2021. február 19., péntek

Atyám! A szívemet átadom Neked. Vedd kezedbe, formáld, alakítsd tetszésed szerint. Tudom, ha így teszel, az nekem is jó lesz. Áldalak érte. ÁmenDrága Istenem! Krisztus szavai ismét megerősítést nyertek a mai Ige kapcsán is.  „Nem csak kenyérrel él az ember.”  Köszönöm, hogy lámpásként, ma is előttem van a te beszéded. „Szólj, szólj hozzám URam, mert szolgád hallja szódat…” 
/ M.S. /


Istenem! Sok a nyerészkedő, békétlen ember ebben a világban... URam, Te a kegyelmeddel kiolthatod lelkükben a profit utáni olthatatlan szomjúságukat! URam, mire vársz? Ne késlekedj, cselekedjél irgalmad szerint! ÁmenIstenem! Szeretnék olyan lenni, mint Jézus: alázatos, szelíd, ki hűen követi parancsaidat! Ámen


Istenem, Uram! Titkokkal bástyáztad körül magad, melyeket alig-alig értek, pedig igyekezem Uram... Nehéz nekem itt időben és térben létezve Téged követni, de mindennap megújuló reménységgel próbálkozom... Uram! Légy segítségemre, amikor elgyámoltalanodom hitben és szeretetben, erősíts, amikor gyengélkedek a Te követésedben! ÁmenIstenünk! Semmit nem várva cserébe, tenni a jót – milyen hatalmas feladat. Sokszor képtelenek is vagyunk rá. Pedig Te így mutattál példát nekünk. Add, hogy ne restüljünk meg a jó cselekvésében, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ámen


URam! Add, hogy ne csak szóljuk, de cselekedjük is mindazt, amit evangéliumod által szívünkre helyeztél! Ámen


Uram! Ha én irányítom az életemet, abból nem sok jó származik. Ezért Téged kérlek, hogy vedd át kezemből életem kormányrúdját, sőt Te fékezz meg engem, ha az a legjobb számomra! Jézusért kérlek! Ámen


Uram! Óvj meg engem a bajoktól, s erőmön felüli terhektől! Istenem, ha makacsságom árát mégis kifizeted nekem, kérlek legyél hozzám irgalmas! Istenem, kegyelmezz nekem, s mutasd meg bűnbocsátó szeretetedet az életemben! Ámen


Uram! Tedd életem fáját termővé! Add, hogy ne az önzés erősödjék ebben a világban, hanem mások is felfedezzék a szolgálat, a felelősségteljes gondolkodás lélekemelő-, s közösségteremtő megnyugtató szépségét, s Hozzád forduljanak életük minden dolgában! Ámen
Urunk! Szereteted tüzét gyújtsd meg bennünk, hogy egymásnak örömére élhessünk, s futhassuk meg földi pályánkat! Ámen

Nincsenek megjegyzések: