2019. szeptember 7., szombat

Istenem! Alig tudok valamit felfogni teremtett világodból, s ez gyakran nyomaszt engem, s bizonyára embertársaimat is... Adj azért nekem bölcs szívet, hogy csak olyan kérdéseken törhessem fejem, melyekre válaszok is vannak Tenálad, s a megválaszolatlanok elhordázásához pedig adj nekem pont annyi erőt, hogy elhordozhassam azok terhét! ÁmenMennyei Atyám, még a rossz hírt is könnyebb elviselni, ha Téged magam mellett tudhatlak. Amikor kísértést érzek rá, hogy aggódjam, bosszankodjam, gyötrődjem, éleszd fel bennem a vágyat az imádkozásra, a bizakodásra, az elengedésre. Jézus nevében. Ámen


Mennyei Atyám! Mennyit keseregnek az emberek, hogy egyedül vannak, pedig Te is velünk vagy és mi is ott lehetünk egymás mellett. Segíts ennek felismerésére és megélésére! Ámen


URam! Add, hogy ne lankadjak meg a tanulásban, s egyre jobban megérthessem teremtett világodat, amit látok, s példázataidon keresztül megismerhesselek Téged, s országodat, amit nem látok, csak hiszek! Ámen


URam! Add, hogy növekedjek kegyelmed által szeretetben és alázatban! Ámen


URam! Add szívembe békességedet, hogy mindig tisztán lássam és érezzem határaimat! Ámen


Uram, Istenem! Nyugtalan napjaimba Te hozz békességet, hogy boldogan tudjak hálát adni mindenért! Ámen


Uram, köszönöm, hogy meghallgatsz. Segíts, hogy én is fejlődjek a meghallgatásban. Könnyű fél füllel hallani, mialatt a másikat a számítógépre, a tévére vagy telefonomra fordítom. De én szeretném a meghallgatás ajándékát nyújtani, mert ezzel kifejezem, hogy fontos számomra az, aki szeretné, ha rá figyelnék. Segíts, kérlek, hogy vegyem észre, és küzdjem le ezt a szokást, és úgy tudjak meghallgatni, ahogy Te teszed, Uram. Jézus nevében. Ámen.


Uram, taníts engem imádkozni.
Hiszem, hogy meghallgatod könyörgésemet. Ámen


Uram, a Te Igéd nekem, a sötétben szövétnekem, ezért óhajtom olvasni napról napra, hallgatni az istentiszteleteken a gyülekezet közösségében. Ellenkező esetben eltávolodom Tőled, az pedig rossz útra vinne. Segíts melletted maradnom és ne a saját fejem, vagy más befolyásoló tényezők után mennem! Ámen


Uram! Te látod, hogy milyen sokszor nem értem a világot, s önmagamat. Engedd, hogy jobban megismerhesselek Téged, s magamban megtaláljam a belémplántált istenképűséget, s aszerint is éljek mások hasznára. Ámen.


Uram! Vedd életemet a kezedbe, és tedd vele azt, ami Neked tetszik. Ezentúl nem utasítom el magamtól sem az örömöket, sem a nehézségeket, amiket beleszőttél életembe. Elég, ha azt tudom, hogy minden dicsőségedre szolgál. Minden terved jó. Mert minden szeretet. Csak önmagamtól szabadíts meg! Add, hogy hallgatagon, csöndesen belenyugodjak szent akaratodba. Akkor majd fölgyullad szívemben örömöd fénye. Lángja a Te dicsőségedre lobbanjon. Csak ezért éljek! És töltse be egész életemet a szeretet egyetlen gondolatával, és egyetlen kívánságával, hogy szerethessek, nem az érdemért, nem is a tökéletesség, az erény szentségéért, hanem egyedül Érted Istenem! Ámen

2019. szeptember 6., péntek

Gondoskodó Istenünk, nyisd meg szemünket, hogy lássuk a mai nap kincseit. Ámen
Idő közé szorított életemnek Uram Te adj távlatot, mely szabaddá, s késszé tesz, hogy szerethessem mindazokat, akiket mellém rendeltél! Ámen.


Istenem! Add, hogy a Tőled kapott bölcsességgel, teljességben élhessem életemet! Ámen


Istenem! Békétlenné tette önzésünk ezt a világot, mert elhagytuk igazságodat. Téríts vissza mindannyiunkat utadra, hogy Benned megtaláljuk életünk célját, s ne nyugtalankodjunk többé lelkünkben! Ámen


Mennyei Atyám, én nem láttam előre a nehézségeket, amikkel szembesültem, de Te láttad. Köszönöm, hogy beléptél a lehetőségeim és feladataim közé, és kiürült tartalékaimat feltöltötted békességeddel, erőddel, bölcsességeddel, szereteteddel. Segíts, hogy Rád támaszkodjam, mikor úgy érzem, minden szétesik körülöttem. Jézus nevében. ÁmenURam! Add, hogy észrevegyem küldötteidet, s magam is mások segítőivé válhassak! Ámen


Uram! Áldalak a testvérekért, akik velem együtt Krisztusban vannak. Köszönöm, hogy közéjük tartozhatom! ÁmenURam! Áldj, hogy áldássá válhassak! Ámen

Uram, Istenem! Te látod a terheimet, gondjaimat. Vedd el önzésemet, s okoskodásomat, hogy keresztjeimet és kérdéseimet Rád vethessem. Ámen.Uram! Lelked vezetése a tökéletes irányba viszi a rá hagyatkozót. Bocsáss meg, hogy olykor nem kérjük, nem igényeljük ezt a vezetést és megyünk a saját fejünk után. Vezess Igéd és Lelked által ma is. Ámen


Uram! Te bálványokat ledöntő Isten vagy. Ezért kell komolyan vennem, hogy életem első helyén Te legyél. Semmi más nem kerülhet eléd: sem családtag, sem egészség, sem pénz, sem semmi más. Add, hogy ezt szem előtt tartva tudjak élni a Te dicsőségedre! ÁmenUrunk áldd meg földi javainkat! Add, hogy a Te dicsőségedre használjuk fel azokat! Segíts, hogy a világi dolgoknak ne tulajdonítsunk túl nagy jelentőséget és keresztyén életünk ne kerüljön miattuk veszélybe. (Spurgeon)

2019. szeptember 5., csütörtök

Erőtlenségemben segíts meg, Uram! Ámen.


Istenem! Édes Atyám!

Mennyit reménykedtem Benned, és most mégis más dolgozik azon a számomra áhított helyen - amiért 2 éven keresztül - kisgyermek mellett keményen tanultam. Istenem, taníts meg elfogadni az akaratodat, adj békét a szívembe, add, hogy megláthassam, hová küldesz majd el. Taníts Uram, alázatra, szeretetre, türelemre, és hálára irántad. Taníts a te utadon járni, és kikérni a te véleményed, és útmutatásod. Add, hogy megélhessem, és örömet találjak abban, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van, még a sikertelenség, még a bánat is. Mert ami a világ szemében jó, az csak a te áldásoddal válhat jóvá, és hasznunkra, nélküled mit sem ér. Taníts, kérlek az odafennvalókkal törődni. Ámen

/Sáriné Andrea/


Istenem! Mennyiféle tanítás, szellemi áramlat ér engem és valamennyi embertársamat. Ám szeretném, ha a Tőled jövő egészséges tanításra tudnék figyelni úgy, hogy az által kerüljön minden a helyére életemben, hogy az kedves-e előtted vagy sem. Ennek pedig egy útja van: Igédet olvasni és komolyan venni. Segíts engem ebben! Ámen


Istenünk, vezess bennünket, hogy felfedezzük az ajándékokat, amiket elrejtettél bennünk, hogy a legjobbat adhassuk neked és országodnak. Ámen


Mennyei Atyám! Te vezérelni akarod a rád figyelők életét napról napra. Kész vagyok Neked mindenben engedelmeskedni ma is. Tudom, olykor elbukok, de segíts felállni a padlóról és kegyelmed által tovább indulnom. Ámen


URam! Add, hogy naponta visszatérhessek Hozzád, s Benned megújulhassak! ÁmenUram! Ígéreteidet töltsd be rajtam, hogy ajkam boldogan dícsérjen! Ámen


Uram, Istenem! Balga voltam, mert nem fogadtam el, amit adtál, nem tettem azt, amit akartál, nem engedtem, hogy azzá formálj, amivé magam is mindig válni szerettem volna. Tisztítsd meg lelkemet, hogy Benned felszabadulva, örömmel töltsem be küldetésemet. Ámen.


Uram, mutasd meg, kérlek, milyen területen tudnék kevesebbet költeni magamra, és többet másokra. Amim van, mind a Tiéd. Add, hogy dicsőségedre tudjam használni. Jézus nevében. Ámen.


Uram! Te légy az én gazdagságom! Szereteteddel védj meg a világ csillogásától, hogy meg ne vakuljak, s gödörbe ne essek! ÁmenURam! Te mindenütt jelen vagy... lakozz hát az én szívemben is, hogy mindig érezzelek! Ámen

2019. szeptember 4., szerda

Istenünk! Köszönjük neked, hogy te szólni akarsz hozzánk. Add, hogy mindig tudjunk rád hallgatni, hiszen te mindig javunkat akarod. Szólj hozzánk és mi hallgatunk rád. Jézusért kérünk. Ámen

/T.M./


URam! Abban bízom, amit eddig is megtapasztaltam, hogy szereteted nagyobb igazságosságodnál... URam könyörülj rajtam! Ámen


Uram! Add nekem a szeretet szabadságánák ízét. Segítsd meg a jószándékú embereket mindenütt a világon. Adj bátorságot mindenkinek, hogy Benned bízva éljük életünket! Ámen.


Uram! Áldd meg a házasságokat! Az enyémet is, és mindazokét is, akik komolyan akarják utjaidat járni, hogy bizonyságtétel legyen a társammal való közös életünk mások előtt! Jézusért kérlek! Ámen


Uram! Csak Téged szeretnélek imádni, de Téged mindenkor! Mutass nekem helyes értékrendet életemben, hogy másokat is közelebb vihessek Hozzád. Ámen


Uram! Élettel ajándékoztál meg... csodáját felfogni alig bírom. Add, hogy részévé válhassak teremtői akaratodnak, s ezért kérlek vedd el tőlem azt, ami gátol abban, hogy tükrözzem szeretetedet embertársaim között! Ámen


Uram! Erősítsd szívemet, hogy Benned bizakodjon! Ámen


URam, Istenem, Világteremtő Erő! Add, hogy ne ragadjak bele soha földhözragadt elképzelésekbe, amikor Rólad elmélkedem! Ámen


Uram, köszönöm, hogy még nálam is jobban szereted a gyermekeimet, együtt érzel velük és velem is. Add, hogy megérezzem vigasztalásodat, biztatásodat, amikor új korszak kezdődik az életünkben, és anyaként új érzelmi kihívások érnek. Gyűjtsd, kérlek, gyermekeimet a szárnyad alá, vezesd őket az úton, és tartsd őket biztonságban. Jézus nevében, Ámen


Uram! Takarítsd ki életemből a Neked nem tetsző dolgokat és adj engedelmes, tiszta szívet Nekem. ÁmenUram! Tégy alkalmassá a jóra, hogy ne perlekedéssel, hanem Neked való szolgálattal teljék rövidke életem! Ámen.

2019. szeptember 3., kedd

Én Uram, és én Istenem. Csodálatos a te neved nékünk. Olyan jó, hogy Te vagy az erős Isten, Te vagy a csodálatos Tanácsos, Te vagy a békesség fejedelme. Ragyogtasd ránk orcádat, és könyörülj rajtunk! És bocsásd meg bűneinket, és megszegett fogadalmainkat. Ámen
(S.A.)


Istenem! Add, hogy kiteljesedhessek a Te szereteted által, s szeretni tudjam a világot, benne önmagamat is, hiszen Te szolgálatra hívtál el mindannyiunkat! Ámen Istenem! Igéddel tarts rendet szívemben, hogy meglátásaim, értékeléseim alapján helyesen tudjak dönteni életem minden dolgában! Ámen
Úr Jézus! Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Kinyitom életem ajtaját, és elfogadlak téged, mint Megváltómat és Uramat. Köszönöm, hogy megbocsátottad bűneimet és örök életet adtál nekem. Foglald el életem trónját és formálj olyanná, amilyen akarod, hogy legyek. Ámen.


/T.M./


Úr Jézus Krisztus, benned örök életünk van.
Hisszük, hogy szavad igaz és megbízható. Segíts, hogy elfogadjuk biztatásod, és másokat is erre ösztönözzünk. Ámen.


/T.M.T


Uram, Istenem!

Köszönöm Neked életem legnagyobb ajándékát, a hitemet. Köszönöm Neked, hogy a beléd vetett hit mindenre elég. Olyan jó hinni azt, hogy Te hű vagy hozzánk. Így kérlek, bocsásd meg hűtlenségeimet, vargabetűimet. Ámen

Uram! Ki vagyok én, hogy akadályozzam a Te ügyednek terjedését?! Persze nem is ez a szándékom. Kérlek, használj engem is és gyülekezetünk tagjait is arra, hogy mások Hozzád közel kerüljenek. Ámen
Uram! Sokszor kételkedem Uram... Olyan dolgokban is, amiben nem kellene. Szereteted erejével győzz meg engem, hogy erősen megállhassak a hitben, s a Benned való reménységem áldássá váljék az enyéim számára! Ámen.
Uram! Sóvárgunk szavad után, mely megtisztít, s felemel minket. Kérünk Téged, légy velünk ezen a mai napon is, hogy ajkunkon formálódhassék a tiszta szó, s hiteles életünk öröme tartást adjon nekünk, s erőt sugározzon mások felé is! Ámen


Uram! Taníts imádkozni, hogy formálódjak kedvedre! Ámen


URam! Tégy eszközöddé! Ámen

2019. szeptember 2., hétfő

Drága Mennyei Édesatyám!

Köszönet és hála tölti be szívemet, azért hogy Veled élhetem az életemet. Köszönet Néked a szabadításért, a megtartásért, a növekedésért és az Örök élet reménységéért. Uram, olyan jó a Te vezetésed alatt tudni az életemet. Tudni, hogy Te viseled gondomat, hordod a terheimet. Jó tudni azt, hogy a küzdelmekben velem vagy, erőt és biztonságot nyújtasz, ha a gyengeség, ha a szomorúság, ha a nyomorúság, ha a betegség, vagy az óemberem jelenik meg életemben. Te segítesz megállni a hitben. Vigasztalsz, áldasz, és megigazítasz. Jó nekem a Te kezedben tudni az életemet. Ezért viszem, és bizton tudom, hogy vihetem eléd a mások életét is. Azokét, akik most betegek, azokét, akik most nyomorúságosnak élik meg az életüket, azokét, akik most szomorúak, mert veszteség érte Őket, azokét, akik még meg nem ismernek Téged. Add Uram, hogy Ők is eljussanak hozzád. Hallgasd meg az értük való könyörgésemet az Úr Jézus Krisztus érdeméért. ÁMEN

/M.D./


Hálás vagyok Istenem azért a gyülekezetért, melynek tagja lehetek. Köszönöm a hittestvéreimet, akik velem együtt Krisztus gyermekei. Add, hogy ne egymás gyengeségeit vegyük észre, hanem lehessünk egymást lélekben építő tagjai közösségünknek. Ámen


Hálát adunk Urunk a testvéri közösségekért, ahol egymás hite által épülhetünk. Köszönjük, hogy érezhetjük a Te közelségedet, mert Te mindig velünk vagy. Hadd lehessen az életünk mások számára példaadó, Rád mutató, hiteles élet. Segíts ebben Urunk, erősítsd hitünket! Ámen.


Isten, te vagy az én Istenem, virrasztva kereslek. Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped, mint a puszta kiaszott földje. Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, hogy lássam hatalmad és dicsőséged. Mert irgalmad többet ér, mint az élet, hadd magasztaljon ezért ajkam! Neked mondok áldást, amíg csak élek, a te nevedben tárom imára kezemet. Mint dús lakomával, teljék be lelkem, ajkam ujjongjon, szám dicsőítsen téged. Még fekvőhelyemen is rád gondolok, hajnalig rólad elmélkedem, mivel védelmezőm lettél, és szárnyaid oltalmában örvendezem. Lelkem szorosan átölel téged, és a jobbod szilárdan tart engem. Ámen


Mennyei Édes Atyánk, adj bátorságot, hogy megváltásod üzenetét, szeretetedet, és jóságodat másoknak is átadhassuk. Ámen


/T.M./


Uram! Erősíts, hogy erősíthessek! Ámen


URam, Istenem! Kegyelmed által ölelj magadhoz, hogy megerősödjem és erősíteni tudjak másokat! Ámen


URam! Köszönöm az életemet. Add, hogy akaratod szerint élhessem mások javára, magam boldogulására! Ámen
Uram! Öntözz szereteteddel, hogy élhessek! Ámen.
Uram! Vedd el bénító gondolataimat, hogy szabad legyek, s tudjak szárnyalva szeretni, ahogyan Te is elvárod tőlem! Ámen

2019. szeptember 1., vasárnap

Istenem! Újra elkezdődik az iskola. Ez kinek öröm, kinek bánat. De én szeretnék áldást kérni mind a gyermekekre, mind azokra, akik bármilyen módon velük foglalkoznak: óvónőtől tanítóig, tanártól pszichológusig, lelkésztől hitoktatóig mindenkire. Munkájuk fontos, ezért légy velük. Áldd meg a gyermekeket, hogy ne csak ismereteikben, tudásanyagban, hanem a szeretetben, a hitben, a reményben is növekedjenek! Jézusért kérlek. ÁmenIstenünk! Indul az új tanév. Áldd meg a gyermekeket, a tanítókat, a tanárokat! Előbbieknek adj vágyat a tanulásra, az ismeretekben való növekedésre, utóbbiaknak erőt, türelmet, kitartást csodálatos hivatásukban. Áldd meg a szülőket is, és add, hogy kellőképpen sikerüljön odafigyelnünk gyermekeinkre minden elfoglaltságunk, sok munkánk ellenére is! Áldd meg a hittanórákat! Fordítsd a szülők és a gyermekek figyelmét jobban a mennyei dolgok irányába, és adj hitbeli növekedést mindnyájunknak!Jézusért kérünk! Ámen


Köszönöm Istenem, hogy szeretsz és gondod van rám. Nekem is szükségem van rád. Segíts, hogy minden nap megtaláljam a veled tölthető időt. Ámen.
(T.M.)


Köszönöm Uram, hogy Szentlelked munkája nyomán Krisztus Megváltóm lehet. Ennek számtalan következménye van életemben, például a hitből fakadó jó cselekedetek, melyekről tudom, hogy nem üdvözítenek, ám Krisztusomról tesznek bizonyságot embertársaim előtt. Ámen


Megváltó Urunk! Add nekünk az egység lelkét, hogy mentő akaratodat felismerve épüljünk szeretetedben, s egymásért áldozatkészen tudjunk élni! Ámen.Mennyei Édes Istenem!

Köszönöm Uram, hogy tart még a kegyelmi idő. Taníts meg ebben az időben a te utadon járni, és mindent jó szívvel, kezedből elfogadni. Uram, van mikor zúgolódom, és nem értem, hogy a rossz dolgok miért éppen velem fordulnak elő. Hiszen te azt mondtad, akik Istent szeretik, minden javukra van. Ez így is van és én ebben megnyugszom. Ámen


/S.A./


URam! Add, hogy szavaimmal segíteni tudjak mindazoknak, akiket mellém adtál, s Igéden keresztül magam is megerősödhessem nap mint nap! Ámen Uram! Bűneim megkeserítenek, reménytelenségem elerőtlenít. Kérlek újíts meg szereteted által, hogy áldozatkészséggel tudjak szeretni, s belesimulhasson életem teremtői akaratodba! ÁmenUram! Kiváltságos létre hívtál el minket, s mi úgy élünk, mintha semmilyen kötelezettségünk nem lenne... Add, hogy felismerjük feladatainkat, s egymásnak szolgálva épülhessünk hitben és szeretetben, ismeretben és Benned való reménységben! Ámen.
Uram! Sokfelé szaladgálnak gondolataim... Hogyan vagy Te EGY, amikor mindenhol, s mindenekben ott vagy? Istenem, egyet tudok: szeretsz engem, szeretetből teremtettél erre a világra! Segíts meg a hétköznapokban, hogy felfoghatatlan szereteted követeként járhassak életutamon, s szavaim, cselekedeteim a Te akaratodat, s kegyelmedet tükrözzék! Ámen


Uram! Tedd ajkamat hálássá, hogy szívemben békesség legyen! Ámen


Urunk, láttasd meg velünk mások szükségleteit, és segíts szolgálnunk Krisztus nevében. Ámen