2020. április 19., vasárnap

"Ahová tettél, ott szolgállak,
Ahol megsejtlek, megcsodállak.
Ahol tudlak, ott követlek,
Ha meg-megbotlok nem csüggedek.
Amim van, azért magasztallak,
Amim nincs azért nem zaklatlak.
Ami a munkám azt megcsinálom,
A jó szót érte sose várom.
Ha nem sikerül nem kesergek,
és holnap mindent újra kezdek!" Ámen.


Drága Istenem, Mennyei édes Atyám!
Az egész drága Szent Könyv tele van drága tanítással, amelyre nekünk is nagy szükségünk van.
Bocsásd meg, amikor értetlenkedünk, okoskodunk, és gőgösek vagyunk, és úgy  dobálózunk a meggondolatlan szavakkal, mondatokkal, amivel minősítjük  Te drága Élet Könyvedet a Szentírást.
Tanítsd a Te mostani népedet is, mert csak egyedül Te tudsz most is velünk helyesen bánni, és nézd el a tudatlanság idejét a bűnös embernek.
Neked van hatalmad mindenre, mert megíratott: Néked adatott minden hatalom mennyen és földön!
Erre a hatalomra apellálok és könyörögve kérlek, segítsd el, és munkáld ki minden ember szívében azt a vágyat, amelyet más nem tud, de Te megteheted.
Add, hogy felragyogjon minden élő teremtett léleknek, mekkora nagy kincs van és mély tudás, bölcsesség tárháza, ebben a drága könyvben. Ez az  ÉLET könyve.
Ehhez csak a Te Szentlelked adhat, és aki kéri annak ad is segítséget, látást és a gyakorlati életben megvalósulást, hogy ha ebből élünk, és úgy élünk, ahogy Te rendelkezel, illetve ahogy a mi Urunk Jézus élte az életével ezt – akkor  ott vagyunk már is a mennyei hazában lelkiképp.
Munkáld ezt a nem hiábavaló vágyat mindennél jobban a szíveinkben.
Légy áldott, hogy teszed és meghallgattad kérésemet. Ámen (Trezsimama)


Elkötelezettség, kommunikáció, kompromisszumkészség? Hogy mennyi van ezekből bennem, azt Te tudod, Uram. Te vezess jó útra, ha tévelygek ezekben, hiszen a tét nem kicsi… Ámen


Köszönöm Istenem, hogy rohanásaim közepette megállhatok és elmélkedhetek nagyságos dolgaidról! Köszönöm, amit az egész emberiségért, köztük értem is tettél Krisztusban. Ámen


URam! Add, hogy kegyelmed révén meg tudjam különböztetni a természetest a természetellenestől, a múlandót az elmúlhatatlantól! Ámen
Uram! Békétlenségeim okait kérlek szüntesd meg, s irgalmad palástjával takard be életemet, hogy megbékélt szívvel boldogan adhassak hálát mindenkor, mindenért! Ámen


Uram! Éltess, hogy akaratod szerint élhessek másokért! Ámen


Uram, olyan jó lenne minden nap biztosan állni egyedül a te szolgálatodban. Én meg nem tagadlak, most is hozzád imádkozom, mindig kérem a te segítségedet. Jó keresztyénnek tartom magam. És mégis, néha annyira kell a pénz, nem mindig nézem meg, honnan juthatok hozzá. Olyan fontos az emberek véleménye, nem mindig vállalom, hogy szembe álljak velük, bár a lelkiismeretem azt kívánná. Káromkodnak mellettem, nincs bátorságom kikérni magamnak. Gonosz emberek támogatására van szükségem, nem mindig merem előttük vállalni hitemet. Sokszor sántikálok kétfelé. Bocsásd meg, Uram, nehogy megtagadj ezért. Tőled kérek újra erőt a biztos, a határozott helytálláshoz. Ámen

/V.L./


URam! Sokszor szóltam, amikor hallgatnom kellett volna, s amikor meg szólnom kellett volna, hallgattam... Add, hogy tanuljak hibáimból, s gondolataimat ne az én igazam, hanem a Te szereteted formálja! Ámen


Uram! Szeretnék szépen, s jól élni! Küzdök és dolgozom, s mégsem jutok el abba az állapotba, amit szívem szerint kívánok magamnak... Kérlek segíts meg, s légy velem, költözz be szívembe, hogy féljelek, s végre úgy szerethessek és éljek, ahogyan azt szeretném, s ahogyan Te is elvárod tőlem! Ámen


URam! Tisztítsd meg szívemet, hogy tisztán lássak vele! Ámen


Urunk, Istenünk! Szükségünk van rád életünkben. Nem szeretnénk veled szembehelyezkedni, sőt óhajtjuk, hogy velünk jöjj életünk minden ösvényén! Áldásod és kegyelmed legyen velünk ma is! Ámen

Nincsenek megjegyzések: