket!
Keresztelésed és szigorú böjtölésed által Mentsd meg Uram őket!
Mély alázatosságod által Mentsd meg Uram őket!
Tökéletes engedelmességed által Mentsd meg Uram őket!
Szeplőtelen tisztaságod által Mentsd meg Uram őket!
Legnagyobb szegénységed által Mentsd meg Uram őket!
Legyőzhetetlen türelmed által Mentsd meg Uram őket!
Szentséges Szíved végtelen szeretete által Mentsd meg Uram őket!
Munkáid és fáradságaid által Mentsd meg Uram őket!
Véres verejtéked által Mentsd meg Uram őket!
Kegyetlen fogságod által Mentsd meg Uram őket!
Fájdalmas megostoroztatásod által Mentsd meg Uram őket!
Tövisekkel való csúfos megkoronáztatásod által Mentsd meg Uram őket!
Igazságtalan elitéltetésed által Mentsd meg Uram őket!
Fájdalmas kereszthordozásod által Mentsd meg Uram őket!
Kínteljes felfeszíttetésed által Mentsd meg Uram őket!
Öt szent sebed által Mentsd meg Uram őket!
Keserű halálod által Mentsd meg Uram őket!
Minden szenvedésed által Mentsd meg Uram őket!
Dicsőséges föltámadásod által Mentsd meg Uram őket!
Csodálatos mennybemeneteled által Mentsd meg Uram őket!
A vigasztaló Szentlélek elküldése által Mentsd meg Uram őket!
A boldogságos Szűz érdemei és közbenjárása által Mentsd meg Uram őket!
Az ítélet napján Mentsd meg Uram őket!

Mi bűnösök Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken könyörülni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy bűneiket megbocsátani méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy büntetéseiket elengedni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy őket a sötétség kínjaiból kiszabadítani méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy vágyukat a mennyei boldogság után kielégíteni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy elhunyt szüleinknek, testvéreinknek, rokonainknak és barátainknak
az örök nyugodalmat megadni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy elhunyt jótevőinket és mindazokat, akikért imádkozni tartozunk,
a mennyek országába fölvenni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy szívünket a világ csábításaitól tisztán megőrizni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy egykoron, ha a halál árnyékában pihenünk,
szövetségesünk és világosságunk lenni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy egykoron az igaznak halálával távozzunk el Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Istenünk és Megváltónk! Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Adj örök nyugodalmat nekik!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Adj örök nyugodalmat nekik!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Adj örök nyugodalmat nekik!

Uram, irgalmazz nekik! Uram, irgalmazz nekik!
Krisztus, kegyelmezz nekik! Krisztus, kegyelmezz nekik!
Uram, irgalmazz nekik! Uram, irgalmazz nekik!

1 Miatyánk
1 Üdvözlégy

A pokol kapujától Szabadítsd meg, Uram lelkeiket!
Uram, hallgasd meg könyörgésünket! És kiáltásunk jusson eléd!

Könyörögjünk!
Úristen, minden hívednek teremtő és megváltó Istene!
Bocsásd meg a te szolgáid és szolgálóid lelkének minden bűnét,
hogy a te kegyelmedet, melyet mindenkor óhajtottak, buzgó könyörgéseink által megnyerjék.
Mennyei Atyánk!
A te szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus érdemeiben bízva,
mély alázatossággal leborulva könyörgünk elhunyt híveidért,
kik mivel elkövetett bűneikért földi életükben eleget nem tehettek
s azok miatt szent színed látására nem juthattak,
engedd el nekik kegyesen még hátralevő büntetésüket!
Engedd el különösen azokét, kik e siralom völgyében szüleink, rokonaink, barátaink s jótevőink voltak,
és akik talán a mi rossz példánk és botrányos viselkedésünk miatt szenvedik a tisztítótűz kínjait!
Bocsásd ki őket a szenvedés helyéről, hogy az örök világosság honában minél előbb szemlélhessék szent arcodat
s dicsérhessenek mindörökké, ugyanazon Jézus Krisztus által, ki leszállván a pokol tornácába
a megváltásra várakozó atyákat onnan a mennybe vitte,
hol most jobbodon ülve, veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, mindörökkön-örökké.
Ámen.

Édes Jézusom, kérlek azon kínokért, melyeket a Getszemáni kertben vért izzadva értünk szenvedtél,
könyörülj legközelebbi rokonaim lelkén és szabadítsd meg őket a tisztítótűz kínjaitól.
+ 1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy

Édes Jézusom, kérlek azon kínokért, amelyeket megkorbácsoltatásod alkalmával értünk szenvedtél,
könyörülj jó barátaim és ismerőseim lelkein és szabadítsd meg őket a tisztítótűz kínjaitól.
+ 1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy

Édes Jézusom, kérlek azon kínokért, melyeket tövissel való koronázásodkor érettünk szenvedtél,
könyörülj azok lelkein, akikről senki meg nem emlékezik, és akiknek legtovább kell szenvedniük a tisztítótűz kínjait.
+ 1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy

Édes Jézusom, kérlek azon kínokért, melyeket értünk szenvedtél sebes vállaidon hordozva a nehéz keresztet,
könyörülj azok lelkein, akik életükben szent Anyádat, Szűz Máriát, kiválóan tisztelték.
+ 1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy

Édes Jézusom, kérlek azon kínokért, melyeket keresztre feszítésed alkalmával elszenvedtél,
könyörülj hősi halált halt katonáink lelkein.
+ 1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy

Édes Jézusom, kérlek azon kínokért, melyeket a keresztfán függve értünk szenvedtél,
könyörülj azokon, akik életükben a szenvedő lelkek megmentésén buzgón fáradoztak.
+ 1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy

Adj, Uram örök nyugodalmat nekik,
és az örök világosság fényeskedjék nekik!
Nyugodjanak békességben!
Ámen.

130. zsoltár
(Zarándokének)
A mélységből kiáltok, Uram, hozzád,
Uram, halld meg a szavam! Füled figyeljen fel könyörgő szavamra!
Ha számon tartod a vétkeket, ki állhat meg akkor, színed előtt, Uram?
Ám nálad bocsánatot nyer a vétek, hogy féljenek téged.
Remélek az Úrban, benne remél lelkem, és bízom a szavában.
Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őr a hajnalt,
várja Izrael az Urat. Mert az Úrnál az irgalom és bőséges nála a megváltás.
Ő váltja meg Izraelt minden bűnétől.

Adj, Uram a megholtaknak a sírban szent megnyugvást,
És a végítélet napján adj boldog feltámadást!


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák különböző alkalmakra.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Litánia Boldog Salkaházi Sára tiszteletére

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szűz Mária, a Szentlélek jegyese Könyörögj érettünk!
Boldog Sára testvér, aki az önfeláldozó szeretet példaképe vagy Könyörögj érettünk!
Boldog Sára testvér, aki feltételek nélkül Istennek szentelted életedet Könyörögj érettünk!
Boldog Sára testvér, aki Krisztust lángoló szívvel szeretted Könyörögj érettünk!
Boldog Sára testvér, aki a Szentlélek erejével szolgáltad az embereket Könyörögj érettünk!
Boldog Sára testvér, aki e világ javaihoz nem ragaszkodtál Könyörögj érettünk!
Boldog Sára testvér, aki az engedelmességben előttünk jársz Könyörögj érettünk!
Boldog Sára testvér, aki hálaadásra tanítasz minket Könyörögj érettünk!
Boldog Sára testvér, aki a kitartó imára hívsz minket Könyörögj érettünk!
Boldog Sára testvér, aki a kísértések idején mellettünk állsz Könyörögj érettünk!
Boldog Sára testvér, aki a szenvedés elfogadásában segítesz Könyörögj érettünk!
Boldog Sára testvér, aki Isten irgalmának tanúja vagy Könyörögj érettünk!
Boldog Sára testvér, aki a megaláztatásokat hősiesen viselted Könyörögj érettünk!
Boldog Sára testvér, aki a nehéz emberekre is áldást mondtál Könyörögj érettünk!
Boldog Sára testvér, aki a nehéz fizikai munkát végzőkkel
közösséget vállaltál Könyörögj érettünk!
Boldog Sára testvér, aki a gyengék és üldözöttek oltalmazója vagy Könyörögj érettünk!
Boldog Sára testvér, aki a határon túli magyarokat felkaroltad Könyörögj érettünk!
Boldog Sára testvér, aki az öregekért, betegekért,
gyengékért ajánlottad fel életedet Könyörögj érettünk!
Boldog Sára testvér, aki a szenvedőkért közbenjársz Könyörögj érettünk!
Boldog Sára testvér, aki a megtérés útján járók segítője vagy Könyörögj érettünk!
Boldog Sára testvér,
aki a szent jegyesedhez való hűségben megmaradtál Könyörögj érettünk!
Boldog Sára testvér, aki az Úr hívására mindig készséggel válaszoltál Könyörögj érettünk!
Boldog Sára testvér, aki életedet adtad szeretteidért Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Boldog Salkaházi Sára testvér! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Mennyei Atyánk!
Te elfogadtad szent Fiad jegyesének, Boldog Salkaházi Sára testvérnek önkéntes életáldozatát.
Kérjük, hogy a mai, gyűlölettől megosztott világban
az ő példája szítsa fel az egységre és szeretetre törekvést az emberi szívekben,
közbenjárása pedig teremje meg a krisztusi testvériség és irgalom bőséges gyümölcsét!
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Ámen.

Litánia Boldog Batthyány-Strattmann László tiszteletére

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, a Szűzanya iránti tisztelet példaképe Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, az Oltáriszentség nagy tisztelője Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, a hozzá forduló betegek
testi orvosa és lelki vigasztalója Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, a szegények orvosa Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, az Isten-szeretet szétsugárzója Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, a test mellett
a lélek egészségének védelmezője Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, az Istenbe vetett feltétlen bizalom példaképe Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki minden napját imádsággal kezdte Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki a komoly feladataihoz
Istent hívta segítő társának Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, akinek napjait átszőtte az ima Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki éjszaka is gyakran imádkozott Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, akinek a napi szentáldozás az erő forrása volt Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, a türelem és odafigyelés példaképe Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, a szerető férj és gondos családapa példaképe Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki soha nem mondott rosszat másokról Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki a szentekkel bensőséges kapcsolatban volt Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki a földi élet javait értéktelennek tekintette Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki a családi szükséglet feletti pénzét
a szegények között szétosztotta Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki szerettei elvesztésében
az Isten bölcs rendelkezését látta Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki Jézustól merítette
lelki erejét a megpróbáltatásokban Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki Jézussal egyesítette
lelki és testi szenvedéseit Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, a türelemmel viselt szenvedés példaképe Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki örömmel várta az örök életbe való átlépést Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Boldog Batthyány-Strattmann László! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Mennyei Atyánk!
Szent Fiadat azért küldted a világra, hogy örömhírt hozzon a szegényeknek és gyógyítsa az összetört szívűeket.
Tekints, kérünk Boldog László Szolgádra,
aki apostoli tevékenységével Szent Fiad üdvösségművét akarta folytatni az emberek között.
Add kérünk, hogy buzgóságából erőt merítve mi is teljes szívünkkel vállaljuk keresztény apostoli küldetésünket.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

Litánia Boldog Özséb tiszteletére

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szűz Mária, Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, remeték Királynője Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a Pálos Rend dicsősége Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, már ifjúságodban az ájtatosság mintaképe Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a csend és a magány kedvelője Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, magányodban is az Oltáriszentség tisztelője Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, akit Isten a remeteéletre meghívott Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, akit Isten csodálatos látomásokkal ajándékozott meg Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a magyar nemzet büszkesége Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a szegények nagy kincse Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a tisztaság fehér angyala Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a szeretet izzó lángja Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, az alázat élő forrása Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a tökéletes szegénység példaképe Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, fáradhatatlan az engesztelésben Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, az Istenszülő Szent Szűz igazi tisztelője Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, Remete Szent Pál és Szent Antal hűséges tanítványa Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, pusztában virágzó liliom Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, Isten igéjének szerelmese Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a szerzetesi és a remete élet egyesítője Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a remete élet megújítója Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a kitartás hatalmas példaképe Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, aki Istenért mindent elhagytál Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, aki minden embert szerettél Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, tökéletes példakép Krisztus követésében Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, aki imaéleted által megszentelődtél Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, aki halálod óráján bűneidet töredelmesen sirattad Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a Mindenhatóval való egyesülés mintaképe Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, az angyalok öröme Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, aki már az Úr színe előtt térdelsz Könyörögj érettünk!

Hogy állhatatosan kitartsunk a hitben, a reményben és a szeretetben Kérd az Urat értünk!
Hogy életünkkel kövessük az Úr Jézus alázatosságát,
engedelmességét és igazságosságát Kérd az Urat értünk!
Hogy a jó és rossz megkülönböztetésében eljussunk a tökéletességre Kérd az Urat értünk!
Hogy mindennap megfelelő lelkiismeret-vizsgálatot tartsunk Kérd az Urat értünk!
Hogy a szegényekkel és a szenvedőkkel mindig együtt érezzünk Kérd az Urat értünk!
Hogy gyakran újítsuk meg szívünket és lelkünket
a legméltóságosabb Oltáriszentség által Kérd az Urat értünk!
Hogy adottságainkat jól hasznosítsuk Kérd az Urat értünk!
Hogy mindig megtaláljuk az ima és az áldozat értékét Kérd az Urat értünk!
Hogy a boldog örökkévalóságban Isten színe látására eljussunk Kérd az Urat értünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Boldog Özséb atyánk! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Istenünk, mindenható Atyánk, aki mérhetetlen irgalmaddal és kegyelmeddel halmoztad el Boldog Özséb atyánkat,
és megadtad neki, hogy Téged szolgálhasson a magányban és a szemlélődésben, kérünk,
erősíts meg minket szereteted égi lángjával,
hogy az ő példáját követve dicsőíthessünk mi is Téged egész életünkkel.
Krisztus a mi Urunk által.
Ámen.

Litánia Árpád-házi Szent Margitról (2.)

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyboldogasszonya Könyörögj érettünk!

Árpád-házi szűz Szent Margit Könyörögj érettünk!
Szent Margit, isteni szeretettől lángoló királyleány Könyörögj érettünk!
Szent Margit, ájtatosság tündöklő csodája Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az Oltáriszentség kiváló tisztelője Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a megfeszített Jézus hőslelkű jegyese Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az egyetértés és békesség angyala Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a testvéri szeretet és türelem rózsája Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szelídség és alázatosság ragyogó mintaképe Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szomorúak és aggódók angyali vigasztalója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szegények királyi bőkezűségű gyámolítója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a betegek szeretetteljes ápolója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a hazát pusztító pártütés bátor fenyítője Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar nemzet csodásfényű drágagyöngye Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szüzesség elbájoló ékes lilioma Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyarhon üdvéért vezeklő szelíd bárány Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar leányok gyönyörű példaképe Könyörögj érettünk!
Szent Margit, Szent Domonkos kertjének díszes virága Könyörögj érettünk!
Szent Margit, királyi szüleidnek megmentője Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar nemzet folyton égő áldozata Könyörögj érettünk!
Szent Margit, Magyarország föltámadásának váltságdíja Könyörögj érettünk!
Szent Margit, kit maga Szűz Mária hívott meg az égbe Könyörögj érettünk!
Szent Margit, életedben és holtod után csodákkal ékeskedő szűz Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Árpád-házi szűz Szent Margit! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Úristen, ki a szüzességet szereted és őrzöd,
s kinek jóvoltából Margit leányod a szüzesség díszét a jócselekedetek érdemeivel egyesítette:
add meg kérünk, hogy lelkünk épségét az üdvös bűnbánat szellemével
helyrehozni képesek legyünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Litánia Árpád-házi Szent Margitról (1.)

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!
Szüzeknek Szent Szüze Könyörögj érettünk!

Árpád-házi Szent Margit Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar nemzet gyöngyvirága Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az Árpádok királyi házának ékes sarja Könyörögj érettünk!
Szent Margit, nemzetünk engesztelő áldozata Könyörögj érettünk!
Szent Margit, kit szülei még születése előtt Isten szolgálatára áldoztak Könyörögj érettünk!
Szent Margit, gyermekkorodtól Jézus arája Könyörögj érettünk!
Szent Margit, Szent Domonkos hűséges leánya Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar szent domonkosrend ékessége Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szent Kereszt forró szerelmese Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az ima és áhítat illatos rózsája Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szenvedő Jézus lelkes követője Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az Oltáriszentség hűséges imádója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szegénység rendkívüli kedvelője Könyörögj érettünk!
Szent Margit, bámulatos önsanyargatások művelője Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a jámbor oktatások figyelmes hallgatója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szűzi tisztaság állhatatos és csodás megőrzője Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az engedelmesség hűséges megtartója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a Szűzanya buzgó tisztelője Könyörögj érettünk!
Szent Margit, ki a szentek példáját nagy húséggel követted Könyörögj érettünk!
Szent Margit, ki a szegények iránt igaz részvéttel voltál Könyörögj érettünk!
Szent Margit, ki a szeretetet holtig híven megtartottad Könyörögj érettünk!
Béketűrő és jóságos Szent Margit Könyörögj érettünk!
Szent Margit, ki a betegeket odaadó hősiességgel ápoltad Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szívek titkainak ismerője Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a békesség szeretője és létrehozója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, ki a haza szerencsétlenségeit oly keservesen megsirattad Könyörögj érettünk!
Szent Margit, kit a haza belviszályai gyötrelmesen érintettek Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szigorú szerzetesélet fényes példája Könyörögj érettünk!
Szent Margit, ki imáidban sokszor csodálatosan elragadtattál Könyörögj érettünk!
Szent Margit, ki hazánkért oly keményen vezekeltél és szüntelen sírtál Könyörögj érettünk!
Szent Margit, minden leány ragyogó példaképe Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar leányok vezére Könyörögj érettünk!
Szent Margit, kit az isteni Jegyes
már e földön sok égi ajándékkal gazdagított Könyörögj érettünk!
Szent Margit, ki már életedben sok csodával tündököltél Könyörögj érettünk!
Szent Margit, kinek nevét a hívek áhítattal rebegték Könyörögj érettünk!
Szent Margit, kinek orcája a halál után rendkívüli szépségben ragyogott Könyörögj érettünk!
Szent Margit, kinek holtteste mennyei illatot árasztott Könyörögj érettünk!
Szent Margit, kinek sírját Isten sok csodával dicsőítette Könyörögj érettünk!
Szent Margit, kinek tiszteletét a magyar hívek soha el nem feledték Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a lázbetegek hatalmas gyógyítója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, minden testi és lelki betegség orvoslója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szentek kertjének megdicsőült szép virága Könyörögj érettünk!
Szent Margit, kegyes égi pártfogónk Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Szent Margit! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Úristen, a hű lelkek jutalmazója, ki Szent Margit szűz teljes lemondását
és folytonos önmegtagadását lelki ajándékokkal és örök örömökkel ékesítetted;
add, kérünk, hogy az ő közbenjárására és példájára a test bűneit letiporjuk,
a földieket megvessük s így az örök életet elnyerhessük.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Litánia Árpád-házi Szent Margit tiszteletére (3.)

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyboldogasszonya Könyörögj érettünk!

Szent Margit, az Árpádok királyi házának ékes sarja Könyörögj érettünk!
Szent Margit, isteni szeretettől lángoló királyleány Könyörögj érettünk!
Szent Margit, ájtatosság tündöklő csodája Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szent Kereszt forró szerelmese Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a megfeszített Jézus hőslelkű jegyese Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az Oltáriszentség hűséges imádója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az egyetértés és békesség angyala Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a Szűzanya buzgó tisztelője Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a testvéri szeretet és türelem rózsája Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szelídség és alázatosság ragyogó mintaképe Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szomorúak és aggódóak angyali vigasztalója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a betegek szeretetteljes ápolója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, Szent Domonkos kertjének díszes virága Könyörögj érettünk!
Szent Margit, királyi szüleidnek megmentője Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar nemzet csodásfényű drágagyöngye Könyörögj érettünk!
Szent Margit, minden testi és lelki betegség orvoslója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar hon üdvéért vezeklő szelíd bárány Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar nemzetért elégő áldozat Könyörögj érettünk!
Szent Margit, Magyarország föltámadásának váltságdíja Könyörögj érettünk!
Szent Margit, kit maga Szűz Mária hívott meg az égbe Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szentek kertjének megdicsőült szép virága Könyörögj érettünk!
Szent Margit, életedben és holtod után csodákkal ékeskedő szűz Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Árpád-házi szűz Szent Margit! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Úristen, ki a szüzességet szereted és őrzöd,
s kinek jóvoltából Margit leányod a szüzesség díszét a jócselekedetek érdemével egyesítette:
add meg kérünk, hogy lelkünk épségét az üdvös bűnbánat szellemével helyrehozni képesek legyünk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.

Litánia Árpád-házi Szent Margit tiszteletére (2.)

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szűz Mária, Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az engesztelés példaképe Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a vezeklés bajnoka Könyörögj érettünk!
Szent Margit, hazánkért elégő áldozat Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az Istennek tett fogadalom hűséges megtartója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a béke kieszközlője Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az evangéliumi szegénység gyakorlója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az alázatos szolgálat kedvelője Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a Megváltó iránti odaadás példaképe Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az istenszeretet dicső lilioma Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a betegekben Krisztust szemlélő ápoló Könyörögj érettünk!
Szent Margit, szüntelen imádkozó liliomszál Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a haldoklók lelki támasza Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a fájdalmakat bátran viselő szolgálólány Könyörögj érettünk!
Szent Margit, kit szülei még születése előtt
Isten szolgálatára felajánlottak Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki tizenkét évesen tudatosan
Istennek szentelted életedet,
felajánlva hazánk megmentéséért Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki a királyi pompánál nagyobbra tartottad
az Istennek ajánlott életet Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki betegséged tizenharmadik napján, szombaton
szent örömben születtél az örök életre Könyörögj érettünk!
Szent Margit, kegyes égi pártfogónk Könyörögj érettünk!

Hogy hazánkban a viszályok elcsituljanak Kérjük közbenjárásodat!
Hogy mindig legyenek engesztelők hazánkban Kérjük közbenjárásodat!
Hogy az Istennek tett ígéretünket maradéktalanul megtartsuk Kérjük közbenjárásodat!
Hogy a házastársak és elváltak veszekedései,
Isten kegyelmével a megbékélés felé induljanak Kérjük közbenjárásodat!
Hogy napi imáinkat soha el ne hagyjuk Kérjük közbenjárásodat!
Hogy a szegénységünk adott szintje ellen ne lázadjunk Kérjük közbenjárásodat!
Hogy a haldoklók mellett szeretettel imádkozzunk Kérjük közbenjárásodat!
Hogy a világ csábításai helyett Istenre tudjunk figyelni Kérjük közbenjárásodat!
A papi fogadalmak megtartásához Kérjük közbenjárásodat!
A szerzetesi fogadalmak megtartásához Kérjük közbenjárásodat!
Az alázatos szolgálat gyakorlásához Kérjük közbenjárásodat!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Szent Margit! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Istenünk, kinek jóvoltából szolgálód, Szent Margit
a szűzi tisztaság ékességét a jócselekedetek érdemével egyesítette,
és önmagát engesztelő áldozatként néked ajánlotta, kérünk, segíts,
hogy a napi engesztelést minél többen fontosnak tartsuk és meg tudjuk élni.
Krisztus a mi Urunk által.
Ámen.

Litánia Árpád-házi Szent Margit tiszteletére (1.)

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szűz Mária, Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szűz Szent Margit Könyörögj érettünk!
Szent Margit, akit senki és semmi el nem vont Isten szeretetétől Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki senkit meg nem vetettél és meg nem ítéltél Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki elsőként igyekeztél teljesíteni elöljáróid parancsát Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki Krisztus szegénységét akartad utánozni Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki szerzetesi fogadalmadhoz erős akarattal mindig hű maradtál Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki tudatosan kerested az utolsó helyet Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki az alázatos Jézus követője voltál Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki a betegek ápolásában nem kímélted magadat Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki mások szolgálatát mindennél előbbre helyezted Könyörögj érettünk!
Szent Margit, akit az Eukarisztikus Jézus éltetett Könyörögj érettünk!
Szent Margit, akit Krisztus szenvedése könnyekig meghatott Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki közösségedben és családodban segítettél békét teremteni Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki megvigasztaltad a szomorkodókat és a gyászolókat Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki sohasem feledkeztél meg a szegényekről és a nélkülözőkről Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki a keresztények bűneiért vezekelve engeszteltél Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki imádságban virrasztva imádtad az Urat Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki a szűzi tisztaság példája vagy Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki a betegekkel és szenvedőkkel együttéreztél Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az Anyaszentegyház igazi leánya Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki a rendi szabályok megtartásában mindenkit megelőztél Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki megbocsátó jóságoddal és szelídségeddel
nővéreid épülésére voltál Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki csodáiddal halálod után is sokakon segítettél Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a domonkos nővérek magyarországi kongregációjának védőszentje Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Könyörögjünk!
Istenünk, Árpád-házi Szent Margit a te kegyelmedből fonta egyb
a szűzi élet szépségét a jó cselekedetek érdemével.
Engedd, kérünk, hogy könyörgésére az üdvösséges bűnbánattal visszaszerezzük lelkünk tisztaságát.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.

Árpád-házi Szent Erzsébet litániája

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szűz Mária, az irgalmasság Anyja Könyörögj érettünk!

Szent Erzsébet, aki gyermekkorodtól Istennek szolgáltál Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki magadat állandóan a Szűzanyának ajánlottad Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki a királyi udvarban is Istennek éltél Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki kiválasztott vagy erényeidnél fogva Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki egész éjszakákat átimádkoztál Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, akit Isten sokszor csodás módon vigasztalt Könyörögj érettünk!
Te, a keresztény élet tanítómestere Könyörögj érettünk!
Te, a jó erkölcsnek fönséges példája Könyörögj érettünk!
Te, a világi hívság megvetője Könyörögj érettünk!
Te, a szegénység kedvelője Könyörögj érettünk!
Te, tiszta lélek Könyörögj érettünk!
Te, az alázatosság illatos virága Könyörögj érettünk!
Te, a szeretet csodálatos rózsája Könyörögj érettünk!
Te, az engedelmesség tökéletes példaképe Könyörögj érettünk!
Te, a türelem angyala Könyörögj érettünk!
Te, a keresztény lemondás és önmegtagadás megvalósítója Könyörögj érettünk!
Te, készséges kereszthordozó Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, akit rokonsága elhagyott és üldözött Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki alattvalóid gyalázását türelemmel fogadtad Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki a Megfeszített sebeibe menekültél Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki vagyonodat a szegényeknek adtad Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki mindenkivel szelíd és szeretetreméltó voltál Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki a szomorúaknak vigasztalója vagy Könyörögj érettünk!
Te, a szegények anyja Könyörögj érettünk!
Te, az árvák nevelője Könyörögj érettünk!
Te, a szükséget szenvedők menedéke Könyörögj érettünk!
Te, a betegek szorgalmas ápolója Könyörögj érettünk!
Te, a nélkülözők és szorongatottak vigasztalója Könyörögj érettünk!
Te, Krisztus jegyese Könyörögj érettünk!
Te, a házasok példaképe Könyörögj érettünk!
Te, az özvegyek tüköre Könyörögj érettünk!
Te, a gyermeknevelő szülők útmutatója Könyörögj érettünk!
Te, a vakok világossága Könyörögj érettünk!
Te, a gonoszlélek megfélemlítője Könyörögj érettünk!
Te, aki az égben különleges dicsőségnek örvendesz Könyörögj érettünk!
Te, aki közbenjárónk vagy az Isten trónjánál Könyörögj érettünk!
Te, Magyarország éke Könyörögj érettünk!
Te, a keresztény nők példaképe Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a téged tisztelők hűséges védője Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, hűséges pártfogónk Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a mi jó anyánk Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Árpád-házi Szent Erzsébet! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Irgalmas Isten, világosítsd meg híveid szívét, és Szent Erzsébet dicső könyörgésére
tégy minket a világ javainak megvetőivé és a mennyei vigasztalás szüntelen élvezőivé.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Litánia Árpád-házi Szent Erzsébetről

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, három rend alapítója Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet asszony Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, szüleid öröme Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a gyermekek példaképe Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet. a leányifjúság eszménye Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a tiszta élet lilioma Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a házasélet dísze Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, hű és engedelmes feleség Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a családi élet dicsősége Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet alázatos és szelíd asszony Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, Isten szíve szerinti özvegy Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a szegények kedvelője Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a betegek szolgálója Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a szenvedő Jézus követője Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki száműzetésedben is Istent dicsérted Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a ferences tökéletesség mintaképe Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, Szent Ferenc ruhájának birtokosa Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, hazád büszkesége Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, Szent Ferenc harmadik rendjének pártfogója Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Szent Erzsébet! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Jóságos Isten, aki Szent Erzsébet sok jó cselekedetét és erénygyakorlatát
az örökkévalóságban gazdagon megjutalmaztad, közbenjárására add,
hogy a rosszat mindig elkerülhessük, a jót pedig szakadatlanul gyakorolhassuk,
s így veled az örök hazában együtt örvendhessünk.
Aki élsz és uralkodol mindörökké.
Ámen.

Litánia Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szűz Mária, az irgalmasság Anyja Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, Krisztus jegyese Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a házasok példaképe Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, az özvegyek tüköre Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, Magyarország éke Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a keresztény nők példaképe Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a jó erkölcsnek fönséges példája Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a világi hívság megvetője Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a szegénység kedvelője Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, az alázatosság illatos virága Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a szeretet csodálatos rózsája Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, az engedelmesség tökéletes példaképe Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a türelem angyala Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a keresztény lemondás és önmegtagadás megvalósítója Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, készséges kereszthordozó Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a szegények anyja Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, az árvák nevelője Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a szükséget szenvedők menedéke Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a betegek szorgalmas ápolója Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a nélkülözők és szorongatottak vigasztalója Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki gyermekkorodtól Istennek szolgáltál Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki magadat rendszeresen a Szűzanyának ajánlottad Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki a királyi udvarban is Istennek éltél Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki egész éjszakákat átimádkoztál Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, akit Isten sokszor csodás módon vigasztalt Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki a Megfeszített sebeibe menekültél Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki alattvalóid gyalázását türelemmel fogadtad Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, akit rokonsága elhagyott és üldözött Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki mindenkivel szelíd és szeretetreméltó voltál Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki vagyonodat a szegényeknek adtad Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki a szomorúaknak vigasztalója vagy Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Árpád-házi Szent Erzsébet! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Irgalmas Isten, világosítsd meg híveid szívét, és Szent Erzsébet dicső könyörgésére
tégy minket a világ javainak megvetőivé és a mennyei vigasztalás szüntelen élvezőivé.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.

Litánia Szent László király tiszteletére (2.)

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Magyarország örökös Asszonya Könyörögj érettünk!

Szent László király, Istentől választott király Könyörögj érettünk!
Szent László király, Isten tiszteletét terjesztő király Könyörögj érettünk!
Szent László király, a Boldogságos Szűznek kedves szolgája Könyörögj érettünk!
Szent László király, népednek kegyes istápja Könyörögj érettünk!
Szent László király, csendességnek szivárványa Könyörögj érettünk!
Szent László király, tisztaságnak oltalmazója Könyörögj érettünk!
Szent László király, szerzetesek édes atyja Könyörögj érettünk!
Szent László király, szegények táplálója Könyörögj érettünk!
Szent László király, ügyefogyottak vigasztalója Könyörögj érettünk!
Szent László király, szomorú szívek vidámítója Könyörögj érettünk!
Szent László király, országodnak ragyogó napja Könyörögj érettünk!
Szent László király, világi hiúságok (utálója) megvetője Könyörögj érettünk!
Szent László király, békességnek nagy szeretője Könyörögj érettünk!
Szent László király, tökéletes fejedelmek példaképe Könyörögj érettünk!
Szent László király, ellenségeid diadalmas legyőzője Könyörögj érettünk!
Szent László király, pogányok félelme Könyörögj érettünk!
Szent László király, kegyesség királyi széke Könyörögj érettünk!
Szent László király, isteni malasztok edénye Könyörögj érettünk!
Szent László király, szentegyházak buzgó építője Könyörögj érettünk!
Szent László király, kolostorok gazdagítója Könyörögj érettünk!
Szent László király, Magyarország terjesztője Könyörögj érettünk!
Szent László király, isteni félelem öregbítője Könyörögj érettünk!
Szent László király, hitvallóknak reménysége Könyörögj érettünk!
Szent László király, tudatlanok oktatója Könyörögj érettünk!
Szent László király, erős férfiú Könyörögj érettünk!
Szent László király, Isten szíve szerint való férfiú Könyörögj érettünk!
Szent László király, Isten után járó férfiú Könyörögj érettünk!
Szent László király, Isten előtt kedves férfiú Könyörögj érettünk!
Szent László király, csodákkal felékesített méltóság Könyörögj érettünk!
Szent László király, eleven testben ábrázolt tisztaság Könyörögj érettünk!
Szent László király, vitézek példája Könyörögj érettünk!
Szent László király, népednek áldása Könyörögj érettünk!
Szent László király, alattvalóidnak bátorsága Könyörögj érettünk!
Szent László király, vitézeid pajzsa Könyörögj érettünk!
Szent László király, új források támasztója Könyörögj érettünk!
Szent László király, hadaidnak kincstára Könyörögj érettünk!
Szent László király, alázatosság követője Könyörögj érettünk!
Szent László király, (nyavalyák) betegségek eltávoztatója Könyörögj érettünk!
Szent László király, világtalanok megvilágosítója Könyörögj érettünk!
Szent László király, némák nyelvének megoldója Könyörögj érettünk!
Szent László király, keresztények védbástyája Könyörögj érettünk!
Szent László király, igaz hitnek terjesztője Könyörögj érettünk!
Szent László király, igaz tisztelőidnek pártfogója Könyörögj érettünk!
Szent László király, angyalok boldog társa Könyörögj érettünk!
Szent László király, pátriárkák mása Könyörögj érettünk!
Szent László király, próféták tisztelője Könyörögj érettünk!
Szent László király, mártírok becsülője Könyörögj érettünk!
Szent László király, hitvallók drága köve Könyörögj érettünk!
Szent László király, szüzeknek és szüzességnek védelmezője Könyörögj érettünk!
Szent László király, keseredett édes hazánk
boldog és szerencsés vezérlője Könyörögj érettünk!
Szent László király, magyar nemzet dicsősége Könyörögj érettünk!
Szent László király, minden szentek barátja Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

1 Miatyánk
1 Üdvözlégy

Ez az, ki az Isten előtt nagy jóságos cselekedeteket mivelt és egész szívből dicsérte az Urat,
ő esedezzék az ő népének vétkeiért.

Imádkozzál érettünk Szent László király! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Hallgasd meg Úristen, a mi alázatos könyörgésünket,
melyet a te kedves szolgádnak, Szent László királynak érdeme által
szent fölségednek bemutatunk:
adj a mi hazánknak csendes békességet és terjeszd reánk országunk régi egységét,
hogy szent fölségednek itt, e nyomorúság völgyében
egy szívvel-lélekkel szolgáljunk s a mennyekben színről színre láthassunk.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.