2019. május 4., szombat

Istenem! Bocsáss meg nekem, amikor a saját dicsőségemet keresem és munkálom. Pedig tudom, hogy ez hiábavalóság és Téged rövidít meg. A Te dicsőségedet kell munkálnom napról napra. Légy segítségemre ebben! Ámen


Mennyei Édes Atyám!

Köszönöm Neked a mindennapi védelmedet. Köszönöm Neked, hogy Te vagy az, aki tollaiddal betakarsz minket, és a Te szárnyaid alatt találhatunk oltalmat. Nagyon hálás vagyok neked azért is, hogy Te vigyázol az Afganisztánban szolgálatot teljesítő hitvesemre, és olyan jó tudni, hogy az Ő életét is te őrzöd. A kisfiam is a te oltalmad alatt van, és így vidám az életünk. Drága Krisztus, kérlek, bocsásd meg az indulataimat, taníts meg arra, hogy amikor bántanak, akkor is tudjak szelíd maradni. Taníts a Te utadra, és adj örvendező szívet a nehéz napokon is. Atya, Fiú, Szent Lélek Isten. Ámen
URam! Add, hogy ne vesszen el néped a betű-erdőben, s meglássuk üdvözítő akaratod a szívünkben, s aszerint éljünk! Ámen


URam! Csodáidat ismertesd meg velem, hogy éljek általuk, s dicsőítselek Téged életem minden napján! Ámen


Uram! Egészséges lelki életre törekszem, vagyis imádkozom Hozzád és olvasom Igédet. Ráadásul nem nagy ritkán, hanem naponta teszem ezt meg és érzem, tudom, hogy mennyire jó nekem. Sőt, azok is megtapasztalják áldásait, akik mellettem élnek. Köszönöm, hogy szólsz hozzám és én is elmondhatom mindazt, ami bennem van. Jézusért kérlek! Ámen


Uram, Istenem, édes jó Atyám, megköszönöm, hogy eddig velem voltál. Amikor nem ismertelek, akkor is mellettem voltál. Amikor megismertelek, atyai szeretetedbe vontál. Jó volt és jó marad naponta veled találkozni, veled beszélgetni. Te minden kérdésünkre felelsz, ha rád hallgatunk. Meghallgatod gyarló szavainkat, szóba állsz velünk. Maradj velünk, Urunk, és adj nekünk elég okosságot, hogy ne a folyton változó emberi bölcsesség fövenyére, hanem igéd kősziklájára építsük életünket, munkánkat, jövőnket, bízzuk rád népünket, családunkat, utódainkat. Tarts meg, védj meg, adj biztonságot nekünk. Egyedül benned bízunk, őrizz meg Fiad közösségében, és fogadj magadhoz, mikor majd mennyei ajtódon kopogtatunk. Ámen.

/V.L./


Uram, Istenem! Szívemet tisztítsd kegyelmesen, hogy jól láthassalak Téged, a világot és önmagamat! Ámen


Uram! Légy velem, hogy érzelmeim tüzében el ne égjek! Ámen


Uram! Minden élethelyzetben szeretnélek magasztalni. Tudom, méltó vagy rá, nekem pedig javamat szolgálja. ÁmenUram! Te minden bűnömet eltörlöd, amit megbánva eléd hozok. Jézus érdeméért bűnbocsánatom van. Ez örömmel tölt el, de ha magamba nézek, akkor látom, hogy olykor én milyen nehezen bocsátok meg másoknak. Igen, van, hogy hetekig, hónapokig hordozom az ellenem elkövetett sérelmet. Pedig ez csak ártani tud, építeni sohasem. Szeretném letenni ezeket a dédelgetett haragokat a kereszt alá, akkor is, ha jogosnak találom a fájdalmat. Jézusra szeretnék nézni, és ahogyan ő tanított és mutatta, én is szeretettel óhajtom elhordozni még azokat is, akik belém rúgnak és tőrt döfnek a hátamba. Ámen.Uram! Tudom, hogy ott vagy mindenben, mégsem tudlak megfogni, s mégsem láthatlak. Add nekem, hogy lélekben megtapasztalhassalak nap mint nap, s boldogan élhessek a tetszésedre is! Ámen

2019. május 3., péntek

Hatalmas Istenem! Alázatos szívvel borulok le előtted és köszönöm, hogy ismerhetlek, kapcsolatban lehetek Veled. Ennek áldásai felbecsülhetetlenek számomra. Köszönöm, hogy a tied lehetek. Ámen

Jézusom! Köszönöm neked a te előrelátó bölcsességedet. Köszönöm az engem naponként megszólító szavadat, Igédet. Add, hogy megőrizzem ezeket és forgassam szívemben, mert rövid és hosszú távon is ez válik javamra. Ámen


Jöjj el, Uram Jézus! Földi életünk ezernyi nyomorúságában, saját bűneink terhét hordozva, mások bűneinek átkát szenvedve, az emberi bölcsesség naponta megújuló csődjét tapasztalva, embervilágunk zavaros iránytalanságát figyelve ez marad egyetlen reménységünk. Köszönjük, hogy minden nap velünk vagy. Köszönjük, hogy igédben minden nap irányítást, bátorítást adsz. És köszönjük nagy ígéretedet, hogy idejében eljössz, és meg fogod valósítani minden ígéretedet. Kérünk, ne várj soká. Jöjj, és hozd el országod diadalát. Készítsd fel népedet, benne engem és enyéimet, méltó fogadásodra. Addig pedig adj kitartást, erőt, hitet és bizalmat, maradjon velünk, mindnyájunkkal, áldott kegyelmed. Ámen.

/V.L./Kegyelmes Istenem! Mily balga tudok lenni, amikor emberi tetszést keresek! Nekem Tőled kell elkérnem akaratodat, annak megértését és a megvalósításhoz való készséget. Ezen van áldás. A Neked tetsző élet időnként egybe esik emberi tetszéssel is, de nem lehet más, nem lehet kisebb a bennem lévő törekvés, mint a Te tetszésedre élni. Ehhez kérnem kell igei vezetésedet napról napra. Ámen

Mennyei Atyám! Milyen rendszertelen az imaéletem! Bocsáss meg nekem, hogy én általában nem imádkozom háromszor napjában, nem szánom oda magam a Veled való közösségre, a Te dicsőítésedre és akaratod keresésére. Tanulni, elmélyülni szeretnék ebben is. Ámen


Mennyei édes Jó Atyám, csordultig van hálával a szívem, mert gondviselő kegyelmed által megérezhettem az elmúlt héten is azt a nagy szeretetet, mellyel csak Te tudsz körülvenni bennünket. Gyenge hitünk ellenére fogod kezünket és vezetsz a jó úton, megóvsz a nehéz küzdelmekben. Oly jó a Te forrásodból merítkezni és felüdülni, mely erőt ad az elkövetkezendőkhöz. Segítsd, Urunk minden gyermekedet, hogy megtapasztalhassák azt, hogy „Jó az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez".(ZSOLT,145,9) Engedd, hogy az elkövetkező héten is a Te dicsőségedet hirdessük. Ámen.
(L.M.)


URam! Add, hogy az igen-em legyen igen, s a nem-em legyen mindig egyértelmű nem! Ámen

URam! Add, hogy sohasem kételkedjem szeretetem hatékonyságában, s a Tőled kapott kegyelem erejében! ÁmenUram! Adj bölcs szívet, hogy lássunk, ne csak nézzünk! Ámen


Ur
am! Álmomat és ébrenlétemet Te őrizd! Ámen


URam!
Hordozz, hogy hordozni tudjak erőm szerint én is másokat! Ámen


Uram! Szabadságra teremtettél, s én mégis a szolgaságot választotta. Kérlek szabadíts meg önző vágyaimtól, hogy Neked élhessek, embertársaim javára, magam békéssségére! Ámen

2019. május 2., csütörtök

Istenem! Add, hogy meg tudjam mindig különböztetni a Tőled jövő természetest, a Tőled távol tartó természetellenestől! Ámen


Istenem! A házastársammal való kapcsolatom újra és újra felülvizsgálatra szorul. Segíts őszintén önmagamba nézni, meglátni hibáimat és nagyon szeretni társamat, akit hálásan köszönök Neked. Csak a Te jelenléteddel lehet áldott és boldog a házasságom. Köszönöm, hogy kérhetlek: jöjj velünk e vándorúton, sőt vezess minket. ÁmenIstenem! Köszönöm az édesanyámat! Áldásaid sokasága, gondviselésed számtalan jele mutatkozott és mutatkozhat meg rajta keresztül. Köszönöm szeretetét, jóságát, fáradhatatlanságát, önzetlenségét, mely értem és testvéreimért történt. Áldd meg őt késői öregkorában is! Adj sok örömet számára gyermekeiben, unokáiban, dédunokáiban is! ÁmenMennyei Atyám!

Köszönöm, hogy nem csupán olvashatom, hallgathatom Igédet, hanem meg is hallhatom, szívembe fogadhatom. Ez az engedelmes lelkület építi igazán a Veled való kapcsolatomat és jelent áldást embertársaimra is. Köszönöm Neked! Szólj hozzám naponta! ÁmenURam! Adj nekem készséges szívet, s erőt feladataim ellátásához! Ámen


Uram! Annyit rohanok és vállalok magamra, hogy bizony nem jut elég időm arra, hogy meglátogassak embereket, akik mellé engem (is) odahelyeztél. Segíts jobban figyelnem embertársaimra! Tudom, neked tetsző dolog, ha elmegyek másokhoz és időt, energiát szánok a velük való kapcsolat ápolására és a rólad való bizonyságtételre. Ámen

Uram! Csodálatosnak teremtetted ezt a világot, melynek szépségével minden reggel elbűvölsz minket. Hálára nyitom Uram számat még akkor is, ha sokszor csak a nehézségeket látom, még akkor is, ha gonosz emberek világrontó hatalmának visszafordíthatatlan következményeit magam is tapasztalom, s néha elcsüggedek. Uram, add nekem a Te békességedet, hogy ott, ahol ma is leszek, a Te szeretetedről tudjak bizonyságot tenni, ha kell a törékeny emberi szóval is! Ámen


Uram! Hálás vagyok olvasott, hallgatott Igédért! Segíts engem még ettől is tovább jutnom a Neked való szolgálatban: segíts cselekednem, amit kérsz tőlem. Ámen


URam! Igéd világosítsa meg életem ösvényét, hogy el ne essek rajta! Ámen


Uram, köszönöm, hogy emberré teremtettél. De figyelmeztess arra is, hogy magamtól nem vagyok más, csak egyszerű élőlény! Add nekem, Lelkednek erejét, hogy ki tudjak emelkedni az állati sorból! El ne veszítselek, s veled együtt el ne veszítsem az emberség méltóságát, nekem ígért dicsőségét! Jól tudom, nem vagyok rá méltó. Jól tudom, sokszor gonoszabb vagyok a farkasoknál. Hány ember lelkét keserítettem meg, hányszor éreztem, hogy nem tudok eléd állni haragom, gyűlöletem miatt! Bocsáss meg nekem, amikor elfeledkeztem emberségemről! Emelj magadhoz, és segíts, hogy mégiscsak hasonlítani tudjak Krisztushoz, és lehessek megváltott, szerető és szeretett gyermeked! Ámen.

/V.L./


Uram! Köszönjük, hogy egymásnak ajándékoztál minket! Add, hogy ezt el ne elejtsük soha, s Neked engedelmeskedve erőt meríthessünk harmóniánkból, embertársaink szolgálatához! ÁmenUram! Lelkem szomjúságát Te elégítsd meg, hogy Benned harmóniát leljek! Ámen


Uram! Szabadságra teremtettél, s én mégis a szolgaságot választotta. Kérlek szabadíts meg önző vágyaimtól, hogy Neked élhessek, embertársaim javára, magam békésségére! Ámen

2019. május 1., szerda

Drága Atyám!
Kérlek  mutasd meg teljesen a kereszt titkát! Hadd lássam bűneimet, mulasztásaimat, mindent, ami elválaszt tőled. Véredben moss meg, tisztíts meg, adj Uram tőled való fehér ruhát. Hadd kérjelek újra és újra családom minden egyes tagjáért, a te kezedbe  teszem őket, hozd fel számukra is a te napodat. Tégy csodát Uram! Jézus Krisztus, a mi Pásztorunk nevében kérlek! Ámen (S.A.)


Istenem, biztosan tudom, hogy te nem aszerint szereted vagy nem szereted gyermekeidet, hogy melyik napon tisztelnek téged. Köszönöm, hogy ünnepet adtál, hogy nem kell állatok módjára húzni az igát minden nap. Minden vasárnap kiemelhetem a fejem a munkából, részt vehetek a közösségben, hallgathatom igédet, együtt lehetek családommal, barátaimmal. Emlékeztess, hogy Krisztus valóban feltámadt, és nekem is életet szerzett. Ámen.

/V.L./


Köszönöm Uram, hogy nem véletlenül, hanem nagyon is tudatosan olvashatom Igédet, Hozzám szóló szavadat! Áldalak a befogadott, megértett, életemet formáló szavadért! Ámen


Szerető Istenünk, add, hogy mindig tőled várjunk útmutatást. Jézus Krisztusért kérünk. Ámen


/T.M./Taníts engem imádkozni, Uram! Add megéreznem a szavakat, adj bátorságot azok kimondására, s adj kellő bölcsességet, hogy hallgatni tudjak, amikor kell! ÁmenUram! Add, hogy meglássam naponként akaratodat, s ne a múlandókat keressem, hanem a maradandókat! ÁmenURam! Add, hogy őszinte szavaimat tetteim hitelesítsék! Ámen

Uram! Hányszor vizsgázik hitem, amikor hátratételt szenvedek miattad! Bocsáss meg nekem, hogy olykor bizony elbukom a vizsgán. Megtagadlak, elhallgatom, hogy a tied vagyok. Gyávaság ez részemről, pedig amikor hozzád tartozom, akkor a világ Urához tartozom. Ez pedig éppen erőt kellene, hogy adjon. Vedd el tőlem, belőlem a félelem lelkét és add nekem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ámen


Uram, Istenem! Hálát adok Neked, hogy tévelygéseim közepette megkönyörültél rajtam! Engedd, hogy alázatos szívvel fogadjam útmutatásaidat, s életem tetszésedre formálódjon! ÁmenUrunk! Segíts meglátni életünkben azt, amire nemet kell mondanunk. Önmagunkért. A Veled való kapcsolatunkért. A csend ne zavarjon bennünket, hanem áldott legyen az számunkra és békességünk forrása a Krisztusban. Adj csendességet Atyánk ma is! Ámen

2019. április 30., kedd

Drága Mennyei Édesatyám!

Hálás a szívem a reggeli együttléteinkért. Hálás vagyok, hogy szólsz hozzám. Kérlek Uram, őrizd meg a szívemben Igédet, és ne hagyd, hogy a világ elorozza a Veled való közösségem örömét. Add, Uram, hogy szeretetedet mások is megtapasztalhassák. Vegyék észre mérhetetlen kegyelmedet az életükre nézve. Jézus érdeméért kérlek hallgass meg engem. Ámen

Istenem! Gyámolíts, segélj, hogy élhessek Általad másokért! ÁmenIstenem! Te jól ismersz engem. Igazán jól. Azt is tudod, amit mások elől takargatok. Hozzád jövök, hogy Te erősíts és mutass utat naponként. Ámen


Mennyei Atyám! Minek tagadnám, Te úgyis látod, hogy időnként elfáradok, sőt elegem lesz, besokallok. Emberi gyengeség ez, a bűn következménye. Olykor még a családom tagjai is kiakasztanak, pedig nagyon szeretem őket és örülök, hogy ajándékba adtad egy kis időre mellém mindegyiküket. Köszönöm azokat, akik kegyelmedből még mellettem lehetnek. Hálás vagyok értük. Add, hogy ezt ne felejtsem el akkor se, amikor gyengébb pillanataim, óráim vannak. Ámen
Mennyei Édesatyánk! Mikor küldöd már a Neked kedves "hozzáértő, okosokat"? URunk..., fogynak a pásztorok, a kihívások pedig egyre csak nőnek! URunk, mi is látjuk, hogy "kevés a munkás az aratásodban..." Örökkévaló Istenünk, igédben ne csak tükröt tarts elénk, hiszen anélkül is tisztában vagyunk alkalmatlanságunkkal, hanem irgalmasan cselekedjél már végre közöttünk, Szentlelked által újíts meg minket! ÁmenURam! Add, hogy meglássalak Téged, a kicsinyben és a végtelenül nagyban, a sötétben és a világosban is! Ámen


Uram! Adj nekem látást, hogy igazságaid szerint élhessek! Ámen


Uram! Köszönöm, hogy noha sok mindent nem értek nagyságos dolgaidból, de elmélyülhetek benne. Hálás vagyok szeretetedért, türelmedért, irgalmadért. Ámen


Uram! Te látod mindannyiunk küzdelmét, s esendőségét. Kérünk Téged, szabadíts meg önzésünkből, hogy felfedezzük a Benned való lét határok nélküli szépségét! Ámen


Uram! Tudom, van mit tanulnom az elengedés témakörében. Köszönöm, hogy formál, alakít engem a Te szavad. Már legalábbis akkor, ha engedelmeskedem, és nem megkeményítem a szívem. Taníts Benned bíznom és általad jobban szeretnem! Ámen


Urunk! Gondviselésedet ne vond meg tőlünk továbbra sem, engedd, hogy szereteted simogatását naponta érezzük! Ámen


Urunk imádkozunk gyermekeinkért! Tanítsd és vezesd őket az ő útjaikon mindennap! Légy azokkal, akiket gúny ér az iskolában, mert nem a modern világ csábításai szerint élnek és gondolkodnak. Tedd őket áldássá, Lelkedet úgy várják. Vezesd őket, hogy később jó példaképpé váljanak és az Igéd fényében élhessenek. Ámen

2019. április 29., hétfő

Istenem! Hálát adok Neked gondviselő jóságodért, az életemet megtartó kegyelmedért. URam, add hogy akaratodat megértve gyümölcsöt teremhessen életem, s embertársaim javát szolgálva boldogan élhessem a nekem rendelt napjaimat, éveimet. Ámen

Jézusom! Bocsásd meg méricskélő szeretetemet. Ezt mutatom neked is, de embertársaimnak is. Gyarló dolog ez bennem, melynek oka a bűn és a kevésbé rád hagyatkozás. Tanulni és megvalósítani szeretném a rád hangolt életet. Ámen


Mennyei Atyám! Segíts abban megerősödnöm, hogy a szenvedés soha nem véletlenül és nem értelmetlenül van jelen életemben. Mindennek célja van. Tőled rendelt célja. Ez megnyugtat engem akkor is, ha Mesterem szenvedéssel formálja életem. Ámen


Mennyei Édes Atyám!

Köszönöm áldó kezedet, köszönöm, amikor megsebzel, de be is kötözöl. Köszönöm életem apró örömeit is, melyben láthatom a te fényedet. A te ölelő két karod tart engem és szeretteimet, így biztos helyen vagyunk. Uram, áldásodat ne vond meg tőlünk. Jézusért kérlek, hallgass meg. Ámen.
Mennyei Édesatyám!
Hozzád kiáltok kegyelemért, és bocsánatért. Bocsásd meg nekem Uram, hogy a testi nyomorúságomnak engedve megfeledkeztem arról, hogy Isten gyermekéhez nem méltó a panaszkodó száj. Köszönöm, hogy figyelmeztettél, köszönöm, hogy rámutattál erre. Köszönöm, hogy visszahelyeztél a helyes látás világosságába, és nem hagytál beletespedni az önsajnálat és a sajnáltatás csapdájába. Hálás vagyok, hogy újra láthatom végtelen szeretetedet. Ámen
URam! Add, hogy hálámát a Tőled kapott jótéteményekért, mások felé kimutatott jócselekedeteim kísérjék! Ámen

Uram! Add, hogy mai napon is megcsillanjon szereteted fénye az életemen, s tudjak emberebb ember lenni a mában, mint a tegnapban voltam! Ámen


Uram! Áldott légy mindazért, amivel megajándékoztál! Adj nekem erőt, egészséget és türelmet, hogy dolgozhassak, s méltósággal élhessem életemet! ÁmenUram! Ismered életemet, botlásaimat, bűneimet. Kihez is mehetnék, mint a bűnbocsánat forrásához? Köszönöm, hogy Hozzád jöhetek rendszeresen. Ámen


URam! Jól tudom, hogy nem vagyok képes teljességel befogadni Téged, de add, hogy, amennyire tőlem telik, megértsem akaratodat, s tetszésedre, s felebarátaim javára tudjak élni! ÁmenUram! Te tudod, hogy mennyire nehezemre esik, ha valaki kritikával illeti életemet. Pedig tisztában vagyok vele, hogy messze nem vagyok tökéletes. Segíts, kérlek, a helyén kezelnem valamennyi kritikát, és add, hogy épüljek mindegyikből, ami jogos. Aminek pedig nincs valóság alapja, azt el kell engednem a fülem mellett. Ámen

2019. április 28., vasárnap

Édes Istenem, túl sokra becsüljük mi ezt a földi életet. Még akkor is, ha gyenge, beteges ez a mi sátor-testünk, talán akkor még inkább ragaszkodunk hozzá. Köszönjük, hogy adtad, hogy alkalmassá tetted mindannak befogadására, amivel meg akarsz ajándékozni minket. De nagyon szegények volnánk, ha azt tudnánk, hogy ennyi az egész jövőnk. Mit ér az életnek minden ragyogása, ha nemsokára úgyis megöregszünk, elkopik a sátor és mi hiába foltozgatjuk, ki kell költöznünk belőle. Köszönöm, hogy te többre becsülsz, mint mi magunkat. Többet akarsz adni nekünk, mint amit kérni képesek vagyunk. Mutasd meg nekünk hitben és reményben már itt azt a hajlékot, melyet Krisztus készített a számunkra. Ámen.

/V.L./


Édes jó Atyánk, köszönjük, hogy a te rendelésed számunkra nem a szenvedés, nem a nyomorúság, hanem a boldogság. Arra vágyunk mindannyian, mégis olyan szörnyen hiányzik egész népünk életéből. Bocsásd meg, hogy sokkal többet panaszkodunk emiatt, mint hogy bűnbánattal valljuk meg, milyen távol élünk a te rendelésedtől. Segíts, hogy panaszkodás helyett jól véssük eszünkbe és szívünkbe útmutatásodat, járjuk végig a boldogság keskeny útját. Tapasztalhattuk elégszer: ha csak egy kevéssé is megközelítettük előírt útadat, olyan jól esett, olyan hamar megéreztük a tőled jövő boldogság édes ízét. Segíts, hogy az töltse be egész életünket. És ha a körülöttünk nyomorgó világban háborúságot is kell érte szenvednünk, erőt adj, hogy megmaradjunk Krisztusnak, a boldogság egyetlen forrásának követése útján. Ámen

/V.L./Istenem! Köszönöm a lelki testvéreimet! Hálás vagyok mindazokért, akikkel együtt Téged képviselhetünk. Add, hogy mindez hiteles legyen a kívülállók felé, hogy minél többen azok közül is megismerjenek Téged, akik most még lélekben távol vannak az örök élet forrásától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen


Köszönöm, hogy Veled járhatok folyton Drága Mesterem, s hogy szívem mindennap gyönyörködhet benned! Mivel mindennap sok döntést kell hoznunk, igeneket és nemeket, hajlamosak vagyunk rosszul választani. De Te Uram, jól ismered az elménk gondolatait, s szívünk sok-sok titkát! Add, hogy a mi igenünk igen, a nemünk tényleg nem lehessen! Óvj meg minket a rossz döntésektől, hogy mindig a Te tökéletes akaratod szerint tudjunk cselekedni és dönteni. Uram, én csak olyan dolgokat szeretnék cselekedni, mondani, amelyek Neked tetszőek. Olyan döntéseket szeretnék meghozni, amelyek az Igéd szerint valók, s Tőled jövőek. Adj nekem halló füleket, látó szemeket, hogy mindig tudjak figyelni a Jó Pásztor vezetésére, s ne tévelyegjek az úton. S ha néha el is kóborolok, köszönöm, hogy megkeresel, s visszaviszel arra az ösvényre, melyen járnom kell. Ámen!
(Baksa Lívia)


URam! Add, hogy ne csak utazzak, de célba is érjek! Ámen Uram! Add meg kegyelmesen a mai napon is, hogy szívemben a Te tiszta gondolataid csengjenek, s csitíts el bennem minden önző vágyat és készséget! Ámen

Uram! Add meg kegyelmesen a mai napon is, hogy szívemben a Te tiszta gondolataid csengjenek, s csitíts el bennem minden önző vágyat és készséget! Ámen


Uram! Hálás vagyok közelségedért! Mindenhol magam mellett tudhatlak, és ez megnyugtat engem. ÁmenUram! Köszönöm a családot, amibe helyeztél, s szeretteimet, akiket mellém rendeltél. Adj nekem távlatos látást, hogy felismerjem gondviselő szereteted jegyeit életemben, s magam is a szeretet szolgálattevőjeként éljek teremtett világodban! Ámen


Uram! Köszönöm életemet, s hogy mindenek előtt lelkemet akarod gyógyítani! Add, hogy elfogadjam törvényeidet, s Veled járjak! Ámen

Uram! Mutasd meg nekem naponként és élethelyzetenként, hogy mi a helyes, a neked tetsző és segíts, hogy azt tudjam tenni is… ÁmenUram!
Megfakult istenképűségünket szereteted csodájával újítsd meg! Elveszített látásunkat add vissza, hogy észrevegyük üdvös akaratodat életünk minden dolgában! Ámen