2021. február 22., hétfő

Drága Mennyei Édesatyám!
Áldalak a kegyelemért. Köszönöm a nekem adott szabadító és megtartó kegyelmedet. Hálás szívvel köszönöm a hozzám hajló óvó szeretetedet, amely kiárad az életemre. Köszönöm, ahogy vezetsz életem útján. Köszönöm a sok jót, de köszönöm a nehezet is, és azt a bizonyosságot is, hogy tudhatom, Te segítesz elhordozni. És bocsáss meg Atyám, ha ennek ellenére kétségeskedem, és néha azt gondolom, hogy egyedül nekem kell a helyzeteket megoldanom. Tudom, hogy sokszor ettől nehéz a nehéz. Köszönöm, hogy abban is segítesz, hogy hamar rádöbbenjek, nálad van a jó megoldás, csak Terád kell bízni a terheket. Istenem mi lenne velem (velünk) nélküled? Atyám add, hogy soha ne vegyem le Rólad a tekintetem, add, hogy ne csüggedjek el, add, hogy továbbra is a hála és a Te szereteted munkálkodjék bennem. Köszönöm, Atyám, hogy Jézus érdeméért meghallgatsz. Ámen


/M.D./


Istenem! Engedd, hogy életem alapja a Te szereteted legyen, s magam is a megbocsátás engedelmes eszközévé váljak! Ámen


Köszönöm Istenem, életem magasságait és mélységeit! Mindegyikben Hozzád kerülhetek közelebb. Segíts, hogy így legyen! Ámen


URam! Add azt, ami valóban a javamat munkálja! Ámen


Uram, adj nekem hitet vakmerőség nélkül; adj nekem szeretet gyengeség nélkül; adj nekem határozottságot, kegyetlenség nélkül, adj nekem jókedvet könnyelműség nélkül!
(Aquinói Tamás)


URam! Adj nekem Rád figyelő imádságos lelket, s nyugtasd meg világra kacsingató testem kívánságait Tebenned! Ámen


Uram! Bocsásd meg ostobaságaimat! Ahányszor figyelmen kívül hagylak, ahányszor nem érdekel a vezetésed, az akaratod, mindig ostobaságot követek el. De köszönöm, hogy mégis szeretsz és terelni akarsz a helyes úton. Ámen


Uram! De sokan szeretnének egy élhetőbb világot! Ennek módja nem lehet más, mint a Te vezetésedre figyelni, és Neked engedelmeskedve élni és szolgálni. Ez nem egy évre, hanem egy életre szól. Így köteleződtem el a Te ügyednek, és szeretnék örömmondó békekövet lenni ott, ahová helyeztél engem! Ámen


Uram! Jól tudod, hogy beszédem olykor kívánni valót hagy maga után. Sőt, egyenesen kimondhatom, hogy bomlaszt. Szégyellem, hogy ilyen is tudok lenni. Bocsáss meg nekem és add, hogy átgondoltabb legyen a beszédem. Ámen


Uram! Szükségem van Rád, nem tudok úgy élni, hogy ne szőnék át gondolataimat a Te igéid. Kérlek, tartsd meg velem együtt kegyelmedben mindazokat továbbra is, akik Hozzád menekülnek! Ámen


URam! Veszteség ért, s fáj nagyon! Keserűségemet nem akarom senki máséval összehasonlítani, Te tudod jól, mit kívánok magamnak... Kegyelmeddel segélj meg, hogy magam is segítség lehessek másoknak! ÁmenUrunk, Istenünk! Közeledésünket törvényeidhez és Tehozzád áldd meg kegyelmesen, hogy kiteljesedhessünk a szolgáló életben! Ámen

Nincsenek megjegyzések: