2020. május 26., kedd

Áldalak jóságodért, szeretetedért. Köszönöm Neked családomat, és azt is, hogy mindenünk megvan, ami szükséges. Hadd kérjem tőled a legfontosabbat a Te újjáteremtő Lelked erejét minden szerettemnek, ismerősömnek, és a napi ige olvasóinak is. Ámen (S.A.)


Drága Mennyei Édesatyám! Hála telt szívvel köszönöm, hogy Teremtőm, Uram, vagy. Köszönöm, hogy tudhatom, nem vagyok gazdátlan árva. Bizonyos lehetek abban, hogy életem irányítása jó kezekben van. Nem kell aggódnom sem a máért, sem a holnapért, teljesen Rád bízhatom az életem minden területét, és bocsásd meg, ha néha mégis megfeledkezem erről. Meghallgatásodért könyörgöm, Jézus Krisztus érdeméért. Ámen


Ifjúságom oktalanságait bocsásd meg nekem, Uram! Másképp tennék sokmindent, Uram, ha tehetném, de az idő kerekét senki nem tudja visszafelé forgatni. Adj nekem nyugalmat, hogy lelkem Rád találjon, s Benned az igazi békességet megtapasztalva, megtaláljam életem tőled rendelt célját! Ámen.
Istenünk, szomorúság tölt el bennünket amiatt, hogy kezeinket ütésre használjuk és nem simogatásra. Elvadult világunkban megszaporodott az erőszak, s mi sem vagyunk képesek jobbak lenni, befolyásolnak bennünket a körülöttünk élők. Kérve kérünk, hogy változtass meg minket, add, hogy Jézus szenvedéseire tekintsünk, s az ő megbocsátó szeretetéből tanuljunk. Bízunk benned Uram, hogy meg tudod állítani az ütésre emelt kezeket, s végtelen szereteteddel segítő kezekké formálod azokat. Szentlelked erejéért könyörgünk. Ámen

/P. Tóthné Szakács Zita/


Jézusom! Köszönöm a tükröt, melyet elém tartasz. Bármily rosszul esik is, bele kell néznem, de soha nem fogvicsorítva, hanem azzal a szándékkal, hogy taníts, vezess, formálj engem. Ámen


Mennyei Atyám!

Köszönöm, hogy tanítasz a hálaadás művészetére! Hogy tanuljunk meg örülni minden kis dolognak, hiszen a csodák kicsiben kezdődnek el, hogy aztán naggyá válhassanak. Bocsáss meg, hogy sokszor elfelejtem ezt a művészetet, de kérlek, emlékeztess rá, hogy mindenért hálával tartozom Neked! Köszönöm, hogy gyönyörködhetünk a Teremtett világban, és csodálhatjuk alkotásodat. Hogy élhetünk ezen a földön, és Te gondoskodsz rólunk. Hálás vagyok minden egyes napsugárért, mely a földet éri, s a sok szép virágért, melyeknek illata messze bejár mindent. Hálás vagyok az emberekért, akikkel életem során már találkoztam vagy találkozni fogok. Hálás vagyok a mindennapi kenyérért, amely az asztalomra kerül, de legfőképpen azért, hogy Nekem adtad a Legdrágábbat, Szent Fiadat! Add, hogy mindig eszünkbe jusson, hogy van miért hálát adnunk! Jézus nevében, Ámen!


(Baksa Lívia)


Mennyei Atyám! Milyen sokszor természetesnek veszem áldásaidat. Pedig azok nem járnak nekem, hanem te adod szeretetedből, kegyelmedből kifolyólag. Áldalak érte. Ma is. Máskor is ezen leszek. Ámen


Uram! Add nekem az értelem, s a tudás Lelkét, hogy Benned gazdag lehessek! Ámen
Uram! Az elérhetetlent tedd elérhetővé számomra, s jutalmazz meg engem bűnös embert, hogy eljövendő országod polgára lehessek! Ámen


Uram! Oly sok hiábavalósággal van tele a szívem, pedig csak egyet szeretnék, békességet Tebenned. Tisztítsd meg szívemet, hogy lelkem megszabaduljon minden terhétől! Ámen


URam! Reménységeimet mindig Te tápláld, hogy ígérteidet el veszítsem soha! ÁmenURam! Te Isten vagy én meg ember. Nem akarok megistenülni, én csak békét keresek nyugtalan lelkemnek. Teremtő URam, te választ adhatsz mindenre. Add, hogy megkaphassam ezek egy részét idelenn, hogy ne bosszankodjam, s ne perlekedjek Veled az emberi tökéletlenségek és a bűn okozta hiányok miatt! Segíts meg, hogy ma is Rád találjak, s áldani tudjalak azért, amiben részesítesz! Ámen

Nincsenek megjegyzések: