2020. április 5., vasárnap

Drága Mennyei Atyám!
Hadd adjak Néked hálát, hogy adtad a legdrágább ajándékot és Vele együtt mindent a Jézus Krisztusban.
Érthetetlen, felfoghatatlan, és kibeszélhetetlen ez a szeretet, amit a mi Urunk a Te irántad való imádatból vállalt, hogy a világ bűnét magára vegye, betegségeinket elhordozza, és az Ő sebei által gyógyuljunk meg.
Az a nagy titok a dicsőséges feltámadásban, amelyet ma is tagadnak, kikezdenek, elutasítanak, nekünk mégis bizonyosság.
Egy ének jutott eszemben, amit nagyon szeretek:
Feltámadt Jézusomnak szolgálok Ő a cél, Ő itt van a világban, tudom, tudom, hogy él. Látom kegyelme karját, hallom szelíd szavát, Sietve jön, ha hívom, leghűbb barát. // : Ő él, Ő él, Úr Jézus ma is él, Beszél velem, és jár velem a keskeny ösvényen. Ő él, Ő él, üdvöt hozott nekem. Kérded, honnan tudom, hogy él: Mert él a szívemben!
Amerre nézek, látom a gondos hű kezed. Bár szívem néha gyengül, de mégse csüggedek. Viharban, fergetegben  a legdrágább erő, Minden veszélyen átvisz, míg visszajő. //:  Ő él, Ő él……
Adja meg a drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus szent nevében, hogy minden kételkedést kiűzzön a szíveinkből. Ámen! (Trezsimama)


Hálát adunk azért Édesatyánk, hogy Jézusban mindennel megajándékoztál, amire szükségünk van. Hadd dicsőítsünk azért, hogy Benne minden a mienk lett, ennek és a jövendő életnek ígérete. Segíts, hogy megmaradhassunk Őbenne. Áldd meg a napunkat, és amire még szükségünk van, mondd el nekünk. Köszönjük, hogy tudod kik vagyunk. Áldunk Úr Jézus, hogy tudsz velünk beszélni. Ámen
(T.L.)


Istenem! Sok szép ígéretem, ó hányszor megtagadtam, pedig komolyan gondoltam, hittem, hogy képes leszek megtenni és mégis elbuktam. De áldalak kegyelmed nagyságáért, mely ennyi elbukás ellenére is enyém – Krisztusért. Ámen


URam! Adj távlatot, s derűt! Ámen


Uram, aki téged szeret, mindent képes megtenni, hogy
segítsen felebarátjának, hogy ő is megismerjen Téged.
Add Urunk - hogy hirdethessük és magasztalhassuk
szent neved. Ámen.


Uram, hatalmas Istenem! Köszönöm, hogy megtapasztalhatom a mennyei matematika áldásait. Igaz, ehhez hitre, irántad való bizalomra van szükség. Bocsáss meg, hogy ez nem mindig jellemez! Taníts engem, hogy teljes egészében Rád bízzam küzdelmeimet! Ámen


Uram! Lelki békétlenségem oka sokszor én magam vagyok. A bennem dúló önzőség, irigység, viszálykeltés. A kereszt alá teszem ezeket az emberi gyarló indulatokat, hogy Jézus vére törölje el minden bűnömet! Ámen
Uram! Mindenki a maga igazát keresi, s érvényesítéséhez a legborzasztóbb eszközöktől sem riad vissza... Istenem, érvényesítsd a Te igazságodat, mégha büntetésedből azok is részesülnek, akik azt kevésbé érdemlik meg! Adj nekünk kegyelmed szerint való megoldásokat, hogy a bűn rombolása helyett a szeretet építő ereje nyilvánuljon meg életünk minden területén! Add nekünk a Te békédet, hogy parancsod szerint végre szeretni tudjuk egymást! Ámen


Urunk, Istenünk! Gyakran elesünk, porosak és sárosak leszünk. Kívánjuk a tisztaságot, de tudjuk azt is, hogy vannak foltjaink életünkben, melyeket csak Te tudsz eltávolítani... Mosd lelkünket fehérré, mint a hó, hogy tudjunk dicsérni Téged mindenhol, s mindenben, mindenkor! Ámen

Nincsenek megjegyzések: