2019. április 2., kedd

Drága Úr Jézus!
Imádom a Te hűségedet, ami végtelen!
Türelemmel vársz reánk, és Te annak szeretsz bennünket, akinek a mennyei Atyánk alkotott.
Egyedi teremtményeid vagyunk, különböző testi-lelki ajándékokkal  megáldva.
Te a Veled való közösségre teremtettél bennünket, és a bűneset előtt minden nap láthattak téged az első teremtményeid.
Minket azóta elválaszt Tőled a bűn, és  ahogyan testben megszületünk ide a földre a Te akaratodból, úgy kell lelkiképpen is megszületnünk, újjá születnünk.
A testi ember nem érti, nem értheti, hiszen az írásban is meg van írva:
Jézustól kérdezi Nikodémus, hogyan lehetséges ez, mi módon  lehetséges ez vénfejjel  visszamenni az anyám méhébe? Bűnlátás, bűnvallás, bűnletétel, és aztán az Ő igájába hajtva a fejünket nap mint nap és felvéve a keresztünket, úgy engedelmeskedve a hívásnak, JÖJJ és Kövess Engem!
Akkor az Ő szeme látásában, az Ő akaratában, az Vele való úton járásban  halad az életünk a keskeny úton.
Nincs más út! Ne is  alkudj, ne próbálkozz, mert nem lesz igazi boldog hívő életed.
Nem lehetsz a boldog Isten, boldog gyermeke.
Isten nem hazudik, elmondja, hogy az Őt követés nagy nyomorúsággal jár, az a keskeny út az egyetlen lehetőség, amin járni kell. Ez a krisztusi tövisekkel, szenvedésekkel  kirakott út.
Nem lehet a tanítvány különb a mesterénél.
Így lehet az a reménységed, már itt a földön Reá nézve, Ő általa, Ő Benne, mert a Mennyei Atya  mindig az Ő engedelmes, győzedelmes Fiában lát téged, engem.
Engedj testvér, engedj ember, aki még nem döntöttél az élő örök egy Isten hívásának az Úr Jézusban.
Csak így nyered meg az életed, különben elveszett vagy! Köszönöm, hogy mindnyájunkat keresel! Ámen (Trezsimama)


Ha tied Isten, tied már minden – ez az ének járja át lelkem. Köszönöm Neked Uram, ezt a Krisztusban kapható békességet. Könyörgöm azokért, akik még ezt nélkülözik, hogy az övék is lehessen kegyelmedből. Ámen


Istenem! Mutass rá, leplezd le mindazt, ami utálatos előtted az életemben. Én Téged dicsőítve szeretnék élni, ez pedig nem megy önerőből. Naponta kérem áldásodat, vezetésedet! Ámen


Istenem! Segíts, hogy megnyíljak előtted, s életembe beengedjem szereteted fényét, s megláthassam ajándékaidat! ÁmenJó Istenem, olyan jól esik, hogy úgy beszélsz velünk, mint szerető szülő a gyermekével. Előtted a veréb is fontos, mert pontos szerepe van a nagy egységben, melyben mindent számon tartasz. Jó tudni, hogy ebben nekem is megvan a helyem. Hogy nem véletlenül ténfergek a földön, hanem egyenesen nekem készített feladat áll előttem, és te számon tartod még az egészségemet is aszerint, hogy mennyire felel meg elvégzendő feladatomnak. Téged kérlek, vezess rá arra a sajátos, nekem rendelt feladatra, hogy verébnyi értékű életem valódi értéket nyerjen. Akarok munkatársad lenni. Ha nem jól végzem, te irányíts, míg megtalálom a helyes módszert. Csak ne maradjak ki számon tartott gyermekeid közül. Ámen


/V.L./


URam! Add, hogy azt munkáljam,mai épít, s ne azt tápláljam, ami rombol! Ámen
Uram! Add, hogy szívemből soha ne fogyjon ki a hála - végtelen jóságodért! Ámen


URam! Hála tölti el szívemet, amikor a csodálatosan megteremtett Életre gondolok. Köszönöm az életemet, s szeretteim életét! Köszönöm az élet erejét, melyet kölcsönbe adtál nekem is, hogy szeretni tudjak általa! Add, hogy jól sáfárkodjam adományaiddal és minden ajándékodat felebarátaim hasznára, szeretteim, s a magam gyarapodására, s a Te dicsőségedre forgassak! Ámen


Uram, köszönöm keresztedet, amivel megváltottál, és köszönöm a nekem adott kereszteket, hogy a Te erőddel, alázattal hordozhatom és köszönöm a Jézusban elnyerhető üdvösséget. Ámen


Uram! Mennyi mindent gyűjtögetek! Felesleges, értéktelen, sőt romboló dolgokat is. Mint a harag, a rosszindulat. Szeretném ezeket eléd letenni és a keletkezett űrt szereteteddel megtölteni. Ámen


URam! Titkaidat ismertesd meg velem, hogy azokból erőt meríthessek! Ámen

Urunk, Istenünk, Teremtő Mennyei Atyánk! Te látod mindennapi küzdelmeinket, s gyakori kétségbeesett hadakozásainkat kihívásaink hullámai között. Kérünk, csendesítsd le körülöttünk a világot, hogy lelkünk csendességét mi is megleljük Tebenned! Ámen

Nincsenek megjegyzések: