2010. december 21., kedd

Litánia Szent Antal tiszteletére

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!
Szüzeknek Szent Szüze Könyörögj érettünk!

Páduai Szent Antal Könyörögj érettünk!
Istennek hű hitvallója Könyörögj érettünk!
A sértetlen tisztaság lilioma Könyörögj érettünk!
A szegénység kitartó követője Könyörögj érettünk!
Az engedelmesség példaképe Könyörögj érettünk!
Az elveszett dolgok megtalálója Könyörögj érettünk!
A nyomorgóknak kedves segítője Könyörögj érettünk!
Minden baj ellen oltalmazónk Könyörögj érettünk!
A hit és az alázat példaképe Könyörögj érettünk!
A tengeren hányódók megmentője Könyörögj érettünk!

Minden gonosztól és minden bűntől Ments meg, Uram, minket!
Az ördög cselvetéseitől Ments meg, Uram, minket!
Az örök haláltól Ments meg, Uram, minket!
Szent Antal erényei által Ments meg, Uram, minket!
Szent Antal szeretete által Ments meg, Uram, minket!
Szent Antal buzgósága által Ments meg, Uram, minket!
Szent Antal csodatettei által Ments meg, Uram, minket!
Szent Antal fáradhatatlan munkásságáért Ments meg, Uram, minket!
A végítélet napján Ments meg, Uram, minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Szent Antal! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Adj Urunk népednek Szent Antal közbenjárására mindenkor segítséget,
hogy a földön kegyelmeidben, a mennyben pedig örök boldogságban részesüljünk,
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

Nincsenek megjegyzések: