2020. május 3., vasárnap

Hatalmas Istenem! Alázatos szívvel borulok le előtted és köszönöm, hogy ismerhetlek, kapcsolatban lehetek Veled. Ennek áldásai felbecsülhetetlenek számomra. Köszönöm, hogy a tied lehetek. Ámen
Jézusom! Köszönöm neked a te előrelátó bölcsességedet. Köszönöm az engem naponként megszólító szavadat, Igédet. Add, hogy megőrizzem ezeket és forgassam szívemben, mert rövid és hosszú távon is ez válik javamra. Ámen


Jöjj el, Uram Jézus! Földi életünk ezernyi nyomorúságában, saját bűneink terhét hordozva, mások bűneinek átkát szenvedve, az emberi bölcsesség naponta megújuló csődjét tapasztalva, embervilágunk zavaros iránytalanságát figyelve ez marad egyetlen reménységünk. Köszönjük, hogy minden nap velünk vagy. Köszönjük, hogy igédben minden nap irányítást, bátorítást adsz. És köszönjük nagy ígéretedet, hogy idejében eljössz, és meg fogod valósítani minden ígéretedet. Kérünk, ne várj soká. Jöjj, és hozd el országod diadalát. Készítsd fel népedet, benne engem és enyéimet, méltó fogadásodra. Addig pedig adj kitartást, erőt, hitet és bizalmat, maradjon velünk, mindnyájunkkal, áldott kegyelmed. Ámen.

/V.L./Kegyelmes Istenem! Mily balga tudok lenni, amikor emberi tetszést keresek! Nekem Tőled kell elkérnem akaratodat, annak megértését és a megvalósításhoz való készséget. Ezen van áldás. A Neked tetsző élet időnként egybe esik emberi tetszéssel is, de nem lehet más, nem lehet kisebb a bennem lévő törekvés, mint a Te tetszésedre élni. Ehhez kérnem kell igei vezetésedet napról napra. Ámen

Mennyei Atyám! Milyen rendszertelen az imaéletem! Bocsáss meg nekem, hogy én általában nem imádkozom háromszor napjában, nem szánom oda magam a Veled való közösségre, a Te dicsőítésedre és akaratod keresésére. Tanulni, elmélyülni szeretnék ebben is. Ámen


Mennyei édes Jó Atyám, csordultig van hálával a szívem, mert gondviselő kegyelmed által megérezhettem az elmúlt héten is azt a nagy szeretetet, mellyel csak Te tudsz körülvenni bennünket. Gyenge hitünk ellenére fogod kezünket és vezetsz a jó úton, megóvsz a nehéz küzdelmekben. Oly jó a Te forrásodból merítkezni és felüdülni, mely erőt ad az elkövetkezendőkhöz. Segítsd, Urunk minden gyermekedet, hogy megtapasztalhassák azt, hogy „Jó az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez".(ZSOLT,145,9) Engedd, hogy az elkövetkező héten is a Te dicsőségedet hirdessük. Ámen.
(L.M.)


URam! Add, hogy az igen-em legyen igen, s a nem-em legyen mindig egyértelmű nem! Ámen
URam! Add, hogy sohasem kételkedjem szeretetem hatékonyságában, s a Tőled kapott kegyelem erejében! ÁmenUram! Adj bölcs szívet, hogy lássunk, ne csak nézzünk! Ámen


Ur
am! Álmomat és ébrenlétemet Te őrizd! Ámen


URam!
Hordozz, hogy hordozni tudjak erőm szerint én is másokat! Ámen

Uram! Szabadságra teremtettél, s én mégis a szolgaságot választotta. Kérlek szabadíts meg önző vágyaimtól, hogy Neked élhessek, embertársaim javára, magam békéssségére! Ámen

Nincsenek megjegyzések: