2019. augusztus 10., szombat

Istenem, bocsásd meg, ha elbízom magam, ha csak magamnak igénylem szeretetedet! Taníts meg arra, hogyan kell testvérnek látnom azokat is, akik nem annak látszanak, akár veled állnak szemben, akár énvelem. Te tudod, Atyám, nem könnyű a munka a Te gazdaságodban, nem vagyunk hozzá elegen. Segíts, hogy naponta mind többen legyünk, és add, hogy örülni tudjak minden hozzád térő gyermekednek, legyen erőm megfogni a kezét, s bevezetni a szolgálat szépségébe! Ne engedd, hogy testvéreim, rokonaim, szomszédaim elvesszenek, s ha engem arra méltatsz, hogy munkádba állítasz, velük együtt állíts oda, áldd meg országodat építő, közös munkánkat! Ámen.

/V.L./


Istenünk, küzdelmeink között is segíts őszintének maradnunk és folytatni a szolgálatot! Ámen


Keresztre feszített Királyom, adj olyan szívet, mint a Tied! Taníts szeretni elveszetteket! Tarts szorosan Hozzád kötötten, tölts be önfeláldozó szeretettel, hogy elveszetteket Hozzád segítsek el.

(James A. Stewart)


Uram! Add, hogy ne a sikert hajszoljam, hanem áldásodat keressem! Ámen


URam! Add, hogy növekedjek szeretetben, s az előtted való alázatban! ÁmenURam! Add, hogy többet foglalkozzam Veled, mint magammal, s add, hogy Általad magammal is törődjem, ne csak másokkal! ÁmenUram, Istenem! Te látod mivé lett ez a világ törvényeid nélkül! Könyörülj meg rajtunk, s engedd hogy szívünkbe költözzék a Te mindeneket átformáló igazságod! ÁmenUram! Köszönöm, hogy általad más lett életem iránya, más lett az értékrendem, más fontos már, mint azelőtt, amikor még nem ismertelek. Szeretnék bizonyságot tenni Rólad szavaimmal és tetteimmel is embertársaim előtt. Ámen


Uram! Munkálkodj bennem napról napra és a gyűlöletnek még az írmagját is tüntesd el belőlem. Szereteteddel győzd le bennem mindazt, ami gyűlöletre serkent. Ámen


URam! Nehéz nekem megérteni akaratodat, ezért tévedek olykor tévutakra. Kérlek szánj meg engem, s add, hogy végre önmagamban is Rád találjak, hogy örömmel, gyümölcsözően tudjak élni másokért! Ámen


Uram! Utaidat ismertesd meg velem, hogy boldogan élhessem napjaimat! Ámen


Urunk, Istenünk, nem vagyunk hitetlenek, megtanultuk és tudjuk, hogy egyedül benned bízhatunk, aki sorsunkat kezedben tartod. Ismerjük törvényedet, tapasztaljuk hatalmadat. Nincs mentségünk, amikor ellenkezőjét tesszük annak, amit te tanítasz, amerre te akarsz vezetni. Mint a gyermek, aki földhöz veri magát, mikor asztalhoz akarják ültetni. Én sem vagyok különb, csak egyszerű tagja engedetlen népednek. A többiekkel együtt kell szenvednem érvényes ítéletedet. De már több mint egy nemzedék pusztult bele ítéleted nyomorúságába. Taníts meg végre, mert magunktól képtelenek vagyunk megtanulni az engedelmességet, és vezess be ígéreted földjére. Ámen

(V.L.)

2019. augusztus 9., péntek

Istenem! Add, hogy napjaimat mindig a Te kezedből vegyem! Ámen


Istenünk, csendesítsd le szívünket Jézus Krisztus, a mi Urunk jelenlétével. Ámen


Istenünk! Köszönjük, hogy Igéid élnek, éltetnek egyént és nemzetet, ha értő, kitárt szívvel fogadjuk be mindazt, ami Tőled jön. Ámen
(Peternics Mihály)


Jézusom! Köszönöm megváltásodat, mely rám is vonatkozik. Hálás vagyok az általad szerzett bűnbocsánatért és örök életért! Ámen


Köszönjük, Istenünk, ajándékaidat. Hitetlenkedve hallgatjuk: vajon tényleg a miénk mindened, minden kegyelmed, szereteted és annak minden áldása? Gyermekeid vagyunk, Krisztus vére értünk is hullott. De milyen gyermekeid? Segíts, hogy örömmel tudjunk hűek maradni! Segíts, hogy ne tékozoljuk el drága kincseidet! Segíts, hogy jó gazda módjára gazdálkodjunk vele, hogy szaporítani tudjuk, hogy minél több embernek jusson belőle! Dolgozz velünk és irányíts minket is a munkában, hogy otthonná váljon ez a világ, és mi is útkészítői lehessünk Fiad országa eljövetelének! Ámen

/V.L./


Mennyei Atyám!

Olyan sokkal tartozom Neked, hiszen olyan jó vagy hozzám, mint senki más. Uram, mennyi hibámat megbocsátottad már! Köszönöm Neked, hogy elengeded bűneimet mert a te Fiad minden bűnömért tökéletesen eleget tett . Uram, vezess a te utadon, tisztíts meg, és a Te drága Lelkedet ne vond meg tőlem. Ámen


URam! Add, hogy mindenben Te legyél számomra az első, s életem ritmusát ne az anyag, hanem a Te Szentlelked diktálja! Ámen


URam! Add, hogy tudjam mi a fontos, s mi az, ami nem az! Add, hogy meghalljam hívó szavad, s tudjak igent mondani hívásodra! Ámen


Uram! Adj, hogy adhassak én is!
Ámen.Uram, nagyon szeretem az őszinte beszélgetéseket Veled. Köszönöm, hogy lehetővé tetted, hogy az egész világra eljussunk az örömhírrel. Érted ragyogó fénysugár szeretnék lenni. Jézus nevében. Ámen


Uram! Te látod, mennyire szeretném, ha másképpen telnének napjaim... Időt adsz nekem, s vele együtt lehetőségeket is, s valahogyan mindig elügyetlenkedem dolgaim, nem bizonyulok jó sáfárnak. Elszáll az időm, szertefoszlanak lehetőségeim, s csak a szomorúság marad bennem, hogy már megint nem sikerültek úgy a terveim, ahogyan szerettem volna. Istenem, adj nekem hordozó közösséget, adj nekem megértő társa(ka)t is, hogy napjaim ne csak múljanak, de kedvemre, s kedvedre teljenek is! Ámen

2019. augusztus 8., csütörtök

Atyám, én is vétkeztem. Nem voltam megelégedve azzal, hogy eszköze legyek szeretettörvényednek. Magam akartam sikeres és boldog lenni. Nem sikerült. Minden, amit nélküled vagy akaratod ellen tettem, engem szennyezett be, engem szégyenített meg. Most látom, mennyivel gazdagabb lennék, ha kezdettől fogva a Te utaidat járom. Értékes életre vágyom, Krisztusért töröld el bűnös múltamat, fogadj be szolgálatodba! Krisztus engem is a Te szeretett gyermekednek nevez. Tudom, nem vagyok erre méltó, de szeretnék azzá lenni. Használj fel gyönyörű céljaid eszközeként, hogy fényt, boldogságot, a Te szeretetedet terjesszem embertársaim felé! Ámen.

/V.L./


Istenem! Köszönöm, hogy szeretsz és szeretetedtől senki és semmi el nem választhat engem. Ámen


Köszönjük Istenünk, hogy te vagy létünk oka és életünk minden áldásának forrása. Segíts nekünk felismernünk, hogy szükségünk van rád, és köszönetet mondanunk imádságunkban minden jóért, melyet értünk végzel. Ámen


URam! Add, hogy Rád tudjak hagyatkozni életem minden dolgában, s ne a magam igazát, hanem mindenben a Te igazságodat keressem! Ámen URam! Add, hogy szavaim és cselekedeteim mindig tudjanak a Te szeretetedről hitelesen bizonyságot tenni! Ámen
Uram, Istenem, kétségbeesve figyeljük a hitetlenség rombolását társadalmunk erkölcsi életében. Csak te tudsz rajtunk segíteni. Csak te tudsz olyan erős hitet adni, mely megállíthatja az általánossá lett bűn rombolását. Adj hitet, Uram, népünknek. Adj hitet gyermekeinknek. Adj mély hitű tanítókat, pásztorokat nekünk, és Szentlelked erejét azoknak, hogy újraépülhessen egyházunk, hatásos legyen igehirdetése. Adj erőt az én hitemnek, hogy legalább családomat tudjam szavam hitelével, életem tisztaságával tiszteletedre vezetni. A te szereteted hassa át életünket, hogy a „miért” kérdésre annyi legyen a feleletünk: „Mert Isten szeret.” Ámen

(V.L.)


Uram! Mutasd meg mindennap szereteted csodáit, hogy ne felejtsem el életem célját! Ámen

Uram! Segíts, hogy lassítani tudjak, és meghalljam szavadat, amivel reményt árasztasz a lelkembe, tudatosítod bennem, hogy látsz, hogy értékelsz, hogy célod van velem! Jézus nevében. ÁmenUram! Segíts növekedni szeretetben és alázatban, hogy közeledben tudjak élni! Ámen.Uram! Szentlelked által tégy késszé a másokkal való építő együttműködésre, hogy életünkben nyilvánvalóvá váljon akaratod! Ámen

2019. augusztus 7., szerda

Atyám, úgy szeretném én is kérni, hogy mutasd meg nekem is Krisztust. Tudom, képtelen kérés, azt jelenti, hogy nem bízom eléggé benned. Pedig Te megmutattad magad. Éppen akkor segítettél, amikor kellett. Úgy hallgattad meg imádságomat, ahogy magam se gondoltam volna. De mindennél többet jelentett, hogy igédet olvasva éreztem, tudtam, hogy éppen nekem szól. Az én kérdéseimre feleltél. Az én vágyamat töltötted be megvilágosító szavaiddal. Köszönöm, hogy hinni tanítottál, Uram. Ne csak engem, ne csak néhányunkat, de egész ifjúságunkat tanítsd meg hinni, hogy jövője, boldogsága, üdvössége legyen utódainknak! Ámen

/V.L.

Istenem! Adj erőt, kitartást és bölcsességet, hogy egymást tanítva magunk is tanulhassunk! Ámen


Jézusom! Köszönöm, hogy Veled mindent megbeszélhetek, hogy terheim hordozásában számíthatok rád. Hálás vagyok azért, mert megváltottál és megváltoztattál. Ámen


Köszönjük Istenünk, hogy Te szabadító Úr vagy. Köszönjük legnagyobb ajándékodat, Jézus Krisztust, aki meg tud minket szabadítani minden bűnünktől. De jó volna, ha mindig hittel tudnék róla vallást tenni. Ámen


/T.M./


Uram! Adj hitet számomra, hogy úgy éljek és gondolkozzam, hogy Te mindentudó és mindenható Isten vagy. Előtted semmi sem lehetetlen. Milyen sokszor elfelejtem ezt, bocsáss meg nekem érte! Add, hogy őszinte hittel merjek emberi életeket eléd vinni, mert a Te hatalmadnak nincsenek korlátai. Ámen


URam! Költözz szívembe, hogy jól döntsek életem minden dolgában, s így békességben élhessek felebarátaim javára, a magam boldogulására és a Te dicsőségedre! Ámen


Uram! Köszönöm a lehetőséget, hogy munkát adsz nekem, hogy gondoskodhatok magamról, s enyéimről, s nem kell rászorulnom másokra. Adj nekem érző szívet, hogy tudjak könyörülni másokon, s adj nekem értelmet, hogy a magam példáján keresztül is képes legyek megmutatni, hogy imádságra és munkára teremtettél mindannyiónkat, hogy mindkettő segítségével közelebb juthassunk Tehozzád! Ámen.


Uram! Nehéz feladatokat adtál mindannyiunknak... Kérünk, adj nekünk erőt és kitartást, hogy akaratod és tetszésed szerint bevégezhessük azokat! Ámen


Uram! Nem látszatmódon, hanem valóságosan vágyom a Veled való közösségre! Naponta óhajtom ezt megélni. Köszönöm, hogy nem rajtad múlik… Ámen


Urunk! Vedd el szívünkből a félelmet, s ajándékozz meg minket erővel, szeretettel és józansággal! Ámen.

2019. augusztus 6., kedd

Édes jó Atyám, nagyon várlak! Nem látlak magam előtt. Úgy érzem, mintha minden imádságom elakadna, nem jutna el hozzád. Már imádkozni se nagyon tudok. Unott vagyok és ideges, a körülöttem élőket is csak bosszantani tudom. Úgy érzem, nem vagyok jó semmire. Senki nem tud segíteni rajtam, egyedül csak Te, Atyám. Ne hagyj sokáig ebben a nyomorúságban! Ha akarod, már holnap újra erős leszek. Lendületet, jókedvet adhatsz nekem, és én örömmel foglak szolgálni Téged. Hiszen biztosan most is az a baj, hogy eltévesztettem az utat, nem azon járok, ahova Te rendeltél. Valahol elrontottam valamit. Lehet, hogy magam előtt is letagadott bűn, lehet, hogy meg nem emésztett harag, gyűlölködés, magam sem tudom. Add Lelked világosságát, hogy legyen erőm végiggondolni mindezt, találjam meg, mi választ el Tőled. Légy segítségemre, szabadíts ki lelki nyomorúságomból, hogy újra hálát adhassak szabadításodért! Ámen


Istenem! Engedd, hogy igazságodat megismerve békességed eszközeként szolgálhassak Neked! ÁmenJó Atyám, büntess, fenyíts inkább, de ne dobj el magad elől. Gyermeked vagyok, az is akarok maradni. Tudom, sok hibát követek el naponként. Tudom, nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Nevelj embert belőlem, Atyám. A te képedre formálj, hogy megérdemeljem az ember nevet. Hogy építője legyek a te országodnak. Hogy dicséretet és ne szégyent hozzak a te nevedre. Családom tagjaira, gyermekeimre is azt kérem: vezesd magad felé őket. Nem azt kérem, hogy ne fenyítsd, csak azt, hogy szeretettel fenyítsd őket, ha kell, de ne mondj le róluk. Add, hogy váljanak hűséges gyermekeiddé. Hadd vezessem hozzád őket, de ha gyenge vagyok hozzá, te magad pótold ki magam gyengeségét. Ámen

(V.L.)


Köszönjük Istenünk, hogy Te úgy vezetsz minket,hogy szereteteddel veszel körül. Köszönjük, hogy Krisztusban a legdrágább ajándékokat adtad nekünk.
Add, hogy teljes szívből szerethessük Őt és várjuk eljövetelét. Ámen.


/T.M./


URam! Add, hogy a Téged követők élete valóban tükrözze mindeneket átfogó szeretetedet, s add, hogy békesség költözhessen mindannyiunk szívébe! Ámen


Uram! Add nekem szereteted fényét, hogy világíthassak másoknak és magamnak is! Ámen


Uram! Köszönöm kegyelmedet, mely megtart napról napra és üdvösségre vezet. Ámen


Uram! Vedd el terheimet, légy erősségem mindenkor! Ámen.


Urunk Istenünk! Hálásan köszönjük neked a Református Egyházat. Ez az otthonunk, ez a miénk, ide helyeztél, hogy itt halljuk csodálatos igéidet, ebben értünk meg Téged, itt tisztelünk közösen, közösségben Téged. Urunk, mi keresztyének kihez mehetnénk máshoz? És mi reformátusok hova mehetnénk máshová?


Olyan hűtlen lett az ember, és ma oly sokan és könnyen cserélik le családjukat, hazájukat, hitüket, felekezetüket. De nekünk nem új egyházra van szükségünk, csupán megújulásra. Ahogyan nyelvünk megújult a történelem során, vagy ahogyan a technikai fejlődést oly szívesen követjük, úgy kell nekünk, reformátusoknak is a kor színvonalán és nyelvezetén hirdetnünk Téged. Szükségünk van a hűséges, megújulásért munkálkodó gyülekezeti tagjainkra. Kérünk téged, hogy hűséges egyháztagjainkkal együtt tudjuk keresni egyházunk számára a jövőbe vezető utat. Adj bölcsességet, és hitet, hogy hűséggel gondozzuk, fejlesszük, újítsuk egyházi életünket a Te dicsőségedre. Adj lehetőséget, hogy hűséges presbitereinkkel, szolgálatra kész gyülekezeti tagjainkkal imaközösségben, közösen, együtt tudjunk Téged kérni egyházunk jövőjéért, és legyünk készek együtt gondolkodni, tenni, cselekedni a 21. század Református Egyházáért. Ámen (Pálinkás Gyula)

2019. augusztus 5., hétfő

„Atyám, Jézus nevében elkötelezem magam, hogy az Igédben járok. Felismertem, hogy az Igéd maga a feddhetetlenség - szilárd, biztos, örök -, és rábízom az életemet. Elküldted az Igét a szívembe. Hagyom, hogy bennem lakozzon gazdagon. Nem távozik el a számtól, éjjel és nappal erről elmélkedem, hogy szorgalmasan cselekedjem ez alapján. Az Igéd romolhatatlan mag, a lelkemben él, hatalmasan növekszik bennem, és megteremti a Te természetedet és életedet bennem. Köszönöm, Atyám, hogy az Igéd a tanácsadóm, védelmem, pajzsom, erős fegyverem a harcban. Lábam szövétneke és ösvényem világossága. Egyenessé teszi az utat előttem, soha nem botlom meg, és a lépéseimet a Te Igéd irányítja. Felismerem a Sátán stratégiáit és megtévesztéseit, és leállítom azokat azáltal, hogy az Igédet szólom hittel. Biztosan tudom, Atyám, hogy munkálod bennem az akarást és a cselekvést a Te jókedvedből. Felmagasztalom az Igédet. Nagy becsben tartom, és első helyre teszem az életemben. Bátran és teljes bizonyossággal mondom, hogy a szívem szilárd alapon áll - Isten élő Igéjén. Ámen!”

/B.L./


Atyánk, eléd jövünk és megvalljuk, hogy bűnös emberek vagyunk. Saját vágyainkat jobban akarjuk, mint téged. Légy irgalmas hozzánk, és tisztíts meg minket! Ámen


Istenem! Tudom, hogy nem kezdhetem újra az életem, hogy korrigáljam azt, amit elrontottam... Kérlek, engedd meg, hogy legalább enyéimnek átadhassam mindazt a tudást, amit vezetséseden keresztül megtapasztalhattam! Segíts, hogy segíthessek mások bölcsülésében, hogy ne éljenek esztelenül, kegyelmedet és gondviselő szeretetedet semmibe véve, hanem megtanulják, hogy Lelked által nemcsak jó belesimulni teremtői akaratodba, de a belső békességhez vezető egyetlen út is csak Te vagy! ÁmenÍtélő Istenem, mosolyogj rajtam, de ne ítélj meg, ha jóhiszeműen igen erősnek, igen jónak, hűséges gyermekednek gondolom magam. Jól esik jó véleménnyel lenni magam felől. Ha lehetséges, ne adj rám olyan kemény próbát, hogy csúnyán megszégyenüljek. Ne engedd, hogy hamis önbizalmam akadálya legyen szereteted elfogadásának. Ha elbizakodottságom meggátol abban, hogy benned bízzam, inkább szégyeníts meg. Add meg nekem a János csendes, dicsekvés nélküli, hűséges helytállását, hogy kardrántás nélkül, észrevétlenül szolgáljalak valóban halálig. Ámen


(V.L.)


Úr Jézus, te tudod, hogy milyen gyakran hagyom, hogy a körülmények befolyásolják a boldogságom. Te tudod, hogy milyen gyakran gyűrnek le a problémák, a nyomás és az emberek, melyek elveszik a boldogságom. Segíts nekem életem minden gondját a Te szemszögedből nézni. Szeretném úgy kezelni a problémáimat, hogy az a hitetlenek előtt bizonyságtétel legyen, a hívőknek pedig bátorítás. Juttasd mindig eszembe, hogy amit mások mondanak vagy tesznek, csak akkor fogja befolyásolni a boldogságomat, ha hagyom. Azokat a dolgokat pedig, amiket nem értek, hogy miért történnek, segíts, hogy el tudjam fogadni azzal a bizalommal, hogy Te úgyis jót hozol ki belőlük. Segíts nekem, hogy ne a problémáimra koncentráljak, hanem arra célra, amit Te gondoltál ki az életemre nézve. Szeretném az életem hátra levőt részét Neked szolgálva eltölteni, azáltal, hogy másoknak szolgálok. Kérlek, Uram, használj, hogy legyen célom az élethez és a halálhoz. Mától számomra az élet Krisztus. Ámen.


URam! Add, hogy ne csak nézzek, de lássak is, s felismerjem örök életre hívó kegyelmedet! Ámen
Uram! Adj, hogy adhassak én is! Szeretetet, türelmet - segítséget a bölcs élethez... Ámen


URam! Engedelmes életet adj nekem, hogy munkálhassam akaratodat a Te nagyobb dicsőségedre! Ámen


Uram, Istenem! Látod a világ sóvárgását feléd. Szánj meg minket, szereteted tüzét gyújtsd meg minél több ember szívében! Ámen.


Urunk, Istenünk! Köszönjük neked a világ szemében törékeny nádszálat, az Úr Jézus Krisztust, akiben megmutattad végtelen szeretetedet. Köszönjük, hogy Őt nekünk, reformátusoknak, református nyelven mutattad be. Köszönjük egyházunkat, amelyben otthon lehetünk Jézussal, amelyben megélhetjük a beléd vetett bizalmat. Megvalljuk neked, hogy a világban az egyházunk is törött nádszál lett. Statisztikai adatok tesznek minket is reményvesztetté, és a világ is azt sugallja, hogy ne merjünk senkiben, Benned sem bízni. Meggyengült a bizalmunk, mintha nem mondtad volna: „ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.” Urunk, adj nekünk továbbra is bizalmat, hogy a választott gyülekezeted a te igédhez hűen találja meg a 21. században a helyét, az útját. Adj gyülekezeti alkalmakat, rendezvényeket, egyházi programokat, amelyekben az ott megmutatkozó erő, a Szentlélek sokszor oly látványos munkája újra bizalmat ébreszthet református testvéreinkben határainkon innen és túl. Adj Urunk, a beléd vetett bizalommal őszintén szóló lelkipásztorokat, presbitereket, szolgáló egyháztagokat, és sok bátor fiatalt. Hadd legyen egyházunk a fiatalok egyháza is. Ehhez kérjük Tőled Lelked ereje által a magunk és egyházunk megújulását. Ámen (Pálinkás Gyula)


Uram! Segíts, hogy törvényedre figyeljek minden nap, s megláthassam benne üdvözítő szereteted lélekformáló eszközét! Ámen.