2021. február 21., vasárnap

Drága Istenünk, segíts minden döntésben a te akaratodat keresnünk, és bíznunk a te vezetésedben. Ámen


Istenem! Bocsásd meg, hogy olykor számítgatok: megéri ez nekem? Pedig Te nem számítgattál, amikor Krisztusban közénk jöttél, hanem mindent megtettél értünk, hogy bűnbocsánatunk, örök életünk legyen. Drága árat fizettél ezért. Én hálából szeretnélek szolgálni és Téged dicsőítő életet élni. Segíts meg ebben! Ámen


Ítélő Istenem, én a te ítéletedre bízom magam. Nem mintha dicsekedni volna kedvem előtted, jól tudod te, mennyit ér az én keresztyénségem, munkám, helytállásom. Tudom, sokkal többet kellene tennem, mint amennyit tettem és tenni fogok. De bántanak, vádolnak, kigúnyolnak így is azért a kevésért, amennyire képes vagyok a te szolgálatodban. Te adj erőt és bölcsességet, hogy ne vegyem fel a bántásokat. Hogy örülni tudjak annak, ha miattad bántanak, ahogy régi szolgáidat is bántották. És ha mégis nehéz a sok igazságtalanság, te állj mellém. Add meg nekem is a tieidnek ígért belső békességet, melyet a világ minden méltánytalansága sem képes kikezdeni. Ámen.

(V. L.)


Jézus mondja: „Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mehettek be a mennyek országába.” Kérlek URam, add meg nekünk, hogy olyanokká váljunk, mint a kisgyermekek! Szívünk olyan tiszta legyen, mint egykor, amikor még a világ nem fedte be látásunk, tekintetünk fényét nem homályosította semmi! Ezért könyörgünk hozzád Istenem.
/M. S./Kegyelmes Istenünk, ajándékozd meg bölcsességgel és helyes látással azokat, akik kételkednek minden ember számára érvényes szeretetedben. Ámen

/T.M./


URam! Add, hogy a tanulásban ne lankadjak meg soha, s életem utolsó pillanatáig vágyakozzam arra, hogy minél jobban ismerhesselek Téged, s szándékaid! Ámen


URam! Add, hogy ne magamra, hanem Rád tudjak figyelni! Ámen


URam! Add, hogy szólni tudjak akkor is, amikor más cinkosan hallgat! Ámen
Uram! Add, hogy Te legyél életemben mindig az első! Ámen


Uram! Igédre, szavadra építve szeretnék élni. Tudom, minden más balgaság, sőt egyenesen bolondság. Könyörgöm azokért, akik csak félig-meddig veszik komolyan szavadat, hogy félszívűség helyett egészen Téged szolgálhassanak – velem együtt. Ámen


URam! Kereslek-kutatlak, pedig körülfogsz, s bennem is vagy... Add, hogy akaratod megvalósulásának engedelmes eszköze lehessek, mások javára, s a magam boldogulására! Ámen


Urunk, Istenünk! A gonosz indulatot fékezd meg bennünk, s vess gátat embertársaink lelkében az őket is sújtó önzésnek! Ámen

Nincsenek megjegyzések: