2019. április 20., szombat

Istenem, szomorúan veszem észre, én középen állok. Néha belelendülök egy jó cél szolgálatába, aztán ha rám nehezedik annak keresztje, megtorpanok, s megpróbálom magamat menteni a gondoktól, a más bajaitól. Pedig ismerem az üzenetet: Ne sántikáljatok kétfelé. Így sántikálva nem jutok messze. Segíts, Uram, hogy sántikálás közben ne veszítsem el életem értelmét és jutalmát, hogy nálad nyerhessem meg Krisztus ajándékát, az örök életet. Mutasd meg világosan azt a célt, azt a feladatot, amire éppen engem rendeltél és lendíts bele a munkába, a kereszthordozásba, hogy ki ne essem belőle, hogy boldogan vigyem szolgálatod keresztjét, hogy ne is kívánjam azt ledobni. És ha nehéz, Szentlelked adjon erőt a hordozására. Ámen

/V.L./


Szeretett Uram, Jézus!
Mint ma élő gyermeked, mert annak vallom magam és boldog vagyok, minden bűnösségem, gyengeségem, bukásom, és botlásaim ellenére is.
Olyan boldogság van és öröm a szívemben, hogy  már egészen másként láthatom, mint megváltott gyermeked az élet nehezeit, próbáit, fájdalmait, mert a Krisztusban lévő  gyermekeid élhetik és  tapasztalhatják a Te közbenjárásodat,  velünk való törődésedet nap, mint nap.
Milyen igaz, hogy sok fájdalom bántja a bűnöst, de akik Jézusban bíznak, azoknak lelkük megnyugszik.
Nehezen vállaljuk, és főleg tudatosan azokat a próbákat, amik érnek, amikbe beleviszel, vagy amibe önfejűen belemegyünk és engeded, hogy kipróbálttá tegyen bennünket, de csak aki mindvégig megáll, az Üdvözül! Te pedig nem olyan főpap vagy akinek ne esne meg a szíve a bűnös emberen, hiszen őket jöttél megváltani, értünk szenvedted el a golgotai áldozatot.
Könyörögve kérlek, ne legyen ma  sem hiába ez a drága áldozat egyetlen egy ember életére vonatkozóan sem.
Elevenítsd meg a halott lelkeket, ébreszd fel a vágyat és gyújts tűzet a Szentlelked által, hogy gerjedjen a lélek az Örök élet iránti vágyban.
Köszönöm azokat, akiket adtál szolgálóknak különböző helyekre, különböző lelki ajándékkal megáldva, hogy Téged imádva  a Te munkádban dolgozva, Tőled megáldva hirdessék az elevenítő igét, és gondozzák a reájuk bízott lelkeket. Éberek legyenek, hogy a gonosz meg ne csalja a lelküket.
Adj mindnyájunknak felelős lelket egymás iránt és egymás segítésében.
Uram munkálkodj Bennünk, és elevenítsd meg  a buzgóságot, a vágyat és az odaszánást a munkádban, akár vetés, akár öntözés, akár aratásban használsz minket.
Kérlek a szüntelen imádság és a Téged való imádás dicsőítsen ma és mindörökké. Ámen. (Trezsimama)


Úr Jézus! Az életemet változtattad meg haláloddal és feltámadásommal. Köszönöm Neked, hogy Veled járhatom életem útját hirdetve a Benned található örömöt! Ámen


Uram, én is tagja vagyok szeretett népednek, én is kérem ajándékaidat. Én sem vagyok különb, mint a próféta által dorgált régi nép, magam is részese voltam és vagyok népem bűneinek, hűtlenségének. De szeretlek téged, Uram, és tudom, hogy néped tagjaként te is szeretsz engem. Kérlek, ez a szeretet tisztítson meg engem is. Ha te akarod, megtisztíthatsz, ahogy a leprás kérte Jézustól. Ha te akarod, ha te segítesz, méltó tagja tudok lenni Krisztus jegyesének, az anyaszentegyháznak. Ha te adsz erőt, hűséggel fogok helytállni melletted. De magamban nem merek bízni, csak akkor, ha ajándékaiddal te állsz mellettem. Ámen

/V.L./

Uram! Felfoghatatlan világodból engedd megismernem a lényegest! Add, hogy szerethessek a Tőled kapott tálentumaimmal, túlcsorduló mértékkel! Ámen


Uram! Ismersz engem. Tudod, hogy még Veled is milyen változó módon kommunikálok. Nincs ez így rendjén sem a Veled, sem a házastársammal való kapcsolatomban. Te tégy engem helyre! Mutass rá gyenge pontjaimra, melyeken változtatnom kell. Ámen


URam! Megengedted, hogy megszülessek erre a világra, s tanítasz benne, hogy felelősséget vállaljak magamért, s hordozzak másokért. Add, hogy minden dolgomban megnyilvánuljon szereteted, aminek továbbadására hívtál el engem is! Ámen


Uram, olyan sokszor kilátástalannak látom a helyzetemet, az elkeseredés tölti be szívemet. Köszönöm, hogy ilyenkor szeretettel lehajolsz hozzám. Add, hogy megértsem biztató szavaid,adj tiszta látást a bűnöktől elhomályosult szememnek és adj hálát szívemben azért a kegyelemért, amit érdem nélkül rám áraszt véghetetlen szereteted. Ámen

(BM)URam! Tedd szívemet alázatossá, s lelkemet készségessé, hogy minden talentumommal, melyeket nekem adtál, szolgálhassak a Te akaratod szerint! Ámen


Urunk! Férfinek és nőnek teremtettél minket, add, hogy először emberek legyünk! Testi vágyakat is ültettél belénk, elégíts hát meg minket a Te jótetszésed szerint! Urunk, gondviselő jóságoddal testiségbe teremtettél minket, add, hogy felfedezzük: kiteljesítő lelket is adtál nékünk! Hálás szívvel ajándékoztál meg minket, adj nekünk életvezetésünkben józanságot is, hogy ne okozzunk fájdalmat másnak és önmagunknak! Ámen


Urunk! Sokszor bolyongunk céltalanul, mert azt gondoljuk Nélküled is megtalálhatjuk életünk kérdéseire a válaszokat. Kérünk Téged, vigasztalj meg minket gondviseléseddel, hogy lelkünk nyugalmat találjon! Ámen

2019. április 19., péntek

"Ahová tettél, ott szolgállak,
Ahol megsejtlek, megcsodállak.
Ahol tudlak, ott követlek,
Ha meg-megbotlok nem csüggedek.
Amim van, azért magasztallak,
Amim nincs azért nem zaklatlak.
Ami a munkám azt megcsinálom,
A jó szót érte sose várom.
Ha nem sikerül nem kesergek,
és holnap mindent újra kezdek!" Ámen.Drága Istenem, Mennyei édes Atyám!
Az egész drága Szent Könyv tele van drága tanítással, amelyre nekünk is nagy szükségünk van.
Bocsásd meg, amikor értetlenkedünk, okoskodunk, és gőgösek vagyunk, és úgy  dobálózunk a meggondolatlan szavakkal, mondatokkal, amivel minősítjük  Te drága Élet Könyvedet a Szentírást.
Tanítsd a Te mostani népedet is, mert csak egyedül Te tudsz most is velünk helyesen bánni, és nézd el a tudatlanság idejét a bűnös embernek.
Neked van hatalmad mindenre, mert megíratott: Néked adatott minden hatalom mennyen és földön!
Erre a hatalomra apellálok és könyörögve kérlek, segítsd el, és munkáld ki minden ember szívében azt a vágyat, amelyet más nem tud, de Te megteheted.
Add, hogy felragyogjon minden élő teremtett léleknek, mekkora nagy kincs van és mély tudás, bölcsesség tárháza, ebben a drága könyvben. Ez az  ÉLET könyve.
Ehhez csak a Te Szentlelked adhat, és aki kéri annak ad is segítséget, látást és a gyakorlati életben megvalósulást, hogy ha ebből élünk, és úgy élünk, ahogy Te rendelkezel, illetve ahogy a mi Urunk Jézus élte az életével ezt – akkor  ott vagyunk már is a mennyei hazában lelkiképp.
Munkáld ezt a nem hiábavaló vágyat mindennél jobban a szíveinkben.
Légy áldott, hogy teszed és meghallgattad kérésemet. Ámen (Trezsimama)


Elkötelezettség, kommunikáció, kompromisszumkészség? Hogy mennyi van ezekből bennem, azt Te tudod, Uram. Te vezess jó útra, ha tévelygek ezekben, hiszen a tét nem kicsi… Ámen


Köszönöm Istenem, hogy rohanásaim közepette megállhatok és elmélkedhetek nagyságos dolgaidról! Köszönöm, amit az egész emberiségért, köztük értem is tettél Krisztusban. Ámen


URam! Add, hogy kegyelmed révén meg tudjam különböztetni a természetest a természetellenestől, a múlandót az elmúlhatatlantól! Ámen
Uram! Békétlenségeim okait kérlek szüntesd meg, s irgalmad palástjával takard be életemet, hogy megbékélt szívvel boldogan adhassak hálát mindenkor, mindenért! Ámen


Uram! Éltess, hogy akaratod szerint élhessek másokért! Ámen


Uram, olyan jó lenne minden nap biztosan állni egyedül a te szolgálatodban. Én meg nem tagadlak, most is hozzád imádkozom, mindig kérem a te segítségedet. Jó keresztyénnek tartom magam. És mégis, néha annyira kell a pénz, nem mindig nézem meg, honnan juthatok hozzá. Olyan fontos az emberek véleménye, nem mindig vállalom, hogy szembe álljak velük, bár a lelkiismeretem azt kívánná. Káromkodnak mellettem, nincs bátorságom kikérni magamnak. Gonosz emberek támogatására van szükségem, nem mindig merem előttük vállalni hitemet. Sokszor sántikálok kétfelé. Bocsásd meg, Uram, nehogy megtagadj ezért. Tőled kérek újra erőt a biztos, a határozott helytálláshoz. Ámen

/V.L./


URam! Sokszor szóltam, amikor hallgatnom kellett volna, s amikor meg szólnom kellett volna, hallgattam... Add, hogy tanuljak hibáimból, s gondolataimat ne az én igazam, hanem a Te szereteted formálja! Ámen


Uram! Szeretnék szépen, s jól élni! Küzdök és dolgozom, s mégsem jutok el abba az állapotba, amit szívem szerint kívánok magamnak... Kérlek segíts meg, s légy velem, költözz be szívembe, hogy féljelek, s végre úgy szerethessek és éljek, ahogyan azt szeretném, s ahogyan Te is elvárod tőlem! Ámen


URam! Tisztítsd meg szívemet, hogy tisztán lássak vele! Ámen


Urunk, Istenünk! Szükségünk van rád életünkben. Nem szeretnénk veled szembehelyezkedni, sőt óhajtjuk, hogy velünk jöjj életünk minden ösvényén! Áldásod és kegyelmed legyen velünk ma is! Ámen

2019. április 18., csütörtök

Istenem! Hiszek benned, mert örökké igazmondó vagy.
Istenem! Remélek tebenned, mert végtelenül jó és irgalmas vagy. Istenem! Minden fölött szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetreméltó vagy.
URam! Add, hogy csökkenő erőmben, meg-megkopó egészségemben, meg-megbicsakló lelkesedésemben se felejtsem el, hogy Te az Élet URa vagy, s Neked köszönhetek mindent! Ámen


Uram! Add, hogy életemben kiábrázolódjék a Te szereteted, s engedelmesen szolgálhassalak Téged, hogy lelkem békességre jusson Tebenned! Ámen


Uram, az én esztelen tetteim versenyre kelnek a tékozló fiúéval, és mint ő tette, most én is lábadhoz borulok sírva kérem bocsánatodat, ne vess meg engem, mindenség királya! Tégy méltóvá engem halhatatlan asztalod lakomájára, bár menyegzős köntösöm régen elvesztettem, bemocskoltam a tőled kapott fehér ruhámat, irgalmasságodban ajándékozz meg vele újra engem, Uram, mindenség királya! Ámen


URam! Emberi gyengeségeink ellenére, kísértések közepette is, tartsd meg Benned bízó népedet! Ámen Uram! Hálát adok Neked a működő házasságokért! A sajátomért is. De könyörgöm a nehezen, a sok vesződség közepette élőkért. Te mutass nekik utat előbb önmagad, majd egymás irányába is! Ámen


Uram Jézus Krisztus!
Ma élő teremtményei az Atyának, mi is ilyen bűnösök és halálra méltók vagyunk a Te kegyelmed, érdemeid nélkül.
Benned, Általad és Érted, Reád nézve mégis hatalmas lehetősége van minden élő embernek, aki téged keres, megismer, és elfogad élete Urának, Istenének vall, és Veled azon a keskeny, igen nehéz, és mégis gyönyörű úton jár.
Most hitben járunk és nem látásban, mégis megadod azt a lehetőséget nekünk is, hogy életünk minden  útján találkozhatunk a Te általad kínált áldásaiddal.
Legfőképpen a Te békességeddel, mert ugyan e földi élet próbákkal teli, hogy minket kipróbálttá tegyen, sok-sok nehézséggel van átitatva, de érezhetjük, tapasztalhatjuk, hogy mégsem elhagyatva, segíted a mai gyermekeidet is.
Nagy felelőssége a keresztyén embernek, hogy amit kap az  Ő Urától, azt továbbadja azoknak, akiket mellé, köré rendelt az Isten, és főleg az élet élésével segíthetünk lelkeket arra, hogy Téged megismerjenek.
Tisztíts meg bennünket és tégy magadhoz egyre jobban hasonlóvá, főleg a szelídségben és alázatban, hogy teljesüljön az Atya akarata: minden ember üdvözüljön.
Kérlek, hallgasd meg a kérésemet és áldj meg bennünket. (Trezsimama)

URam! Köszönöm Neked az életet! Add, hogy méltósággal éljem a nekem szánt napokat, éveket! Ámen


Uram! Légy türelemmel felém, hogy én is türelmes lehessek másokkal! Ámen


Uram, ne ítélj engem aszerint, ahogy én ítélek másokat! Te szerető, igazságos Atyám vagy, én csak bűnös gyermeked, aki naponta elhibázza az ítélkezést, elfelejtve a saját hibáit és bűneit. Bocsásd meg nekem igazságtalan ítélkezésemet, és tégy embertársaim testvérévé azzal, hogy nem ítélem őket szigorúbban, mint saját magamat. És mikor engem ítélgetnek, abban a te ítéletedet lássam saját igazságtalanságaim ellen, és a te figyelmeztetésedként fogadjam el alázattal és kellő önvizsgálattal. Ámen

/V.L./


Uram! Szereteted tüzét gyújtsd meg minden ember szívében, hogy örömmel szolgáljunk egymásnak a Te dicsőségedre! Ámen


Uram! Szeretnék Rólad bizonyságot tenni. A Te erőddel, a Te Lelkeddel. Ajándékaidat csak eltékozolni tudtam, s nem akartam emlékezni, hogy egyszer meg kell állnom ítélőszéked előtt. S egyszer az elvégzett és el nem végzett munkáról be kell számolnom. Köszönöm a kegyelmi időt, hogy ma még Eléd járulva kérhetem újra ajándékaidat, s állíts feladatom végzésének helyére. Ámen

2019. április 17., szerda

Drága Mennyei Atyám!
Olyan sokszor megfogalmazódott a lelkemben, hogy azért én nem szeretnék ilyen sokáig, hosszú évekig élni a földön főleg, hogy  egyre jobban felgyorsul a gonosz hatalma e világban. A régi embereknek is a Te szereteted és a Benned való bizodalma tette lehetővé a kitartást, mert  a Te általad kiválasztott néppel szüntelen ott voltál, már akkor is jelen.
Ma, az új szövetségi embernek az a hála lehet a szívében, visszatekintve, hogy az a drága Teremtő Mennyei Atya mindent olyan csodálatosan intézett, alkotott, sőt a mi drága Urunk, Jézus emberi testben való megjelenésével, ránk árasztod ma is a gondviselő kegyelmedet.
A  legnagyobbat, a legszeretettebbet adtad, hogy  el ne vesszük, hanem Benne, Általa, Érte éljünk itt, és egykoron Örökké!
Nekem is az a vágyam, és személyes bizonyosságom, reménységben, hogy akik Téged választanak, azok ott lesznek az Életnek könyvébe beírva.
Kérlek, tarts meg bennünket a hitben és a kegyelemben mindvégig ebben a földi harcban. (Trezsimama)


Drága Urunk!
Áldott legyen a drága golgotai   áldozatod  árán kapott ingyen kegyelem. Köszönöm, hogy amint megígérted, elküldte az Atya a Szentlelket, és Velünk vagy a  világ végezetéig.
Te legyőzted a golgotán a sátánt, és a halált. A sátán ma is csak azt teheti, amit megengedsz neki. Tudja, hogy nem sok ideje van hátra, és hogy legyőzetett.
Add, hogy az erőt a Szentlelkedből merítsük, és egymás hite által is épüljünk a közösségben, és az imádság szolgálatában, ami hatalmas ajándék, lehetőség. Előtted   hordozzuk  a hívő testvéreinket és az anyaszentegyházat.
Te mindent tudsz és mindent látsz. Tudod a mi megpróbáltatásainkat,  és ez is csak a mi kipróbáltságunkat és az Úrba vetett bizonyosságunkat kell hogy megerősítse. Légy segítségünkre, ha kiáltunk hozzád, és add meg kérlek, hogy az a szeretet uralkodjon bennünk, ami  Te benned volt a Mennyei Atyánk iránt.
Ne adjunk lehetőséget, hogy belülről támadjon bennünket az ellenség. Kérlek, hallgasd meg a kérésemet. Ámen (Trezsimama)


Istenünk, segíts magunkba szívni a nehéz időszakok táplálékát is, hogy tovább növekedhessünk benned. Ámen.


Kegyelmes Istenem! Önző énem, mely önmagamra fókuszál, tönkretenni képes csak. Általad viszont sikerül hátra vagy legalábbis hátrébb tenni önmagam a rangsorban. Minél jobban meg tudom ezt tenni, annál boldogabb lehet a házastársam, s ezáltal én is. Ámen


Úr Jézus Krisztus! Te tudod, hogy megbántottak. Látod, hogy a neheztelés miatt úgy viselkedtem, ahogy ésszerűtlen, egészségtelen és haszontalan. Szükségem van az erődre, hogy meg tudjak bocsátani másoknak és felszabaduljak. Kérlek, cseréld a fájdalmamat a Te békédre! Istenem, tudom, hogy sokakat megbántottam a szokásaimmal, a rossz döntéseimmel és csalódásokat is okoztam. Kérlek, bocsásd ezeket meg nekem. Segíts készítenem egy listát azokról, akiknek ártottam, és jókor, jó helyen, jóvátennem a károkat. Jézus Krisztus, szeretném, ha újra te lennél az életem központjában. Kérlek, cseréld a neheztelésemet a te szeretetedre és a keserűségemet a te kegyelmedre! Köszönöm, hogy kegyelmes vagy hozzám. Köszönöm, hogy megbocsátasz azokért, amiket elrontottam. Ámen
URam! Add, hogy mindenki felismerje szeretetedet, s add, hogy ne kötözzenek minket önző gondolataink! Ámen


Uram! Formálj Igéddel, hogy életem legyen! Ámen


Uram, Istenem, igaz Bírám, vádlottként állok előtted. Igaz, nem öltem meg senkit. Fegyverem nem ontotta senki vérét, és ezt büszkén vallom magam és mások előtt, sőt még előtted is. Nem vagyok rosszabb másoknál – nyugtatom meg néha háborgó, vádló lelkiismeretemet. De magam panaszlom elégszer, milyen gonosz ez a világ. Jaj nekem, ha ahhoz mérem magam, s megelégszem, ha én se vagyok gonoszabb nála. De ha rám tekint a Krisztus szelíd szeme, nagyon összezsugorodik az önérzetem. Sok testvéremet bántottam meg gúnyos szóval. Sok sebet ejtettem önzésemmel. Soknak okoztam fájdalmat közömbösségemmel, szeretetlenségemmel, türelmetlenségemmel. Tudom, ez mind büntetésért kiállt hozzád. Uram, te taníts meg testvérnek látni a mellettem élőket, s vállalni, hogy őrzője legyek azoknak, akiket te bízol reám. Ámen

/V.L./


Uram! Nehéz szólnom arról, amit magam is alig tudok megfogalmazni. Adj nekem szeretetet, hogy jobban megértsem embervoltomat, s ezen keresztül meg-megláthassam teremtettséged titkait! Ámen


Uram! Segíts, hogy előtted való helyességgel tekintsek gyermekeimre! Nem az enyémek ők, hanem a tieid! Tehát nekem fokozatosan el kell engednem őket és hagynom kell, hogy önállóak legyenek. Szeretetem nem lesz kevesebb akkor sem, ha már fizikailag távol lesznek tőlem, de segíts ezt jól elhordozni és feldolgozni. Továbbá adj erőt ahhoz, hogy megtaláljam a hasznosságot családomban, gyülekezetemben! Ámen


URam! Tégy eggyé minket szeretetedben! Ámen


Urunk, Istenünk! Gyenge akarásunkat a szépre és jóra erősítsd meg! Tégy készségessé az áldozatra, adj erőt és kitartást önmagunk és mások építésére! Ámen

2019. április 16., kedd

Édes Istenem, de nehéz nekünk a te törvényed! Nekem ökölbe szorul a kezem, ha csak szóval csúfolkodnak velem. Rosszul érzem magam, ha megbántanak és nem tudok elégtételt venni. Megsértődök és haragszom, ha a feleségem elfelejti, amire megkértem, s ha a gyermekem szemtelen, már a tenyerem is megindul. Hol vagyok én a „mindvégig” tartó szeretettől! És te mégis szeretsz engem. Olyan jó ezt tudni és elfogadni. És olyan szégyen, mikor visszaélek vele. Taníts, Uram. Ha kell, vesszővel taníts. Tudom, hogy azt is atyai szeretetedből teszed. Csak szeress, mindvégig. Ámen

/V.L./


Könyörgök hozzád, Uram, szakaszd el lelkemet a sok hiábavalóságtól. Ne engedd, hogy a világ betöltse egészen az életemet. Taníts meg arra, hogyan változtassam a szegénységet Benned való gazdagsággá, a veszteséget Általad való nyereséggé. Adj megnyugvást ma is abban a hitben, hogy ennek a múlandó életnek is Te vagy az Ura. Ámen


Köszönöm Istenem a kijózanító gondolatokat: nekem minden körülmény közepette ragaszkodnom kell a házastársamhoz, hiszen azt ígértem színed előtt neki, hogy vele megelégszem, hozzá hű leszek és őt sem egészségben, sem betegségben el nem hagyom. Nehéz, fajsúlyos szavak ezek, de csak ezeket komolyan véve lehetek boldog. Ámen
Szentlélek ÚRIsten! Táplálj, erősíts, nevelj, s növelj! Ámen


Uram! Add, hogy hitelesen tudjak szólni, s szeretetben tudjak élni! Ámen


URam! Add, hogy meg tudjak békülni sorsommal, s hálás tudjak lenni mindenért! Ámen


URam! Add, hogy nagyhét csendjében megtaláljalak Téged újra, követhesselek Téged szeretetben, ahogyan régen! Ámen


URam! Add, hogy ne emberekre tekintsek, hanem mindig Rád figyeljek, s Téged követhesselek! Ámen


Uram! Add meg nekem az erőt ahhoz, amit feladatként vettem a kezedből. Adj munkámnak eredményt, lelkemnek pedig békességet, hogy örömmel szolgáljak Neked, s embertársaimnak! Ámen


Uram, Istenem! Olyan könnyen és gyorsan ítélek meg másokat, elfelejtve, hogy magam is ítélet alatt álló vagyok. Sokszor hiszem azt, hogy a jó ügyet szolgálom, s lendületesen vetem be erőmet valami ellenében... Uram vetesd észre velem, hogy mindig valakiért vagy valamiért kell küzdenem, s hogy az igazságaink csakis a Te szeretettel együtt tükrözhetik a Te igazságodat! Ámen


Uram, Jézus, járj előttem,
ha lankadok, állj mögöttem,
Pajzsomként lebegj fölöttem,
jobbról, balról segíts engem.
Mindig téged keresselek,
mindig találkozzam veled,
minden léptemben szüntelen
te, csak te jöjj szembe velem.
Te légy szavam a nyelvemen,
más szavával te szólj nekem.
Minden egyes pillantásom
mindenkiben téged lásson.
Te légy utam az utamban,
utam végén a jutalmam...


Uram! Óvj meg minden kísértéstől, légy velem nehéz pillanataimban. Adj erős szívet s lelket, hogy igédben felfedezzem védő szeretetedet, s aszerint is éljek! Ámen

2019. április 15., hétfő

Istenem! Közösségbe teremtettél. Add, hogy tudjak élni a közösségben, a közösségért, a Te akaratod szerint! ÁmenMennyei Atyám! Köszönöm a házastársamat és az ő családjának valamennyi tagját. Nem volt ezt mindig könnyű kimondanom, de már meg tudom tenni. Veled sikerülhet jól viszonyulnom a házasságomban kapott másik családom tagjaihoz. Az anyós-meny kapcsolatokért különösen könyörgöm! Add, hogy egymás gyűlölete helyett tudják egymást elfogadni és szeretni. E nélkül sok keserűségben lesz részük. Mindnyájuknak. Neked pedig nem ez a terved. Ámen


Mennyei Atyánk! Mindannyian a gyermekeid vagyunk. Segíts bennünket, hogy így tekintsünk egymásra! ÁmenMennyei erőddel

ébred az élet,

önkéntelenül is

Téged dicsér.Hangok és illatok,

színek zenélnek,

Rád mosolyog most

minden, mi él.Kicsiny erőmmel

én is dicsérlek,

ébredő hittel

áldalak Téged,mert velem vagy,

és örömöt adtál,

távlatot társz fel:

tovább a tavasznál.ÁMEN


(Hajdú Zoltán Levente)


URam! Add, hogy szereteted bölcsessége irányítsa akaratunkat! Ámen
Uram! Bocsáss meg nekem, amikor önzésem eluralkodik rajtam, s azt gondolom, több vagyok, mint ami... Teremtő Istenem, hálát adok Neked, hogy nem hagysz olyannak, amilyen vagyok, s Veled együtt megpróbálhatok olyanná válni, amilyennek Te kívánod, s magam is szeretném! Ámen


URam! Életem ideje kezedben van. Add, hogy ezt ne felejtsem, s hálaadással éljek mindenért! Ámen


URam! Köszönöm, hogy kezedben tartod parányi életemet; add hogy hálás tudjak ezért lenni minden nap! Ámen


Uram! Köszönöm, hogy megszólítottál! Add, hogy soha ne feledjelek és igéd mindig figyelmeztessen, hogy életem minőségét nem én garantálom, hanem annak áldásos volta a Te kegyelmed ajándéka! Ámen


Uram, szerető Istenem, köszönöm, hogy szeretsz engem. Köszönöm, hogy élvezhetem ajándékaidat. Köszönöm a családom szeretetét, barátaim megbecsülését, a lakást és a kenyeret, a munkát és annak eredményeit, s még annyi mindent, amit szeretetedből magaménak mondhatok. De sokszor megkeseredik mindennek az íze, mikor annyi nyomorúságot látok magam körül. Szeretnék segíteni rajta, de nem vagyok képes. Kinek segítsek először? Meddig terjed a felelősségem? Mit kell átadnom másoknak, nyomorultabbaknak? Uram, te taníts meg rá. Add, hogy ne felejtsem el naponta tőled kérni útmutatásodat. Adj bölcsességet, hogy meg tudjam ítélni, mi az, ami éppen rám tartozik. És add, hogy minden rám szorulóban lássam meg a testvért, a felebarátot. Te segíts, Uram, hogy képes legyek segíteni ott, ahol éppen rám van szükség. Ámen

/V.L./


Urunk, Istenünk! Te újabb esélyt adtál e nemzetnek, hogy igaz úton járjon, szabadulhasson a hazugoktól, a pénz és hatalom bálványait imádóktól. Igazságos ítéletet hozz rájuk, hogy ők is belássák törpeségüket, és alázattal éljenek tovább, megbocsátást kérve tőled és a megalázottaktól. Ámen
(P.M.)

2019. április 14., vasárnap

A Gondviselő
Köszönöm a boldogságot édes Istenem,
Hogy így kézen fogva jársz énvelem.
Csak én nem látom, sokszor bőkezű kedved
Mi a mennyei ajándékkosárhoz enged.
Már itt, a különös múlandóságban
Hempereghetek kegyelmed árjában,
Mondod: „Ember talmi örömök után futsz”
Későn eszmélek, el sem bírom, mit adni tudsz.
Sokszor orrom előtt van bölcs válaszod
S én világtalanul tapintom tanácsod,
Mert szívem bezárom lustán, bután
Hogy majd rájöjjek sok év után
Öledbe fogsz, drága Uram
Gyöngéden ringatsz, míg tart földi utam.Drága Uram Jézus!
Mindenkinek vannak nagy mélységei az életben, sőt mondhatnám, az egész földi élet folyamatosan nagy megpróbáltatás és kihívás. Igen fontos, hogy van-e hitbizonyosságom, és nem csak az orromig látok.
A hívő életem elején, sőt még később is sokszor megengedted tapasztalnom e mélységeket, nyomorúságokat, sokszor össze is kellett törettetnem ahhoz, hogy felragyoghasson a Te dicsőséged. Csodálatos pedagógus vagy, ahogy tanítasz, ahogy vonod a szíveket az ige olvasása, és hallgatása,  az elmélkedés, a szemlélődés által magadhoz, egyre jobban megismerhet a szívem és egyre jobban tudok benned bízni. A gonosz mindig támad, hitetlenséggel, kétkedéssel, pedig tudhatjuk, hogy Te soha nem késel el, mindig akkor adod meg, amikor arra a legnagyobb szükségünk van, hogy kipróbálttá tégy bennünket. Őrizd a szíveinket a kísértő  minden támadása ellen. Köszönöm, hogy meghallgattad kérésemet. Ámen (Trezsimama)


Istenünk benned minden életre kel, beleértve minket is. Kérünk, segíts, hogy kellőképpen odafigyeljünk jelenlétedre, és hogy veled járhassunk reménykedve, hitben, a te akaratodat keresve. Ámen.


Jézusom! Köszönöm, hogy a tied lehetek. Az az oka ennek, hogy kerestél és megtaláltál engem, sőt a tieidhez vezettél. Áldalak érte. Ámen


Köszönöm Istenem a szüleimet! De azt is, hogy házasságban élő emberként elmondhatom: leváltam róluk. Segíts azoknak, akik még ezt nem tették meg, hogy észrevegyék ennek fontosságát és megtegyék a megfelelő lépéseket, ami fájdalmas ugyan, de szükséges! Ámen


Uram! A Te közelséged oly igen jó nekem. Köszönöm, hogy imáimmal kereshetlek Téged, hogy olvashatom kijelentéseidet, valamint vállalhatom a másokkal való közösséget! Dicsőítelek mindezért! Ámen


URam! Add, hogy ne szédítsen el korunk számos vívmánya olyannyira, hogy Téged elvesselek, s ne lássam meg üdvözítő akaratodat életemben! Ámen
Uram! Éltesd bennem igazságodat, hogy élhessek! Ámen


Uram! Felfoghatatlan dolgok történnek velem! Egész életem egy nagy rejtély, s minden történésben, minden élményben, gondolatban keresem a válaszokat. Kérlek Téged, gondviselő jóságoddal vedd körbe életemet, adj nekem nyugalmat, békességet, hogy észrevegyem teremtett világod igazságait, s hálát adhassak azért, mert tenyereden hordozol! Ámen


Uram! Használj fel minket Uram, hogy Életednek jeleivé vájunk teremtett világodban! Ámen


URam! Szentlelked által munkálkodj bennünk, hogy szelídülni tudjunk Hozzád, s növekedni tudjunk alázatban és szeretetben! ÁmenUram! Szereteted parancsát szívembe plántáltad, naponta érzem, mégsem tudom szeretni környezetemet úgy, ahogyan szeretném... Kérlek szabadíts meg önzésem bilincséből, hogy felfedezzem a pillanat kiváltságát, melyben átölelhetlek Téged, s Általad és Benned az egész világot! Ámen